Правові аспекти вакцинопрофілактики
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правові аспекти вакцинопрофілактикиНині вакцинація стала предметом палких дискусій як професійних, так і громадських. При цьому увага акцентується на поствакцинальних ускладненнях, що подекуди завершуються летальними наслідками. Внаслідок цього батьки масово реалізують своє право на відмову від проведення профілактичних щеплень їхніх дітей. У свою чергу, медики застерігають, що така поведінка батьків може спровокувати епідемії захворювань, прояви яких вдалося звести до мінімуму за допомогою обов’язкової вакцинації населення. Ця проблематика вже отримала і державне визнання, оскільки спроби її вирішення можна простежити у таких нормативно-правових актах:

Конституція України від 28.06.1996 р.;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.;

Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р.;

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки» від 21.10.2009 р.;

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 р. №48;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 р. №1/9-38.

Закон України «Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я»;

Закон України «Про вакцинопрофілактику інфекційних хвороб»;

Закон України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту населення від інфекційних хвороб)» тощо.

Експертами Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я при ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» було викристалізовано основний недолік законодавчого забезпечення вакцинації в Україні, а саме: законодавець не визначився із правовою природою вакцинації. Так, згідно зі ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» - це обов’язок, а от ст. 43 цього ж нормативно-правового акту дає підстави визнати профілактичні щеплення правом особи.

Ще однією проблемою, пов’язаною з нормативно-правовим закріпленням вакцинації, до недавнього часу була заборона не вакцинованим дітям відвідувати дошкільні навчальні заклади (згідно зі ч. 2 ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р.). Впродовж останніх двох років Україною покотилася хвиля судових позовів, у яких батьки оскаржували відмову у прийнятті до дитячих чи навчальних закладів невакцинованих дітей. В окремих випадках батьків навіть притягували до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу України за відмову від проходження їхніми дітьми профілактичних щеплень.

На сьогодні, відповідно до відомчого роз’яснення, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до очолюваного ним закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечить чинному законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину до закладу (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389).

З метою пошуку оптимального шляху вирішення колізій чинного законодавства України щодо вакцинації експерти дослідили ще й законодавство іноземних держав з чого зробили висновок, що Європейський суд з прав людини визначає вакцинацію як право особи, як елемент права на свободу вибору громадян у сфері охорони здоров’я, за винятком ситуацій, коли мова йде про необхідність захисту третіх осіб.

Проаналізувавши медичний аспект проблеми, зроблено висновок, що жодна вакцина не є абсолютно безпечною і не гарантує 100% захисту від інфекцій усім вакцинованим людям. Відмінності у реагуванні індивідуальної імунної системи на введення вакцини пояснюють ті окремі випадки, коли імунізовані люди залишаються незахищеними від інфекцій або коли у них розвиваються побічні реакції. Окрім того, у випадках зарахування до навчального або дошкільного закладу не вакцинованих дітей (тобто дітей без сформованого імунітету від певного виду захворювання) саме вони, порівняно з вакцинованими дітьми, складатимуть групу ризику, схильну до зараження певною інфекцією.

А відтак, на підставі вищенаведеного, експерти дійшли висновку про необхідність з’ясування правової природи вакцинації в Україні, а саме визначення її правом людини. Винятки та необхідність встановлення обов’язкової вакцинації можуть стосуватися лише:

1) працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням необхідно встановити та затвердити наказом Міністерства охорони здоров’я України;

2) у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Чітка законодавча позиція з цього приводу зможе усунути існуючі проблеми з визначенням правової природи вакцинації.

Таким чином, утримання державницької позиції щодо необхідності вакцинації, бажання вплинути на зміну ставлення населення до вакцинопрофілактики, слід здійснювати не шляхом закріплення імперативної норми про її обов’язковість, а проводити всебічну просвітницьку роботу серед населення, популяризуючи таким чином цей вид профілактичних заходів. А поряд з цим необхідно змінювати й політику держави щодо обігу вакцин, її застосування і забезпечення прав людини у цьому контексті.

Джерело інформації: Авторський колектив аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я при ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» [webversteg.org.ua/.../rozdumy-pro-dejaki-aspekty-vakcynoprofilaktyky.php ]/

 

 

ДОДАТКИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.006 с.)