ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Спеціальна частина 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Спеціальна частина 

 

Тема 1. Виконання судових рішень

План

1. Підстави виконання і виконавчі документи.

2. Порядок і умови порушення виконавчого провадження.

3. Система заходів примусового виконання.

 

Методичні рекомендації

Вивчаючи дану тему, курсантам потрібно звернути увагу на значення виконання судових рішень для реального здійснення прав сторін.

Необхідно пам’ятати, що в порядку, встановленому для виконання судових рішень, виконуються постанови й інших юрисдикційних органів: постанови адміністративних органів, рішення товариських і третейських судів, арбітражних судів, комісій по трудових спорах, виконавчі написи нотаріусів і постанови інших органів.

Відповідно до навчальної програми за даною темою слід з’ясувати поняття і підстави виконання, виконавчих документів, їхнє значення, порядок видачі і подання виконавчих документів до виконання, загальні правила виконавчого провадження (час, місце, терміни виконання, можливі ускладнення, що викликають припинення, призупинення виконання і т.д.).

Важливо чітко уявляти особливості, послідовність і умови застосування кожного із заходів примусового виконання.

Особливу увагу треба приділити вивченню питань, пов’язаних із зверненням стягнення на майно боржника (поняття майна як об’єкта стягнення, засоби звернення стягнення на майно), особливостям звернення стягнення на майно і кошти боржника, що знаходяться у інших осіб або належать до повернення боржникові іншими особами, особливостям звернення стягнення на житлові будинки тощо.

Вимагає уваги вивчення норм ЦПК і Закону “Про виконавче провадження”, де боржнику присуджено вчинення певних дій, не пов’язаних із передачею грошей або майна,а також учинення інших дій, що може виконати як сам боржник, так і інша особа (стягувач), але за рахунок боржника.

Ряд особливостей має виконання таких, важливих для громадян рішень, як рішення про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул; стягнення з державних підприємств, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і громадських організацій.

Практичні завдання:

Задача 1.У справі за позовом Івлєва до Кульоміна про витребування майна рішення суду набрало законної сили. У резолютивній частині рішення було зазначено про зобов'язання відповідача передати позивачу майно, яке перебуває в кількох місцях.

Як повинен вчинити позивач, щоб звернути судове рішення до виконання? До якого суду він має звернутись? Які процесуальні дії в даному випадку має вчинити суд? Що таке виконавчий лист?

Задача 2.У справі за позовом Конопльової до Сікорського про поділ сумісного майна подружжя рішення суду набуло законної сили. По справі судом було здійснено забезпечення позовних вимог шляхом накладення арешту на будинок, що входив до спірного майна.

Що таке виконавчий лист? Які процесуальні дії має вчинити суд при зверненні позивача за виконавчим листом? До якого суду він має звернутись?

Задача 3.По цивільній справі запозовом Осипчука до Симчук про визнання права користування жилим приміщенням суд ухвалив рішення на користь позивача. Позивач був звільнений від судових витрат при подачі позову до суду. У резолютивній частині рішення суд зазначив про стягнення судових витрат з відповідача.

У який спосіб та який вид витрат буде стягнуто з відповідача? Яким судом будуть вчинятись процесуальні дії?

Задача 4.За позовом Тронько до підприємства «Колос» про поновлення на роботі суд ухвалив рішення та допустив негайне виконання.

Чи правомірно вчинив суд? Що таке «негайне виконання» судового рішення? У яких випадках допускається негайне виконан­ня судового рішення?

Задача 5.У справі за позовом Гріненко до Цюри про повернення позики суд ухвалив рішення на користь позивача. Позивачу був виданий виконавчий документ для примусового виконання судового рішення.

Який виконавчий документ видається у цивільній справі? Які вимоги до його змісту? При відповіді керуйтесь Законом України «Про виконавче провадження».

Задача 6.У цивільній справі за позовом Бережанської до Безпалого провизначення порядку користування земельною ділянкою позивачка втратила виконавчий документ.

Який виконавчий документ був виданий позивачці? Який документ видається в разі втрати виконавчого документа? Які процесуальні дії має вчинити позивачка та суд для відновлення втраченого виконавчого документа?

Задача 7.У цивільній справі за позовом Бойко до Селіванова про визнання договору дарування автомобілю недійсним суд ухвалив рішення на користь позивача. Позивачу як стягувачу був виданий виконавчий документ. У строк, визначений Законом України «Про виконавче провадження», стягувач з поважних причин не пред'явив його до виконання.

Який строк визначений законом для пред'явлення виконавчого документа до виконання? Який виконавчий документ видається у цивільній справі? Які процесуальні дії має вчинити стягувач для того, щоб виконавчий документ був прийнятий до виконання державною виконавчою службою? Які процесуальні дії буде вчиняти суд в даному випадку?

Задача 8.До державного виконавця, що вчиняв процесуальні дії у виконавчому провадженні по цивільній справі за позовом Ватмана до Власова про стягнення збитків, надійшла заява від сторін виконавчого провадження про укладення мирової угоди.

Які процесуальні дії мають бути вчинені учасниками виконавчого провадження та судом?

Задача 9.Боржник Римаренко був не в змозі виконати судове рішення за наявності обставин, що утруднюють виконання рішення.

Визначте, які обставини можуть утруднювати виконання рішення боржником. Які процесуальні дії він може вчинити, щоб до нього не застосовувались санкції за невиконання судового рішення? Якими учасниками при цьому будуть вчинятись процесуальні дії для вирішення питання?

Задача 10.У цивільній справі за позовом органу опіки і піклування до подружжя Михалкових про позбавлення батьківських прав у відношенні сина Сергія суд ухвалив рішення, яким задовольнив позов. По справі було порушено виконавче провадження. На момент виконання судового рішення хлопчик проживав з батьками та був тяжко хворий.

Які процесуальні питання зобов'язаний ініціювати державний виконавець для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини? У якому порядку буде вирішуватись дане питання?

Задача 11.У цивільній справі між колишнім подружжям про визначення місця проживання дитини позов було задоволено на користь матері. На стадії виконання судового рішення з'ясувалось, що відповідач сховав хлопчика та його місцезнаходження невідоме.

Яке питання має вирішуватись у зв'язку з невідомим місцем знаходження дитини? Які процесуальні дії можуть бути вчинені учасниками виконавчого провадження та судом для вирішення питання про виконання судового рішення?

Задача 12.Боржник Тумаков відмовлявся виконувати рішення на користь стягувача Щепкіна у цивільній справі за позовом про повернення автомобіля з чужого незаконного володіння. Автомобіль знаходився у гаражі, який належав боржнику на праві власності, але віддавати Щепкін автомобіль відмовлявся, гараж не відкривав.

Які процесуальні дії, якими учасниками та у якому порядку мають вчинятись для вирішення питання про примусове виконання рішення суду у даній справі?

Задача 13.За позовом Тамарської до Тамарського про визнання відмови від спадщини недійсною суд ухвалив рішення на користь позивачки, за яким Тамарська була визнана як спадкоємець власницею грошових коштів, що знаходились у банківській установі на рахунках спадкодавця Козяра.

У якому процесуальному порядку буде вирішуватись питання про примусове виконання рішення суду у даній справі?

Задача 14.На стадії виконавчого провадження боржник Івнов помер та усе майно, на яке було звернено стягнення за рішенням суду, перейшло до його спадкоємців, які вступили у спадщину.

Які процесуальні питання виникають у зв'язку зі смертю боржника у виконавчому провадженні? Як вони будуть вирішуватись?

Задача 15.Суд ухвалив рішення, яким задовольнив позов Мамалигіна до Щумченка про відшкодування збитків. У забезпечення виконання позову на будинок, який належав Мамалигіну, судом був накладений арешт. При виконанні ухвали суду про накладення арешту державний виконавець з'ясував, що будинок належить боржнику на праві спільної сумісної власності разом з його жінкою.

Як має вирішуватись питання про виконання ухвали суду про забезпечення позову і накладення арешту на будинок, яким боржник володіє спільно з іншими особами?

Задача 16.Касаційний суд переглянув судові рішення у справі за позовом Малишева до Чорного про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, скасував їх та ухвалив нове рішення, яким у позові відмовив. Судове рішення у справі було виконано.

Яке процесуальне питання має вирішуватись в даному випадку? Назвіть ініціаторів та процесуальний порядок вирішення даного питання.

Задача 17.По справі за позовом Соколової до Рябшина про визнання батьківства та стягнення аліментів рішення суду було ухвалено на користь позивачки та примусово виконано. Згодом справа надійшла до касаційного суду та судові рішення у справі були скасовані, справа була розглянута судом першої інстанції повторно та у задоволенні позову було відмовлено.

Як відповідачу у справі вирішити питання про повернення коштів стягнутих з нього аліментів на користь позивачки? Визначте назви, учасників, строки та порядок вчинення процесуальних дій у даному випадку.

Задача 18.У справі за позовом Соколової до Рябшина про визнання бать­ківства та стягнення аліментів суд ухвалив рішення на користь позивачки та обґрунтував його з посиланням на письмові докази та інші відомості, що надала позивачка, які були визнані в апеляційній інстанції підробленими та неправдивими. Суд першої інстанції, постановляючи рішення, допустив негайне виконання, яке було здійснено. Апеляційним судом рішення суду першої інстанції було скасовано та ухвалено нове рішення, яким у позові відмовлено.

Відповідач подав до суду заяву про поворот виконання, але апеляційний суд відмовив йому у задоволенні заяви, посилаючись на недопустимість повороту виконання у справах про стягнення аліментів.

Чи правомірні дії апеляційного суду? Які особливості повороту виконання у справі даної категорії? По яких справах закон встановлює аналогічні особливості?

Задача 19.За заявою стягувача Шимшученко та на підставі виконавчого листа було відкрито виконавче провадження по стягненню з боржника Петрова коштів завданого збитку. Примусове виконання затримувалось у зв'язку зпорушеннями, які допускав державний виконавець, неправильним вчиненням процесуальних дій або відмовою їх вчиняти.

Як стягувач може захистити свої права на примусове виконання судового рішення? Назвіть процесуальні дії, строки їх вирішення та учасників вирішення даного питання.

Задача 20.Стягувач Лащенко звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця. За результатами розгляду скарги суд постановив ухвалу.

Визначте, як суд вирішує ухвалою питання про задоволення чи відмову у задоволенні скарги? Хто несе витрати у даній справі? У якому порядку виконується ухвала суду про задоволення скарги стягувача?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та зміст виконавчого провадження.

2. Підстави припинення, зупинення та поновлення виконавчого провадження.

3. Система органів з примусового виконання судових рішень, ухвал, постанов.

Література

1. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р.

2. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р.

3. Белоусов Л. В., Мартынова В. В., Мешков М. В., Олегов М. Д., Решетникова И. В. Исполнительное производство: Практикум для старших судебных приставов:Учеб. пособие / "Содействие Службе судебных приставов" (IRIS) Проект Агентства США по международному развитию / В.В. Ярков (ред.). — М. : Статут, 2000. — 301с.

4. Ємельянова І. І., Нижник А. І., Павлова Л. М., Ромовська З. В., Свиридов Б. С. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар / Інститут законодавства Верховної Ради України / В.Ф. Оришко (співголови), С.Р. Станік (співголови). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 472с.

5. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Закон України "Про виконавче провадження": Постатейні матеріали. Коментарі. — К. : Атіка, 2002. — 271с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.011 с.)