ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18. Збереження та підготовка до демонстрації та друк презентації. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18. Збереження та підготовка до демонстрації та друк презентації. 

Мета:Навчити студентів збереженню та підготовці до демонстрації та друку презентації.

Теоретична частина

 

Збереження файлу

За промовчанням програми Microsoft Office зберігають файли в робочу папку за промовчанням. Щоб зберегти копію файлу в іншому розташуванні, виберіть іншу папку у списку папок.

1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Зберегти або натисніть сполучення клавіш Ctrl+S. Також можна клацнути піктограму Зберегти на панелі швидкого доступу.

2. Якщо файл зберігається вперше, введіть його ім’я.

Збереження копії файлу або збереження в іншому розташуванні

1. Відкрийте вкладку Файл.

2. Виберіть пункт Зберегти як.

3. У розділі Вибір розташування виберіть розташування, у якому потрібно зберегти копію файлу, або збережіть в інше розташування.

4. У розділі Вибір папки виберіть папку, у яку потрібно зберегти файл.

5. У діалоговому вікні Збереження документа введіть нове ім’я для файлу.

6. Натисніть кнопку Зберегти.

Команду Зберегти як можна також використовувати для перейменування файлу або змінення розташування збереженого раніше файлу, вибравши іншу папку.

Збереження файлу в іншому форматі

1. Відкрийте вкладку Файл.

2. Виберіть пункт Зберегти як.


3. У розділі Вибір розташування виберіть розташування, у яке потрібно зберегти файл.

4. У розділі Вибір папки виберіть папку, у яку потрібно зберегти файл.

5. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я для файлу.

6. У списку Тип файлу виберіть формат, у якому потрібно зберегти файл.

7. Натисніть кнопку Зберегти.

Збереження файлу у форматі попередньої версії програми PowerPoint

Якщо ви використовуєте програму PowerPoint 2010, ви можете зберігати файли у форматах попередньої версії PowerPoint, вибравши версію у списку Тип файлу в діалоговому вікні Збереження документа. Наприклад, можна зберегти презентацію PowerPoint 2010 (PPTX) як презентацію PowerPoint 97–2003 (PPT).

Підготовка до демонстрації

Демонстрація презентації може відбуватися під керуванням людини або в автоматичному режимі. Вибір виду керування здійснюється в вкладці пункта меню Показ слайдов. Для демонстрації зручніше вибирати параметр керування доповідачем, коли слайди виводяться на весь екран і при потребі показ слайдів можна припинити.

Рис. 1. Меню Показ слайдів

 

Якщо немає потреби демонструвати всі слайди створеної презентації, програма PowerPoint дає змогу здійснити вибір тільки потрібних слайдів у вигляді окремих варіантів, що можуть використовуватися під час різних демонстрацій (демонстрація 1, демонстрація 2 тощо).


Рис. 2. Кнопка Довільний показ

 

Для утворення бажаної послідовності необхідно:

1. Виконати команду "Произвольная демонстрация" із пункта меню Показ слайдов.

2. У відчиненому діалоговому вікні натиснути кнопку "Создать".

Рис. 3. Вікно Довільний показ

 

3. У діалогову вікні "Формирование произвольной демонстрации" у відповідному полі ввести ім'я демонстрації, а потім на основі списку "Слайды презентации" створити список "Слайди демонстрации".

Рис. 5. Вибір потрібних слайдів

 

Задання інтервалів часу показу слайдів

Дуже важливо старанно спланувати презентацію. Необхідно вміти контролювати час презентації і знаходитись "у фазі" зі своїми слайдами. Найпростіший спосіб задати час, в ході якого кожний слайд буде відображатися на екрані, — натиснути кнопку «Настройка времени» та указати проміжок часу, в ході якого слайд буде відображатися на екрані. Користувачу пропонуються два способи зміни слайдів — клацанням миші, тобто вручну, або за часом. Вибір потрібного альтернативного перемикача здійснюється у діалоговому вікні "Настройка презентации". Після створення презентації дуже важливо провести репетицію демонстрації слайдів. Це дасть можливість виявити дефекти презентації. Для проведення репетиції необхідно виконати такі дії:

1. Вибрати команду "Настройка времени" із пункта меню Показ слайдов.

2. Через декілька секунд почнеться пробний показ слайдів і відчиниться діалогове вікно "Настройка времени".

Показ слайдів

На вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів натисніть кнопку З початку.

Рис. 6. Кнопка З початку

 

Щоб переглянути презентацію в поданні показу слайдів, починаючи з поточного слайда, виконайте такі дії.

На вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів натисніть кнопку З поточного слайда.

Рис. 7. Кнопка З поточного слайду

 

Перетворення миші на лазерний вказівник

У поданні показу слайдів або поданні читання вказівник миші можна перетворити на лазерний вказівник, щоб привернути увагу аудиторії до певного змісту на слайді.

1. Виконайте одну з таких дій:

· Щоб скористатися лазерним вказівником у поданні показу слайдів, на вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів натисніть кнопку З початку або З поточного слайда та почніть показ слайдів.

· Щоб скористатися лазерним вказівником у поданні читання, на вкладці Вигляд у групі Режими перегляду презентації натисніть кнопку Подання читання.

2. Утримуйте клавішу Ctrl, клацніть ліву кнопку миші та вкажіть на вміст на слайді, до якого потрібно привернути увагу. Якщо необхідно, щоб на екрані з’являвся лише лазерний вказівник (без вказівника миші), утримувати клавішу Ctrl потрібно ще до переміщення вказівника миші – тоді він залишиться прихованим.

3. Щоб змінити колір лазерного вказівника, виконайте такі дії.

· На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Настроювання показу слайдів.

· У діалоговому вікні Настроювання презентації в розділі Параметри показу у списку кольорів Колір лазерного вказівника виберіть потрібний колір і натисніть кнопку ОК.

Рис. 8. Визначення бажаного кольору лазерного вказівника

 

Друк презентації

5. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Друк.

6. У розділі Друк виконайте одну з таких дій.

· Щоб надрукувати всі слайди, виберіть пункт Надрукувати всі слайди.

· Щоб надрукувати лише поточний слайд, виберіть пункт Надрукувати поточний слайд.

· Щоб надрукувати окремі слайди, виберіть пункт Настроюваний діапазон, а потім введіть список окремих слайдів, діапазон чи обидва ці значення.

ПРИМІТКА: Використовуйте коми без пробілів, щоб розділити числа. Наприклад: 1,3,5-12.

7. У меню Параметри клацніть список Колір і виберіть потрібний параметр.

8. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку Друк.

Рис. 9. Вкладка Файл пункт Друк

 

Контрольні питання

1. Як зберегти готову презентацію?

2. Як зберегти копію файлу?

3. Як вказати місце розташування презентації на диску?

4. Як зберегти файл в іншому форматі?

5. Як зберегти файл у форматі попередньої версії програми?

6. Що включає в себе підготовка до демонстрації?

7. Які дії потрібно виконати, щоб продемонструвати не всю презентацію, а лише необхідні декілька слайдів?

8. Як задати інтервал часу при показі слайдів?

9. Як здійснити показ з першого слайду?

10. Як перетворити вказівник миші на лазерний вказівник?

11. Як роздрукувати готову презентацію?


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №19. Створення студентської тематичної презентації засобами Microsoft PowerPoint 2010.

 

Мета: навчити студентів створенню тематичної презентації засобами Microsoft PowerPoint 2010.

Теоретична частина

Вимоги до створення презентації

Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу при складанні презентацій

· Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.

· Використання слів і скорочень, уже знайомих учню.

· Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.

· Ретельно структурована інформація.

· Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.

· Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.

· Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.

· Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.

· Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.

· Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.

· Графіка має органічно доповнювати текст.

· Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.

· Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.

· Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза).

· Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.

· Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації (зарубіжні джерела це називають принципом модальності). Тому рекомендується там, де це можливо, використовувати для тексту й графічних зображень звуковий супровід. Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15 %, зорового – 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65 %.

Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм

· Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).

· Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).

· Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.

· Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).

· Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.

· Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.

· Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.

· Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.

· Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.

· Показ слайдів із фоновим супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.

Пам'ятайте!

Людина спроможна одночасно запам'ятовувати не більше трьох фактів, висновків, визначень.

Додаткові вимоги до змісту презентації

· Кожен слайд має відображати одну думку.

· Текст має складатися з коротких слів та простих речень.

· Рядок має містити 6—8 слів.

· Всього на слайді має бути 6—8 рядків.

· Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.

· Дієслова мають бути в одній часовій формі.

· Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.

· У заголовках мають бути і великі, і малі літери.

· Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.

· Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.

· Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.

· Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Загальні правила використання шрифтів

1. Кожен шрифт (гарнітура + написання) має одне змістове навантаження. Для сталої гарнітури традиційними, щонайменше, з XIX ст. є такі:

· напівжирний шрифт – назви структур документа,

· курсив – логічний наголос, зокрема, на формулюванні основних положень, означень тощо,

· “прямий” звичайний – основний масив інформації.

2. Тексти презентацій, які використовують у психологічно напруженій нестандартній ситуації, треба подати гарнітурою зі спрощеним алгоритмом розпізнавання, наприклад, шрифтом Arial. Це доцільно під час роботи з інструкціями правил безпеки, нормативними актами, угодами з правовими чи майновими наслідками, умовами олімпіадних завдань тощо.

3. Уникайте використання більше трьох різних шрифтів на одному слайді. Інакше читач передчасно втомиться, постійно намагаючись вибрати алгоритм розпізнавання шрифту. Виняток становить інструкція з використання шрифтів.

4. Математичні формули подаються гарнітурою, близькою до стандартної (Times New Roman), причому всі змінні – курсивом, решта – дужки, знаки математичних дій, усталені назви функцій (sin, cos тощо) – звичайним “прямим” шрифтом.

Практична частина

1. Визначтесь з темою презентації, знайдіть необхідний матеріал, обдумайте структуру та зовнішній вигляд презентації.

2. Відкрийте програму Microsoft PowerPoint 2010 одним із відомих Вам способів.

Рис. 1. Іконка програми Microsoft PowerPoint 2010

 

3. За замовченням перший слайд завжди представлений макетом Титульного слайду. Нам він якраз і потрібен. Якщо ж Вам потрібен інший макет, то далі ми про це поговоримо.

Рис. 2. Макет Титульного слайду

 

4. Виберіть вкладку Дизайн, та оберіть потрібну тему оформлення слайдів. Не забувайте про ергономічні вимоги до оформлення, які були представлені в теоретичній частині цієї лабораторної.

Рис. 3. Вибір Теми.

 

5. Якщо кольорова гамма теми, що вибрана за замовченням Вам не підходить, то Ви можете обрати іншу. Для цього натисніть кнопку Кольори та виберіть інше оформлення.

Рис. 4. Перелік вбудованих кольорових гам

 

6. Якщо ж і ці кольори Вас не влаштовують, то Ви можете створити свою власну гаму. Для цього натисніть кнопку Кольори, виберіть Створити Кольори теми і вже в з`явившомуся вікні настройте палітру.

Рис. 5. Вікно Створення нових кольорів теми

 

7. Після того, як з оформленням слайдів буде закінчено, заповніть титульний слайд презентації. В Заголовок слайду напишіть тему вашої презентації (Наприклад, «Вимоги до створення презентації», але Ви будите створювати презентацію на іншу тему). В Підзаголовок слайду внесіть данні про того, хто створив дану презентацію. Відредагуйте написи за власним бажанням. Вкладка Головна, а далі все як і в MS Word.

Рис. 6. Приклад оформлення Титульного слайду

 

8. Виберіть вкладку Головна, натисніть кнопку Створити слайд і одразу ж оберіть макет для наступного слайду, який повинен буди Зміст вашої презентації. Для цього ідеально підійде макет Заголовок і об’єкт.

Рис. 7. Створення нового слайду

 

9. В полі Заголовок напишіть «Зміст», а в полі текст слайду перелік основних пунктів своєї презентації. Наприклад, «Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу» та далі за планом теоретичної частини. Також не забуваємо про необхідність вступу та висновків.

Рис. 8. Приклад Змісту презентації

 

10. Створіть ще один слайд для Вступу за зразком пункту 8 та заповніть його за зразком пункту 9. Не забувайте, що редагувати текст Ви можете так само, як і в MS Word.

11. Створіть ще один слайд для першого пункту плану. В полі Заголовок введіть назву пункту плану. А в полі текст слайду інформацію, яка розкриває цей пункт.

12. Представити потрібну інформацію Ви можете не тільки в вигляді текстової інформації, а і у вигляди схем, діаграм, відео та аудіо файлів, таблиць та картинок. Є декілька варіантів додавання таких об’єктів.

12.1. Вкладка Вставка на якій Ви зможете вибрати потрібну кнопку для додавання того, або іншого виду об’єкту.

Рис. 9. Вкладка Вставка

 

12.2. В полі Текст слайду Ви можете натиснути на кнопку того об’єкта, який необхідно додати.

Рис. 10. Кнопки в полі Текст слайду

 

13. Заповніть подібним чином і наступні слайди в презентації.

14. Останній слайд обов’язково повинен мати надпис «Дякую за увагу!», таким чином Ви подякуєте своїм слухачам за той час, що вони приділили Вам і вашій презентації.

15. Після того, як основна частина створення презентації виконана, перейдіть до створення гіперпосилань. Зробіть гіперпосилання з пункту плану на слайд, що йому відповідає. Див. лаб. 9.

16. Також створіть керівні кнопки для зручності в пересуванні між слайдами. Див. лаб. 9.

17. Застосуйте анімацію до тих об’єктів які Ви вважаєте за потрібними. Див. лаб. 7.

18. Підготуйте презентацію для показу. Виберіть режим керування показом, якщо потрібно виставте час для показу кожного слайду. Див. лаб. 10.

19. Збережіть створену презентацію в свою папку.

Контрольні питання

1. Які існують вимоги до структури та змісту матеріалу при складанні презентації?

2. Які існують вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм?

3. Які існують вимоги до змісту презентації?

4. Які існують загальні правила використання шрифтів?

Завдання

Створіть власну презентацію на тему: «Роль мультимедійних презентацій у сучасній освіті».
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 475; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.026 с.)