Вставлення рисунка з веб-сторінки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставлення рисунка з веб-сторінки1. Клацніть правою кнопкою миші потрібний рисунок на веб-сторінці та в контекстному меню виберіть команду Зберегти малюнок як.

2. Введіть потрібне ім’я в полі Ім’я файлу та натисніть кнопку Зберегти.

3. На слайді на вкладці Вставлення у групі Зображення натисніть кнопку Рисунок.

Рис. 3. Кнопка Рисунок

 

4. Знайдіть рисунок, збережений під час кроку 2, і натисніть кнопку Вставити.

Рисунки з веб-сторінки можна також копіювати та вставляти. На веб-сторінці клацніть правою кнопкою миші потрібний рисунок і в контекстному меню виберіть команду Копіювати. У презентації клацніть правою кнопкою миші місце, де потрібно вставити рисунок, і виберіть команду Вставити. Упевніться, що цей рисунок не зв’язаний гіперпосиланням з іншою веб-сторінкою. Якщо рисунок зв’язаний з іншою веб-сторінкою гіперпосиланням, після вставлення в документ він відображатиметься як гіперпосилання на веб-сторінку, а не як зображення.

Застосування стилю рисунка

Щоб виділити в презентації рисунок або кліп, можна застосувати стиль рисунка. Стилі рисунків – це комбінації різних параметрів форматування, зокрема рамок і ефектів рисунків. Стилі рисунків відображаються за допомогою ескізів у колекції Стилі рисунків. Щоб побачити, який вигляд матиме стиль рисунка, не застосовуючи його, наведіть вказівник миші на ескіз.


Виділіть рисунок або кліп, до якого потрібно застосувати стиль рисунка.

На вкладці Формат вкладки Знаряддя для зображення у групі Стилі рисунків виберіть потрібний стиль.

Рис. 4. Приклад групи Стилі рисунків у програмі PowerPoint

 

Якщо вкладки Формат або «Знаряддя для зображення» не відображаються, переконайтеся, що ви виділили рисунок. Можливо, щоб виділити рисунок і відкрити вкладку Формат, потрібно двічі клацнути рисунок.

Щоб переглянути додаткові стилі рисунків, натисніть кнопку Додатково .

Використання рисунка або кліпу як тла для слайдів

1. Клацніть слайд, до якого потрібно додати рисунок тла. Щоб вибрати кілька слайдів, клацніть перший слайд, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, клацаючи інші слайди.

2. На вкладці Конструктор у групі Тло натисніть кнопку Запускач діалогових вікон .

Рис. 5. Запускач діалогових вікон

 

3. У розділі Заливка встановіть перемикач Рисунок або текстура.

4. У розділі Вставити з виконайте одну з таких дій:

· щоб вставити рисунок із файлу, натисніть кнопку Файл, знайдіть рисунок, який потрібно вставити, і двічі клацніть його;

· щоб вставити скопійований рисунок, натисніть кнопку Буфер обміну;


· щоб установити графіку як рисунок тла, натисніть кнопку Графіка, у полі Шукати текст введіть слово або фразу, яка описує потрібний кліп, чи введіть ім’я файлу кліпу повністю або частково, натисніть кнопку Почати, а потім виберіть потрібний кліп, щоб вставити його.

Анімація тексту й об’єктів

У презентації Microsoft PowerPoint 2010 можна анімувати текст, рисунки, фігури, таблиці, рисунки SmartArt та інші об'єкти для створення візуальних ефектів, зокрема ефектів входу та виходу, зміни розміру або кольору та навіть руху.

Огляд анімації тексту й об’єктів

Анімація – це чудовий спосіб фокусування на важливих моментах, який дає змогу контролювати інформаційний потік і посилювати інтерес глядачів до презентації. Анімаційні ефекти можна застосовувати до тексту або об’єктів на окремих слайдах, до тексту й об’єктів на зразку слайдів або до покажчиків місць заповнення в макетах настроюваних слайдів.

У PowerPoint 2010 є чотири види анімаційних ефектів.

· Ефекти входу. Наприклад, можна створити ефект поступової появи об’єкта у фокусі, вильоту із краю слайда або вискакування об’єкта на екран.

· Ефекти виходу. До таких ефектів належать спадання об’єкта за край слайда, зникнення з екрана або вилітання зі слайда по спіралі.

· Ефекти виділення. Приклади таких ефектів – це зменшення або збільшення розміру об’єкта, змінення кольору або обертання об’єкта навколо своєї осі.

· Шляхи переміщення. Можна використовувати ці ефекти для переміщення об’єктів вгору та вниз, ліворуч і праворуч або по траєкторії зірки чи по колу (серед інших ефектів).

Можна використовувати один анімаційний ефект або поєднувати кілька ефектів. Наприклад, можна створити рядок тексту, який вилітає зліва, збільшуючись у розмірі, застосувавши для цього ефект входу Виліті ефект виділення Зміна розміру.

Застосування анімаційного ефекту до об'єкта

Щоб застосувати анімаційний ефект до об'єкта, виконайте такі дії:

1. Виділіть об’єкт, до якого потрібно додати анімацію.

2. На вкладці Анімація у групі Анімація натисніть кнопку Додатково та виберіть потрібний анімаційний ефект.

Рис. 6. Група Анімація

 

Якщо ефекти входу, виходу, виокремлення та шляху переміщення не дають потрібного результату, виберіть пункт Інші ефекти входу, Інші ефекти виділення, Інші ефекти виходу або Інші шляхи переміщення.

Після застосування анімації до об’єктів або тексту анімовані елементи позначаються на слайді за допомогою недрукованих нумерованих позначок, які відображаються поруч із текстом або об’єктом. Ці позначки з’являються лише у звичайному режимі, коли вибрано вкладку Анімація або коли відображається область завдань «Анімація».

Застосування кількох анімаційних ефектів до одного об’єкта

Щоб застосувати кілька анімаційних ефектів до одного об'єкта, виконайте такі дії:

1. Виділіть текст або об’єкт, до якого потрібно застосувати кілька анімаційних ефектів.

2. На вкладці Анімація у групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Додати анімацію.

Рис. 7. Кнопка Додати анімацію

 

Перегляд списку анімаційних ефектів на слайді

Список усіх анімаційних ефектів на слайді можна переглянути в області завдань «Анімація». Область завдань «Анімація» відображає важливі відомості про анімаційний ефект, зокрема тип ефекту, послідовність кількох ефектів, ім’я об’єкта, до якого застосовується ефект, і тривалість ефекту.

Щоб відкрити область завдань «Анімація», на вкладці Анімація у групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Область анімації.

Рис. 8. Область анімації

 

1. В області завдань числа позначають послідовність, у якій відтворюються анімаційні ефекти. Числа в області завдань відповідають недрукованим нумерованим позначкам, які відображаються на слайді.

2. Часові шкали відображають тривалість ефектів.

3. Піктограми позначають тип анімаційного ефекту. У цьому прикладі це ефект Виходу.

4. Виберіть елемент у списку, щоб відобразити піктограму меню (стрілка вниз), а потім клацніть піктограму, щоб відкрити меню.

ПРИМІТКИ:

· Ефекти відображаються в області завдань «Анімація» в порядку їх додавання.

· Можна також переглянути піктограми, які позначають час початку анімаційних ефектів відносно інших подій на слайді. Щоб переглянути піктограми часу початку для всіх анімаційних ефектів, клацніть піктограму меню поряд з анімаційним ефектом і виберіть пункт Приховати розширену часову шкалу.

· Є кілька типів піктограм, які позначають час початку анімаційних ефектів. Можливі варіанти вказано нижче.

· Запустити клацанням (піктограма миші, як показано тут). Анімація починається після клацання мишею.

· Запустити разом із попереднім (без піктограми). Анімаційні ефекти починають відтворюватись одночасно з попереднім ефектом у списку. Ця настройка відтворює кілька ефектів одночасно.

· Запустити після попереднього (піктограма годинника). Анімаційний ефект починає відтворюватись одразу після попереднього ефекту у списку.

Настроювання параметрів, часу та послідовності анімаційних ефектів

· Щоб настроїти параметри ефектів анімації, на вкладці Анімація у групі Анімація клацніть стрілку праворуч від кнопки Параметри ефектів і виберіть потрібний параметр.

· На вкладці Анімація можна вказати час початку, тривалість або час затримки анімації.

· Щоб настроїти час початку анімації, у групі Час клацніть стрілку праворуч від меню Початок і виберіть потрібний час.

· Щоб настроїти тривалість анімації, у групі Час введіть потрібну кількість секунд у поле Тривалість.

· Щоб настроїти затримку перед початком анімації, у групі Час введіть потрібну кількість секунд у поле Затримка.

· Щоб змінити порядок анімації у списку, в області завдань Анімація виберіть анімацію, для якої потрібно змінити порядок, і на вкладці Анімація у групі Хронометраж у меню Змінити порядок відображення анімації натисніть кнопку Раніше, щоб відтворювати анімацію перед іншою анімацією у списку, або натисніть кнопку Пізніше, щоб відтворювати анімацію після іншої анімації у списку.

Перевірка анімаційного ефекту

Після додавання анімаційних ефектів, щоб перевірити, чи вони працюють, виконайте наведені нижче дії.

На вкладці Анімація у групі Попередній перегляд натисніть кнопку Перегляд.

Рис. 9. Кнопка перегляд

 

Контрольні питання

1. Опишіть алгоритм вставлення графіки в презентацію.

2. Як вставити рисунок з файлу?

3. Як вставити рисунок з веб-сторінки?

4. Розкажіть про застосування стилю рисунка.

5. Як використати рисунок в якості тла для презентації?

6. Скільки видів анімаційних ефектів Вам відомо? Опишіть їх.

7. Як застосувати анімаційний ефект до об’єкта?

8. Які дії потрібно виконати, щоб застосувати кілька анімаційних ефектів до одного об’єкта?

9. Як настроїти параметри часу для анімації?

10. Як перевірити анімаційний ефект?


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №16. Робота з діаграмами та таблицями в Microsoft PowerPoint 2010.

Мета:Навчити студентів основам роботи з діаграмами та таблицями в Microsoft PowerPoint 2010.

Теоретична частина

У додатку Microsoft PowerPoint 2010 можна створювати і редагувати діаграми і графіки, які використовують дані з програми Microsoft Excel 2010. Додати в презентацію діаграму або графік можна двома способами.

· Створення діаграми або графіка в презентації. При створенні діаграми в додатку PowerPoint робота з її даними виконується за допомогою Microsoft Excel 2010, проте зберігаються вони у файлі PowerPoint.

· Вставка діаграми або графіка Excel в презентацію з посиланням на дані у файлі Excel. При копіюванні діаграми з збереженого файлу Excel і вставці її в презентацію, дані, що містяться в ній, зв'язуються посиланням з цим файлом Excel. Щоб змінити дані в діаграмі, спочатку потрібно внести зміни на відповідному аркуші Excel, а потім обновити дані у презентації PowerPoint. Лист Excel являє собою окремий файл, який не зберігається разом з файлом PowerPoint. Вставка пов'язаної діаграми або графіка - це найпростіший спосіб додати в презентацію діаграму з вже існуючої книги Excel, особливо якщо вона містить великий обсяг даних.

Щоб вставити пов'язану діаграму Excel в PowerPoint 2010, виконайте такі дії.

1. Відкрийте книгу Excel з потрібною діаграмою.

Примітки:

· Перш ніж пов'язувати дані діаграми з файлом PowerPoint, книгу необхідно зберегти.

· У разі переміщення файлу Excel в іншу папку зв'язок між діаграмою у презентації PowerPoint і даними в таблиці Excel буде порушена.

2. Виділіть діаграму.

3. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати.

4. Відкрийте потрібну презентацію PowerPoint і виділіть слайд, на який потрібно помістити діаграму.

5. На вкладці Основне у групі Буфер обміну клацніть стрілку під кнопкою Вставити, а потім виконайте одну з таких дій.

· Якщо потрібно зберегти зовнішній вигляд і формат діаграми з файлу Excel, виберіть пункт Зв'язати і зберегти вихідне форматування.

· Якщо потрібно, щоб зовнішній вигляд і формат діаграми відповідали презентації PowerPoint, виберіть пункт Використовувати кінцеву тему і зв'язати дані.

Порада: Щоб оновити дані у файлі PowerPoint, виділіть діаграму, а потім в області Робота з діаграмами на вкладці Конструктор у групі Дані натисніть Оновити дані.

Створення діаграми або графіка в презентації

Щоб створити діаграму або графік у додатку PowerPoint 2010, виконайте такі дії.

1. У додатку PowerPoint клацніть заповнювач, в який хочете вставити діаграму або графік.

2. Виконайте одну з таких дій.

· На вкладці Вставлення у групі Зображення натисніть кнопку Діаграма.

Рис. 1. Кнопка Діаграма

 

· У місці заповнювачі виконайте команду Вставити діаграму.

3. Виберіть тип діаграми або графіка і натисніть кнопку ОК. У новому вікні відкриється лист Microsoft Excel з прикладом даних. Щоб ввести свої дані, клацніть потрібну комірку. Також можна замінити наведені для прикладу підписи осей у стовпці А і ім'я елемента легенди в рядку 1.

4. Після введення всіх необхідних даних на аркуші Excel відкрийте вкладку Файл і натисніть кнопку Закрити. Нові дані автоматично додадуться в діаграму в додатку PowerPoint.

Діаграму можна змінити в самому додатку PowerPoint, в тому числі поміняти її зовнішній вигляд, розмір і розташування. Для цього клацніть діаграму і на зеленій контекстної вкладці Робота з діаграмами скористайтеся вкладками Конструктор, Макет або Формат, щоб внести зміни. Додати ефекти анімації можна за допомогою інструментів на вкладці Анімація. У додатку PowerPoint можна змінювати дані діаграм. Для цього клацніть діаграму, на зеленій контекстної вкладці Робота з діаграмами відкрийте вкладку Конструктор і натисніть кнопку Змінити дані.

Створення й форматування таблиці в PowerPoint

1. Виберіть слайд, до якого слід додати таблицю.

2. На вкладці Вставлення у групі Таблиці натисніть кнопку Таблиця. У діалоговому вікні Вставлення таблиці виконайте одну з таких дій.

· Клацніть і переміщуйте вказівник, щоб вибрати потрібну кількість рядків і стовпців, після вибору відпустіть кнопку миші.

Рис. 2. Кнопка Таблиця (вибір кількості рядків та стовпців)

 

· Виберіть пункт Додати таблицю та введіть відповідні числа в полях Кількість стовпців і Кількість рядків.

3. Щоб додати текст до клітинок таблиці, клацніть клітинку та введіть текст.

Після введення тексту клацніть за межами таблиці.

Порада: Щоб додати рядок у кінець таблиці, клацніть в останній клітинці останнього рядка та натисніть клавішу табуляції.

Копіювання й вставлення таблиці з Word

1. У програмі Word виберіть таблицю, яку потрібно скопіювати, а потім у меню Табличні знаряддя на вкладці Макет у групі Таблиця клацніть стрілку поруч із кнопкою Вибрати та клацніть Вибір таблиці.

2. На вкладці Основне у групі Буфер обміну виберіть елемент Копіювати.

3. Виберіть у презентації PowerPoint слайд, у який потрібно скопіювати таблицю, і на вкладці Основне виберіть команду Вставити.

Порада: Можна також скопіювати таблицю у презентації PowerPoint і вставити її в аркуш Excel або документ Word.

Копіювання й вставлення групи клітинок з Excel

Щоб скопіювати групу клітинок з аркуша Excel, клацніть верхню ліву клітинку групи, яку слід скопіювати, і перетягуйте вказівник миші, щоб виділити потрібні рядки й стовпці.

1. На вкладці Основне у групі Буфер обміну виберіть команду Копіювати.

2. Виберіть у презентації PowerPoint слайд, у який потрібно скопіювати групу клітинок, і на вкладці Основне виберіть команду Вставити.

Порада: Можна також скопіювати таблицю у презентації PowerPoint і вставити її в аркуш Excel або документ Word.

Вставлення електронної таблиці Excel у PowerPoint

Якщо вставити у презентацію електронну таблицю Excel, можна використовувати деякі функціональні можливості електронної таблиці Excel. У PowerPoint нова додана електронна таблиця перетворюється на вбудований об’єкт OLE. Тому якщо змінити тему презентації (кольори, шрифти й ефекти), тема, застосована до електронної таблиці, не оновить додану таблицю. Крім того, таку таблицю не можна редагувати за допомогою параметрів PowerPoint 2010.

1. Виберіть слайд, у який потрібно вставити електронну таблицю Excel.

2. На вкладці Вставлення у групі Таблиці виберіть пункт Таблиця, а потім пункт Електронна таблиця Excel.

3. Щоб додати текст до клітинки таблиці, клацніть клітинку та введіть текст.

Після введення тексту клацніть за межами таблиці.

Щоб відредагувати електронну таблицю Excel після скасування виділення, двічі клацніть таблицю.

Примітка: Після додавання таблиці до презентації можна використовувати табличні знаряддя у програмі PowerPoint для форматування, застосування стилю або інших типів змін у таблиці.

 

Контрольні питання

1. Які способи додавання діаграми Вам відомі? Розкрийте їх.

2. Як вставити діаграму з Excel?

3. Як створити діаграму або графік в PowerPoint 2010?

4. Які способи створення таблиці в PowerPoint 2010 Вам відомі? Розкрийте їх.


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 421; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.02 с.)