Як критикувати, не ображаючиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як критикувати, не ображаючиЯкщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:

· вказуйте на помилки лише віч-на-віч;

· уникайте прямої критики;

· робіть це по-дружньому;

· похваліть те, що ваш знайомий виконує як слід;

· покажіть чи розкажіть, як правильно було б виконати те чи інше завдання, здійснити певний вчинок;

· переконайте знайомого в тому, що він зможе повестися як слід за певних обставин, зуміє впоратися з дорученою справою;

· попросіть вибачення за зроблене зауваження, особливо тоді, коли людина старша від вас за віком або незнайома.

 

v Людина, яка засуджує і висміює помилкові думки й погані вчинки інших людей, повинна мати особливу силу переконання, а для цього, крім гострого ока, необхідно володіти і не менш-цінним мистецтвом ясно викладати думки (М. Ларра).

v Одного неточного, невдало сказаного" або хоча б погано вимовле­ного слова іноді досить, щоб зіпсувати усе враження (А.Міцкевич).

v Немає нічого сильнішого за слово (Менандр).

 


Запитання та завдання для самоконтролю:

 

1. Назвіть найважливіші вимоги до усного ділового мовлення.

2. Як ви розумієте поняття „чуття мови”?

3. Які норми найчастіше порушуються в діловому стилі?

4. Що таке словниковий запас?

5. Як працювати над збагаченням словникового запасу?

6. Назвіть причини виникнення мовних шаблонів.

7. Як уникнути штампів у спілкуванні?

8. Що таке перифрази? Чи слід ними користуватися під час публічного мовлення?

9. Про що свідчить велика кількість „пустих” слів у промові?

10. Чому в усному мовленні слід уникати жаргонізмів, діалектизмів, просторічних слів?

11. Чому добір слова вважається справжнім мистецтвом?

12. Визначте роль наголосу у мовленнєвій культурі промовця.

13. Назвіть найважливіші правила наголошування. Наведіть приклади.

14. Які існують стилі вимови? Чим вони визначаються?

15. Назвіть причини помилок у вимові.

16. Як слід вимовляти голосні? Приголосні?

17. Як впливає написання на вимову?

18. Розкажіть правила вимови слів іншомовного походження.

19. Чим досягається милозвучність мови?

20. Які найпоширеніші чергування викликані милозвучністю мови?

21. Перерахуйте закономірності чергування букв для досягнення милозвучності мови.

22. Що в мові публічного виступу є неприйнятним?

23. Чим викликана бідність словника? Про що вона свідчить?

24. Результатом якого явища є багатослів’я?

25. Назвіть причини появи зайвих слів у виступах.

26. Як уникнути невиправданого ускладнення лексики?

27. Як використовувати у виступах і читати цифрові дані?

28. Чому слід уникати зайвої ускладненості речень?

29. Як уникнути нетактовності під час промови?

30. До чого призводить нерозрізнення мовних засобів різних мов?

31. У чому полягає ораторське мистецтво?

32. Яких вимог, пов’язаних із його поведінкою, повинен дотримуватись оратор?

33. Чому переконливість є однією з найважливіших якостей промови?

34. За допомогою чого досягається переконливість і доказовість виступу?

35. На що повинен звертати увагу доповідач при доборі аргументів?

36. Які ви знаєте прийоми доведення думки?

37. Які етичні моменти є особливо важливими у публічному виступі?

38. Чому оратор не повинен забувати про емоційність своїх слухачів?

39. Які вимоги висуваються до мови справжнього оратора?

40. Назвіть невербальні елементи передачі інформації.

41. Які компоненти входять у поняття „інтонація”?

42. Визначте функцію інтонації в мові.

43. Розкажіть про вимоги до інтонації під час виступу.

44. Чим відрізняється вимова досвідченого оратора?

45. У чому полягає вміння користуватися своїми голосовими даними?

46. Як правильно обрати темп мовлення?

47. Чому жестами та мімікою потрібно вміти користуватися?

48. Як слід триматися на трибуні?

49. Назвіть вади жестикуляції.

50. Розкажіть про виразність як ознаку культури мовлення.

51. Як формується виразне мовлення?

52. Чому навчати виразного читання необхідно всіх?

53. Які поради для оратора ви запам’ятали?

54. Розкажіть про умови виразності мовлення.

55. Як подолати бар’єр між читачем і слухачем?

56. Які настанови дає А.Коні лектору чи читцю?

57. Як володіти голосом при спілкуванні?

58. Як бути приємним співрозмовником ?

59. Як подолати несміливість?

60. Як зацікавити людей?

61. Як критикувати, не ображаючи?

 

 


 

Література:

 

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990.

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1980.

3. Горбул О. Д. та ін. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000.

4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. – К.: АСК, 1998.

5. Власов Л.В. Умеем ли мы говорить по телефону // «Экономика и организация промышленного производства». – 1975. - № 1.

6. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Навчальний посібник для вищих та середніх та спеціальних навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2001.

7. Ильяш М.И. Основы культуры речи. – Киев-Одеса: Высшая школа, 1984.

8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1977.

9. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001.

10. Культура української мови. Довідник / Ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

11. Основы культуры речи. Хрестоматия / Сост. Л.И.Скворцов. – М.: Высшая школа, 1984.

12. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення.- К.: Либідь, 1997.

13. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976.

14. Пилинський М.М. Основні критерії норми літературної мови// Мовознавство.- 1968.- № 4, № 6.- С.66-75, с.54-63.

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

16. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: Літера, 2000.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.008 с.)