ТОП 10:

Інтелектуальний капітал і індустрія знаньНаведений рисунок Силіконової долини і бурхливе змагання між країнами, що пнуться до її повторення, свідчить про одне: настала пора індустрії знань – поєднання бізнесу й науки у високі технології. Цей процес має назву інноваційного. Хто першим вхопить «Бога за бороду» - той і виграє. Знання набуває значення капіталу (інтелектуальний капітал), а знання, оснащене технічно й технологічно – основного бізнес-ресурсу.Як цікаво про креативний клас пише Стів Джобс (емблема його Apple, яку він створив удвох з вихідцем з України Стівом (Степаном) Возняком у далекому 1976 р., прикрашає фото колаж Силіконової долини): «Креативность — это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше об этом размышляют» (1996). І, до речі, ще одна його парадоксальна думка, що натепер звучить як заповіт, висловлений студентам Стенфордського університету – одного з двох засновників Силіконової долини: Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными» (звісно, з власного досвіду, – друге побажання є залежним від першого).

На рис. наведена принципова, досить спрощена схема зі статті наших університетських соціоекономістів Задорожного, Москвіної[7]. Вже існує інформаційна економіка як навчальна дисципліна, що теоретично оснащує цю найсучаснішу галузь людської діяльності[8].

У розвинених країнах досить зримою стала тенденція становлення інтелектуальних продуктивних сил, формування значного за розмірами нематеріального багатства - інформаційного капіталу, і порівняно швидко зростаючої інноваційно-інформаційної сфери інформаційного суспільства. Значна частина капіталу придбала віртуальний інформаційний характер: віртуальні гроші, віртуальні банки та біржі часто-густо тіснять готівку навіть у побуті мешканців розвинених країн, не кажучи вже про інші сфери економічного життя. Нові інформаційні технології надають можливість повно використовувати різноманітну інформацію в реальному масштабі часу (on line). Змінюється структура самої економіки. У інформаційний сектор економіки входять дві групи галузей:

- по-перше, галузі, в яких відбувається формування та підтримка життєдіяльності творчих індивідів: освіта, охорона здоров'я та ін.

- по-друге, галузі, в яких реалізуються творчі здібності індивиду: наука, культура, мистецтво та ін.

 

 

Рис. 2. Інтелектуальний капітал: утворення доданого продукту (доданої вартості) у процесі колообігу знань (переінтерпретація схеми Г.В.Задорожного, 2004).

Незвичайним є те, до інформаційного сектору входить свого роду нетрадиційна галузь – організація творчого дозвілля (в тому числі компоненти краєзнавчої, природоохоронної, рекреаційно-туристичної, пізнавально-творчої активної діяльності - народні ремесла, інтелектуальні ігри і т.п.), в яких також створюються побічні інформаційні продукти або ж здійснюється свого роду «зарядка людських акумуляторів», так необхідних для творчої праці.

Сукупність всієї інформації, яка існує в розпорядженні людства, слід називати інформаційним потенціалом людства. Це потужний інтелектуальний ресурс, активізація якого може бути основою інформаційного виробництва - та й взагалі рушієм людського прогресу. Частина інформації, яка здатна приносити користь чи то у формі нової інформації, чи то в якості джерела матеріальних активів, чи то в якості засобу сили (в геополітиці, військовій справі, бізнесі) доцільно називати інформаційним капіталом.

Сучасні інформаційні технології як людський капітал

Та частина інформаційного капіталу, яка вимагає інтелектуальної обробки (подібно до того, як алмаз вимагає огранювання, щоб стати діамантом) утворює інтелектуальний капітал. Це свого роду «вершки» інформаційного капіталу.Основними об'єктами регулювання в такому суспільстві стають не матеріальні активи, а символи, ідеї, інтелект, знання.

Наслідуючи світові тенденції нового способу ведення справ, розрізнені фірми - від дрібних до найбільших - об'єднуються єдиної електронною мережею, тісно взаємодіють в областях технологій, контролю якості продукції, планування інвестицій. Створюється зовсім нова інфраструктура світу – мережева. Кожен з вас нею користується, але, можливо, не завжди уявляє собі її масштаби. Зростання потоку інформаційного обміну лише в основній мережі - в Інтернеті за рік перевищує 700%. Через це йому не раз передрікати інформаційний колапс. Черговий прогноз – на 2013 р. Зростаючого значення набуває електронна оплата рахунків з використанням Інтернет. Але ще більшого значення набуває автоматизація наукових досліджень, конструювання, в тому числі з використанням інтелектуальних роботів. Це все відоме практично кожному, хто виходить читати новини в Інтернеті, хто звертається до колег чи однодумців у Твіттері, Фейсбуку та ін. соціальних мережах. Я особисто спостерігав, як автомеханік консультується через таку мережу, ремонтуючи мій автомобіль. Але є й більш серйозні речі.

Галузі, що виробляють інформаційні технології, мають у 20-22 рази вищі темпи приросту продуктивності праці. Звідси, саме розвиток високих технологій з початку нового тисячоліття стає основним чинником, що стимулює зростання продуктивності та економіки в цілому,і тому підсумковий ранг країни в рейтингу конкурентоспроможності в значній мірі визначається інтенсивністю її інформаційно-інноваційної діяльності.На думку лауреата Нобелівської премії з економіки Р. Солоу (Solow R.) і деяких інших учених, спостерігається значний недооблік виробництва, багаторазового копіювання та майже безмежного моментального поширення ідей, знань, інформації, а також інших нематеріальних цінностей, які, однак, не завжди знаходять товарну форму або тиражованих практично за безцінь з мінімальними трансакційними витратами.

 

           
 
 
   
 
   


   

 

 

 
 
Рис. 3. Індуктивна схема (алгоритм) наукового методу (за Грином, та ін., 1990). Примітка: розглядати знизу вгоруПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)