Лабораторна робота № 2. Введення і редагування тексту в текстовому процесорі Word 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторна робота № 2. Введення і редагування тексту в текстовому процесорі Word 

Мета: ознайомитися з зовнішнім виглядом вікна текстового процесорові Word; одержати звички введення тексту з використанням засобів автоматизації; навчитися виділяти і редагувати фрагменти тексту.

 

Правила виконання:

1. Відповісти на контрольне запитання.

2. Виконати практичні задачі.

3.Оформити звіт у виконання лабораторної роботи.

 

Теоретичні відомості:

Редагування виділеного тексту.

Після виділення фрагмента тексту можна користуватися командами редагування або форматування.

Насамперед, якщо встановлено прапорець Заміняти виділений фрагмент при уведенні (Typing Replaces Selection) (команда Параметри в меню Сервіс, вкладка Виправлення), те виділений фрагмент можна замінити звичайним набором нового тексту. При уведенні першої букви весь виділений фрагмент автоматично віддаляється, а новий текст вставляється на його місце (якщо прапорець Заміняти виділений фрагмент при уведенні скинуте, те виділений текст залишається на місці, виділення пропадає, а новий текст вставляється перед тим, що було виділено).

Щоб видалити виділений фрагмент, натисніть клавішу BACKSPACE або DELETE або виконаєте команду Видалити в меню Виправлення.

Щоб змінити регістр букв у виділеному фрагменті, можна виконати команду Регістр (Change Case) з меню Формат (Format) і встановити підходящу опцію у вікні діалогу Регістр (мал. 3). Крім того, ви можете нажати Shift+F3 (при необхідності кілька разів) і вибрати підходящий варіант зміни регістра.

Рис. 3. Вікно діалогу Регістр

 

Редагування існуючого тексту за допомогою команди Правка / Замінити

Передбачена в Word можливість пошуку і заміни тексту значно прискорює процес редагування (правки) великого тексту. Крім того, за допомогою цієї команди можна здійснювати пошук і заміну певних параметрів форматування, спеціальних символів і інших об'єктів документа.

Переміщення й копіювання тексту

Мишею можна швидко переміщати й копіювати текст, це робиться так:

1. Виділите текст.

2. Помістите покажчик миші на виділений фрагмент (вид покажчика зміниться з I на стрілку) і натисніть ліву кнопку миші.

3. Щоб перемістити текст, просто перетягнете його в нове місце. Щоб скопіювати текст, під час перетаскування тримаєте натиснутої клавішу Ctrl. Текст можна перетягнути в той же самий або в інший документ Word (щоб перемістити або скопіювати текст в інший документ, на екрані повинні бути видні вікна обох документів).

Даний спосіб працює тільки при встановленому прапорці Використати перетаскування тексту при виправленні (Drag-And-Drop Ntxn Editing). Прапорець перебуває на вкладці Виправлення (Edit) вікна діалогу, що відкриває командою Параметри з меню Сервіс.

Усього одним сполученням клавіш можна швидко виділити й перемістити цілий абзац. Насамперед установите курсор усередині абзацу. Потім, щоб підняти абзац нагору (тобто поставити його до попереднього абзацу), натисніть Shift+Alt+(. Щоб перемістити його вниз (тобто під наступний абзац) натисніть Shift+Alt+(.

Текст також можна переміщати або копіювати за допомогою буфера обміну (clipboard) - особливого засобу Windows для тимчасового зберігання тексту або графіки. Це робиться так:

1.Виділите текст.

2.Для переміщення виконаєте команду Вирізати (Cut) з меню Виправлення або натисніть Ctrl+X. Текст буде вирізаний (скопійований у буфер обміну й вилучений) - тобто пропаде з документа й виявиться перенесеним у буфер обміну.

3.Для копіювання виконаєте команду Копіювати (Copy) у меню Виправлення або натисніть Ctrl+C. При цьому текст залишиться в документі, а його копія буде поміщена в буфер обміну.

4.Установите курсор у тій позиції, де хочете вставити вирізаний або скопійований у буфер обміну текст. Це місце може перебувати в тім же самому або в іншому документі.

5.Виконаєте команду Вставити (Paste) у меню Виправлення або натисніть Ctrl+V. Текст із буфера обміну вставляється в документ.

В Word є ще дві додаткові можливості вирізати, копіювати й вставляти текст. По-перше, можна нажати відповідну кнопку на стандартній панелі інструментів:

Вирізати

Копіювати

Вставити

По-друге, щоб вирізати або скопіювати виділений фрагмент тексту, можна клацнути на ньому правою кнопкою миші й виконати команду Вирізати або Копіювати в контекстному меню.

Аналогічно, щоб скопіювати текст із буфера, ви можете клацнути на місці вставки правою кнопкою миші й виконати в контекстному меню команду Вставити. Меню можна забрати без виконання команди - для цього натисніть клавішу ESC або клацніть мишею в документі.

Після вставки текст не зникає з буфера обміну. таким чином, повторюючи цю операцію, можна вставити в документ кілька копій тексту. Однак уміст буфера обміну стирається, якщо в Word або в іншій програмі відбувається операція вирізання або копіювання. Щоб зберегти текст у буфері обміну необхідно користуватися для копіювання або переміщення прийомами, у яких буфер не бере участь (наприклад, описаним вище перетаскуванням миші).

Прийоми форматування тексту

В Word розрізняють форматування символів і форматування абзаців. Поняття “символ” містить у собі не тільки окремий символ, але й слово, фразу, а також фрагмент тексту, що не є абзацом. При форматуванні символів як правило задаються параметри шрифту: гарнітура й розмір, накреслення й тип підкреслення, міжбуквенна відстань, схована текст і ін. При форматуванні абзаців крім параметрів шрифту задаються параметри розташування абзацу: вирівнювання й відступи відносно полів сторінки, інтервали між абзацами й між рядками усередині абзацу, а також положення самого абзацу на сторінці.

Об'єкт форматування повинен бути попередньо виділений. Параметри форматування зберігаються в символі кінця абзацу. Якщо видалити символ кінця поточного абзацу, то абзац приймає параметри форматування абзацу, що випливає за ним у документі. Новий абзац, що утвориться при натисканні клавіші ENTER, здобуває параметри форматування попереднього абзацу.

В Word реалізовані два принципово відмінних способи форматування тексту - пряме (або безпосереднє) форматування й форматування з використанням стилів. При прямому форматуванні виділеному фрагменту по черзі призначаються необхідні параметри оформлення. Перевага стильового форматування полягає в тім, сто обраних об'єктів (звичайно це абзац) призначається цілий набір параметрів форматування (стиль форматування), що формується заздалегідь і має унікальне ім'я. Стиль форматування може містити параметри шрифту, абзацу, табуляції, обрамлення й заливання, кадру, нумерації й вказівка на використовувану мову для розміщення переносів і перевірки орфографії. Стилі форматування можуть бути призначені виділеним абзацам або абзацу, усередині якого перебуває курсор.

Далі будуть описані методи прямого форматування тексту, якось: завдання параметрів шрифту й форматування абзаців.

Форматування документа – це зміна його зовнішнього вигляду. WORD забезпечує форматування документів на п'яти різних рівнях:

на рівні символів (зміна гарнітури, зображення, розміру і кольору шрифту, міжбуквеного інтервалу в слові, анімації і т.д.)

на рівні абзаців (вирівнювання по лівому краю, по правому краю, по центру і по ширині; відступи справа і зліва; відступ першого рядка; відступи до і після абзацу; міжрядковий інтервал, управління розбиттям на сторінки і т.д.)

на рівні сторінок (параметри сторінок, орієнтація сторінок, рамка, колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок і т.д.)

на рівні розділів (формування розділів з наступної сторінки або на поточній сторінці, розбиття тексту на колонки і т.д.)

на рівні документа (номери сторінок, зміст і т.д.).

Абзац – це фрагмент тексту, який закінчується недрукованим символом або фрагмент тексту, процес введення якого закінчується натисненням на клавішу введення Enter. До абзацу відносяться: абзац основного тексту, заголовки, зміст, списки (нумеровані і маркіровані) і т.д.

Для форматування символів застосовується діалогове вікно Шрифт (Формат / Шрифт) або команди на панелі інструментів форматування. Абзаци форматують за допомогою вікна діалогу Абзац, яке відкривається командою Формат / Абзац. Поглянути форматування виділеного тексту можна у області задач, виконавши команду Формат / Показати форматування.

Завдання параметрів шрифту

Завдання параметрів шрифту виконується за допомогою діалогового вікна Шрифт (Font) (мал. 4), викликуваного по команді Шрифт (Font) у меню Формат.

При відкритті діалогу Шрифт у ньому показані поточні атрибути формату виділеного тексту. Якщо значення якого-небудь атрибута змінюється у виділеному тексті (наприклад, деякі символи - напівжирні, а інших- немає), то поле, що відповідає цьому атрибуту, залишається незаповненим (або, якщо атрибут включається установкою прапорця, маркер буде сірих кольорів).

Рис. 4. Діалогове вікно Шрифт вкладка Шрифт

 

У списку Шрифт наведені назви всіх шрифтів, установлених у вашій системі. Зверніть увагу на те, як Word відзначає різні типи шрифтів. Шрифти принтера - це ті, які убудовані у ваш поточний принтер Windows, прийнятий за замовчуванням; якщо змінити його, то склад шрифтів принтера стане швидше за все іншим. Кожний такий шрифт існує для обмеженої кількості розмірів. Шрифти TrueType установлюються на рівні системи Windows. Вони є масштабованими (тобто їхні розміри можу вибиратися довільно) і дозволяють одержати високу якість практично на будь-якому екрані й принтері. Шрифти TrueType добре підходять у тих випадках, коли ви хочете використати символи у великому діапазоні розмірів або коли документ необхідно виводити на різних принтерах.

Установка прапорців Верхній індекс і Нижній індекс піднімає або опускає текст на стандартну відстань і зменшує розміри символів. Щоб просто підняти або опустити текст, не міняючи його розміру, виберіть вкладку Інтервал, виберіть зі списку Зсув значення Нагору (Raised) або Вниз (Lowered), а потім укажіть у лічильнику На (By) точна відстань у пунктах, на якому текст повинен піднятися або опуститися (1 пункт=1/72 дюйма).

Прапорець Схований (Hidden) дозволяє зробити текст невидимим на екрані або при печатці документа. Для контролю відображення схованого тексту застосовується команда Параметри а меню Сервіс. Схований текст буде видний на екрані тільки при установці прапорця Схований текст (Hidden Text) на вкладці Вид, а при печатці - тільки при установці прапорця Схований текст на вкладці Печатка.

Варто помітити, що прапорці Мал прописні й Всі прописні впливають тільки на те, як текст виводиться на екран або печатку; вони не міняють регістра символів. Таким чином, якщо скинути ці прапорці, відновиться вихідний стан прописних і малих літер тексту.

Якщо встановити прапорець Кернинг на вкладці Інтервал (мал. 5), Word буде скорочувати інтервали між деякими парами символів, щоб додати тексту більше компактний (і професійний) вид. Word автоматично регулює кернинг символів, розмір яких дорівнює або перевищує значення, зазначене в поле Пунктів і більше (Points And Above). Крім того, обраний шрифт повинен ставитися до сімейства шрифтів TrueType (або PostScript, якщо ви використаєте Adobe Type Manager).

Рис. 5. Вкладка Інтервал вікна діалогу Шрифт

 

Нарешті, ви можете нажати кнопку За замовчуванням (Default), щоб змінити атрибути формату символів, що задають за замовчуванням, і привести їх у відповідність зі значеннями на вкладках Шрифт і Інтервал вікна діалогу Шрифт. Натискання кнопки За замовчуванням (і відповідь Так на вимогу підтвердити своє рішення) призначає обрані атрибути стилю Звичайний як документа, так і шаблона, на базі якого створювався документ. У результаті при кожному створенні нового документа на базі цього шаблона його текст буде мати нові атрибути формату (однак кнопка За замовчуванням не впливає на інші документи, які були створені раніше на підставі цього шаблона).

Крім того, основні параметри шрифту (гарнітуру, розмір, накреслення й підкреслення) можна задати за допомогою кнопок панелі інструментів Форматування (Formatting). (Якщо перед завданням параметрів шрифту виділити деякий текстовий фрагмент, те обрані параметри будуть застосовані до цього фрагмента. У противному випадку нові параметри будуть поширюватися на текст, що вводить знову.)

Форматування абзаців

За допомогою діалогу Абзац можна встановити кожної з перерахованих у таблиці 1 атрибутів. Воно відкривається командою Абзац у меню Формат або ж щиглик правої кнопки миші в тексті й виконанням команди Абзац із контекстного меню. На мал.6 зображена вкладка Відступи й інтервали (Indents and Spacing) вікна діалогу Абзац, а на мал.7 - вкладка Положення на сторінці (Text Flow). Як і при роботі з вікном Шрифт, вибір атрибутів формату у вікні діалогу Абзац полегшується тим, що Word показує зразок тексту, відформатованого із застосуванням обраних атрибутів.

Лівим відступом абзацу називається відстань, на яке ліва границя тексту абзацу відстоїть від лівого поля сторінки (позитивний відступ) або на яке вона заходить у ліве поле (негативний відступ). Аналогічно, правим відступом абзацу називається відстань, на яке права границя тексту абзацу відстоїть від правого поля сторінки (позитивний відступ) або на яке вона заходить у праве поле (негативний відступ). Полями називають відстань між областю, у якій може розташовуватися текст, і краями паперу; розмір полів установлюється при настроюванні параметрів сторінки. Найпростіший спосіб освоїти різні параметри відступу - міняти їхні значення й стежити за змінами в зразку тексту.

Рис. 6 Вкладка Відступи й інтервали у вікні діалогу Абзац.

 

Рис. 7 Вкладка Положення на сторінці у вікні діалогу Абзац

 

Міжстрочним інтервалом називається сумарна висота кожного рядка тексту в абзаці.

Форматувати абзаци можна також за допомогою панелі інструментів форматування й лінійки (якщо останньої немає у вікні, виконаєте команду Лінійка (Ruler) у меню Вид).

Для форматування абзаців використаються наступні кнопки панелі інструментів форматування:

Збільшення лівого відступу

Збільшення правого відступу

Вирівнювання по правому краї

Вирівнювання по лівому краї

Вирівнювання по центрі

Зменшення лівого відступу

Вирівнювання по ширині

Для установки відступів абзацу можна користуватися лінійкою

Способи виділення тексту

Більша частина прийомів редагування Word (включаючи техніку форматування) вимагає, щоб користувач спочатку виділив фрагмент тексту, а потім виконав для нього відповідну команду. Виділення тексту розширює дія команд Word.

Щоб виділити фрагмент документа у звичайному режимі:

1.Помістите покажчик миші в початок або кінець виділюваного фрагмента. Далі виконаєте одну з наступних дій.

2.Натисніть ліву кнопку миші й виділите фрагмент протаскиванием покажчика в потрібному напрямку або натисніть клавішу Shift і за допомогою клавіш керування курсором розширимо виділення фрагмента в потрібному напрямку або Натисніть клавішу Shift і клацніть мишею наприкінці виділюваної області.

При використанні клавіш керування курсором (зі стрілками вправо й уліво) відбувається посимвольное розширення виділення.

При натиснутій клавіші Ctrl розширення виділення виконується послівно.

Скасування виділення виконується щигликом миші поза зоною виділення або натисканням кожної із клавіш керування курсором після відпускання клавіші Shift.

Щоб виділити фрагмент документа в режимі розширеного виділення:

1.Помістите покажчик миші в початок або кінець виділюваного фрагмента.

2.Включите режим розширеного виділення натисканням клавіші F8 або подвійним щигликом мишею в поле ВДЛ (EXT) рядка стану. При цьому букви поля стають чорними.

3. Тепер при послідовних натисканнях клавіші F8 відбувається виділення слова, речення, абзацу, розділу й документа в цілому. Щоб зменшити область виділення (у зворотному порядку: документ, розділ, абзац і т.д.), натисніть при натиснутій клавіші Shift клавішу F8 потрібне число раз.

У режимі “розширеного виділення” виділення фрагмента (скасування виділення) виконується аналогічно виділенню у звичайному режимі, тобто за допомогою миші або клавіш керування курсором, але при цьому натискати клавішу Shift не потрібно.

Відключення режиму розширеного виділення виконується натисканням клавіші ESC або подвійним щигликом миші в поле ВДЛ (EXT) рядка стану.

Скасування й повторення виконаних дій

Word представляє зручний засіб скасування помилково виконаних дій по редагуванню. Щоб скасувати остання виконана дія, досить виконати команду Скасувати уведення (Undo) меню Виправлення (Edit). Для повторення останнього скасованої дії можна виконати команду Повторити уведення (Rredo). Зазначені дії по скасуванню й повторенню уведення зручно виконувати щигликом миші відповідно на лівій і правій кнопках з дуговими стрілками на панелі інструментів Стандартна (Standard).

Word запам'ятовує в стеці до сотні останніх виконаних дій по редагуванню, які можна скасувати або повторити заново. Щигликом кнопкою миші по одній із кнопок із трикутником можна переглянути весь список дій по редагуванню або скасуванню редагування. Вибравши елемент в одному зі списків і клацнувши по ньому мишею, можна скасувати або повторити целую ланцюжок дій по редагуванню, пов'язаних з обраним елементом.

Автоматизація введення тексту

Для автоматизації процесу введення тексту Word пропонує два інструменти: Автозаміна і автотекст. Викликати інструмент Автозаміна можна двома способами. За першим способом виклик інструменту здійснюють однойменною командою, розташованою в меню Сервіс. Другий спосіб полягає в тому, щоб скористатися вкладишем Автозаміна діалогового вікна автотекст однойменної команди меню Вставка. Інструмент Автозаміна дозволяє значно прискорити і спростити процедуру введення тексту. Функціональне призначення цієї команди полягає в автоматичній заміні послідовності символів в тексті документу деякою іншою послідовністю символів або графічним зображенням

Якщо наперед виділити в тексті той фрагмент, який потрібний для автоматичної вставки, то Word автоматично розмістить виділений фрагмент в полі на діалогового вікна Автозаміна.

За допомогою режиму автозаміни можна автоматично робити великими перші букви пропозицій. Так, встановлення прапорця Робити першу букву пропозицій прописної в діалоговому вікні Автозаміна вивільняє користувача від необхідності утримувати натиснутою клавішу Shift під час набору першої букви пропозиції.

Виклик інструменту автотекст здійснюють за допомогою однойменної команди меню Вставка. За своїм функціональним призначенням інструмент автотекст аналогічний інструменту Автозаміна, тобто автотекст може замінювати один текстовий документ на інший.

Хід виконання роботи

1.Завантажите за допомогою Головного меню або через панель Швидкий запуск текстовий процесор Word. Ознайомитися з зовнішнім виглядом вікна Word.

2.Перейдіть у режим перегляду Розмітка сторінки (команда в меню Вид). Підберіть зручне значення масштабу (100% або 75%).

3.За допомогою команди Панелі інструментів пункту головного меню Вид навчиться змінювати зовнішній вигляд вікна текстового редактора:

- забрати з екрана лінійки, вивести панелі інструментів: Стандартна, Форматування, Малювання, Форми, Таблиці і границі. Перемістити панелі інструментів так, щоб було зручно працювати з текстом;

- установить звичайний вид вікна (на екрані тільки лінійки, панелі інструментів: Стандартна і Форматування).

4.Увести текст за зразком, насамперед розробивши відповідні елементи авто заміни для слова “комп'ютер”:

При роботі з комп'ютером у комп'ютерному класі категорично забороняється:

самостійно намагатися усунути будь-як неполадки в роботі комп'ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини вони з'явилися;

від'єднувати і приєднувати будь-які пристрої комп'ютера;

стосуватися будь-як деталей на задній панелі системного блоку;

знімати кришку корпуса системного блоку;

чи уставлять виймати диски;

застосовувати будь-які непередбачені правилами фізичні дії до пристроїв - стукати по будь-яких пристроях, трясти них, перевертати, розбирати і т.п.

При роботі за комп'ютером необхідний дотримувати визначених правил.

Основні з їх такі:

Дисплей повинний бути повернуть убік від вікон під кутом не менше 90° з метою запобігання влучення на екран прямих сонячних променів і запобігання отблиска, що значно ускладнює читання інформації з екрана дисплея.

Екран дисплея повинний бути очищеного от пилу, оскільки пил сприяє появі шкідливих впливів при роботі за дисплеєм.

На столі, де встановлений комп'ютер, не повинні знаходиться сторонні речі, чи їжа її залишки і т.п.

Перед початком роботи за комп'ютером варто вимити і насухо витерти руки для запобігання появи плям на клавіатурі, корпусі комп'ютера, дисплея, мишці й ін.

Через кожні 10 хвилин роботи за екраном дисплея випливає зробити перерва на кілька хвилин, під час якої записати отримані результати, підготувати дані для продовження чи роботи її план, або просто відпочити.

Якщо використовується мишка, то під нее випливає покладе спеціальний коврик для запобігання забруднення мишки, що може привести до виходу її з порядку.

Якщо клавіатура не використовується, вона повинна бути накрита спеціальною прозорою кришкою для запобігання влучення пилу або якихось предметів під клавіші, що може привести до ушкодження клавіатури.

Без значної спеціальної підготовки дозволяється:

користуватися клавіатурою, приєднаної до комп'ютера, що служить для введення повідомлень-вказівок у виконання комп'ютером тих або других операцій;

користуватися мишкою, приєднаної до комп'ютера, що використовується, щоб мати можливість серед переліку послуг, позначення або назви яких представлені на екрані дисплея, вибрати (указати на) одну з послуг, що надаються комп'ютером;

включати комп'ютер за допомогою вмикача на передній панелі системного блоку;

після появи на екрані дисплея повідомлення Тепер комп'ютер можна виключити виключати комп'ютер за допомогою вимикача на передній панелі системного блоку.

При роботі з комп'ютером дисплей повинний бути розташованої від спостерігача на відстані не меншої, чим 50 див, навіть і тоді, коли зображення, представлені на екрані, не переглядаються. Задні і бічні стінки сусідніх комп'ютерів повинні знаходиться на відстані не меншої, чим 1,5 р. Якщо безпосередньо з комп'ютером ніякі роботи не виконуються, те краще працювати на окремому робочому місці, розташованому не ближче, чим за 1,5 м от комп'ютера.

5. Зберегти текст у своїй папці за назвою “ПК і здоров'я” для подальшого його оформлення.

Контрольні питання

1. Які основні елементи містить вікно текстового процесорові Word?

2. Якими типами файлів оперує текстовий процесор Word?

3. Які засоби має редактор для введення символів?

4. Які засоби має редактор для редагування символів?

5. Якими способами можна виділити слово, рядок, фрагмент тексту?

6. У яких випадках використовуються засоби Автозамена й Автотекст?


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 551; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.082 с.)