ТОП 10:

Соціологічне моделювання моделей виховання та практик покарання дітей батькамиВ сучасних українських сім’ях побутують різні стилі виховання та практики покарання. В багатьох випадках покарання виступає елементом виховного процесу. Виховання і практики покарання тісно взаємодіють між собою і ніби доповнюють одне одного. Цей взаємозв’язок можна подати за допомогою власного соціологічного моделювання.

Отож, як вже вказувалось виховання виступає похідним аспектом соціалізації. За допомогою виховання дітей батьками, діти соціалізуються і освоюються в суспільстві. Отже, соціалізація виступає початковою ланкою у даній авторській схемі.

Взаємозв’язок моделей виховання та практик покарання дітей батьками виступає похідною ланкою в цій моделі. Виховання виступає як один з головних аспектів самої моделі. Від нього залежать такі поняття як батьківство, повноцінне виховання, виховання, яке призводить до небажаної поведінки дитини. Похідним від нього стають такі аспекти моделі як стилі виховання, які ми за власною авторською позицією поділяємо на:

- високий рівень контролю та теплі стосунки (демократичний стиль);

- високий рівень контролю та холодні стосунки ( авторитарний стиль);

- низький рівень контролю та теплі стосунки (ліберальний стиль);

- низький рівень контролю та холодні стосунки;чуючий (нейтрально – заперечуючий).

Стосовно цих стилів, то варто наголосити, що ми використали існуючу модель М.Малковича, але удосконалили її за допомогою таких двох критеріїв як рівень контролю (високий та низький) та характеристик стосунків між батьками та дітьми (теплі і холодні стосунки.

Головним аспектом соціологічної моделі виступають практики покарання які застосовують батьки стосовно своїх дітей у виховному процесі. Як відомо практики покарання діляться на вербальні і фізичні. Як вже вказувалося ми вербальні розділили на практики «м’якої» та «жорсткої» мови. А фізичні розділили на практики «легкої» і «важкої форми. Отож до практик вербального покарання «м’якої» мови з власним авторським уточненням віднесли такі як:

- бесіда з елементами зауваження;

- діалог з елементами зауваження;

- пояснення з елементами критики;

До вербальних покарань, які включені до соціологічної моделі, також віднесли практики «жорсткої» мови, а саме:

- погрози;

- приниження;

- звинувачення;

- осоромлення;

- додаткова робота;

- позбавлення чогось;

- крики;

Стосовно фізичних практик «легкої» форми, то в моделі ми будемо відзначати такі як;

- стояння в кутку;

- ляпаси;

- штовхання;

Що стосується фізичних практик покарання «важкої» форми, то вони також будуть включені в соціологічну модель такі як:

- опіки;

- побиття ременем;

- удушення;

- удари кулаками;

- кидання в дитину предметів;

- погрози зброєю;

- позбавлення їжі або пиття;

- викручування рук тощо;

Взаємозв’язок стилів виховання і практик покарання в соціологічній схемі буде відображатись наступним чином. Ми припускаємо що кожному зі стилю виховання буде відповідати певний вид практики покарання. Отож, до демократичного стилю, якому притаманний високий рівень контролю та теплі стосунки, в разі не виконання дитиною певних вимог, батьки будуть застосовують практики вербального покарання «м’якої» та «жорсткої» мови. До авторитарного стилю виховання, який характеризується високим рівенем контролю та холодними стосунками, на нашу думку, притаманними будуть вербальні покарання «жорсткої» мови, та фізичні покарання «легкої», та «важкої» форми. Наступним стилем виховання в соціологічній схемі виступає ліберальний стиль, якому притаманний низький рівень контролю та теплі стосунки, до якого логічно віднести таку практику як «м’яка» мова вербального методу покарання. Останнім стилем виховання в концепції буде нейтрально – заперечуючий або ігноруючий стиль, який характеризується низьким рівнем контролю та холодними стосунками, якому на нашу думку притаманні вербальні покарання «жорсткої» мови та фізичні «легкої» форми.

Оскільки ми обрали символічний інтеракціонізм, теоретичним підґрунтям нашої дипломної роботи, на авторській соціологічній моделі доречним буде відзначити аспект інтерпретації батьками та дітьми процесу як стилів виховання, так і практик покарання та їхнього взаємозв’язку. На наш погляд , саме дослідження такої інтерпретації дасть змогу розкрити і зрозуміти взаємодію батьків та дітей під час виховного процесу.

Схематично соціологічна модель у даній дипломній роботі буде мати такий вигляд (Рис.1).

Також, варто зазначити, що в цій дипломній роботі ми будемо розглядати інтерпретацію причин, які призводять до покарання, інтерпретацію здійснення самих практик покарання, а також їхніх наслідків (позитивні та негативні) та реакцію батьків і дітей. Але, це буде детальніше розписано в операціоналізації.


 


Рис.1.


Висновки

Варто наголосити що виховання це термін, який вивчається багатьма гуманітарними науками. Завдяки вихованню дитина у сім’ї набуває різних практик, норм і цінностей для того, щоб в майбутньому інтегруватись і соціалізуватись у суспільстві. Соціалізація процес, який успішно закладається в дитячому віці дитини, за допомогою низки виховних процесів.

В кожній із сучасних сімей трапляються випадки, коли батькам важко пояснити дитині певні аспекти за допомого виховних методів, і вони застосовують різнорідні практики покарання. Що стосується терміну покарання, то в різних науках воно пояснюється по – різному, суть якого це корекція поведінки людини. Покарання в соціології виступає як допоміжний засіб виховного процесу і який тісно взаємодіє з вихованням.

В сучасних сім’ях побутують різноманітні види покарань, які можна розділити на вербальні і фізичні. Натомість і вербальні можна розділити на покарання «м’якої» та «жорсткої» мови. Фізичні також діляться на покарання «легкої» та «важкої» форми. Кожна з практик має свої особливості, і по – різному впливає на дитину у виховному процесі. Тобто можна твердити що виховання і практики покарання тісно взаємодіють між собою. І саме цей взаємозв’язок я буду намагатись прослідкувати у емпіричному розділі, а також описати їхні особливості.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.004 с.)