Створення і відкриття документаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення і відкриття документаОдразу після запуску програми можна створювати новий документ коман­дою Файл→Создать.

Редактор Блокнот дозволяє також працювати з файлами створеними раніше. Щоб відкрити існуючий файл, виконайте такі дії,

• Оберіть команду меню Файл→Открыть.

• У діалоговому вікні, що відкрилося (мал. 1.3), за допомогою списку Папка, який розкривається, оберіть диск і папку з необхідним файлом. Якщо потрібно
піднятися вгору по дереву папок, натисніть кнопку із вигнутою стрілкою.

• Відкривши необхідну папку, виділіть мишею потрібний текстовий файл. При
цьому в полі Тип файламає бути позначена позиція Текстовые документы.

• На завершення клацніть по кнопці Открыть.

Мал. 1.3. Діалог відкриття документа

Внаслідок таких дій зазначений вами файл буде завантажений у робочу ділянку вікна редактора, і ви можете розпочати роботу з ним.

Загальні прийоми набору тексту

На початку набору тексту перевірте, яку мову клавіатури ввімкнено – вона висвітлюється на індикаторі в куті панелі задач. Текст набирається за допомогою клавіш алфавітно-цифрового блоку на клавіатурі. Місце, у яке вводитиметься символ із клавіатури, позначається на екрані миготливим курсором.

Якщо ввімкнено українську або російську мови, то літери і цифри для набору беруться згідно з нижніми написами на клавішах. У англійській розкладці літери беруться відповідно до верхніх написів на клавішах. Якщо водночас із клавішею літери натискається клавіша Shift, то змінюється регістр, скажімо, із малої літери на велику. Якщо ж клавіша Shift натискається одночасно з цифровою клавішею, то результат не завжди збігається з тим, що зазначений на клавіатурі. Для введення символів із цифрових клавіш при натиснутій клавіші Shift користуйтеся наведеною нижче таблицею.

Для видалення будь-якого символу потрібно розмістити курсор поруч із
цим символом. Якщо курсор розташований перед символом, то видаліть
символ клавішею Delete. Якщо ж курсор розташований за символом, що
видаляється, скористайтеся клавішею Backspace.


Табл.1.1. Таблиця використання цифрових клавіш

Клавіша (верхній регістр) Символ, що друкується Клавіша (верхній регістр) Символ, що друкується
! :
«(або») ?
*
; (
% )

Щоб утворити новий рядок, натисніть клавішу Enter. Дія цієї клавіші нага­дує дію важеля переведення каретки у друкарській машинці.

Описані прийоми набору тексту є загальними практично для всіх програм текстових редакторів і процесорів. У складніших програмах процесорів до цих прийомів додаються й інші, які підвищують комфортність роботи користувача при введенні тексту.

Переміщення по тексту

Щоб переміщатися по документу, який створюється, у програмі Блокнот передбачено низку засобів.

ü Клацання мишею по місцю, у котре потрібно встановити курсор.

ü Смуги прокручування,що дозволяють переміщатися по вертикалі або по горизонталі при натисканні на кнопки зі стрілками, які розташовані насмугах прокручування.

ü Одноклавішні команди,що задаються клавішами керування курсором (←, ↑, →, ↓), клавішами PageUp і PageDown (переміщення на один екран вгору івниз), а також клавіши Home (переміщення на початок рядка) і End (переміщення у кінецьрядка).

ü Клавішні комбінації.Для переміщення на одне слово вліво потрібно натиснути Ctrl+←, а для переміщення на одне слово вправо – комбінацію
Ctrl+→. Щоб переміститися в початок документа, слід використовувати
Ctrl+Home, а в кінець документа – Ctrl+End.

Зберігання і друкування текстового документа

Створений вами документ необхідно зберегти у вигляді текстового файла. Для цього виконайте такі дії.

• Оберіть команду меню Файл→Сохранить как або Файл→Сохранить.

• У діалозі, що відкрився (мал. 1.4), визначте диск і папку, до якої планується зберегти документ.

• У полі Имя файла наберіть ім'я файла, що зберігається.

• Клацніть по кнопці Сохранить або натисніть клавішу Enter.

Водночас із закриттям діалогового вікна Сохранить как буде виконано збері­гання поточного документа у файл із розширенням .txt.

Мал. 1.4. Діалог зберігання документа

Ви вивчили послідовність дій для зберігання документа під новим ім'ям. Якщо потрібно зберегти файл під попереднім ім’ям, досить виконати команду меню Файл→Сохранить .

Для друкування створеного документа призначена команда Файл→Печать. Після задання цієї команди документ одразу друкується.

Контрольні запитання

1. Яке призначення програми текстового редактора?

2. Назвіть існуючі групи шрифтів та відомі вам шрифти. Що таке гарнітура шрифту?

3. Які бувають написання шрифтів?

4. Ще таке растрові шрифти?

5. Що таке масштабовані шрифти та у чому їх перевага перед растровими?

6. Як запустити програму Блокнот? Назвіть елементи вікна Блокнот.

7. Який формат файлу, що створюється програмою Блокнот?

8. Як створити новий документ? Як відкрити текстовий документ?

9. Назвіть правила роботи з клавіатурою під час набору тексту.

10. Які клавіші потрібно натиснути, щоб набрати символи: «», %, ?, №?

11. Назвіть прийоми переміщення курсору по тексту.

12. Як зберегти документ під попереднім ім'ям (під новим ім'ям)?

13. Як надрукувати документ на принтері?Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.004 с.)