Завантаження документа. Зберігання, друкування та закриття документаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завантаження документа. Зберігання, друкування та закриття документаУ цьому параграфі ви вивчите:

- прийоми завантаження документа;

- способи зберігання документа;

- захист документа паролем;

- попередній перегляд та друкування документа.

Завантаження існуючого документа

У попередньому параграфі описано роботу користувача над новим доку­ментом. Однак замість створення нового документа ви можете продовжити ро­боту над документом, що вже існує. Для цього потрібний вам документ треба завантажити з зовнішнього носія інформації. Оберіть команду меню Файл→Открыть. З'явиться діа­лог, аналогічний діалогу відкриття документа в редакторі Блокнот. Знайдіть папку, в якій міститься документ, і двічі клацніть по потрібному файлу (або позначте файл і клацніть по кнопці Открыть).

Вікна документів

Під час роботи у Microsoft Word 2003 для кожного документа відкривається окреме вікно процесора, яке представлено своєю кнопкою на панелі задач. Керувати цим вікном (міняти розміри, переміщати) ви можете за допомогою відомих кно­пок ( , або , ) або за допомогою системного меню чи перетягування меж вікна. Якщо відкрито кілька документів, то для активізації документа потрібно клацнути по відповідній кнопці на панелі задач. Перемикатися між документами можна також за допомогою меню Окно.

Зберігання документа Microsoft Word

Під час набору тексту слід періодично зберігати створюваний вами доку­мент, щоб не працювати даремно. Якщо ви зберігаєте документ під попереднім ім'ям, то потрібно натиснути клавіші Ctrl+S або обрати меню Файл→Сохранить. Якщо ж ви бажаєте зберегти документ у вигляді нового файла, скористайтесь командою Файл→Сохранить как. Далі вам слід діяти так, як при зберіганні документа у додатку Блокнот.

Відмінність від зберігання документа у Блокноті полягає у тому, що ви можете обрати формат для файла, який підлягає збереженню. За замовчуванням пропонується формат Microsoft Word (розширення файла .doc). Щоб задати інший формат, у списку Тип файла діалогу Сохранение документа потрібно вказати відповідну позицію, скажімо, Обычный текст (розширення txt).

Захист документа паролем

У Microsoft Word існує одна можливість, яка вас напевне зацікавить. Це захист створеного вами документа від доступу до нього інших користувачів. Для захисту слід встановити пароль, який програма Microsoft Word запитуватиме кожного разу під час відкриття документа. Можна також встановити захист від змін у документі. Обидва ступені захисту забезпечуються окремими паролями, які встановлюють­ся таким чином.

ü Відкрийте вікно документа, для якого збираєтесь встановити захист.

ü Оберіть команду меню Сервис→Параметры і перейдіть на вкладку Безопасность (мал. 5.1).

ü У діалозі наберіть пароль у полях Пароль для открытия файла та Пароль разрешения записи. Якщо ви вирішили вводити один пароль, то зробіть це в одному полі. Як пароль, застосовуються довільні сполучення літер,
цифр і пробілів завдовжки не більш як 15 символів. Під час запису пароля
істотним є регістр (великі або малі літери).

ü Клацніть по кнопці Оk і в наступному діалозі підтвердіть пароль його
повторним набором. Якщо ви задали два паролі, то один за одним
з'являться два діалоги, в яких потрібно набрати пароль і натиснути кнопку
Оk.

Мал. 5.1. Діалог Параметри, закладка Безопасность

Тепер кожного разу під час відкриття документа програма запитуватиме у вас пароль. Без введення пароля документ неможливо буде завантажити. Пам'ятайте, що створивши пароль, ви захи­стили документ не лише від інших користувачів, ай від самого себе (у разі, якщо ви забули пароль). Тому запи­шіть його про всяк випадок та запам'ятайте місце, де документ зберігаєте.

Для зміни або видалення пароля потрібно повторити описану вище процедуру. В поле пароля введіть нове значення або видаліть його клавішею Delete.

Перегляд документа

Якщо документ готовий до друку, ви маєте дати лише одну команду – Печать. Однак перед цим варто було б побачити документ на екрані приблизно таким, яким він буде у друкованому вигляді (мал. 5.2), Для цього у Microsoft Word існує режим попереднього перегляду, який викликається з меню Файл→Предварительный просмотр.

Мал. 5.2. Попередній перегляд документа

Вийти з режиму попереднього перегляду можна двома способами (залежно від ваших подальших дій): клацанням по кнопці Печать або по кнопці Закрыть. Остання дія переводить Microsoft Word у звичайний режим редагування.

Друкування документа

Програма Microsoft Word може друкувати документ на будь-якому принтері, встановленому у Windows XP. Для друкування увійдіть до меню Файл→Печать або натисніть клавіші Ctrl+P, у результаті з'явиться діалог Печать (мал. 5.3). У діалоговому вікні Печать ви можете виконати такі настроювання параметрів друкування.

ü У списку Имя, що відкривається, оберіть той принтер, на якому друкуватимете (за умови, що до ПК підключено декілька принтерів).

ü За замовчанням будуть надруковані усі сторінки документа. Щоб задати
друк певних сторінок, потрібно використати перемикачі у групі Страницы.
Установка перемикача текущая приведе до друкування лише поточної
сторінки, тобто сторінки, на якій в даний момент знаходиться курсор. Встановлений перемикач номера: дозволить надрукувати сторінки
з певними номерами. Для цього у текстовому полі праворуч від перемикача
наберіть потрібні номери сторінок. Якщо, скажімо, потрібно друкувати
сторінки 10 та 13, то наберіть без пробілів: 10,13. Якщо ж необхідно
надрукувати діапазон сторінок з 3 по 8, то наберіть: 3-8.

ü Ще одна зручна можливість Microsoft Word – це друкування не всієї сторінки або сторінок, а лише частини тексту. Для цього перед командою Печать виділіть потрібний фрагмент тексту. Після команди Файл→Печать у діалоговому вікні (мал. 5.3) клацніть по перемикачу выделенный фрагмент.

ü Програма Word дозволяє задати друкування кількох сторінок на одному
аркуші. Для цього потрібно встановити масштаб сторінок, які друкуються,
та кількість сторінок на аркуші (група списків Масштаб).

ü У діалоговому вікні Печать можна також задати кількість друкованих
копій (лічильник число копий).

Мал. 5.3. Діалог Печать

Діалог Печать, а також інший діалог, який викликається клацанням по кнопці Параметри, дозволяють задати й інші умови друкування. Якщо ви спеціально не задаватимете ніяких параметрів, а зразу натиснете на кнопку Оk, то будуть надруковані всі сторінки поточного документа в одному екземплярі на принтері, який застосовується за замовчанням.

Закриття документа

По закінченні роботи з документом його слід закрити. Це дозволить еко­номніше використовувати оперативну пам'ять. Для закриття документа потрібно лише клацнути лівою кнопкою миші по значку у групі кнопок керування вікном документа. Цей спосіб закриття документа придатний для всіх версій Microsoft Word.

Вправи

1. Створіть текстовий документ Microsoft Word та збережіть його у папці Мои документи.

2. Збережіть документ у новій папці, яку створіть з діалогу Сохранение документа.

3. Для створеного документа задайте пароль, який захищає від відкриття документа.

4. Перегляньте створений документ перед друкуванням.

5. Для відкритого документа виконайте друкування сторінки з певним номером.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.005 с.)