ТОП 10:

Правило Тріади у міжнародному маркетингу та його застосування в практичній діяльності.Однією з причин виникнення ГМ є формування однорідного ринку країн «Тріади» (Пн. Америка, Зх. Європа, Японія) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму; критична питома вага «Тріади» у світовій економіці: 70 — 80 % вир-ва та споживання багатьох товарів та послуг здійснюється на території цих країн. Аналіз діяльності ТНК, які у своїй маркет. діяльності застосовують концепцію ГМ, дозволив сформулювати правило «Тріади» , яке проголошує, що коли товари (послуги) мають попит на ринках Пн. Америки, Зх. Європи та Японії, то вони з великим ступенем вірогідності будуть успішні в усьому світі. А це означає, що для досягнення рівня справжньої глобальності компанії потрібно опанувати ці ринки. Це правило широко використовується міжнар. компаніями у процесі розробки стратегій географічної експансії. Феномен Тріади в тому, що ці країни стали адептами нової концепції М та основними обєктами її впливу. Могутність Тріади пояснюється не лише показниками екон.потенціалу, але й успішністю управлінських аспектів Тріади: добре налагоджена ситема мееджменту; актине використання повного набору функцій менеджменту; досвідчений і кваліф. персонал; швидке прийнятт рішень синхронізоване з усіма підрозділами компанії; постійність активного ділового спілкування; визнання недоліків та помилок тощо.

 

Міжнародне маркетингове середовище: види, структура, вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу.

Міжн.бізнес середовище (МБС) – це сукупність чинників екон., соц-кул, пол-прав та інфраструктурного характеру, що сприяють або протидіють розвитку міжн.діял. фірми, зокрема марк. діял. Цілі вивчення: визначення стратегічної позиції фірми; вирішення питання щодо глобалізації (диверсиф. міжн, марк. комплексу, визнач.цілей розробки марк. програм); форм. міжн. марк.стратегії; забезпечення успішності безпосередніх контактів та ведення переговорів.

Елементи: екон, соц-культ, політ-правове.

У структурі міжнародного економічного середовища вивчають-ся: стан і тенденції розвитку основних макроекономічних показни-ків (ВВП, ВВП на душу населення, демографічні показники, безро-біття, інфляція, темпи економічного зростання, структура виробництва тощо); розвиток міжнародної (зовнішньої торгівлі); стан платіжного балансу зарубіжної країни; зовнішньоекономічна та зо-внішньоторговельна політики; інвестиційний клімат; вплив міжна-родних організацій; процеси міжнародної економічної інтеграції.

Види МБС: 1.межі дослідж. та впливу чинників (націон, множ-націон, регіональне, глобальне); 2.складність (статичне, динамічне, турбулентне); 3. рівень контрольованості з боку фірми (макро- і мікро-середовище). 1. Національне БС — це специфічні умови ведення бізнесу в окремій країні, обумовлені чинниками екон., пол., прав., соц-культ, технолог, інфр-го характеру (БС України, США, тощо). Множинно-національне БС — специфічні умови ведення бізнесу в групі країн, які мають спільні умови та чинники розвитку (країн ЄС, країн СНД). Регіональне БС — сукупність чинників, що діють у певному реґіоні світу (Латинська Америка, Близький Схід тощо). Глобальне середовище — сукупність різноаспектних чинників, що діють в усіх або в більшості країн світу одночасно (світова фінансова криза, уповільнення темпів міжнародної торгівлі, лібералізація економічної діяльності тощо). 2. Статичне БС — хар-ься відсутністю суттєвих змін в умовах і чинниках розвитку протягом певного періоду і є добре прогнозованим. Динамічне БС — можна охарак-ти як прогнозовані (позитивні або негативні) умови розвитку. Турбулентне БС — середовище з непрогнозованими умовами розвитку (несподівані зміни законодавства, відсутність національної економічної політики, політична нестабільність тощо). 3. Макро-середовище — сукупність чинників екон, пол-прав, соц-кул і технол характеру, що сприяють або протидіють розвитку міжнар. діяльності фірми, зокрема маркетингової. Мікро-середовище (переважно контрольовані чинники) — сукупність галузевих умов розвитку міжнар. діяльності фірми, що зумовлені поведінкою споживачів, існуючих і потенційних конкурентів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.005 с.)