ТОП 10:

Характеристика країн з перехідною економікою.Перехідна ек-ка — трансформація централізованої неринк моделі ек розв-ку з жорсткими командно-адміністративн методами управління у відкриту ек-ку, в якій ринк механізм функц-ня сполучається з гнучкими методами держ регулювання.

До країн з перехідною економікою належить більшість колишніх соціалістичних країн, що здійснюють перехід від соціалістичних методів господарювання до ринкових.

За географічною ознакою та особливостями соціально-економічних перетворень країни з перехідною економікою можна поділити на три групи:

§ країни Центральної та Східної Європи та країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія);

§ країни СНД;

§ Китай та В'єтнам.

Найвищий рівень розвитку серед них мають країни Центральної Європи (Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія) та Балтії (Естонія, Латвія, Литва), які активно реформують свою економіку.

Тут є країни, що домоглися за десять років ринкових реформ значних успіхів в економічному розвитку: Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Литва, Латвія й Естонія. У деяких з них рівень життя майже впритул наблизився до стандартів країн Західної Європи, а темпи економічного зростання зберігаються стабільно високі і навіть перевищують західноєвропейські.

Головними напрямками змін перехідної економіки є:

а) суверенізація національної економіки.

б) роздержавлення і приватизація;

в) структурна перебудова економіки;

г) становлення конкурентоспроможного національного товарного виробництва;

д) лібералізація і демократизація економічного життя;

і) поступове відкриття національної економіки, її органічне включення у процеси глобалізації;

У цій групі є підгрупа, яка має суттєві досягнення у реформуванні національних господарств. До цієї підгрупи належать: Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

 

 

Сутність ринкової економіки та особливості ринкового реформування східноєвропейських країн.

ринкова економіка - економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, договірних відносин між господарюючими суб'єктами. Володіє наступними властивостями: 1) у будь-якій економіці присутній різноманіття форм власності, як мінімум дві: державна і приватна, 2) ринкове ціноутворення не передбачає будь-якого втручання держави, 3) будь-яке втручання держави в економіку є обмеженим.

Характерні риси

Приватна власність

Обмежена роль держави

Свобода вибору

Ціновий механізм

Маркетингова система управління виробництва

Гнучкість системи

наприкінці 80-х - початку 90-х років, всі країни регіону стали на шлях докорінних соціально-економічних реформ, створення основ ринкової економіки. Сучасний етап характеризується змінами відносин власності на основі роздержавлення та приватизації, розвитком приватного підприємництва, демонополізацією виробництва, створенням основ конкуренції, різким обмеженням державного регулювання цін тощо.

Мета ек перетворень: макроек стабілізація, тобто зупинення падіння В, вирішення проблеми зовн і вн боргу.

Лібералізація цінової політики у східноєвропейських країнах на рубежі 70—90-х років здійснювалась у формах «шокової терапії» (Польща, Болгарія, Росія, Україна та ін.), її головними рисами стали: відмова від адміністративного регулю­вання цін (за винятком невеликої групи товарів та послуг); конт­роль за зловживаннями монополістів у галузі ціноутворення; збли­ження світових і внутрішніх цін.

Кардинально змінюється грошова та фінансово-кредитна по­літика. З другої половини 80-х років у країнах регіону почала створюватися двоярусна банківська система, яка охоплює на­ціональні (центральні) й комерційні банки.

Податкові реформи були спрямовані як на стиму­лювання економічної зацікавленості підприємців у розвитку виробництва, так і на зростання доходів державного бюджету та вирішення на цій основі загально­національних завдань.

Позит наслідки реформ: зникнення дефіциту товарів на ринках; поступове підвищення доходів нас; реструктуризація ек-ки в напрямку суттєвого підвищення частки прив сектора; збільшення обсягів зовн торгівлі; зростання продуктивності праці; поступове зростання обсягів ВВП, ці країни ввійшли в ЕС.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.003 с.)