Обтікання тексту навколо графічних об'єктів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обтікання тексту навколо графічних об'єктівЩоб текст обтікав зображення. Зробити це можна одним з наступних способів (але спочатку треба виділити малюнок). На панелі інструментів Настройка Зображення клацніть кнопку Обтікання текстом і виберіть спосіб обтікання зображення текстом:

- навколо рамки;

- по контуру;

- наскрізне;

- немає обтікання;

- зверху і знизу (за умовчанням).

 

Цю процедуру можна виконати набагато швидше - через контекстне меню. Клацнувши правою кнопкою миші, викличуть вкладиш Обтікання.

Практичні завдання:

1. Запустіть текстовий процесор.

2. Створіть новий документ на базі шаблона Звичайний.

3.Як режим представлення документа включите Режим розмітки (Вид – Розмітка сторінки), щоб чітко бачити границі смуги набору.

4. Ведіть трохи термін довільного тексту.

5.Командою Вставка – Малюнок – З файлу вставте нижче тексту малюнок з довільного файлу.

6.Виділите малюнок щигликом лівою кнопкою миші – відкриється панель інструментів Настроювання зображення. Використовуючи кнопку Формат малюнка, відкрийте однойменне діалогове вікно.

7. На вкладці Положення виберіть варіант розміщення В тексті. Пересуньте зображення методом перетаскування.

8. На вкладці Положення діалогового вікна Формат малюнка виберіть варіант розміщення По контурі.

9. Виділите зображення, скопіюйте його в буфер обміну і створіть копію поруч.

10. Переміщаючи обоє зображення, доможіться їхнє положення поруч з вирівнюванням по верхньому краї.

11.Виділите одне з зображень. Використовуючи кутовий маркер, зміните його розмір методом перетаскування.

12. Відновіть колишній розмір зображення.

13. Командою Вставка – Малюнок – Об'єкт WordArt відкрийте діалогове вікно WordArt .

14.Виберіть потрібний стиль. У діалоговому вікні Зміна тексту WordArt уведіть напис Економіка підприємств.

15. Зміните накреслення і розмір напису.

16. Повторите п.6-8.

17. Створіть новий документ на базі шаблона Звичайний.

18. Як режим представлення документа включите Режим розмітки.

19. Командою Таблиця – Додасть – Таблиця створіть базову таблицю, що має 8 термін і 4 стовпці.

20. Виділите й об'єднаєте 1 і 2 терміни першого стовпця і 1, 2, 3 стовпець першої терміни командою Таблиця – Об'єднати осередки.

21. Заповните таблицю.

22.Установите покажчик миші в поле таблиці і виділите таблицю командою Таблиця – Виділити – Таблиця. Скопіюйте виділену таблицю в буфер обміну (Виправлення - Копіювати).

23. Уставте базову діаграму командою Вставка – Об'єкт – Діаграма Microsoft Graph 2000. Поруч діаграмою розгорнеться її базова таблиця.

24.Виділите вміст базової таблиці діаграми щигликом на осередку, утвореної на перетинанні заголовків термін і стовпців у лівому верхньому куті.

25. Заміните вміст базової таблиці умістом своєї таблиці командою вставки вмісту з буфера обміну (Виправлення - Уставити).

26На діаграмі виділите область побудови. Клацніть правою кнопкою миші й у контекстному меню виберіть пункт Тип діаграми.

27. Закрийте д.о. Тип діаграми. Збережете документ у своїй папці.

 

Контрольні питання

1.Які типи графічних объєктов використовуються в Word?

2.Як виконується вставка в документ Word графічних об'єктів?

3.Як змінити розмір, положення малюнка?

4.Які існують способи обтікання тексту біля графічних об'єктів?

5.Які існують методи для вставки діаграм у текст?

6.Як можна створити базову діаграму?

7.Як здійснюється настроювання зовнішнього вигляду діаграми?

8. Як змінити розмір діаграми?


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Робота з таблицями в Mіcrosoft Word

Мета роботи:набути практичні навички роботи з таблицями Microsoft Word.

Теоретичні відомості

Таблиця документа Microsoft Word складається з рядків і стовпців, комірок, які можуть містити цифри, текст, малюнки й використовуються для впорядкування й представлення даних, дозволяють вибудувати числа в стовпці, а потім відсортувати їх, а також виконати різні обчислення.

Створення нової таблиці в Microsoft Word можна здійснити трьома способами: вставити; намалювати; створити на основі існуючих даних (тексту, чисел).

Для виконання цієї лабораторної роботи необхідно ознайомитися зі способами створення таблиць в Microsoft Word, методами їх редагування й форматування, а також ознайомитися з операціями введення, редагування й форматування тексту в таблицях.

1. Завдання: У документі Microsoft Word створіть таблицю витрат комерційної фірми відповідно до рисунку 1. Заповніть стовпці й рядки відповідними формулами: перший стовпець "Усього" ‑ сума значень за перший квартал, другий стовпець "Усього" ‑ сума значень за другий квартал, стовпець "Усього за півріччя" ‑ сума за перший і другий квартал, рядок "Усього" ‑ щомісячна сума всіх статей витрат.

Рис. 1

2. Покрокове виконання роботи:

1 Запустіть Microsoft Word

1.1 Запустіть Microsoft Word, використовуючи команду Головного меню. Після повного завантаження ОС запустіть Microsoft Word, клацнувши на кнопці Пуск і вибравши в головному меню команду Програми/Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003. У результаті відкриється вікно додатка "Документ 1 ‑ Microsoft Word", у якому відображається порожній текстовий документ, на основі шаблону Звичайний.

1.2 Установіть параметри сторінки документа Microsoft Word. Установіть наступні параметри сторінки: розмір паперу ‑ А4 (ширина ‑ 21 см, висота ‑ 29,7 см), поля (верхнє ‑ 1,5 см; нижнє ‑ 1,5 см; ліве ‑ 0,7 см; праве ‑ 0,7 см).

2. Створіть таблицю витрат комерційної фірми відповідно до рис. 1.

Для створення таблиці в документі Microsoft Word виконайте наступні дії:

o виберіть команду Таблиця/Вставити/Таблиця;

o у вікні, що відкрилося, діалогу встановіть розміри таблиці: число стовпців ‑10, число рядків ‑ 10;

o об’єднайте відповідні комірки: A1-A2, B1-C1-D1, E1-E2, F1-G1-H1, I1-I2, J1-J2, використовуючи команду Таблиця/Об’єднати комірки;

o заповніть таблицю відповідно до рис. 1;

o заголовок таблиці вирівняйте Посредине по центру, стовпець "Статті витрати" вирівняйте по Лівому краю, а числові дані вирівняйте по Правому краю. Для вирівнювання вмісту комірок таблиці використовуйте команди панелі інструментів Таблиці й границі.

3. Уведіть формули обчислень у таблицю

3.1 Уведіть формули обчислень суми всіх комірок ліворуч від заданої комірки в стовпець "Усього" за перший квартал. Для введення необхідної формули встановіть курсор у комірку E3 і виконайте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок "Формула" і введіть аргумент функції LEFT [одержите формулу з аргументом =SUM(LEFT)], виберіть формат числа # ##0,00.

3.2 Уведіть формули обчислень суми діапазону комірок у стовпець "Усього" за другий квартал. Для введення цієї формули встановіть курсор у гніздо I3 і виконайте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції F3:H3 [одержите формулу з аргументом =SUM(F3:H3)], виберіть формат числа # ##0,00.

3.3 Уведіть формули обчислень суми заданих комірок у стовпець "Усього за півріччя". Для введення необхідної формули встановіть курсор у комірку J3 і виконайте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції E3;I3 [одержите формулу з аргументом =SUM(E3;I3)], виберіть формат числа # ##0,00.

3.4 Уведіть формули обчислень суми всіх комірок, розташованих вище заданої комірки, у рядок "Усього". Для введення даної формули встановіть курсор у комірку J3 і виконайте команду меню "Таблиця/Формула...". У вікні, що розкрилося, діалогу вставте функцію =SUM() у рядок формула й уведіть аргумент функції ABOVE [одержите формулу з аргументом =SUM(ABOVE)], виберіть формат числа # ##0,00.

4. Форматування таблиці

4.1 Змініть колір заливання заголовку (шапки) таблиці. Для зміни кольору заливання заголовка таблиці виділіть комірки й виконайте команду меню "Формат"/"Границі й заливання...". У вікні, що розкрилося, діалогу на вкладці Заливання виберіть необхідний колір і клацніть ОК.

4.2 Змініть колір рядка й стовпців "Усього". Для цього виділіть несуміжні гнізда й виконайте команду меню "Формат"/"Границі й заливання...". У вікні, що розкрилося, діалогу на вкладці Заливання виберіть необхідний колір і клацніть ОК.

4.3 Установіть товщину лінії всіх границь рівною "1пт."

Виконайте наступні дії:

o виділіть таблицю;

o виконайте команду меню "Формат"/"Границі й заливання..." і на закладці Границя виберіть Тип ‑ усі, установіть Ширина ‑ 1 пт. і клацніть на кнопці ОК.

 

5. Збережіть таблицю на диску S:

Для збереження документа Microsoft Word, що містить таблицю, на диску S: виконайте:

o виконайте команду "Файл/Зберегти як";

o у вікні, що розкрилося, діалогу "Збереження документа" у списку, що розкривається, Папка виберіть диск S:;

o у полі Тип файлу виберіть значення ‑ Документ Word;

o у полі Ім'я файлу введіть ім'я "Таблиця_1" і натисніть кнопку Зберегти.

6. Вилучіть комірку, рядок і стовпець таблиці й відновіть їх

Виділіть й вилучіть командою Таблиця/Вилучити (Комірки, Стовпці, Рядки) будь-яку комірку, потім рядок і стовпець. Відновіть вилучені елементи таблиці.

7. Додайте рядок і стовпець у таблицю

Додайте рядок Додаткові витрати після рядка Експлуатаційні витрати, уведіть у комірку довільні дані й відповідні формули.

8. Перерахуйте всі розрахункові поля таблиці

Для перерахування всіх розрахункових полів таблиці виділіть всю таблицю й натисніть функціональну клавішу F9.

9. Вилучіть рядок і стовпець таблиці

Вилучіть рядок "Відрядження" і обновіть поля.

Контрольні питання:

1. Із чого складається таблиця в Microsoft Word?

2. Які дані може містити таблиця в Microsoft Word?

3. Для чого використовуються дані таблиці в Microsoft Word?

4. Скільки існує способів створення нової таблиці вMicrosoft Word?

5. Які існують способи створення нової таблиці вMicrosoft Word?


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1032; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.005 с.)