ТОП 10:

Офіційна допомога розвитку: суть, основні донори, реципієнти технічної допомоги та ефективність її використання в Україні.ОДР– це вид фінансової допомоги країнам, що розвиваються та країнам з перехідною економікою, який включає пільгові позики, грантову і технічну допомогу та спрямовується для забезпечення економічного та соціального розвитку в цих країнах.

ОДР, у тому числі фінансова і технічна допомога, включає проектну допомогу, яку здебільшого надають міжнародні організації та колективні донори з у вигляді гарантій кредитування у визначених обсягах за умов виконання своїх зобов’язань і гарантів для прискореного процесу впровадження проекту на практиці, а також поза проектну допомогу, яку надають найчастіше на двосторонній основі у вигляді експортних пільгових кредитів, гарантів на підтримку державних реформ країни-реципієнта.

Кредити Всесвітнього банку в Україну за своїми цільовими призначеннями поділяються на:

§ інституційні;

§ реабілітаційні;

§ кредити на розвиток окремих галузей економіки та їх структурну перебудову, котрі, як правило, спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів в електро- та теплоенергетиці, житлово-комунальному господарстві, охороні навколишнього середовища та екології, соціальному секторі;

на підтримку платіжного балансу та бюджету шляхом фінансування проектів реформування на ринкових засадах окремих секторів економіки.

До першої цільової групи належить позика ВБ на реформи та розвиток державного управління фінансами і економікою (1,4% кредитів ВБ).

До групи реабілітаційних кредитів віднесені позики ВБ на пряму підтримку критичного імпорту, бюджету, платежів по зовнішньому боргу (25,3%) та на ГЕС і системи енергопостачання (5,8%), тобто всього 31,1%.

Третя група - це кредити на розвиток насінництва (1,6%), підприємств (15,2), ринку електроенергетики (16,0), експорту (3,5) - усього 36,3% кредитів ВБ.

Аналізуючи зовнішнє фінансування України такими розвинутими країнами як США, Канада, Німеччина, Швеція, Японія та ін., Україна посідаючи 78 місце за рівнем людського розвитку, отримала допомогу в рамках програм ОДР в обсязі близько 7 дол. США, або 0,7% ВВП, що значно менше порівняно з іншими країнами ЦСЕ (Болгарія – 63,0 дол. США, Румунія – 27,1 дол. США, Латвія – 49,0 дол. США), індекс людського розвитку яких перевищує український показник. Це наводить на думку про меркантильний, а часом і геополітичний характер мотивів донорів, а також про їхнє сприйняття нашої держави як реципієнта, неспроможного раціонально використовувати отримані ресурси.

 

32.Пряме і портфельне інвестування підприємств України зарубіж.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 31 грудня 2015 року склав $ 6,210 млрд.

Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,7%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств закордоном на 31 грудня склали $ 217,1 млн, а загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – $ 6,427 млрд.

Основними інвесторами з України є підприємства, що належать до таких видів економічної діяльності, як операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, транспорт, державне управління, фінансова діяльність, машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість, оптова торгівля і посередництво у торгівлі, будівництво, металургія та оброблення металу.

Найбільші обсяги інвестицій здійснено підприємствами Харківської, Одеської, Вінницької областей, міста Києва.

Інвестиції вітчизняного акціонерного капіталу диспропорційно представлені в галузях закордонних економік. Беззаперечним лідером серед галузей економіки є операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, обсяг капіталовкладень в яку з боку українських інвесторів становить 83% усіх капіталовкладень, які були здійснені інвесторами з України в економіки інших держав.

З огляду на галузеву структуру зовнішніх інвестицій розміщених в інших державах, видно, що вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений в інвестуванні галузей економіки, які визначають добробут будь-якої країни світу, адже він демонструє надзвичайно низькі показники. Тобто вітчизняні інвестори вкладають майже всі іноземні інвестиції в оренду і надання інжинірингових послуг за кордоном.

Розвитку масштабної заруб. інвест. д-ті мають сприяти прцеси інтернаціоналізації з урахуванням рівня ефективної спеціалізації та кооперації в науково-технічній і вироб. сферах різних галузей ек-ки. Є реальні передумови формув-ня транснац., насамперед україно-рос. промислово-фінансових груп.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.004 с.)