Нервові процеси в КВПГМ(збудження і гальмування).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нервові процеси в КВПГМ(збудження і гальмування).Вчені давно прагнули зрозуміти, що відбувається з мозком під час його роботи. Був відомий випадок , коли собаці вклали скляний череп (прозорий). Собака добре жила із скляною головою, але вчені були розчаровані, бо ніяких видимих змін у мозку не спостерігалося – мозок не пульсував, не змінював свої форми і кольору. Адже під час роботи в мозку відбуваються складні біохімічні процеси, які не мають ніяких зовнішніх впливів

В мозку людини постійно взаємодіють два нервові процеси – збудження і гальмування.

За характером діяльності ці процеси протилежні один одному

Якщо процеси збудження пов’язані із активною діяльністю кори головного мозку, із виникненням нових нервових зв’язків, то процеси гальмування направлені на зміну цієї діяльності, на припинення збудження, на блокування тимчасових зв’язків.

Досить довгий час вважали, що збудження – єдиний активний процес в корі головного мозку і крім нього може бути тільки спокій. Але потім вияснилося, що існує ще один процес – затримка діяльності нервових центрів або гальмування. Непотрібно вважати, що гальмування – це припинення діяльності. Це також активний процес, але протилежного характеру ніж збудження.

Припиняючи діяльність нервових клітин, гальмування створює умови для відновлення їх працездатності. Таке ж бережливе значення має і сон, як гальмування, яке широко розповсюджується на ряд важливих ділянок кори. .Сон – це перемога гальмування. Гальмування розтікається від одних клітин до інших усе далі і далі і нарешті охоплює не всю кору головного мозку, але опускається глибше, у підкіркову ділянку. Саме тоді наступає сон. Гальмування у мозкові під час сну Павлов назвав охоронним гальмуванням.

У людей і тварин сон і бадьорість ритмічно змінюють один одного. Проте, наскільки сон необхідний для життєдіяльності організму, можна судити хоча б по тому, що повне позбавлення сну люди і тварини переносять набагато важче ніж голодування, і дуже швидко гинуть. Проведено спеціальний дослід: одних собак цілком позбавили сну, а інших – їжі. Перші загинули на 5-ий день, а другі були живі і після двадцяти п'яти денного голодування.

Сон – це розповсюджене гальмування, що охопило всю кору великих півкуль, а при глибокому сні – що "спускається" і на деякі нижчі відділи мозку Так, сонетворно діють і довго, ритмічно повторювані слабкі і помірні роздратування – цокання годин, перестук коліс потяга, тихий шум вітру, монотонна мова, неголосний одноманітний спів, - і повна відсутність роздратувань у навколишнім середовищі, наприклад припинення шуму, вимикання світла і т.п.

Сон – це глибоке гальмування всіх клітин кори мозку. Розлившись по корі, гальмування діє як охорона: не дозволяє сильного збудження, захищає від стомлення, дає нервовим клітинам повний спокій і відпочинок.

Вивчення гальмування показало, що воно не просто перешкоджає подальшій роботі нервових клітин. Під час цього зовні пасивного стану ( саме тільки зовнішнє, тому що в цей самий час усередині клітини відбуваються активні процеси обміну речовин) клітини мозку відновлюють нормальний склад, набирають сили для подальшої активної роботи. В сні, коли загальмована більша маса мозку, створюються найбільш сприятливі умови не тільки для відновлення працездатності нервових клітин мозку, що найбільше "бідують" у такому перепочинку, але і для відпочинку всього організму.

Але і під час міцного сну деякі клітини не сплять. Вони підтримують зв'язок сплячого із зовнішнім середовищем.

Але сон – це не є зупинка роботи мозку. Ще Павлов казав, що сон – це певний активний процес, а не стан повної бездіяльності. Під час сну мозок відпочиває, а не без діє, при цьому відпочивають клітини, які були активні вдень.

Збудження та гальмування взаємодіють. Збудження в певних ділянках кори великих півкуль головного мозку викликає гальмування в інших ділянках і навпаки: гальмування в одних ділянках кори викликає збудження в інших. Таке явище відбувається за законом взаємної індукції збудження та гальмування.

В зміні процесів збудження і гальмування важливу роль відіграє так звана ретикулярна формація. Вона має вигляд густої сіточки і діє як потужний акумулятор – заряджає кору великих півкуль. Вона допомагає бути бадьорим, діяльним, активним і уважним.. Збудження , яке виникає в клітинах ретикулярної формації, передається клітинам кори , викликаючи і підсилюючи збудження в самій корі.

 

1.4.2 Види гальмування.

Дійсно, існує два види гальмування: зовнішнє і внутрішнє.

Зовнішнє гальмування – це результат дії будь-якого зовнішнього сильного стороннього подразника.

Першокласник пише, старанно виводить букви. Він весь зайнятий цим заняттям. І тут в кімнату з веселим гавкотом забігає його улюблена собачка. Навчальна діяльність дитини припиняється. Це явище пояснюється тим, що виникнення нового сильного осередка збудження викликає гальмування інших ділянок кори і дієвий рефлекс гальмується.

І. П. Павлов назвав це гальмування зовнішнім або гаснучим гальмом.

У житті трапляються багато прикладів такого гальмування

Ц вікні класу з’явилася пташка. Всі учні повертають до неї голову, і деякий час ніхто не думає про урок. Потім заняття продовжується. Схоже відбувається і з дорослими. Будь-який сильний подразник тимчасово може відвертати увагу навіть дуже заглиблених у роботу людей.

Цей вид гальмування важливий для життя. Якби ми довгий час затримували свою увагу на всіх звуках і на всіх подіях навколо нас, ми не змогли б працювати. Неможливо було б навіть жити, бо нервова система не могла б витримати такого навантаження.

Зовнішнє гальмування виявляється ще й у вигляді позамежового гальмування, яке виникає тоді, коли сила збудження перевищує можливості працездатності нервової клітини. У цьому разі сила подразника не тільки не викликає посилення реакції, а навпаки, реакція зменшується або зовсім гальмується.

У житті трапляються багато прикладів такого гальмування Увікні класу з'явилася пташка. Всі учні повертають до неї голову, і деякий час ніхто не думає про урок. Потім заняття продовжується. Схоже відбувається і з дорослими. Будь-який сильний подразник тимчасово може відвертати увагу навіть дуже заглиблених у роботу людей. Цей вид гальмування важливий для життя. Якби ми довгий час затримували свою увагу на всіх звуках і на всіх подіях навколо нас, ми не змогли б працювати. Неможливо було б навіть жити, бо нервова система не могла б витримати такого навантаження.

Внутрішнє гальмування – це прояв внутрішніх закономірностей роботи кори.

Прикладом внутрішнього гальмування може бути згасання умовних рефлексів. Так, спостерігається поступовий розпад певної навички, якщо вона не підкріплюється вправами. Наприклад, в дитини спостерігається гальмування гігієнічної звички(чистити зуби), якщо вона не підкріплюється відповідним відношенням дорослих.

 

 

Динаміка нервових процесів.

Діяльність кори являє собою складну мозаїку процесів збудження і гальмування., які тісно пов’язані між собою і постійно взаємодіють.

Як ми бачимо ця взаємодія підпорядковується двом основним законам.

Закону іррадіації і концентрації.

Закону взаємної індукції.

 

Коли під впливом того чи іншого подразника в будь - якій ділянці кори виникає певне збудження, то воно не залишається на одному місці, а розповсюджується(іррадіює) по всій корі великих півкуль.

Наприклад, під впливом іррадіації збудження, молодший школяр, який спостерігає гострий конфлікт, який розгортається в дитячому театрі по ходу п’єси, починає тупотіти ногами, крутиться, судорожно розмахує руками, викрикує окремі фрази. Дане збудження поступово іррадіює по всій корі його головного мозку.

Так, спостерігаючи за суперечкою двох людей, ми можемо помітити зовнішній прояв того, як порушення їх мовнорухових зон поступово все більш і більш захоплює і інші рухові зони. Люди нерідко починають посилено жестикулювати, швидко пересуватися з місця на місце, а за браку виховання і волі деякі переходять і до більш "енергійним"дій.
Іррадіація збудження викликає значне підвищення тонусу кори мозку. У результаті навіть незначні подразники викликають загострену реакцію; нормальний перебіг мислення змінюється "скачкою думок".

 

Але одночасно з іррадіацією виникає інший процес - гальмування, яке обмежує, направляє збудження в певне русло, сконцентровує його в певній ділянці - цей процес називається концентрацією.

. Важливе значення в діяльності нервової системи має закон взаємної індукції нервових процесів, згідно якого кожний з нервових процесів - збудження та гальмування - викликає або підсилює протилежний процес.

Збудження, яке виникає в певній ділянці кори головного мозку, викликає в розташованих навколо неї ділянках процес гальмування (негативна індукція). Негативна індукція лежить в основі такого явища як відволікання або зниження уваги до об’єкта під впливом нового сильного зовнішнього подразника. ( Школяр відволікається від виконання домашнього завдання, коли чує цікаву розповідь, або коли включають телевізор).

Гальмування, що виникло в певному пункті, викликає в оточуючих ділянках зворотний йому процес збудження (позитивна індукція). Приклад позитивної індукції: маленька дитина капризує перед сном, вертиться , плаче. Це значить, що осередок сонного гальмування викликає збудження рухових і мовних центрів. В результаті чого підсилюється рефлекторна діяльність, пов’язана з цими ділянками.

У кожній даний момент процеси збудження і гальмування перебувають у складних взаємозв’язках: виникають вогнища збудження та гальмування у різних ділянках кори, причому одні затухають, інші з’являються, а потім навпаки.
І. П. Павлов назвав це функціональною мозаїкою кори. Якщо уявити вогнище збудження лампочкою, що світиться, а гальмування – такою, що згасла, то жива кора буде мати вигляд миготливого світла, причому лампочка в наступний момент засвідчується, тоді знову згасає, засвідчується... і так до того часу, поки кора має здатність діяти. Функціональна мозаїка лежить в основі діяльності кори великих півкуль.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 758; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.015 с.)