Методичні рекомендації до лабораторних робіт 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до лабораторних робітЗ навчальної дисципліни

«Інформатика та обчислювальна техніка»

для студентів напряму підготовки

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

 

 

Бердянськ, 2014


Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни"Інформатика та обчислювальна техніка" для студентів галузі знань 0101 "Педагогічна освіта", напряму підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології.

 

Розробник:доцент кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін, кандидат педагогічних наук Бардус Ірина Олександрівна

 

 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт затверджена на засіданні кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін.

Протокол від “_28_”_сепня_2013 року № _1_


 

ЗМІСТ

 

Семестр 1. 5

Змістовний модуль 1. ІНФОРМАТИКА, ОСНОВИ БУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА.. 5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. Робота з програмою “Провідник” та Total Commander 5

Змістовний модуль 2. MICROSOFT WORD.. 10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. Введення і редагування тексту в текстовому процесорі Word. 10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Уведення формульних виражень у текстовому процесорі Word. 19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. Вивчення ефективних прийомів роботи з графічними об'єктами. 24


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Робота з таблицями в Mіcrosoft Word. 34

Змістовний модуль 3. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ 37

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Основи роботи з електронними таблицями MicrosoftExcel 37

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. Обробка даних засобами електронних таблиць. Обчислення в електронних таблицях. Застосування підсумкових функцій 41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. Обробка даних засобами електронних таблиць, побудова діаграми. 44

Семестр 2. 52

Змістовний модуль 4. MICROSOFT PUBLISHER 2010. 52

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Основи роботи в Microsoft Office Publisher 2010 52

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. Створення календаря засобами Microsoft Office Publisher 2010. 55

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11. Створення інформаційного бюлетеня засобами Microsoft Office Publisher 2010. 60

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12. Створення рекламного буклету засобами Microsoft Office Publisher 2010. 65

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13. Створення web-сайту засобами Microsoft Office Publisher 2010. 69

Змістовний модуль 5. MICROSOFT POWER POINT 2010. 74

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14. Основи роботи в Microsoft PowerPoint 2010. 74

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15. Робота з графікою та анімацією в Microsoft PowerPoint 2010. 78

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №16. Робота з діаграмами та таблицями в Microsoft PowerPoint 2010. 84

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №17. Створення керівних кнопок та гіперпосилань в Microsoft PowerPoint 2010. 87

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18. Збереження та підготовка до демонстрації та друк презентації. 91


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №19. Створення студентської тематичної презентації засобами Microsoft PowerPoint 2010. 96

 


 

Семестр 1

Змістовний модуль 1. ІНФОРМАТИКА, ОСНОВИ БУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. Робота з програмою “Провідник” та Total Commander

 

Мета роботи:навчитися користуватися програмою Провідником та програмою Total Commander.

Теоретична частина

Провідник Windows

Програма Провідник (файл explorer.exe) призначена для навігації по файловій системі і виконання дій з її об’єктами: копіювання, переміщення, перейменування тощо.

Програму запускають одним з таких способів:

1) Пуск – Програми – Стандартні – Провідник;

2) командою Провідник з контекстного меню папки або кнопки Пуск.

Вікно програмиПровідник найчастіше має вигляд як на рис.1.

Рис. 1. Вікно програми Провідник.

У лівій частині вікна програми (рис.1) відображається дерево папок, у правій – зміст відкритої (поточної) папки. Поруч з ім'ям кожного об'єкта (диска, папки, файлу) розташований його значок, що вказує на тип об'єкту.

Програма дає змогу переглядати вміст папок, відкривати будь-яку папку і виконувати дії з її вмістом: запускати програми, переміщати, копіювати файли, папки тощо.

Натискаючи мишею на позначки , ,які знаходяться перед назвою папок на дереві, можнапоказувати і ховати структуру папок. Відсутність такої позначки свідчить про те, що папка порожня або містить лише файли.

Для відкриття папки треба один раз клацнути по значку папки в лівій частині чи двічі - в правій. Подвійне клацання по значку папки в лівій частині відкриває папку і показує її структуру.

Для переходу на один рівень догори (у папку, що містить поточну папку) використовується кнопка на панелі інструментів чи клавішаBackspace. Щоб перейти на один і більш рівнів вверх чи на інший диск, можна використовувати поле спискуна панелі інструментів Адреса. Перейти до попередньої папки, що була відкрита, можна за допомогою кнопки , а повернутися – . Списки містять імена папок, що були відкриті в поточному сеансі. Для переходу до кожної з них, варто вибрати в полі списку ім'я папки. Для відображення панелі інструментів і рядка стану необхідно включити відповідні режими в менюВид.

Вміст відкритої папки можна представити в 5-ти видах:Великі значки, Дрібні значки, Список,Таблиця, Як Web-сторінка. Для переходу між видами використовується схований список на панелі інструментів чи через менюВид.

Для сортування файлівпо імені,по типу,по розміру,по даті необхідно в контекстному меню чи менюВид вибрати пунктВпорядкувати значки, потім – тип сортування.

Для запуску програми варто виконати подвійне клацання на імені файлу, що містить її. Якщо двічі клацнути по імені будь-якого документу, то завантажиться програма, що обробляє цей файл, а в її вікні відкриється цей файл.

Дії з папками і файлами. Переміщати, копіювати, вилучати можна один об’єкт або групу об’єктів. Групу утворюють способом виокремлення об’єктів, клацаючи мишею на назві в режимі натиснутої клавіші CTRL.

Виокремити (об’єднані в групу) усі об’єкти можна за допомогою комбінації CTRL+A.

Щоб виокремити об’єкти від першого до заданого, достатньо клацнути мишею над останнім у режимі натиснутої клавіші SHIFT.

Дії типу переміщення над об’єктами можна виконати двома основними способами:

1) за допомогою меню програми, панелі інструментів чи комбінацій клавіш і використання буфера обміну;

2) методом перетягування піктограм об’єктів.

Використання буфера обміну.

Буфер обміну – це частина оперативної пам’яті, куди копіюють чи переміщають об’єкти або їхні фрагменти з метою їх вставляння в інші об’єкти. Для роботи з буфером обміну використовують такі команди меню Правка - Копіювати в буфер, Вирізати, Вставляти з буфера. Розглянемо три важливі комбінації клавіш для роботи з буфером, які можна використовувати в різних програмах:

¨ CTRL+X – забрати вибрані об’єкти в буфер обміну;

¨ CTRL+C копіювати вибрані об’єкти в буфер обміну;

¨ CTRL+V вставляти зміст буфера у потрібне місце.

За допомогою цих команд можна скопіювати об’єкт, виконавши команди

Працювати з буфером обміну можна за допомогою таких кнопок на панелі інструментів:

- ця кнопка дозволяє перемістити об’єкт (файл, папку) у інший об’єкт, вказавши у з’явившомуся вікні в який саме об’єкт та натиснувши кнопку Переміщення.

- ця кнопка дозволяє аналогічно скопіювати об’єкт в інший об’єкт.

Так як програма Провідник складається із двох частин, то це надає змогу ще швидше переміщувати та копіювати об’єкти.

Переміщення об’єкта (файла або папки) можна здійснити перетягуючи лівою кнопкою миші об’єкт (папку або файл) з правої частини вікна у ліву (де відображається дерево каталогів) та відпустивши на ту папку або диск, куди треба перемістити.

Копіювання об’єкта – перетягуючи лівою кнопкою миші, натиснувши кнопку Ctrl, об’єкт з правої частини вікна у ліву (де відображається дерево каталогів) та відпустивши на ту папку або диск, куди треба копіювати.

Для того, щоб відмінити не вірно виконану операцію копіювання, переміщення тощо можна скористатися кнопкою або комбінацією клавіш CTRL+Z.

Total Commander – це програма для виконання дій над об’єктами за допомогою вікон двох папок (зокрема дисків), одне з яких є активним (віддавачем, сервером), а друге – пасивним (приймачем, клієнтом).

Розглянемо вікно програми Total Commander. Вікно містить меню, панель інструментів, два робочі вікна (панелі) з рядками заголовків і статусу, засоби для активізації дисків, вертикальні смуги прокручування, командний рядок, рядок функціональних клавіш. Одне з робочих вікон (ліве) є активним, а інше – пасивним.

За допомогою програми Total Commander особливо зручно:

¨ візуально відшукувати папки і файли;

¨ упорядковувати назви файлів і папок;

¨ переглядати файли (F3);

¨ створювати (Shift+F4) і редагувати (F4) текстові документи;

¨ копіювати (F5);

¨ переміщати чи перейменовувати об’єкти (F6);

¨ створювати папку (F7);

¨ вилучати об’єкти (F8);

¨ архівувати, розархівовувати файли;

¨ запускати програми на виконання тощо.

Якщо необхідно виконати дії з групою об’єктів, то цю групу можна виділити за допомогою кнопки Insert.


Рис. 2. Вікно програми Total Commander.

Хід роботи:

1. Відкрийте програму Провідник.

2. Відкрийте диск S:\та папку ФКЕТ.

3. Створіть папку з назвою Номер_Вашої_Групиу правій частині вікна.

4. Відкрийте створену папку.

5. Клацніть правою кнопкою миші по правій частині вікна та виберіть з контекстного меню Створити – Текстовий документ.Надайте йому ім’я Про себе.

6. Відкрийте цей текстовий документ та введіть у ньому коротку інформацію про себе.

7. Закрийте Блокнот.

8. Відкрийте програму Провідник.

9. Перемістіть файл Про себеу папку з ім’ям ФКЕТза допомогою перетягування лівою кнопкою миші з правої частини вікна у ліву.

10. Знайдіть за допомогою Головного менюПошукбудь-які графічні файли. Запам’ятайте їх місцезнаходження та три з них скопіюйте у папку з номером Вашої групи за допомогою програми Провідник.

11. Закрийте вікно програми Провідник.

12. Відкрийте програму Total Commanderза допомогою Пуск – Програмиабо за допомогою ярлика на робочому столі.

13. Виберіть в активному вікні диск S: за допомогою кнопки з назвою диску або за допомогою списку дисків . Для того, щоб перейти у кореневий каталог треба натиснути кнопку .

14. Таким чином в активному вікні повинен бути відкритий каталог S:\.

15. Відкрийте у цьому каталозі папку з ім’ям ФКЕТ подвійним клацанням по ній.

16. Відкрийте папку з номером Вашої групи.

17. За допомогою кнопки F7 створіть папку з ім’ям Робота №1 та відкрийте її.

18. У іншому робочому вікні відкрийте за допомогою кнопки Мережеве оточення,потім виберіть подвійним клацанням Вся сетьMicrosoft Windows NetworkEducationTrionixTempМетодикиПримерФФиСГ.

19. Виділить папку з ім’ям Рисунки та натисніть кнопку F5.

20. У Вашій папці Робота №1повинна з’явитися папка з ім’ям Рисунки.

21. Аналогічним чином скопіюйте з С:\ProgramFiles\Microsoft Office\Office10у Вашу папку Робота №1файли з ім’ям Winword.exeта Excel.exe.

22. Відкрийте в активному вікні папку з ім’ям ФКЕТ на диску S:\.

23. Виберіть у верхньому меню Вид – Дерево.

24. Потім виберітьВид – Быстрый просмотр.Для чого використовується така команда?

25. Продивіться режим меню Вид – Одна панель под другой. Вийдіть з цього режиму ще раз натиснувши на цю команду.

26. Поверніться у режим Вид – Краткий.

27. Спробуйте використати команди Вид – Все файлы, Вид – Программы.

28. Зробіть так, щоб відображалися тільки файли з розширенням doc за допомогою команди Вид – Фильтр.

29. Відсортуйте список файлів та папок у вікні за допомогою команд По имени, По типу, По размеру, По времени.

30. Відкрийте диск S:\. Перегляньте скільки займає місця папка ФКЕТза допомогою клацання по її імені кнопкою Пропуск,її розмір буде вказаний унизу під списком. Запишіть розмір у зошит.

31. Аналогічно перегляньте розмір папок з ім’ям Номер Групи, Робота №3, Рисункизапишіть розміри у зошит.

32. Перегляньте властивості папки ФКЕТза допомогою кнопокAlt+Enter.Перепишіть у зошит дату її створення.

Контрольні питання

1) Які існують способи запуску програми Провідник?

2) Для чого призначена програма Провідник?

3) Яким чином можна додати або убрати одну з панелей вікна програми Провідника?

4) Що необхідно зробити, щоб відокремити усі об’єкти у правій частині вікна Провідника?

5) Яким чином можна відокремити певну групу об’єктів папки або диску?

6) Що таке буфер обміну, які команди використовуються для роботи з ним?

7) Яким чином можна перемістити, скопіювати файл або папку у інший об’єкт за допомогою програми Провідник?

8) За допомогою якої комбінації клавіш можна відмінити операцію у програмі Провідник?

9) Які функціональні клавіші для роботи у Total Commander Ви знаєте?

10) Яким чином можна відокремити групу файлів у Total Commander?

11) За допомогою якою команди можна переглядати швидко властивості всіх файлів, папок у Total Commander?


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 471; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.025 с.)