ТОП 10:

Тема 12. Докази та засоби доказування.План

І. Поняття доказів і засобів доказування.

2. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування.

3. Класифікація доказів.

4. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

5. Оцінка доказів.

6. Підстави, порядок і способи забезпечення доказів.

Методичні рекомендації

Вивчаючи дану тему, необхідно засвоїти, що здійснення правосуддя в цивільних справах немислиме без встановлення судом об’єктивної істини у кожній справі. Об’єктивна істина може бути встановлена шляхом доказування.

Курсантові необхідно опанувати поняттями доказування, доказів, предмета доказування в цивільному процесі. Оскільки ці поняття в теорії цивільного процесуального права спірні, то вони мають бути розглянуті з різних точок зору. Зрозуміти всю багатогранність і складність цих процесуальних категорій і тим самим одержати знання, які б дозволили оперувати ними в наукових дослідженнях і практичній діяльності можливо лише за умови більш детального аналізу ознак висловлених у процесуальній літературі про докази. Наприклад, Тертишников В.І. визначає докази як будь-які фактичні дані, що вказують на наявність чи відсутність фактів обґрунтування позову і фактів, що обґрунтовують заперечення проти позову, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи; Треушников М.К. – як відомості про факти, яким надано певної процесуальної форми і які одержані в суворій відповідності з процесуальним законодавством; Курильов С.В. – як тільки факти, відомі суду. Саме по собі з’ясування змісту понять доказування і доказів не означає, що цим вичерпується завдання вивчення даної теми.

Необхідно також засвоїти, хто є суб’єктом доказування в цивільному процесі, яка роль суду в цьому, як розподіляються між сторонами обов’язки з доказування, а потім вивчити класифікацію доказів, правила належності доказів і допустимості засобів доказування, оцінки доказів.

Належність доказів і допустимість засобів доказування стосуються якісної характеристики доказів. Правильно застосувати ці правила можливо лише за умови співвіднесення їх з нормами матеріального права, які регулюють правові відносини, що стали об’єктом дослідження суду.

Важливо звернути увагу на окремі засоби доказування, усвідомити їхню відмінність одне від одного, а також особливості оцінки доказів. Оскільки при встановленні юридично значущих фактів, які входять до предмета доказування в справі, допускається використання лише передбачених законом засобів доказування, вивчення кожного із засобів доказування є обов’язковим в рамках даної теми.

Практичні завдання:

Задача 1.Лікарня звернулась до суду із заявою про визнання Семенкової недієздатною з тих підстав, що вона страждає психічним захворюванням і за станом свого здоров'я не може здійснювати належний догляд за дитиною, яка в неї народилась. Суд визнав Семенкову недієздатною.

Семенкова звернулась до суду з апеляційною скаргою, в якій не погодилась з рішенням суду про визнання її недієздатною, та зазначила, що має можливість виховувати дитину, має для цього житлові та інші умови, що можуть підтвердити сусіди.

Які засоби доказування є допустимими у даній справі для за­доволення заяви про визнання Семенкової недієздатною? Якими доказами має бути доведений факт недієздатності особи?

Задача 2.З Ворухіним, який працював столяром на деревообробному заводі, під час виконання роботи стався нещасний випадок. Адміністрація відмовилась добровільно відшкодувати шкоду, заподіяну нещасним випадком здоров'ю Ворухіна. Тоді він вирішив пода­ти позов про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом.

Якими доказами можуть бути підтверджені позовні вимоги в даній справі?

Задача 3.Суд розглядав справу за позовом Горушева до Зуєва про стягнення грошової суми, отриманої у позику. У підтвердження договору позики Горушев у судовому засіданні надав письмове пояснення Зуєва, в якому він підтверджував отримання грошей у позику.

Суд відмовив Горушеву у залученні документу до справи у зв'язку з тим, що він пропустив строк подання доказів.

Який порядок подання доказів по справі? Чи правильно вчинив суд?

Задача 4.У справі за заявою Александрова про встановлення факту участі у військових подіях заявник просив суд допитати в якості свідка його жінку Александрову, але представник заінтересованої особи - відділу соціального захисту - заперечував проти цього, посилаючись на те, що жінка є заінтересованою у задоволенні заяви і не може бути допитана як свідок.

Як повинен вчинити суд? Які особи не можуть бути свідками?

Задача 5.Сомов звернувся до суду з позовом до Єльченко про визнання права власності на будинок. Свої вимоги він обґрунтував тим, що спірний будинок він придбав у матері Єльченко - Смелякової -незадовго до її смерті. За будинок він сплатив їй 2000 грн. та став проживати у ньому, але часто від'їздив у відрядження, під час одного з яких Єльченко як спадкоємиця вселилась до будинку. В якості доказів купівлі будинку Сомов надав суду розписку Смелякової про отримання 2000 грн., довідку про відрядження та просив допитати в якості свідків сусідів, які були свідками при передачі грошей.

Визначте, що є предметом доказування в даній справі? Чи дотримався Сомов принципу допустимості засобів доказування? Які засоби доказування є допустимими у даній справі?

Задача 6.Алябов звернувся до суду з заявою про встановлення факту участі у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Які факти в даній справі не потребують доказування?

Задача 7.Шишко звернувся до суду з позовом до колишньої жінки Петкіної про відібрання дитини. У підтвердження вимог він посилався на факти аморальної поведінки та життя жінки, внаслідок чого вона не займається вихованням дитини. На вимогу суду надати докази у підтвердження своїх доводів Шишко надав копію рішення суду по справі про розірвання шлюбу між ним та Петкіною, яким були встановлені факти аморальної поведінки жінки. На цій підставі суд звільнив Шишко від обов'язку доказування своїх вимог.

Чи правильні дії суду?

Задача 8.Печеник подала до суду позов про виселення з будинку, що належав їй на праві власності, Ромової, оскільки строк договору оренди закінчився, а продовжувати його з Ромовою Печеник не бажає. У підтвердження своїх вимог Печеник надала суду документ про право власності на будинок, договір оренди будинку, характеристику з місця роботи, копію протоколу про притягнен­ня Ромової до адміністративної відповідальності за правопорушення. Також вона подала заяву про забезпечення доказів допитом свідків, які могли повідомити суду про аморальну поведінку Ромової у побуті.

Визначте належність зазначених доказів до справи.

Задача 9.Алишева розірвала шлюб з Маховим, з яким проживала однією сім'єю з його батьками. Згодом вона звернулась до суду з позовом до чоловіка та його батьків про витребування речей на суму 1000 грн., які належали їй як подарунок, але залишились у відповідачів після розірвання з Маховим шлюбу.

Відповідачі визнали факт дарування речей, але заперечували проти того, що речі залишились в них, кажучи, що Алишева усі речі забрала.

Визначте предмет доказування в даній справі. Від доказування яких фактів суд може звільнити позивачку? Чи потребує доказування факт, визнаний іншою стороною?

Задача 10.Гладков звернувся до суду з позовом про стягнення з Ільєнка 500 грн., які він йому запозичив. У підтвердження цього факту Гладков надав суду квитанцію про поштовий переказ наім'я Ільєнка та повідомлення про вручення йому грошей. Ільєнко позов визнав.

Як повинен вчинити надалі суд? Які наслідки в процесі доказування викликає визнання позову відповідачем?

Задача 11.Кочкова звернулась до суду з позовом до Ерікова про визнанняйого батьківства у відношенні дочки Марини. Крім наданих письмових доказів, Кочкова просила допитати в якості свідків Сомчак та Баришеву. Відповідач заявив клопотання про відкладення розгляду справи для надання суду доказів у підтвердження своїх заперечень. Суд задовольнив клопотання відповідача та відклав розгляд справи, але вирішив допитати свідків, які з'явились.

Розглядаючи справу по суті у наступному судовому засіданні, суд зазначених свідків повторно не викликав та не допитував, а при дослідженні доказів не оголосив їх показання. Постановляючи рішення, суд послався на показання зазначених свідків.

Чи мав право суд, не розпочавши розгляд справи по суті, допитувати свідків? Які порушення в даній справі допущені судом?

Задача 12.У суді розглядалась справа за позовом Лукашенка про визнання недійсним договору дарування, укладеного на ім'я Симохіної. В стадії підготовки справи до розгляду позивач звернувся із заявою про витребування письмових доказів по справі, оскільки їх надання утруднено. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що закон покладає на сторони обов'язок надати суду докази у підтвердження своїх вимог і заперечень.

Чи правомірно діяв суддя?

Задача 13.У суді розглядалась справа за позовом Морочко до Сушко про відшкодування збитків, завданих залиттям квартири. У судовому засіданні Морочко заявила клопотання про призначення судово-технічної експертизи для визначення дійсної вартості завданих залиттям збитків, щоб уточнити розмір позовних вимог.

Як має бути вирішено дане клопотання? Який порядок призначення експертизи у справі?

Задача 14.У суді розглядалась справа за позовом Хмирченко до Зубко про захист честі і гідності. У позовній заяві Хмирченко зазначила на письмові докази, подання суду яких утруднено, та просила здійснити огляд доказів на місці.

Як має бути вирішено дане клопотання? Який порядок проведення огляду на місці?

Задача 15.У суді розглядалась справа за позовом Семкіної до Семкіна про розірвання шлюбу. У обґрунтування позовних вимог позивачка просила допитати в якості свідків Рухіну та Шмальова, які проживають в іншому місці та за станом здоров'я не можуть з'явитись у судове засідання.

Що має вчинити суд, щоб забезпечити докази по справі? Як можуть бути допитані зазначені свідки?

Задача 16.Зибов звернувся до суду з позовом до газети «Новини» про захист честі і гідності. Свої вимоги він обґрунтував тим, що у статті, яка була опублікована в газеті, містяться відомості, що ганьблять його честь і гідність.

Що є предметом доказування у даній справі? На кого покладається обов'язок по доказуванню у даній справі?

Задача 17.У справі за позовом Івахнюк до Сидоренка про стягнення матеріального збитку, завданого в автопригоді, була призначена судово-технічна експертиза. При дослідженні висновків експертизи у судовому засіданні позивач не погодився з ними, вказавши, що предметом дослідження був не весь автомобіль, а лише його частина і просив суд призначити додаткову експертизу.

Чи може бути по справі призначена додаткова експертиза?

Задача 18.У суді розглядалась справа за позовом Юхно до Сабурова про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. У підтвердження вимог позивач надав копію договору купівлі-продажу. При розгляді справи у судовому засіданні відповідач зазначив, що надана копія договору не відповідає дійсності, насправді договір мав інший зміст, ніж у наданій копії. Тому суд зобов'язав позивача надати оригінал договору.

Чи правомірні дії суду? Який порядок подання письмових доказів?

Задача 19.При розгляді справи за позовом Тулмакова до Тулмакової про розподіл сумісного майна суд, за клопотанням позивача, витребував з банківської установи копії рахунків Тулмакової. Але банк у зазначений судом строк не надав цих доказів.

Як повинен вчинити суд в даній ситуації? Які санкції передбачені законом за невиконання вимоги суду про надання доказів?

Задача 20.Козирєв та Роднін пред'явили до суду позов до Піскарьова про визнання авторства на винахід. Відповідач заперечував позов та надав суду копію авторського свідоцтва на винахід.

Суд зобов'язав надати оригінал свідоцтва, відповідач виконав вимогу суду.

Як врегульовується питання повернення сторонам оригіналів документів, наданих у справу?

Питання для самоконтролю

1. Співвідношення понять доказів та засобів доказування.

2. Поняття та види фактів, що не потребують доказування.

3. Ознаки та види доказів.

4. Порядок оцінки доказів.

Література

І. Влащенко А. Генетичну дактилоскопію використовувати в цивільних справах // Рад. право. - 1990. - № 2.

2. Иванов О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе. - Иркутск, 1974.

3. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск, 1969.

4. Матюшин Б.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции по гражданским делам. - М.,1977.

5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском процессе. - М., 1981.

6. Тихиня В.Г. Теоретические проблемы применения данных кри-миналистики в гражданском судопроизводстве. - Минск, 1983.

7. Ткачев Н. Осмотр на месте по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1984. - №1.

8. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. - М., 1982.

9. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 1990 р. №9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.90.

10. Про судове рішення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. №11 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.19.

11. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 15.

12. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 15.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)