ТОП 10:

Сутність і причини міжнародної трудової міграції.МТМ - сук-ть усіх форм територіального переміщення, пов’язана з трудовою д-тю на терит.іншої країни.

Чинники: нерівномірність ек.розвитку між країнами, розвитку доходів; демограф.дисбаланс; руйнація соц.звязків, викликаних ек.розвитком країни; зв’язки між країнами виїзду та вїзду; глобальна та інформаційна транспортна мережа; міграційні мережі; сімейні стратегії; інститути-посередники.

Основні причини існування міжнародної трудової міграції: а) з боку країни, з якої йде міграція: - велика густота населення;- масове безробіття; - низький життєвий рівень і заробітна плата; - виробнича необхідність(для спеціалістів, що працюють у слаборозвинених країнах), б) з боку країн, які приймають міграцію: - потреба у додатковій висококваліфікованій робочій силі; - потреба у додатковій дешевій робочій силі; - порівняно висока зарплата.

Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Міграційні процеси відбуваються по всьому світу і мають багатовекторну спрямованість, але на світовому ринку трудових ресурсів склалися чітко визначені центри, куди в основному стікаються трудові ресурси., а саме:США, Канада - постійно працює 5% мігрантів (5-12млн.чол.) від загальної кількості всього працюючого населення.

 

Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.

ММРС-процес стихійного чи організованого переміщення в межах міжнародного ринку праці, зумовлений хар-ром розвитку продуктивних сил, виробничих відносин, дією законів.

Види:

1.за напрямами (еміграція, імміграція, реемміграця-повернення додому);

2.за часовою ознакою (постійна, тимчасова: строкова, сезонна, маятникова - характерна для прикордонних районів країн і проявляється в тому, що працівники живуть в одній країні, а працюють постійно чи тимчасово в іншій.);

3.за способом організації (добровільна, організована - здійснюють спеціальні інститути згідно з національним законодавством, примусова - виселення громадян із своєї країни на підставі рішення судових органів);

4. за правовою ознакою (легальна, нелегальна);

5. за якісним складом (міграція малокваліфік.рс, висококваліфікованої рс-«відтік умів» - може відбуватися як у явній формі, коли спеціаліст переселяється в іншу країну або ж залишається в ній після завершення навчання, так і в прихованій формі, коли спеціаліст нікуди не переселяється, але влаштовується на роботу на підприємство, що належить іноземного капіталу).

 

Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера.

Позитивні

1.Стимулюється розвиток виробництва внаслідок екстенсивного збільшення робочої сили.

2.Зростає конкурентоспроможність продукції завдяки використанню більш дешевої праці іммігрантів.

3.Знижуються витрати на підготовку та перекваліфікацію власних кадрів, в тому числі вищої кваліфікації.

4.Заповнюються вакансії в непрестижних сферах і галузях економіки.

5.Під час криз знижується соціальна напруга за рахунок звільнення іммігрантів і заповнення вакансій робітниками-резидентами.

6.Зменшується бюджетне навантаження завдяки економії коштів по пенсіям та соціальним пільгам.

7.Зростає продуктивність праці робітників і ефективність виробництва в цілому за рахунок конкуренції на ринку праці.

8.Покращується демографічна ситуація в “старіючих” країнах, а в деяких – і генофонд нації.

Негативні

1.Посилюється напруга на ринку праці щодо робітників-резидентів за рахунок найму більш дешевої іноземної робочої сили.

2.Зростають витрати на соціальний захист іммігрантів.

3.Здійснюється відтік за кордон валютних коштів у вигляді переказів іммігрантів.

4.Збільшується загроза загострення міжнаціональних, міжетнічних, міжконфесійних та інших соціальних проблем.

5.Погіршується криміногенна ситуація в країні.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.006 с.)