ТОП 10:

Оцінка параметрів інвестиційного клімату України.Інвест. клімат – це сукупність політ, соц.. та ек.чинників, яка приймається до уваги інвесторів при здійсненні інвестицій. Інвест. клімат включає параметри інвестиційного потенціалу й інвест. ризику, що характериз політ стабільність, дотримання податкового законодавства, незмінність прав законодавства, кадрову стабільність.

Серед найчастіше застосовуваних методик оцінки інвест. клімату варто виділити універс метод, порівн аналіз і бальну оцінку інвест. можливостей країни. Універс метод врах макс к-ть ек. х-к інвест клімату. Порівн аналіз виробл на основі оцінки темпів і перспектив проведення реформ, визначенні інвест. клімату в країнах Сх. і Центр Європи. Бальна оцінка країни ґрунт на кільк зіставленні осн показників інвест. клімату.

Традиційно експертно-аналітичне оцінювання інвест клімату передб виведення інтегрального показника ризику та відпов ранжування країн шляхом визначення їхнього інвест рейтингу. Для цього проводить-ся аналіз факторів політ, ек, соц-культ середови-ща, ресурсів та інфраструктури країн.

Рейтинги міжн агентств є одним із найоб’єктивніших джерел оцінки інвест клімату країни. Основні параметри, що беруться до уваги це макроек показники динаміки приросту й структури ВВП, стану плат балансу країни, фін ринку, обслуговування зовн й вн боргу. Варто виділити Moody's Investors Services, Standard & Poor's Rating Services, Fitch Ratings, Rating and Investment Information, Inc

Fitch Ratings підвищило довгостр кред рейтинги У за зобов'язаннями в іноз валюті та за зобов'язаннями в нац валюті з «В-» до «В». Прогноз за рейтингами - «Стабільний».

Служба кред рейтингів Standard & Poor’s підвищила довгостр і короткостр кред рейтинги У за зобов`язаннями в іноз валюті з «В-/С» до «В/В», довгостр і короткостр кред рейтинги за зобов`язаннями в нац валюті з «В/В» до «В+/В». Прогноз за рейтингами — «стабільний»

Rating and Investment Information Рейтинг боргових зобов’язань в іноз валюті - довгостр зобов’язання B+, прогноз негативний

Moody's Investors Services Рейтинг боргових зобов’язань в іноз валюті - довгостр зобов’язання B2, рейтинг боргових зобов’язань в нац валюті – В2, прогноз негативний

 

Масштаби, структура, динаміка прямих та портф іноз інвестицій в ек-ку У

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 січня 2016 р. склав 43,371 мільярда доларів, що на 5,% нижче показника на початок 2015 року на рівні 45,745 мільярда доларів.

Зниження обсягу інвестицій за рік обумовлено курсовою різницею.

інвестиції протягом 2015 року надходили з 134 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

30,6% від загального обсягу припадає на українську промисловість.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 31 грудня 2015 року склала 7,824 мільярда доларів, загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, - 51,196 мільярда доларів.

Для України характерним є перевищення частки прямих іноземних інвестицій над портфельними, суттєво збільшується частка прямих інвестицій у структурі інвестування, тоді як частка портфельних інвестицій в останні роки знижується.

Важливою ознакою інвестиційного співробітництва України є незначна вага інвестицій в наукомісткі галузі,недостатній рівень впровадження інновацій: сучасних виробничих технологій і передового організаційно-управлінського досвіду. Хоча при цьому іноземні інвестиції є основним шляхом залучення і впровадження технологій та передового досвіду в Україну.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.011 с.)