Білет 7 Облік операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білет 7 Облік операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.Обмінними операціями є операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу: операції обміну іноземної валюти, готівкові валютно-обмінні операції, а також бухгалтерські операції, кінцевим результатом яких є відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій, проведених в іноземній валюті, у національній валюті.

Основною вимогою до бухгалтерського обліку обмінних операцій є рівність гривневого еквіваленту залишку за балансовим рахунком 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» (за офіційним курсом НБУ) та залишку на рахунку 3801 «Гривневий еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» наприкінці кожного операційного дня.

Для цього різницю між гривневим еквівалентом залишку на рахунку 3800 (за офіційним курсом НБУ) та 3801 (за ринковим курсом), яка може виникнути під час проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривні відображають на балансовому рахунку 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» - за операціями з власною валютою;

6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів» - за операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.

Обмінні операції з готівковою іноземною валютою здійснюються через каси банків або обмінні пункти. Облік обмінних операцій ведеться за курсом НБУ та за ринковим курсом.

Обмінні пункти кожного дня отримують від установи банку суму готівкової іноземної валюти та суму гривень через інкасаторів.

Видача авансу обмінному пункту (якщо він розташований поза межами операційного залу банківської установи):

Дт – 1007 «Банкноти і монети в дорозі»;

Кт – 1001 «Банкноти та монети в касі банку (1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку») – сума авансу.

Оприбуткування авансу в обмінному пункту:

Дт – 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;

Кт – 1007.

Видача авансу обмінному пункту (якщо він розташований в операційному залі установи банку):

Дт – 1003;

Кт – 1001.

Купівля банком іноземної валюти:

Дт – рахунки для обліку готівки;

Кт – 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» - сума придбаної іноземної валюти за курсом НБУ.

Дт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – рахунки для обліку готівки – гривневий еквівалент придбаної іноземної валюти за обмінним курсом банку на момент здійснення операції

Визначення фінансового результату обмінних операцій (не реалізований результат – різниця між курсом НБУ та обмінним курсом купівлі):

Дт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» – позитивний результат.

Від’ємний результат супроводжується зворотними проводками.

Продаж іноземної валюти:

Дт – 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – Рахунки для обліку готівки – сума проданої іноземної валюти за курсом НБУ.

Дт – рахунки для обліку готівки;

Кт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» - гривневий еквівалент проданої іноземної валюти за обмінним курсом банку на момент здійснення операції.

Визначення фінансового результату обмінних операцій (за результатом продажу визначається реалізований результат – різниця між курсом продажу та курсом купівлі):

Дт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» - позитивний результат.

Від’ємний результат супроводжується зворотними проводками.

В кінці операційного дня залишки обмінних пунктів передаються через інкасаторів в касу банку:

Дт – 1007;

Кт – 1003.

Оприбуткування залишків готівки обмінного пункту в операційну касу банку:

Дт – 1001;

Кт – 1007.

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти банки здійснюють лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікатора іноземних валют з використанням крос-курсу за наступною схемою:

Дт – рахунки для обліку готівки;

Кт – 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» - сума іноземної валюти, прийнята для конвертації від клієнта.

Дт – 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

Кт – Рахунки для обліку готівки – сума іноземної валюти, що видана клієнтові.

Дт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» - гривневий еквівалент іноземної валюти після конвертації за офіційним курсом НБУ;

Дт - 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кт – 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» - різниця між гривневими еквівалентами іноземної валюти, що конвертується, та валюти після конвертації.

Отримання комісійної винагороди за конвертацію готівкової іноземної валюти:

- у національній валюті:

Дт – рахунки для обліку готівки;

Кт – 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів – сума комісії.

- в іноземній валюті:

Дт – рахунки для обліку готівки;

Кт – 3800 – сума комісії.

Дт – 3801;

Кт – 6114 – гривневий еквівалент комісії за офіційним курсом НБУ.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1) прибуток банку – це фінансовий результат діяльності банку, який розраховується як різниця між його доходами та витратами.

2)внутрішньобанківський аудит - незалежна діяльність аудиторської служби банку з перевірки й оцінки діяльності центрального апарату та структурних підрозділів банку в його інтересах.

3)електронний платіжний документ - цедокумент визначеного формату, що містить установлені реквізити і несе інформацію про рух коштів, має форму електронних записів

4)контрактивний рахунок- цеконтрарний рахунок, призначений для регулювання показників активних рахунків бухгалтерського обліку.

5)премія за операціями з цінними паперами – це перевищення собівартості цінних паперів над вартістю їх погашення без урахування нарахованих (накопичених) на час придбання процентів.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За платіжним дорученням МП „Мрія” оформлено додатковий ліміт на розрахункову чекову книжку – 400 грн.

Б) Дт – 2600 Кт – 2602;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: ТОВ „Вікос” за платіжним дорученням сплачено іногородньому постачальнику за товар: В) Дт – 2600 Кт – 1200.

а)Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Заводу „Аврора” від іногороднього платника надійшла плата за послуги: Дт – 1200 Кт – 2600;

б)Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: АППБ „Аваль” отримав кредит від АКБ „Приватбанк” в сумі 300000 грн. Дт – 1200 Кт – 1623;

3. В яких випадках банк створює резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банком на продаж:

Б) при зниженні вартості цінних паперів при переоцінці в кінці місяця;

Завдання 4. (15 балів)

В Соснівському відділенні ОБ № 220 за день були проведені наступні платежі від населення:

- прийнятий штраф ДАІ від п. Ткаченко О.В. в сумі – 200 грн.

Дт 1001 Кт 2902 – 200 грн

- платіж за квартиру від Сокіл О.М. в сумі - 80 грн. Дт 1001Кт 2902 80 грн

- прийнятий від п. Охріменко І.П. добровільний внесок в фонд милосердя і здоров в сумі – 25 грн. Дт 1001 Кт 2902 – 25 грн

- прийнятий единий податок в бюджет від фізичної особи в сумі 150 грн.; Дт 1001 Кт 2902 – 150 грн

Всі прийняті платежі були на наступний день перераховані на рахунки одержувачів в Обласну Дирекцію Укрссоцбанку. Комісійні банку за послуги становлять 0,5% від суми платежу на користь одержувача коштів.

Комісія Дт 1001 Кт 2600 – на відповідні суми

Завдання 5. (15 балів)

Станом на 10.02.XХ року у пана Авраменка О.В. на поточному рахунку залишок становив - 6000 грн. За дорученням клієнта банк виконав наступні операції:

- видано 500 грн. готівкою з рахунку Дт 2620 Кт 1001 – 500 грн

- за платіжним дорученням перераховано РЕУ-l за комунальні послуги -100 грн. Дт 2620 Кт 2902 – 100 грн

- за заявою на переказ готівки прийнято на рахунок п. Авраменка 250 грн. Дт 1001 Кт 2620 – 250 грн.

- зарахована заробітна плата за поточний місяць – 2550 грн.

Дт 2600 Кт 2620 -2550 грн

- погашений споживчий кредит в сумі – 350 грн. за поточний місяць.

Дт 2620 Кт 2202 – 350 грнНеобхідно: 1. Відкрити клієнтові рахунок і присвоїти йому номер. Здійснити за рахунком всі операції.

2. Визначити залишок за рахунком п. Авраменка О.В.

 


Білет 8Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.006 с.)