Поняття та види господарського обліку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та види господарського облікуОсновою життя суспільства є матеріальне виробництво. Отримана в результаті виробництва продукція розподіляється, відбувається її обмін і споживання. Зміст процесу суспільного відтворення складають процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання, що безперервно поновлюються. Їх необхідно систематично контролювати; особливо це важливо в умовах переходу України на ринкові відносини.

Контроль за господарськими процесами та їх результатами забезпечує система господарського обліку шляхом спостереження, вимірювання і реєстрації. Спостереження дозволяє встановити численні та різноманітні явища, з яких складається господарська діяльність. Отримана інформація вимагає вимірювання, тобто вираження в числових показниках, які необхідно реєструвати в певній системі, групуючи їх для отримання підсумкових показників господарської діяльності. Таким чином, спостереження, вимірювання і реєстрація складають зміст господарського обліку.

Можна сформулювати таке визначення господарського обліку: господарський облік – процес спостереження, збирання, оцінки, класифікації, обробки і передачі інформації про фактичний стан діяльності економічного суб'єкта.

Господарська діяльність здійснюється на підприємствах різних галузей економіки: промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва. На кожному підприємстві, установі, створена єдина система господарського обліку, яку складають оперативний (оперативно-технічний), бухгалтерський облік і статистичний облік (рис. 1.1.)

 
 

 

 


Рис 1.1. Види господарського обліку

Оперативний облік є системою поточного спостереження і контролю заокремими господарськими операціями в ході їх безпосереднього здійснення. Особливістю його є те, що він швидко надає інформацію про окремі господарські факти. За допомогою оперативного обліку проводиться перевірка виконання планових завдань у сфері забезпечення підприємства необхідними ресурсами, виробництва та реалізації готової продукції, виконаних робіт і послуг; контроль виконання договорів з постачальниками і покупцями, виконання норм виробітку працівниками і т.д.

Об'єкти оперативного обліку визначаються підприємством самостійно виходячи з потреб управління господарськими процесами. Він, на відміну від бухгалтерського обліку, не є суцільним і безперервним, а охоплює різноманітні процеси і операції переважно виробничо-технічного характеру. Тому оперативний облік часто називають оперативно-технічним.

Дані оперативного обліку не завжди оформляються документально. Іноді необхідна інформація передається по телефону, факсу і є наближеною, наприклад, інформація про виконання місячної виробничої програми, плану реалізації продукції, плану роздрібного товарообігу і т.д. Ця інформація необхідна для оперативного прийняття управлінських рішень, тому дані оперативного обліку повинні бути прості і доступні для розуміння працівниками цеху, дільниці, служби. Ефективність цього виду обліку значно підвищується завдяки використанню його даних як джерела оперативного економічного аналізу.

Отже, метою оперативного обліку є збирання інформації, необхідної для оперативного управління господарською діяльністю підприємства.

Статистичний облік (статистика) є системою вивчення і контролю масових соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя.

Серед масових явищ суспільного життя статистика вивчає чисельність і склад населення, соціально-демографічні дані (про народжуваність, смертність і т.д.); за її допомогою досліджуються процеси в економіці, культурі, спорті та інших сферах з метою аналізу і прогнозування цих процесів.

Статистичний облік здійснює збирання, обробку, статистичний аналіз і своєчасне надання необхідної інформації про підсумки діяльності підприємств у територіальному розрізі і за галузями економічної діяльності. Зведені статистичні дані широко використовуються для складання планів економічного розвитку держави.

Статистика, використовуючи дані оперативного і бухгалтерського обліку, застосовує особливі методи збору і обробки даних: суцільна або вибіркова реєстрація даних, їх зведення і угрупування, обчислення середніх величин, індексів, динамічних рядів.

Таким чином, метою статистичного обліку є збирання інформації, необхідної для управління державою на регіональному і господарському рівні, для визначення валового національного продукту і вивчення економічних, демографічних та інших аспектів суспільного життя.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 409; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.004 с.)