ТОП 10:

Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії приналежності та оцінка економічного потенціалу в міжнародній економіці.Суть:ТНК - фірма, що має філіали в 2/більше країнах, утв як нац щодо капіт й контролю, міжн за сферою діялн, яка має наднац, наддерж хар-р і веде до ств наддерж зв'язків. Риси: наявність власників у різн кр, міжн склад правників, джерела приб в різн кр, міжн стр-ра активів, продаж на закорд ринках... Підход до визн: 1.ТНК - це міжн фірми, що мають свої госп підрозділи у 2/більше кр, упр якими здійсня з 1/клк центрів 2.ЮНКТАД: ТНК— під-во, що об'єднує юр осіб будь-яких організац-прав форм і видів діялн в 2/більше кр, здійснює проведення взаємозв'яз політ та спілн стратегії завдяки 1/клк центрам прийняття рішень.3.Біхевіорист підхід: до вивч ТНК береться орієнтація ТНК на включеність у діялн всесвітньо-системного масштабу і поведінкова орієнтація. Критерії приналежності ТНК: 1)структурний – присутність в кількох кр, різне громадянство управл персоналу. 2) результативності - фірма визнач як ТНК на осн абсолют або відносних показників. 3) поведінковий – менеджмент ТНК має думати інтернац-но. Треба розглядати весь світ як сферу своїх ділових інтересів. Оц ек потенц:Узагальнення ек критеріїв ТНК дає можл виділити параметри їх вимірювання, критерії оцінки. ТНК можна об'єднати у 2 групи: 1) група кількісних характеристик; 2) група якісних характеристик. Групу кількісних розрах як співвіднош заруб і всього продажу, заруб і всього прибутку, зайнятих за рубежем і всіх зайнятих; а також як дані про збільш і скороч майна і внесків за рубежем, збільш і скороч прибутку за рубежем; як співвідношу даних з аналогічними показниками кр, в якій розміщ ТНК. Група якісних параметрів ТНК – харак-ки, що визнач як космополітизм інтересів компанії, глоб-ть її операц, що відображ специф міжн монополій.

На сьогодні за даними ООН є близько 10000 ТНК. ТНК справляють дуже потужний вплив на ек країн що розвиваються, посилення ТНК, що з’явилися в кр третього світу. Головною конкурентною перевагою ТНК є можливість швидкого випуску великої к-ть продукції, високий ступінь адаптивності до специф особливостей нац ринків.

Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації: дуалістична концепція інтернаціоналізації, модель EPRG.

Інтер-ція- масштабний, динамічний і структурований процес, на мікрорівнівиявл в інтен­сифікації залучення фірм до міжн операцій (транснаціоналізація), на макрорівні— у розшир та поглибл світогосп зв’язків завдяки підвищенню міжн мобіль­ності факторів і результатів вир-ва через механізми регіо­н інтеграції. 2 шляхи інт-ції —екстерналізація — розшир міжн діялн фірм завдяки використанню конкурент переваг партнерів на заруб ринках. Інтерналізація — ств вн-корпоративних ринків через організацію власних філіалів, доч компаній, а також шляхом придбання контролю над уже діючими фірмами, процес перетвор зовн ринк зв'язків у вн.

Дуалістична концепція:

Форми міжн діялн Зовн.інтернац Внутркраїнова інтернац
Торгівля Експорт Імпорт
Ліцензуванн Продаж ліценз закордон Придбання ліцензій у закордон фірми
СП Ств СП за кордоном Ств СП із закордон партнер на територ своєї кр
100%інв-ня закордон Ств або викуп під-в за кордоном Функт-ня як філії контрольованої закорд фірмою

EPRG:Етноцентризм) - підпорядк зар операцій внутр операц. Поліцентризм(Р) — врах особлив бізнес сер-ща приймаюч кр. Регіоцентризм(R) — зосередження повноважень і комунікацій на рег рівні, який вкл групу приймаюч кр-сусідів. Геоцентризм(глобалізм)(G) — діялн компанії по всьому св шляхом розвит співроб-ва штаб-квартири з філіями для розроб стандартів і процедур, що відпов і загалн, і локалн завданням фірми. При етноцентричній орієнтації (Е) фірми її зарубіжні операції розглядаються як такі, що підпорядковані її діяльності на внутрішньому ринку. Поліцентрична орієнтація (Р) — це врахування особливостей бізнесового середовища різних країн. Регіоцентризму (R) притаманне зосередження на регіональній організації повноважень і комунікаційних потоків. Геоцентризм або глобалізм (G) — це співробітництво між штаб-квартирою і філіями для розроблення стандартів і процедур, які б відповідали і загальним, і локальним завданням фірми.


13. Особливості внутрішньоекономічного механізму ТНК та моделі вибору форми транснаціональної діяльності.

Серед концепцій форм та розвит ТНК особливе місце - теорія інтерналізації. Сформ у 70х і доповнена у 80х, є базою, що пояснює головні пріоритети ек поведінки ТНК. Інтерналізація – процес створ внутр-корпорат ринку через організац власн філій дочір під-в, через отрим контролю над вже існуюч фірмами у циклі “постачання-вир-во-збут”. Необхід умовою є зменш транзакц витрат у порівнянні з витратами на підтримання функ-ня ств-го ринку. Транзакц витр – на дослідж та вибір партнерів, переговори, страх ризиків порушення зобовязань. Дод-ві переваги пов’яз з обходом протекціоніст бар’єрів, контролем якості сировини, напівфаб-ів, продукції, що прода-ся кінц споживачу, отрим додатк доходів від масштабів діялн, компенсація відсутності ф’ючерс товар ринків у певн кр, контроль торг мереж. Інтер-ція не завжди доцільна. Вона буде здійсн до того часу, доки вигоди від її реаліз перевищ витрати на здійс-ня. Виділення транзакц витрат, витрат пов’яз з збереж контролю над технолог та ноу-хау, витрат пов’яз з організац та упр-ням внутр-фірм ринків дають інструментарій для вивч моделей діялн ТНК. Модель Хірша та Агмона зображ залежність витрат, які несе фірма залежно від обсягів збуту. Споч витрати найменші при Ех, але далі найефективніше стає застос прямі інвестиції при достатніх обсягах. Порівнюються витрати на вир-во в кр базування, витрати на вир-во за кордоном, витрати на Ех маркетинг, додаткові витрати на вивч середовища та адаптацію до нього, витрати пов’язані з розсіюванням технолог переваг в разі передачі ліцензії.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.011 с.)