ТОП 10:

Тема №2. Касаційне провадження по господарським спорам.План

1. Право касаційного провадження.

2. Строки та порядок подачі касаційної скарги (подання).

3. Повернення касаційної скарги (подання).

4. Прийняття, порядок та строки розгляду касаційної скарги (подання).

5. Межі розгляду касаційної скарги (подання).

6. Підстави скасування касаційної скарги (подання).

7. Постанова касаційної інстанції.

8. Підстави та порядок касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України. Постанова Верховного Суду України.

Методичні рекомендації

Перегляд рішень в касаційному порядку представляє собою один з видів провадження в господарському судочинстві. Касаційне провадження – це особливий вид провадження. Він відрізняється від інших тим, що його об’єктом є рішення та постанови судів нижчої інстанції, які вже вступили в законну силу. Правом касаційного оскарження наділено сторони у справі, прокурора та осіб, яких не було залучено до справи, однак прийняте рішення чи постанова стосується їх прав та обов’язків. Касаційною інстанцією є Вищий господарський суд України.

Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили. Касаційна скарга (подання) подається через місцевий господарський суд або апеляційний господарський суд. який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Підстави повернення касаційної скарги (подання), порядок прийняття та строки розгляду не відрізняються від таких процесуальних дій при апеляційному оскарженні.

Відмінності касаційного та апеляційного провадження обумовлюються межами перегляду господарської справи. Так, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

По результатам перегляду справи в касаційному провадженні виноситься постанова.

Особливістю господарського судочинства є наявність другої касаційної інстанції. Нею виступає Верховний Суд України, а саме палата Верховного Суду України у господарських справах. Необхідно визначити особливості касаційного провадження в другій касації.

 

Практичні завдання.

Задача 1.Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01 квітня 2008 р., залишеною без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20 червня 2008 р. та постановою Вищого господарського суду України від 8 вересня 2008 р., повернуто без розгляду позовну заяву ЗАТ “Т” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Д” про стягнення заборгованості – як таку, що підписана особою без належних повноважень.

28 грудня 2008 р. Верховний Суд України порушив касаційне провадження з перегляду постанови постановою Вищого господарського суду України від 8 вересня 2008 року.

Касаційна скарга ЗАТ «Т» мотивована тим, що Вищий господарський суд України виніс постанови в аналогічних справах № 10/253, № 4143/6-61, в яких по-іншому застосовані статті 29, 31 ЦК і позовні заяви прийнято до розгляду.

Слід зазначити, що погоджуючись із висновками судів першої та апеляційної інстанцій, Вищий господарський суд України виходив з того, що директор ЗАТ «Т» не мав повноважень підписувати позовну заяву на підставі довіреності, якщо таке право не надане йому установчими документами.

Яке рішення має прийняти Верховний Суд України?

Задача 2.Скласти проект касаційної скарги за умовами задачі 1.

Задача 3.В залежності від прийнятого рішення Верховним Судом України за справою задачі 1 скласти проект постанови Верховного Суду України.

Задача 4.У справі зі спору між підприємствами про визнання недійсним ліцензійного договору та про визнання права попереднього користування торговельною маркою господарський суд з посиланням на припис пункту 1 частини першої статті 80 ГПК припинив провадження у справі. Таке припинення мотивувалося тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки власником свідоцтв на спірні знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є громадянин В. (що не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності), за заявками якого й здійснено державну реєстрацію цих торговельних марок та з яким відповідач зі справи уклав ліцензійний договір на їх використання. Громадянин В. виступав у справі як третя особа, що не заявляє с самостійних вимог на предмет спору. Позов у справі не містив будь-яких вимог до цієї фізичної особи. Постановою апеляційної інстанції рішення господарського суду першої інстанції було залишено в силі.

Позивачем було подано касаційну скаргу до Вищого господарського суду України.

В яких випадках фізична особа може приймати участь в судових процесах з вирішення господарських спорів? Яке рішення має прийняти Вищий господарський суд України з приводу ухвали господарського суду першої інстанції та постанови апеляційного господарського суду?

Питання до самоконтролю

1. В якому порядку подається касаційна скарга(подання)?

2. Яка особа має право касаційного подання?

3. В чому полягає суть касаційного провадження?

4. В якому порядку відбувається перегляд судових рішень Вищого господарського суду України?

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.

3. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

4. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

5. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: Визнання недійсними актів державних та інших органів. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 304с.

6. Бірюкова А. М., Грек Б. М., Куринська С. О., Яновська О. Г. Зразки процесуальних документів: Посібник / Академія адвокатури України. Школа адвокатської підготовки / за ред.. С. О. Куринська . — К. : Прецедент, 2006. — 176с.

7. Боровик С. С., Джунь В. В., Мудрий С. М. Захист прав суб'єктів господарювання в арбітражних судах України. — К. : Оріяни, 2001. — 228с.

8. Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс: К.: Выща школа, 1988. – 272 с.

9. Притика Ю. Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів в арбітражі. — К. : Прецедент, 2005. — 328с.

 

Тема №3. Перегляд судових рішень, ухвал, постанов господарського суду за нововиявленими обставинами.

План

1. Підстави перегляду судових рішень, ухвал, постанов господарського суду за нововиявленими обставинами.

2. Порядок та строки подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.

3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Методичні рекомендації

Перегляд рішень, ухвал та постанов господарського суду за нововиявленими обставинами – це один з видів провадження в господарському процесі. Нововиявленими обставинами – фактичні обставини, які мають значення по справі, але не були та не могли бути відомими учасникам судового процесу. Цими обставинами повинні бути обставини, факти. суттєві обставини (тобто такі, які можуть вплинути на прийняття принципово іншого рішення). такі обставини повинні бути нововиявленими, а не новими чи такими, що змінилися.

Вказуючи строк подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами слід зазначити. що у разі його пропущення поновлення неможливе.

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами приймаються:

1) рішення — у разі зміни або скасування рішення;

2) постанова — у разі зміни або скасування постанови;

3) ухвала — у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.

Практичні завдання.

Задача 1.Під час розгляду господарським судом Дніпропетровської області позову П-ської міської Ради до підприємтсва «Р» про укладення договору оренди земельної ділянки на підставі рішення П-ської міської Ради, відповідач подав адміністративний позов до Окружного адміністративного суду Дніпропетровської області про скасування зазначеного рішення. Втім, як доказ цього факту відповідачем було надано господарському суду копію адміністративного позову з відміткою про його отримання Окружним адміністративним судом Дніпропетровської області. Доказ ж відкриття адміністративного провадження був відсутній. Господарський суд виніс рішення на користь позивача. Через деякий час адміністративний позов було задоволено.

Чи можна вважати скасування рішення П-ської міської Ради нововиявленою обставиною? Як має діяти підприємтсво «Р»? Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача 2.Нововиявлена обставина — це:

1. юридичний факт, який передбачений нормами права і зумовлює виникнення, зміну і припинення правовідносин;

2. юридичний факт, який має суттєве значення для правильного вирішення даної конкретної справи;

3. юридичний факт, який вже існував у момент звернення заявника до господарського суду і при розгляді справи судом, але існування його стало відомим лише після прийняття відповідного судового рішення;

4. фактичні дані, які не були з певних причин досліджені судом при розгляді справи;

5. інше.

Задача 3.Підприємство «Т» подало позов до господарського суду Дніпропетровської області про примусове виселення орендаря – приватного підприємця П. у зв’язку з закінченням строку дії договору оренди. Господарський суд задовільнив позовні вимоги. Пісмля цього, відповідач подав позов про визнання договору оренди продовженим. Його вимоги також було задоволено.

Які дії має вчинити підприємець П.? Як повинен діяти господарський суд?

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення ново виявленим обставинам.

2. Який строк подачі заяви про перегляд справи на підставі ново виявлених обставин?

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

3. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

4. Бірюкова А. М., Грек Б. М., Куринська С. О., Яновська О. Г. Зразки процесуальних документів: Посібник / Академія адвокатури України. Школа адвокатської підготовки / за ред.. С. О. Куринська . — К. : Прецедент, 2006. — 176с.

5. Боровик С. С., Джунь В. В., Мудрий С. М. Захист прав суб'єктів господарювання в арбітражних судах України. — К. : Оріяни, 2001. — 228с.

6. Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс: К.: Выща школа, 1988. – 272 с.

7. Притика Ю. Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів в арбітражі. — К. : Прецедент, 2005. — 328с.

8. Практика розгляду господарських спорів судами України: Довідник на 2006 р.: Збірник. — К. : ЗАТ "Юридична практика", 2006. — 256с.

9. Роїна О. М. Господарський процес. Збірник процесуальних документів: Збірник процесуальних документів. З можливістю копіювання / О.А. Кривенко (ред.). — К. : С.В.Д. Трейдінг, 2002. — 92с.

 

Змістовний модуль № 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.006 с.)