Вставка і видалення номерів сторінокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставка і видалення номерів сторінокДокументи легше читати, коли сторінкам присвоєно номери. Користувачеві не потрібно набирати номери сторінок вручну, тому що вони зазвичай є на полях, які недоступні в режимі редагування основного тексту. Для введення номерів сторінок у процесорі Microsoft Word передбачено спеціальні засоби, які авто­матично оновлюють номери сторінок при зміні їх кількості у документі.

Мал. 8.3. Панель інструментів Колонтитулы

 

Номери сторінок розмі­щуються в зоні колонтитула. Відповідно на панелі Колон-титулы (мал. 8.3) є кнопки Номер страницы і Формат номера страницы, які дозво­ляють вставити номери сторінок і відформатувати їх на­лежним чином. Одним з най­простіших є такий спосіб вставки номерів сторінок
Мал. 8.4. Діалог для вставки номера сторінки

ü Оберіть команду меню Вставка→Номера страниц і у діалозі (мал. 8.4), що відкрився, встановіть положення номера на сторінці і тип вирівнювання (розміщення номера відображатиметься у віконці Образец).

ü Клацніть по кнопці Формат і задайте в наступному діалозі номер, з якого
почнеться нумерація, а також формат написання номера (арабські цифри,
римські цифри, літери тощо).

ü Задавши вказані параметри, закрийте обидва діалоги натис­канням кнопки Оk.

Якщо необхідно видалити створені номери, двічі клацніть по номеру, цим активізувавши колонтитули. Далі виділіть номер і натисніть клавішу Delete. Перейдіть до інших колонтитулів, також видаливши їхні номери. Після цього клацніть по кнопці Закрыть панелі інструментів Колонтитулы.

Контрольні запитання

1. Назвіть параметри сторінок, які встановлюються засобами Microsoft Word.

2. Як задати розмір паперу та полів документа?

3. Як задається орієнтація сторінок?

4. Опишіть найпростіший спосіб створення колонок. Як задати ширину колонок?

5. Які можливості форматування колонок надає діалог Колонки?

6. Що таке колонтитул? Як перейти до режиму редагування колонтитула?

7. Як ввести номери сторінок? Як задається формат нумерації сторінок?

8. Як вилучити колонтитули разом з номерами сторінок?


Стилі та структура документа

У цьому параграфі ви вивчите:

- поняття стилю;

- створення, редагування та вилучення стилю;

- роботу зі структурою документа.

Що таке стиль?

Зовнішнє оформлення документів звичайно задається не присвоєнням пара­метрів формату окремим елементам тексту, а за допомогою інструментів стилю.

Стиль – ценабір параметрів форматування, який зберігається під своїм ім'ям, дозволяє однаково оформляти документи та спрощує процес форматування.

Одна дія – присвоєння стилю виділеному тексту – може одразу змінити цілу групу параметрів форматування. Припустимо, ви бажаєте, щоб усі заголовки документа мали однаковий вигляд. Для цього ви заздалегідь задаєте параметри стилю заголовка, а потім присвоюєте стиль кожному заголовку. Якби ви не за­стосовували стилі, потрібно було б значно більше дій: задати для кожного заголовка гарнітуру шрифту, розмір, написання, визначити абзацний відступ, інтервали перед і після заголовка тощо.

Стилі зручні також і тим, що при зміні параметрів стилю увесь текст, на який накладено даний стиль, буде переформатовано відповідно до нових установок. І навпаки, ви можете задати такий режим, що при зміні формату тексту відпо­відний стиль автоматично перевизначається.

Під час запуску нового документа за умовчанням використовується шаблон Normal.dot. Набір тексту у цьому стилі виконується у стилі Обычный. На основі цього стилю формуються інші стилі шаблону – їх можна переглянути в полі Стиль на панелі Форматирование (мал. 9.1).

Мал. 9.1. Список стилів

Застосування стилю

Доки ви не створили свої стилі, можете користуватися тими, які передбачені у шаблоні. Щоб застосувати стиль до абзацу, клацніть по абзацу або виділіть кіль­ка абзаців, які ви бажаєте змінити. Якщо необхідно застосувати стиль до слова чи фрагмента тексту, виділіть слово або фрагмент, які будуть змінені. Далі відкрийте список Стиль (мал. 9.1), клацнувши по однойменній кнопці на панелі інструментів Форматирование. Оберіть потрібний стиль клацанням миші і виділений текст, одразу зміниться.

Якщо на вашій панелі інструментів відсутній список Стиль, можна обрати стиль по-іншому. Виконайте команду меню Формат→Стили и форматирование і у діалозі клацніть по імені потрібного стилю.

Зміна стилю

Основною перевагою використання стилів є однакова зміна оформлення тексту. Скажімо, певний стиль використовує шрифт Аrіаl розміром 13 пт, а ви бажаєте задати їм шрифт Pragmatica розміром 14 пт. Для цього вам не потрібно переформатовувати кожен заголовок – досить змінити лише властивості даного стилю.

ü Оберіть команду Формат→Стили и форматирование.

ü У діалозі Стиль натисніть праву кнопку миші на імені стилю, який слід змінити, і у контекстному меню оберіть пункт Изменить.

ü У новому діалозі Изменение стиля (мал. 9.2) натисніть кнопку Формат і
оберіть атрибут у спадному меню, наприклад, Шрифт або Абзац, який
змінюватиметься.

ü Для зміни атрибута, наприклад шрифту, відкриється окремий діалог
(мал. 9.2). Після зміни одного атрибута клацніть по Оk і перейдіть до
наступного атрибута зі спадного меню (наприклад, Табуляция або Граница).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.005 с.)