Початок створення документа. Набір текстуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Початок створення документа. Набір текстуУ цьому параграфі ви вивчите:

- поняття шаблону;

- особливості набору тексту в програмі Microsoft Word;

- прийоми переміщення по документу.

Створення нового документа

Отже, після запуску Microsoft Word за допомогою головного меню або подвійного клацання по значку програми буде відкрито порожній Документ 1. Він створюється за замовчанням на основі шаблону Новий документ (файл Normal.dot).

Шаблон документа – це файл, який має всі ознаки форматів, характерні саме для даного типу документів

Найкращий аналог шаблону – друкарський бланк, який потрібно заповнити вручну або на друкарській машинці. Однак на відміну від бланка, у якому ви нічого не можете змінити, шаблон Word можна настроювати.

У Microsoft Word є вбудовані шаблони, за якими можна оформити діловий лист, заяву, Web-сторінку і навіть дисертацію. Користувач може обрати потрібний йому шаблон та створити документ на його основі. Щоб обрати шаблон, задайте команду меню Файл→Создать. У наступному діалозі оберіть потрібний шаблон, користуючись будь-якою із запропонованих вкладок.

Режими відображення документа

Вид документа на екрані задається режимом його відображення. Останні версії процесора Microsoft Word, включаючи Word 2003, підтримують кілька режимів відображення. Розглянемо основні:

ü Звичайний режим вмикається командою меню Вид→Обычный. Цей режим використовується для введення, редагування і фор­матування тексту. Межі сторінок і колонтитули у звичайному режимі не відображаються.

ü Режим розмітки задається командою Вид→Разметка страницы. Його можна назвати також режимом макетування, бо відобра­жається реальне розташування тексту, колонтитулів, малюнків тощо на друкованій сторінці.

ü Режим Web-документа вмикається командою меню Вид→Web-документ. Цей режим зручний для відображення Web-документів.

ü Режим читання. У програмі Microsoft Word для зручності введення тексту передбачено режим відображення документу в залежності від потреб користувача. Цей режим викликається командою Вид→Режим чтения. Він надає можливість як збільшувати візуальне сприйняття тексту на сторінці, так і навпаки. В цьому режимі передбачені можливості швидкого переходу по заголовках та інші додаткові можливості, що дають змогу швидко відшукувати, читати та редагувати текст.

Набір тексту

З основними прийомами набору тексту ви вже знайомі з програми Блокнот, тому поговоримо лише про додаткові можливості процесора Microsoft Word для набору. Вводити текст у документ Word можна в будь-якому режимі відображення, заданому з меню Вид.

Мова клавіатури

Для перемикання мови клавіатури, скажімо, з української на англійську, застосовуються комбінації клавіш, задані у настройках системи Windows. Такими комбінаціями можуть бу­ти Ctrl+Shift або Alt+Shift. Ще один спосіб вибору мови – клацання по індика­тору мови на панелі задач і далі клацання по необхідній мові у списку вста­новлених.

Зміна регістра

Відомо, що для перемикання регістра клавіатури застосовуються клавіші Shift і CapsLock. При наборі тексту у Word ви можете клавішами Shift+F3 міняти регістр літер у словах, що вже набрані. Повторні натискання цих клавіш змінюють «по колу» великі і малі літери, наприклад, «цикл → Цикл → ЦИКЛ → цикл».

Переведення рядка

Коли текст уводиться з клавіатури, то курсор автоматично переводиться на новий рядок по закінченні попереднього. Якщо ви бажаєте створити новий абзац, то натисніть клавішу Enter (вона діє як важіль переведення каретки у друкарській машинці). Часто виникають ситуації, коли потрібно почати новий рядок абзацу, залишаючись у попередньому абзаці. Так буває, наприклад, при наборі віршів. Тоді треба натиснути клавіші Shift+Enter.

Пробіли

Щоб набраний вами текст був грамотним, користуйтесь правилами засто­сування пробілів. Перед розділовим знаком (крапкою, комою, двокрапкою тощо) пробіл не ставиться, але після знака – обов'язково. У Word передбачено також знак нерозривного пробілу, що застосовується при введенні словосполучень, які не можна розірвати на два рядки, Скажімо, не можна розривати ініціали та прізвище (Т.Г. Шевченко, А.П. Чехов), число та місяць у запису дати (31 грудня) тощо. Нерозривний пробіл уводиться одночасним натисканням клавіш Ctrl+Shift +Пробіл.

Режими вставки і заміни

Вводити текст у редакторі Microsoft Word можна в режимі вставки та в режимі заміни. Перемикання цих режимів виконується клавішею Ins. При ввімкненому режимі вставки символи, які вво­дяться у місце розташування курсора, автоматично пересувають праворуч увесь текст, що розміщений справа від місця вставки. У режимі заміщення символ, який вводиться з клавіатури, заміщає попередній, який міститься у цій самій позиції, тобто в режимі заміщення новий текст набирається зверху попереднього.


Вставка символів

При наборі тексту іноді треба вводити символи, які не входять до шрифтів, наприклад, ∑, π, ↔, ±, ≠, ↨, ≤, ≥ тощо. Всі подібні символи містяться в файлах спеціальних шрифтів, які встановлюються разом з системою Windows, а саме: Symbol, Marlett, Webding, Wingding. Щоб вставити у текст символ, розмістіть курсор на місце вставки і виконайте команду меню Вставка→Символ. У на­ступному діалозі (мал. 4.1) вкажіть потрібний символ і натисніть кнопку Вста­вить.

Вставлений символ видаляється так само, як і будь-який друкований сим­вол: клавішами Delete або Backspace.

Переміщення по документу

Усі прийоми переміщення по документу, які ви засвоїли у редакторі Блокнот, можна застосувати, працюючи у Microsoft Word. До цих прийомів належать клацання мишею, використання смуг про­кручування, клавіш керування курсором (←, ↑, →, ↓), клавіш PageUp і PageDown.

Мал. 4.1. Діалог вставки символів

Під час роботи у Microsoft Word зручно використовувати комбінації клавіш. Окрім відомих вам Ctrl+Home або Ctrl+End (переміщення на початок або у кінець
документа), передбачено комбінацію Shift+F5. Вона дозволяє повернути курсор
на попереднє місце, що може бути корисним при частих переходах між різними
частинами документа.

Скасування дій

Зазначимо, що у Microsoft Word, як і у редакторі Блокнот, є можливість скасувати виконані дії. Але, на відміну від Блокнота, можлива відміна на невизначене число кроків назад.

Для послідовного скасування дій можна використати один з таких прийомів:

ü натискання комбінації клавіш Alt+BackSpace;

ü вибір команди Правка→Отменить;

ü клацання по кнопці Отменить на панелі інструментів.

Останній дозволяє відмінити будь-яку дію з списку виконаних операцій; Список розкривається при клацанні по трикутній стрілці праворуч від кнопки Отменить.

Контрольні запитання

1. Що таке шаблон документа?

2. Як створити новий документ у Word?

3. Назвіть відомі вам режими відображення документа та відмінності між ними. Як ці режими вмикаються?

4. Як перемкнути мову клавіатури?

5. Що таке нерозривний пробіл і як вставити його в текст?

6. Чим відрізняються режими вставки та заміщення? Яка клавіша перемикає ці режими?

7. Опишіть операцію вставки символу.

9. Які способи переміщення по документу вам відомі?

10. Як повернутися у попереднє місце розташування курсора?

11. Як скасувати попередню операцію редагування?

12. Чим відрізняється засіб відміни дій у Word від відміни дій у Блокноті?

Практикум. Набір тексту

Створіть новий документ, набравши у ньому текст першого абзацу пункту «Спеціальні символи». При цьому застосовуйте українську та англійську мови клавіатури та засоби вставки символів. Для виправлення помилок при наборі застосовуйте клавіші Delete або Backspace, а також засіб відміни дій.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.008 с.)