ТОП 10:

ООН та міжнародне економічне співробітництво.У 1945 році шляхом кількох раундів переговорів було створено ООН. Засновниками були СРСР, США, Китай, Англія, Франція. Цілями ООН є: підтримка миру і безпеки, розвиток дружніх відносин між кр., співробітництво в різних сферах життя для розв´язання виникнувших проблем, організація і погодження дій для досягнення цілей ООН. Зараз членами ООН є 191 кр.

Принципи ООН:Суверенність і рівність держав, вирішення проблем лише мирними засобами, утримання від загроз силою або використ. сили, забезпечення дотримання принципів країнами не членами ООН для миру і безпеки, невтручання у внутрішні справи інших держав.

Умови членства:може бути б-я країни, що бере на себе зобов’язання. Нових членів приймає ГА, за подачею Ради Безпеки. Порядок вступу та виходи зазначений у статуті.

Фінансування ООНпроводиться за рах внесків держав-учасниць із квотою від 22 до 0,001% . Квотування відбувається на основі ВВП і доходу на душу населення. Приблизно 75% вноситься 10 найбільш розвиненими країнами США 22%, Японія 19%, Нім 10%, Франц 6,5% Англ. 5,5%, Рос 1,2%... Україна 0,053% 800тис дол. Бюджет складає близько 1,5 млрд дол.

Вона має 6 керівних органів: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.

Регіональні ек комісій ООН.

Осн призначенням регіональн ек комісій є забезпечення ек і соц співробітництва різних країн певного регіону світу. Займаються наук-дослідн роботою, питання підготовки підвищ кваліфік кадрів, шукає шляхи співроб. Діял.ть узгоджує з ЕКОСОР і звітують перед ГА. Вищі органи сесії (щорічні пленарні), Амін органи-секретаріати, що входять до Секретаріату ООН. Мають допоміжні органи. Всього при ЕКОСОР діє п'ять регіональних економічних комісій ООН: Економічна і Соціальна комісія 00Н для Азії і Тихого океану, Економічна комісія 00Н для Африки, Економічна комісія 00Н для Європи, Економічна комісія 00Н для Західної Азії, Економічна комісія 00Н для Латинської Америки і Карибського басейну. Їх основним завданням є сприяння проведенню погоджених заходів з економічного співробітництва країн відповідного регіону.

Спеціалізовані установи (СУ) ООН.

Спеціалізовані установи, пов'язані з 00Н спеціальними угодами про співробітництво і координацію, взаємодіють з нею і одна з одною через координуючий апарат ЕКОСОР. Це самостійні МО, створені на основі міжурядових угод, які мають широку компетенцію і працюють у співробітництві з 00Н.

Міжн організація пра­ці ООН (МОП) -.

Міжнародна морська організація (ММО).

Міжн організація цивільної авіації (ІКАО

Всесвітній поштовий союз (ВПС) -.

Всесвітня орг.ція інтелектуальної власності(ВОІВ).

Орг.ція Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і куль­тури(ЮНЕСКО).

Орг.ція Об'єднаних Націй з промислового розвитку(ЮНІДО).

Продовольча і сільськогосподарська орг.ція Об'єднаних Націй (ФАО).

Міжн фонд сільськогосподарського розвитку ООН (МФСР).

Всесвітня організація охорони здоров'я(ВООЗ).

Всесвітня метеорологічна організація(ВМО) .

Міжнародний союз із телекомунікацій(МСТ).

Міжн союз електрозв'язку (МСЕ).

Сфери діяльності 00Н для України є:

— розробка ефективних підходів до зміцнення міжнародної та регіональної безпеки;

— більш повне залучення 00Н до процесу роззброєння, зо­крема ядерного, зниження військового протистояння у різних ре­гіонах світу;

— використання досвіду 00Н для розв'язання соціально-еко­номічних проблем, експертної допомоги в інтересах державного будівництва України, сприяння переходу до ринкової економіки;

— використання унікальних можливостей 00Н для ведення діалогу з представниками інших держав.

Органи 00Н беруть активну участь у проведенні економічних і соціальних реформ в Україні. Так, Представництво 00Н разом із ПРООН, ЮНКТАД та МТЦ фінансували ряд заходів для спри­яння інтеграції України у світову економіку. ПРООН разом з представництвом Всесвітньої ради кредитних спілок фінансували проект, спрямований на підготовку українців до управління місцевими кредит­ними спілками..

Спільно з МОП ПРООН реалізує програми навчання безробітних, з програмою ООН-СНІД веде роботу в галузі запобігання поши­ренню епідемії СНІДу тощо. Тісно співпрацюють з Україною і інші організації 00Н. ЮНІДО сприяє пошукові інвесторів для українських підприємств. ІКАО налагодило стосунки з Київсь­ким міжнародним університетом цивільної авіації.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.004 с.)