ТОП 10:

Розділ ІІІ. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.Вступ.

Питання охорони праці людини необхідно вирішувати на всіх стадіях трудового процесу незалежно від виду професійної діяльності.

Забезпечення безпечних і здорових умов праці в значній мірі залежить від правильної оцінки небезпечних, шкідливих виробничих факторів. Однакові по складності зміни в організмі людини можуть бути викликані різними причинами. Це можуть бути фактори виробничого середовища, надмірне фізичне і розумове навантаження, нервово-емоційна напруга, а також різне сполучення цих причин.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, в її основі якої лежать відповідні законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують та обумовлюють необхідні умови для збереження здоров’я, життя і працездатності людини в процесі праці. Власне знання та дотримання цих норм дає нам можливість ефективно та безпечно здійснювати трудову діяльність, яка полягає, у нашому випадку, в написанні дипломної кваліфікаційної роботи. Безпека життєдіяльності та охорона праці під час написання дипломної роботи в основному стосується праці в приватних офісних та аудиторних приміщеннях, що, зокрема, пов’язані з роботою на персональному комп’ютері, ноут- та нетбуках, ксероксах, принтерах та сканерах. Під час роботи із зазначеними технічними засобами важливо дотримуватись відповідних організаційно-технічних та гігієнічно-санітарних вимог, що забезпечують високу продуктивність та безпеку такої діяльності.

Аналіз стану умов праці.

3.1.1. Характеристика виробничого середовища та чинників трудового процесу.

Робота соціолога носить в основному теоретичний, аналітично-пошуковий та суспільно-гуманітарний характер. Зазвичай теоретично-аналітичні роботи студентів відбуваються в кабінетах, де вони виконують дослідження, опрацьовують результати польових досліджень, здійснюють теоретичні та аналітичні розрахунки, опрацьовують результати експериментів, а на завершення здійснюють оформлення дипломної (кваліфікаційної) роботи. Зазвичай такими приміщеннями є особисті кімнати студентів, бібліотеки та читальні зали, університетські аудиторії, комп’ютерні класи та інтернет-кафе. Площу приміщень, в яких розташовують персональні комп’ютери, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане ПК: площа такого приміщення повинна бути не менше 6,0 м2. За жодних умов безперервна робота з ПК не повинна перевищувати чотири години, щогодини необхідно робити 15 хвилинні перерви.

Робота виконувалася у примішенні (кімнаті) загальною площею 22 кв.м., обладнаному одним ПК з відповідними до норм параметрами мікроклімату, системами вентилювання та опалення, із наявними системами освітлення та нормативними величинами освітленості робочого місця. У приміщенні наявне електричне обладнання. Не було джерел небезпечних хімічних речовин, пилу та випромінювань. Параметри напруженості трудового процесу відповідали встановленим нормам. Наявні засоби пожежогасіння та засоби надання долікарської допомоги.

Належний психофізіологічний мікроклімат був забезпечений відповідно організованим процесом праці, зокрема, згідно з нормативними вимогами:

1) фізичне навантаження полягало у переважанні вертикального положення тіла як робочої пози, відповідній ергономічній характеристиці робочого місця, за ступенем важкості трудового процесу робота відповідала середньому рівню;

2) нервово-психічна напруженість праці полягала у досить значній напруженості зору, значній кількості та великому обсягу оброблювальної текстової інформації, тривалості зосередженого спостереження, наявності та передбаченій тривалості перерв протягом робочого дня.

3.1.2. Опис трудового процесу.

Під час виконання роботи використовувався ПК, що супроводжувалося виділенням значної кількості тепла, шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань у допустимій концентрації, однак симптоми шкідливого впливу не спостерігалися. Під час виконання роботи використовувалися також периферійні пристрої (лазерні та струменеві друкарки, копіювальна техніка, сканер тощо). Негативний вплив цих пристроїв на організм людини виникає через неадекватне (надто велике або надто мале) навантаження на окремі системи організму. Значної напруженості зорового аналізатора і довготривалого малорухомого положення перед екраном не було, тому загальне напруження не посилювалося і вдалося запобігти прояву стресових реакцій. Під час роботи вдалося уникнути порушень органів зору, м’язово-скелетної системи, нервово-психічної діяльності.

На одному робочому місці працювала одна особа. Відповідно до принципів наукової організації робочого місця були створені всі необхідні умови для високопродуктивної і високоякісної праці за можливо менших фізичних зусиль і мінімальному нервовому напруженні, що передбачає: оснащеність робочого місця відповідним основним і допоміжним устаткуванням, технологічною і організаційною оснасткою; раціональне планування, тобто найзручніше і найефективніше розміщення усіх елементів робочого місця для трудового процесу; створення безпечних і здорових умов праці.

Просторова організація робочого місця була забезпечена відповідністю планування робочого місця санітарним і протипожежним нормам і вимогам; безпекою; відповідністю просторових відношень між елементами робочого місця, антропометричними, біомеханічними, фізіологічними, психофізіологічними і психічними можливостями людини, котра працює; можливістю виконання основних і допоміжних операцій в робочому положенні, що відповідає специфіці трудового процесу, в раціональній робочій позі і з використанням найбільш ефективних прийомів праці; вільне переміщенням за оптимальними траєкторіями; достатньою площею для розміщення обладнання.

Просторові та розмірні співвідношення між елементами робочого місця дозволяли розміщуватися з урахуванням робочих рухів і переміщень згідно з творчим процесом; з оптимальним оглядом джерела візуальної інформації; зі зміною робочої пози і положення; з раціональним розміщенням основних і допоміжних засобів праці.

3.1.3. Аналіз методів дослідження, обладнання та характеристика речовин.

Основний метод дослідження – написання аналітичних текстів за допомогою комп’ютерного обладнання, використання сканерів, ксероксів та принтерів для розмноження аналітичних текстів.

Варто зазначити, що при роботі на ксероксах або сканерах слід уникати попадання на сітківку очей променів кварцових ламп, оскільки це може викликати хворобу очей. Я старалась обмежувати контакт із цими периферійними пристроями, лише за виникненням потреби використовувала ці технічні засоби.

Для мене є важливо зберігати чистоту клавіатури персонального комп’ютера. Я здійснювала її регулярну чистку, оскільки від контакту з руками на бокових поверхнях клавіш накопичуються велика кількість шкідливих речовин та розмножуються бактерії, зокрема, відомі випадки зараження побутовим сифілісом в комп’ютерних клубах та кафе м. Львова власне через безпосередній контакт з клавіатурою. Дезінфекцію комп’ютерної техніки здійснювала спеціальними антисептичними серветками, які продаються в комп’ютерних магазинах. Також корисним було періодичне продування клавіатури потужними та концентрованим струменем повітря із балончика, що також продається в комп’ютерних магазинах.

Стосовно пороху на полицях, книжках, робочих поверхнях столів, на системному блоці та моніторі комп’ютера – у випадку, якщо він довго не прибирався, може містити високу концентрацію шкідливих речових, які можуть викликати алергічну реакцію або й отруєння у випадку попадання в систему травлення. У зв’язку з цим я щотижня здійснювала вологе прибирання домашнього офісу.

Ще одне шкідливе джерело – це тонери картриджів, якими заправляють принтери та ксерокси, які є дуже високотоксичні, тому заміну старого картриджу на новий слід виконувати в захисній санітарній масці та в гумових чи поліетиленових рукавицях, які після вживання слід відразу утилізувати. Після проведення заміни картриджа залишки тонера на поверхнях пристрою слід витерти вологою серветкою, а саме приміщення добре провітрити. У зв’язку з цим заміну картриджів я здійснювала, використовуючи відповідні професійні сервісні служби.

Моїм персональним комп’ютером був ноутбук, тому під час його використання я розташовувала його на твердій гладкій поверхні аби уникнути перегрівання, оскільки в мене вже був необачний досвід розташування ноутбука на м’якій поверхні дивану, що спричинило його сильне нагрівання і як наслідок призвело до його тимчасової непрацездатності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.223.162 (0.005 с.)