ТОП 10:

Тема 2. Підготовка цивільних справ до судового розгляду.План

1. Сутність стадії підготовки справи до судового розгляду, її мета, завдання та значення.

2. Процесуальні дії судді з підготовки справи до судового розгляду.

3. Процесуальні права та обов’язки сторін у стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду.

Методичні рекомендації

Підготовка справи до судового розгляду – самостійна стадія цивільного процесу. Від якості підготовки залежить своєчасний і правильний розгляд та вирішення цивільної справи судом. Оскільки вказана стадія посідає самостійне місце серед інших стадій процесу, слід звернути увагу на її межі, окреслені певними процесуальними діями судді, а також мати уявлення про наслідки здійснення дій щодо підготовки без прийняття позовної заяви або відмови від її прийняття, залишення заяви без руху вже на стадії підготовки справи до судового розгляду.

Вивчаючи тему, необхідно з’ясувати обсяг процесуальних дій судді під час проведення підготовки справи до судового розгляду, кожна з дій має бути проаналізована. Для засвоєння практичного значення вищезазначеного важливо намагатися на основі знань матеріального права та практики його застосування уявити, як, у якій мірі може проявити себе та чи інша процесуальна дія щодо підготовки справи в конкретній матеріально-правовій ситуації, що стала предметом судового розгляду.

Слід звернути особливу увагу на умови процедури та оформлення дій судді в стадії підготовки справи по припиненню провадження в справі або залишення заяви без розгляду, а також на правові наслідки закінчення справ без винесення рішення.

Засвоєння вказаної стадії цивільного процесу включає в себе і вивчення положень ЦПК, що передбачають терміни підготовки справи до судового розгляду.

Практичні завдання:

Завдання 1.Внаслідок виробничої травми Ковалів втратив 80% професійної працездатності і був визнаний інвалідом ІІ групи. Ковалів звернувся до суду з позовною заявою до заводу “Металіст” про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом і стягнення суми втраченого заробітку. До заяви він додав довідку відділу соціального захисту про те, що він визнаний інвалідом ІІ групи.

Які докази мають бути представлені під час підготовки справи до судового розгляду?

Завдання 2.Працівник залізничної станції Данченко був звільнений з роботи за скорочення штатів (п.1. ст.40 КЗпП). Вважаючи своє звільнення неправильним, він звернувся до суду з заявою про поновлення на роботі. У позовній заяві він зазначив, що фактично скорочення штатів на станції не було. Штатний розклад не змінився, а на його посаду через два дні після звільнення була прийнята інша особа. Крім того, він посилався на те, що на його утриманні знаходиться престаріла мати і двоє неповнолітніх дітей. Які матеріали треба зібрати під час підготовки справи до судового розгляду?

Хто має бути притягнутий до участі у справі?

Завдання 3.Суддя повернув позивачці Величко позовну заяву про визнання шлюбу між нею і грн.Карповим тому, що вона не додала до заяви свідоцтва про шлюб і не сплатила державного мита.

Чи правильні дії судді? Яким порядком слід усунути недоліки позовної заяви?

Завдання 4.Онищенко пред’явила позов до Тарасенка про стягнення з нього 180 грн. боргу. До заяви вона додала розписку відповідача на цю суму і просила допитати свідка Красніва, який був присутній при позиці. Через три дні після пред’явлення позову, відповідач звернувся до суду з заявою, в якій стверджував, що позичив лише 130 грн. а у розписці сума 130 грн. перероблена на 180. До заяви він додав лист, з якого видно, що він позичив у позивачки 130 грн.

Які дії під час підготовки справи до розгляду повинен провести суддя?

Завдання 5.Лимова звернулася до міського суду м.Луцька з позовом до Никонорова про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дочки Тетяни, 1998 р н. В заяві вона посилалася на те, що жила разом з Никаноровим в м.Луцьку з лютого 1983р і вела з ним спільне господарство. У травні 1998р. він переїхав на нове місце служби у м. Житомир. У листопаді 1998р. народилася дочка Тетяна. Никаноров у листах визнавав себе батьком дитини, але від реєстрації батьківства і матеріальної допомоги він відмовляється, посилаючись на те, що тривалий час знаходився на лікуванні у психіатричній лікарні.

Які дії повинен провести суддя під час підготовки справи до судового розгляду?.Кого слід притягнути до участі у справі?

Завдання 6.Клокова звернулася до суду про стягнення 190 грн. боргу з грн. Михайлова. Суддя, приймаючи позовну заяву, сказав, що справа буде передана до розгляду після проведення попереднього опиту відповідача. Позивачка принесла скаргу в обласний суд, в якій заперечувала проти попереднього опиту відповідача, вважаючи, що це затягне розгляд справи і просила передати справу до розгляду негайно.

Чи законні дії суду? Чи можна приносити скаргу на дії судді під час проведеної підготовки справи до судового розгляду?

Завдання 7.Онуфрієнко пред’явив позов до колишньої дружини Петрової про поділ будинковолодіння, яке є спільною сумісною власністю подружжя. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що рік тому Петрова зверталася з аналогічним позовом до Онуфрієнко, але за її заявою у зв’язку з відмовою від позову провадження по справі було закрите.

Чи підставна ухвала судді про відмову в прийняті позовної заяви?

Завдання 8.Ярмоленко звернувся до суду про стягнення з заводу заробітної плати за надурочні роботи. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що позивачем не було додержано позасудового розгляду заяви і не звернувся до КТС заводу.

Чи правильні дії судді?

Питання для самоконтролю

1. Підготовка цивільної справи до розгляду як перша стадія цивільного процесу.

2. Правовий статус сторін при підготовці цивільної справи до розгляду.

 

Література

1. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. Н.М.Гурбатова.- М., 1989.

2. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. №9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.90.

3. Про підготовку цивільних справ до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 березня 1977 р. №1 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.24.

4. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 17.

5. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 18.

Тема 3. Судовий розгляд.

План

1. Сутність і значення стадії судового розгляду.

2. Частини стадії судового розгляду, їх зміст.

3. Підстави і наслідки відкладення та зупинення провадження у справі.

4. Закінчення справи без винесення судового рішення.

5. Зміст і значення протоколу судового засідання.

Методичні рекомендації

Вивчаючи дану тему треба мати на увазі, що судовий розгляд є найважливішою стадією процесу, яка має велике правове значення, оскільки саме в цій стадії суд безпосередньо здійснює цілі і завдання правосуддя. Тут чітко виявляється дія принципів цивільного, процесуального права: диспозитивності, безпосередності, безперервності та ін. Особливу увагу необхідно звернути на виховне значення цієї стадії цивільного процесу. Курсант повинен знати, які процесуальні дії охоплює кожна частина судового розгляду і в якій послідовності вони вчиняються. У стадії судового розгляду можливі відхилення від нормального розвитку процесу: відкладення розгляду справи і зупинення провадження в справі. Зупинення провадження у справі – це тимчасове припинення судом процесуальних дій, викликане об’єктивними (тобто такими, що не залежать від дій суду та сторін) обставин, що перешкоджають подальшому розвитку процесу і стосовно яких неможливо точно визначити, коли вони будуть усунуті та з’явиться можливість поновлення провадження.

Особлива увага має бути приділена вивченню питань, пов’язаних із закінченням справи без винесення судового рішення (припинення провадження в справі, залишення заяви без розгляду). Треба співставити випадки припинення провадження в справі з передумовами права на звернення до суду та випадки залишення заяви без розгляду – із порядком звернення до суду.

Необхідно знати, що усі розпорядчі дії суду оформляються як процесуальні документи. Тому потрібно навчитися складати всі процесуальні документи, можливі в цій стадії процесу.

Вивчаючи питання щодо протоколу судового засідання, необхідно засвоїти сутність та зміст цього судового документа, порядок складання, подачі зауважень на протокол та порядок їх розгляду.

 

Практичні завдання:

Задача 1.В суді розглядалась справа за позовом прокурора району до відділу реєстрації громадян в інтересах Карпова про визнання скасування реєстрації постійного місця проживання недійсним. Представник відділу реєстрації заявив відвід прокурору Шалигіну, який брав участь у справі, мотивуючи відвід тим, що Шалигін, виконуючи конституційну функцію нагляду за додержанням законодавства, як прокурор розглядав скаргу громадянки на неправомірні дії відділу реєстрації, а тому у даній цивільній справі приймати участь не має права.

Чи є прокурор об'єктом права на відвід? Чи буде задоволений відвід прокурору? Яким учасникам цивільної справи може бути заявлений відвід?

Задача 2.При розгляді справи за позовом Грушова до Грушової про позбавлення її батьківських прав у відношенні дочки Ірини секретар судового засідання доповіла суду про явку сторін і їх представників, прокурора, представника органу опіки і піклування, свідків.

Перерахуйте дії суду у підготовчій частині судового розгляду. Визначте порядок дачі пояснень та показань вказаними особами в ході судового розгляду.

Задача 3.Назаревська звернулась до суду з позовом до Грузова про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дитини. В зв'язку з тим, що відповідач проживає в інший місцевості, він у порядку судового доручення був викликаний судом за місцем його проживання, давав пояснення на позовну заяву, про що був складений протокол судового засідання та згодом надісланий до суду, який розглядав справу по суті.

З протоколу судового засідання, в якому зафіксовані пояснення відповідача на позов, вбачалось, що відповідач позов не визнає. Суд, що розглядав справу, отримавши протокол з поясненнями відповідача, призначив справу до розгляду. Розгляд справи відбувся у відсутності та без повідомлення відповідача про час судового розгляду. Позов було задоволено.

Як ви оцінюєте дії суду, що розглядав справу по суті? Чи дотримався суд обов'язку про виклик учасників цивільної справи у судове засідання?

Задача 4.Прокурор пред'явив позов до Терьохіна в інтересах Свістунової про визнання недійсним договору дарування будинку. Позов обґрунтовувався тим, що відповідач примусив Свістунову укласти вказаний договір, скориставшись тим, що вона була у глибокій старості.

Після дослідження всіх обставин справи та доказів суд оголосив початок дебатів та надав слово прокурору. Свістунову, як позивачку взагалі позбавив права виступати у дебатах, мотивуючи тим, що позов поданий прокурором. Після закінчення дебатів суд видалився до нарадчої кімнати.

Чи правильні дії суду? В якому порядку проводяться дебати?

Задача 5.Закрова звернулась до суду з позовом до Закрова про розірвання шлюбу і розподіл сумісного майна подружжя.

Закров подав до суду заяву, в якій просив додатково включити до складу майна, яке підлягало розподілу, речі на суму 500 грн., які не вказала позивачка. Суд відмовив відповідачу у задоволенні заяви, про що постановив протокольну ухвалу. Тою ж ухвалою суд залишив без розгляду позов Закрової в частині розподілу банківського грошового внеску, мотивуючи це тим, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували існування даного грошового внеску.

Як розглядаються клопотання сторін? Які підстави для залишення позовних вимог (чи їх частини) без розгляду? Яких помилок припустився суд?

Задача 6.У суді розглядалась справа по спору між сестрами Мишкіними про розподіл спадщини. Суд постановив ухвалу, якою залишив позов без розгляду з тих підстав, що сторони повторно не з'явились у судове засідання та не просили суд розглянути справу в їх відсутності, а за матеріалами, що є у справі, суд не може розглянути справу у відсутності сторін.

Проаналізуйте дії суду. Чи правильно вчинив суд?

Задача 7. У суді розглядалась справа за позовом Скорнякової до Скорнякова про розірвання шлюбу. При підготовці справи до розгляду суд встановив, що відповідач знаходиться на тривалому лікуванні у психіатричній лікарні. На підставі довідки про факт перебування відповідача на стаціонарному лікуванні суд постановив ухвалу про зупинення провадження у справі.

Чи правомірні дії суду? До якого моменту буде зупинено провадження?

Задача 8.У суді розглядалась справа за позовом Щепкіна до Суркової про усунення перешкод у користуванні майном. У зв'язку з необхідністю витребування додаткових доказів суд відклав розгляд справи. Перед початком наступного судового засідання секретар доповіла суду, що не з'явився відповідач, а повістка, надіслана відповідачу, повернулась з позначкою, що він змінив місце проживання.

Як повинен вчинити суд в даній ситуації? Які наслідки неповідомлення сторонами про зміну адреси проживання?

Задача 9.У суді розглядалась справа за позовом Суркової до Чижикова про визнання його таким, що втратив право на користування житловим приміщенням, та за зустрічним позовом про вселення. У судове засідання відповідач не з'явився, суду стало відомо, що він помер.

Які дії повинен вчинити суд щодо розгляду даної справи надалі?

Задача 10.Казакова була звільнена за посади вчительки середньої школи. Вважаючи звільнення незаконним, вона звернулась до суду з позовом до районного відділу освіти про поновлення на роботі та виплату їй заробітної плати за вимушений прогул. При розгляді справи у судове засідання з'явились позивачка та директор школи, який був залучений до участі у справі як третя особа на стороні відповідача, і просили суд затвердити мирову угоду між ними. В угоді, яку вони подали судді, було зазначено, що відповідач змінить формулювання наказу про звільнення зі «звільнена за порушення трудової дисципліни» на «звільнена за власним бажанням», а також сплатить позивачці зарплату за вимушений прогул. Суд затвердив дану мирову угоду, про що постановив ухвалу.

Визначте учасників даної справи. Проаналізуйте правомірність дій учасників та суду. Які наслідки затвердження мирової угоди?

Задача 11.У суді розглядалась справа за позовом Гусєвої до Гусєва про відібрання дитини. В розгляді справи приймали участь прокурор та орган опіки і піклування, які надали висновки по справі. Але секретар, що вела протокол судового засідання, не внесла їх до протоколу, вважаючи, що вони не мають значення для справи. Після оформлення протоколу він був підписаний секретарем та суддею.

Чи правильні дії секретаря та судді? Як складається протокол судового засідання? Як учасники по справі можуть вплинути на внесення змін у протокол судового засідання?

Задача 12.У суді розглядалась справа за позовом Коваленка до Сущенка про повернення майна, що знаходилось на зберіганні. В судовому засіданні позивач просив закрити провадження у справі у зв'язку з тим, що відповідач дав йому обіцянку повернути майно та назвав день, коли він це згодом зробить. Відповідач в судове засідання не з'явився. Суд провадження у справі закрив.

Проаналізуйте дії суду та учасників. Чи правомірні вони?

Задача 13.При розгляді в суді справи за позовом Семенова до Фікусова про стягнення завданих збитків у судовому засіданні знаходилась мати Фікусова та вимагала, щоб їй надали слово. Суддя неодноразово попереджував її про належну поведінку в суді, але вона на попередження не реагувала, продовжувала викрикувати свою думку.

Які санкції можна застосувати до осіб, що знаходяться в залі судового засідання в разі порушення ними порядку при розгляді справи?

Задача 14.У суді була розглянута справа за позовом Кабанової до Гаєвського про встановлення батьківства і стягнення аліментів. Для постановления рішення по справі суд видалився до нарадчої кімнати. У нарадчій кімнаті суддя виявив, що забув у залі судового засідання нормативну літературу, якою він користувався при постановленні рішення. Суддя викликав секретаря та просив її принести необхідну літературу до нарадчої кімнати. Секретар відповіла, що не змогла знайти вказаної літератури, тоді суддя залишив нарадчу кімнату і пішов шукати необхідні книги. Знайшовши їх, він повернувся до нарадчої кімнати і постановив рішення у справі.

Чи правомірні дії суду? Які наслідки порушення таємниці нарадчої кімнати?

Задача 15.В суді була розглянута справа за позовом Бурмаки до Сичова про визнання права власності на частину будинку. Заслухавши пояснення сторін, допитавши свідків та дослідивши письмові докази після дебатів, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі. У нарадчій кімнаті в судді виникло питання по обставинах справи, які не були досліджені в судовому засіданні та у підтвердження не були надані відповідні докази.

Як повинен вчинити в даній ситуації суд?

Питання для самоконтролю

1. Місце судового розгляду серед стадій цивільного процесу.

2. Зміст та елементи судового розгляду.

3. Порядок ведення та значення протоколу судового засідання.

4. Правові наслідки судового розгляду.

Література

І. Муравьева А.С. Проблемы судебного разбирательства // Актуальные проблеми теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979. - С.153-157.

2. Галеев В. Последствия неявки сторон в судебное заседание по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1985. - № 15.

3. Комаров В., Кац С., Подкопаев В. Важные разъяснения гражданского процессуального законодательства // Рад. право. - 1985. - №2.

4. Комаров В.В. Громадянин звернувся до суду. - Київ,1991.

5. Ромашко А. Рассмотрение судами дел об исключении имущества из описи // Рад. право. - 1985. - №8.

6. Нечаева А. Разрешение споров о воспитании детей // Сов. юстиция. - 1985. - №8.

7. Пискарев И. Процессуальные особенности рассмотрения дел о материальной ответственности рабочих и служащих // Сов. юстиция. -1986. - №6.

8. Рассмотрение и разрешение гражданских дел об освобождении имущества от ареста // Отв. за вып. В.В.Комаров. - Харьков, 1991.

9. Штефан М.И. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.-

Глава 18.

10. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 19.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)