ТОП 10:

Міжн СП, їх сутність, механізм функц-ня, стан та перспективи розвитку в УСП – діяльність 2/більше п-в, що об'єднали зусилля на основі кооперації, в них бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів з 2/більше країн. За формою спільні підпри-ва можуть бути побудовані у вигляді товариств з обмеж. відповідальністю, командитних товариств або акціонерних товар-в. Стан СП. Протягом перших років нез-ті держава надавала СП великі пільги щодо вивезення капіталу за кордон, кредитів, оренди... Але з 95р політика держави щодо СП змінилась: відмінено багато пільг. Умови, що негативно впливають на розвиток СП в Україні: припливу іноземного капіталу заважають часті зміни в законодавстві У; неконвертованість нац валюти; довгий процес приватизац; обмеження прив власності на землю; конфіскаційний характер оподаткування.

Створення СП в Україні надає змогу захистити ресурсний ринок країни та вітчизняного товаровиробника уникнути тиску з боку іноземних бізнесменів на ринку товарів та послуг, не допустити дискримінації серед управлінського та службового персоналу підприємства країни-реципієнта іноземних вкладень.

Однак більшість СП, створених в Україні з іноземними інвесторами, є дрібними і найдрібнішими. їх вклад в розвиток національної економіки є несуттєвим

Статистичні спостереження показали, що з початку 21 століття кількість спільних підприємств постійно зменшується що, у свою чергу, пов’язано зі скасуванням податкових та митних пільг для спільних підприємств.

Якщо аналізувати кількість створених СП за основними секціями КВЕД, то найбільше їх створено в таких секціях (табл. 1) [7]: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, переробна промисловість, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

Міжнародний інвестиційний ринок

23. Міжнародний інвестиційний ринок, його суть, структура, особливості розвитку.

Інвест ринок - ринок, що регулює сукупність ек відносин, які виникають між продавцем та покупцем інвест ресурсів. Міжн інвест ринок — це регулятор сукупності ек відносин, що виникають між продавцем інвестиційних ресурсів та їх покупцем, які є резидентами різних країн

Стр-ра: міжн інвест ринок склад з 1) ринку об’єктів реального інвестування, який в свою чергу склад з ринку ПІІ, ринку нерухомості, ринку інш об’єктів реал інвестування, 2) фін ринку, який склад з ринку капіталів (фонд ринок, кред ринок) і грош ринку.

У цілому для сучасного міжн інвест ринку характерним є постійна диференціація, диверсифікація його окремих сегментів, переважно глоб характер функціонування.

Зх Європа залишається найбільш привабливим регіоном для ІІ, успішно конкуруючи з Китаєм та Сполученими Штатами Америки. На Центр та Сх Європу припадає 31 % міжн інвестицій. Завдяки конкурентоспроможній вартості робочої сили, Польщі та Угорщині надається значна перевага, порівняно з Німеччиною, Великобританією та Францією.

Чіткої межі прямими і портфельними інвестиціями немає. Вивезення підприємницького капіталу має велике значення для обох країн. Водночас, характерною рисою останніх років є переважання портфельних інвестицій.

Випереджаюче зростання портфельних інвестицій пояснюється тим, що, з одного боку, організацію і розміщення їх за кордоном дедалі частіше здійснюють інститути, які не володіють значними грошовими ресурсами й широкою інформацією про стан світового ринку цінних паперів (трастові й страхові компанії, пенсійні фонди, банки та інші фінансові установи), а з іншого – тим, що портфельні вкладення часто використовують не тільки як додаткове джерело прибутку, скільки для проникнення у високомонополізовані галузі, великі й найбільші корпорації.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.004 с.)