ТОП 10:

Тема 5. Треті особи у цивільному процесі.План

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі.

2. Види третіх осіб.

3. Підстави вступу (залучення) третіх осіб до процесу.

4. Відмінність третіх осіб від сторін, співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).

5. Особливості участі в цивільному процесі третіх осіб у трудових справах.

Методичні рекомендації

Суб’єктами процесуальних правовідносин можуть бути треті особи, процесуальне положення яких визначається своєрідною зацікавленістю їх у конкретній цивільній справі. Закон розрізняє два види третіх осіб: треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору, і треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Відмінність їх, зокрема, полягає в тому, що вони займають різне процесуальне становище, яке обумовлює порядок вступу їх в процес і підстави вступу та участі в процесі.

Особливої уваги заслуговують питання про умови й підстави вступу (залучення) у процес третіх осіб, їхні процесуальні права та обов’язки. Важливо також звернути увагу на особливості участі в цивільному процесі третіх осіб у трудових спорах (справи про поновлення на роботі).

Практичні завдання:

Задача 1.Давиденко пред'явила до суду позов до Федченко про витребування майна, що належало їй на праві власності та було передано на зберігання Федченко. Ульченко, довідавшись про дану справу, вважаючи, що право власності на майно належить їй, і маючи намір вступити в справу як третя особа, але ще не подавши заяву про вступ у справу, звернулась до суду з проханням надати їй для ознайомлення дану справу. Суддя в проханні відмовив.

Чи правомірні дії суду? Визначте процесуальне становище учасників у справі.

Задача 2.До суду звернувся Сизов з позовом про стягнення зі шкіргалантерейної фабрики на його користь одноразово 3000 грн. і щомісяця по 150 грн. за відшкодування заподіяної його здоров'ю шкоди.

Розглядаючи справу в судовому засіданні, суд встановив, що позивач був збитий автомашиною, власником якої є шкіргалантерейна фабрика. Водієм автомобілю був Петров.

Як суд повинен вирішити питання щодо участі названих осіб у справі? В якості яких учасників зазначені особи будуть приймати участь у цивільній справі? Керуйтесь ст.ст. 1172, 1187 ЦК України.

Задача 3.З роздягальні АМСУ пропала чоловіча куртка, що належала на праві власності Ваніну. Відшкодовуючи пропажу в порядку ст.ст. 949, 950 ЦК України, адміністрація АМСУ сплатила Ваніну 500 грн.

Через два місяці адміністрації АМСУ стало відомо, що курткою користується Сидоров, який повернути її чи відшкодувати збитки адміністрації АМСУ відмовився, пояснивши, що куртка ним була придбана в комісійному магазині, до якого на комісію куртка надійшла за договором комісії з Аненко в порядку ст. 1011 ЦК України.

Визначте учасників у цивільній справі, керуючись положеннями ЦК України щодо добросовісного та недобросовісного набувача права власності.

Задача 4.Суд розглядав справу про визнання права на спадщину за позовом Беседіна до Романенко. Довідавшись, що до складу спадщини, що залишилась після смерті батька Беседіна, входить мотоцикл із коляскою, Соснін звернувся до суду зпозовом про витребування коляски як майна, що належить йому на праві власності.

Вимоги він обґрунтував тим, що незадовго до смерті батька Беседіна він передав йому у власність за договором купівлі-продажу коляску, але не одержав від покупця гроші, які батько Беседіна пообіцяв передати згодом. У даний час, довідавшись про смерть батька Беседіна, він не бажає передавати свою коляску жодній із сторін, що сперечаються, тому у заяві він просив суд допустити його до участі в справі в якості третьої особи.

Довідавшись про намір Сосніна, сторони заперечували проти його вступу в справу.

Чи буде допущений Соснін до участі в справі? Якщо буде, то в якості якого учасника? Чи мають право сторони заперечувати проти участі Сосніна в даній справі?

Задача 5.Гаріна звернулась до суду з позовом до Гаріному про розподіл майна, придбаного в період шлюбу. При розгляді справи було встановлено, що серед речей є пральна машина, яку чоловік взяв у прокат. Довідавшись про це, суд відклав розгляд справи і повідомив фірму прокату про те, що судом порушено провадження по справі між Гаріними, а також запропонував фірмі прокату вступити в процес.

У якості кого може вступити в справу фірма прокату? Чому ви так вважаєте? Який порядок вступу в процес?

Задача 6.Подружжя Ахмедових всуді порушило справу про розподіл домоволодіння, побудованого на спільні кошти. У суд як свідок була викликана мати Ахмедової - Сутова. Остання в суді пояснила, що вона раніше мала свій будинок, який продала, а гроші віддала Ахмедовим на побудову нового будинку. Тому Сутова просила визнати її право власності на 1/3 частину будинку. Тоді суд постановив ухвалу про залучення її як третьої особи з боку відповідачки Ахмедової і продовжив розгляд справи.

Чи правильні дії суду? В якості кого повинна виступати Сутова у справі? Який порядок вступу в справу? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 7.Тарасенко, як наймач житлового приміщення, що знаходиться у комунальній власності, пред'явила до суду позов про виселення з квартири Сокіна, який в ній неправомірно зайняв одну кімнату та поміняв замки. Житлові права на дану квартиру виникли в Сокіної внаслідок отримання ордеру від райдержадміністрації на вселення в дану квартиру в порядку черговості при поліпшенні її житлових умов.

Визначте процесуальне положення учасників цивільної справи. Яка особа (який орган) повинна бути залучена у справу в якості третьої особи? Якого виду?

Задача 8.Хабулов, власник легкового автомобіля, і його друг Мусіенко вирішили обкатати новий автомобіль на шосе. На прохання Мусіенко Хабулов передав йому кермо. У цей час назустріч на великій швидкості рухався вантажний автомобіль, що належав автобазі.

Шофер автобази Івченко, який сидів за кермом вантажівки, будучи в нетверезому стані, не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажний автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Щоб уникнути лобового зіткнення з цією машиною, Мусіенко з'їхав у кювет, у результаті чого легковий автомобіль одержав ушкодження. Розмір збитку складає 10 000 грн.

Хабулов як власник легкового автомобіля звернувся до суду з позовом до автобази про відшкодування шкоди. Суддя визнав Хабулова неналежним позивачем, а автобазу неналежним відповідачем і відмовив у прийомі позовної заяви. При цьому він пояснив, що позивачем повинен бути Мусіенко, який керував автомашиною, а відповідачем — водій Івченко, з вини якого заподіяна шкода.

Чи правильні дії суду? Правильно визначте можливих учасників цивільної справи. Керуйтесь нормами ЦК України щодо права власності на майно та обов'язків по відшкодуванню шкоди, заподіяної майну. Вирішить справу.

Задача 9.Докова пред'явила позов до Бикової про визнання недійсним договору дарування домоволодіння, вказуючи на те, що в момент здійснення угоди вона знаходилася в стані, що не дозволяв їй розуміти значення своїх дій і керувати ними.

Відповідачка Бикова позов не визнала. Крім цього, Бикова пояснила, що прийнятий у дарунок будинок вона продала Ільченко, яка і користується ним.

У якості кого і з чиєї ініціативи може бути притягнута Ільченко для участі в процесі? Чому ви так вважаєте?

Задача 10.При розгляді справи за позовом Лещевої до заводу «Дніпрометиз» про поновлення на роботі суд встановив, що звільнення позивача було зроблено з грубим порушенням трудового законодавства: при звільненні не було згоди профспілкового комітету. Суд залучив до участі в справі директора заводу Нільченко, який видав наказ про звільнення.

У судовому засіданні Нільченко заявив, що на заводі працюють сотні осіб і він, як новий директор, не міг знати всіх робітників. Звільнення Лапіна було зроблено на підставі доповідної записки начальника відділу кадрів Гриневої, якому, в свою чергу, про порушення трудової дисципліни Лещевої доповідав начальник цеху Бірченко. Він же, Нільченко, лише підписав наказ про звільнення. Нільченко просив викликати в суд начальника відділу кадрів Гриневу, начальника цеху Бірченко.

Чи підлягає прохання Нільченко задоволенню? В якості кого будуть залучені до участі у справі Нільченко, Гринева, Бірченко?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.

2. Підстави участі третіх осіб у розгляді цивільних справ.

3. Відмінності процесуального статусу третіх осіб від інших учасників справи.

Література

І. Аргунов В. Участие в гражданском процессе третьих лиц с самостоятельными требованиями // Сов. юстиция. - 1982. - №8.

2. Аргунов В. Об основаниях участия в гражданском процессе третьих лиц без самостоятельніх требований // Там же. - 1983. - №23.

3. Бобровник О.В. Треті особи із самостійними вимогами щодо предмета спору за чинним та новим ЦПК України //Держава і право:Зборник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29.-К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005,- с. 386-391//

4. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора у цивільному судочинстві. - Харків, 1991.

5. Кнышев В., Треушников М. Привлечение в процесс третьих лиц по делам о восстановлении на работе // Сов. юстиция. - 1982. - №14.

6. Про практику розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Веховного Суду України від 27 березня 1992 р. №6 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.122.

7. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 5.

8. Цивільне процесуальне право України: Підручник // За ред. проф.В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 6.

 

Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі.

План

1. Завдання прокуратури в цивільному процесі.

2. Підстави і форми участі прокурора в суді першої інстанції.

3. Права і обов’язки прокурора в цивільному процесі.

4. Особливості участі прокурора в касаційному і наглядовому провадженні в цивільних справах.

Методичні рекомендації

Під час вивчення даної теми необхідно чітко знати як цілі участі прокурора в цивільному процесі, так і підстави та форми цієї участі, звернувши увагу на випадки обов’язкової участі в цивільному процесі. Ретельного вивчення вимагають питання про форми участі прокурора, про його процесуальне положення і процесуальні взаємовідносини з іншими особами, що беруть участь у справі. Необхідно розглянути особливості участі в процесі заступників прокурорів районів (міст), помічників прокурорів, інших співробітників прокуратури.

Практичні завдання:

Задача 1.Прокурор в інтересах Терехіна пред'явив до підприємства позов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Терехін не з'явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Чи має прокурор право на пред'явлення позову в інтересах Терехіна? Якими мають бути дії суду?

Задача 2.Суд закрив провадження у справі в зв'язку з тим, що прокурор, який пред'явив позов до будівельного тресту в інтересах Леневої про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті нещасного випадку, відмовився від позовних вимог.

Чи має право прокурор, що пред'явив позов, відмовитися від нього? Які процесуальні наслідки викликає відмова прокурора від пред'явленого ним позову?

Задача 3.Уповноважений з прав людини пред'явив в інтересах Сергеевої позов про відшкодування шкоди, що завдана смертю годувальника, до автотранспортного підприємства. Сергеева від позову відмовилась.

Який процесуальний статус має уповноважений з прав людини в даній справі? Якими мають бути подальші дії суду?

Задача 4.У суді порушена справа за позовом комунального підприємства до Сидорова про стягнення 3000 грн. збитків, завданих неправомірними діями. Суд виніс ухвалу про обов'язкову участь прокурора в даній справі та надіслав копію ухвали прокурору. У призначений час для участі в судовому засіданні з'явився помічник прокурора району.

Чи має право приймати участь у цій справі помічник прокурора, а не сам прокурор, який був залучений судом до участі у справі? Як вчинить суд?

Задача 5.За договором купівлі-продажу державне підприємство «Росток» придбало у Асько і Дубко будинок за 50000 грн. Прокурор в інтересах державного підприємства пред'явив позов про визнання договору недійсним на тій підставі, що Дубко є недієздатною особою та не мав право підписувати угоду.

Чи мав право прокурор подавати позов в інтересах державного підприємства? Як вчинить суд?

Задача 6.Суд при розгляді справи за позовом Алябко до Белової про виселення допустив порушення процесуального закону. Помічник прокурора, що не брав участь у справі, подав до апеляційного суду апеляційне подання на рішення суду.

Чи мав право це робити помічник прокурора, якщо він не брав участі у суді першої інстанції? (При вирішенні задачі ґрунтуйте відповідь на нормах ЦПК та Законі України «Про прокуратуру»).

Питання для самоконтролю

1. Правовий статус прокурора при розгляді цивільних справ у суді.

2. Підстави участі, вступу та залучення до розгляду цивільної справи в суді прокурора.

Література

1. Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадянина в суді // Адвокат.-2002.-№4-5.- с.3-033//

2. Дунас Т.О., Руденко М.В. Прокурор у цивільному процесі України:сутність, завдання, повноваження.-Х: Харків юридичний, 2006//

3. Зілковська Л.М. Щодо участі прокурора у справах про усиновлення //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28.-К.:Інститут держава і права ім. В.М.Корецького НАН України,2005.-с.366-370//

4. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора в цивільному судочинстві. - Харків, 1991.

5. Сапунков В. Надзор районного, городского прокурора за законностью и обоснованностью судебных решений. - Харьков, І991.

6. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.// Відомості Верховної Ради УРСР. - 991р. - №53. - Ст.93.

7. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 6.

8. Цивільне процесуальне право України: Підручник // За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999. - Глава 7.

 

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтересі інших осіб.

План

1. Підстави і мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

2. Різновиди органів , що беруть участь у цивільному процесі.

3. Форми участі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному процесі, їхні процесуальні права та обов’язки.

4. Відмінність органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб від сторін, третіх осіб, прокурора та експерта.

Методичні рекомендації

Для засвоєння даної теми необхідно усвідомити значення, мету, підстави та форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси , права та свободи інших осіб, і мають лише процесуальну зацікавленість у результаті справи й беруть участь у процесі від свого імені. Від форми участі залежить процесуальне положення цих органів.

Необхідно знати приблизний перелік органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, які беруть участь у процесі для давання висновку. Характеризуючи зміст висновку органів, важливо відрізняти його від висновку, що дає експерт.

Слід також звернути увагу на зміст висновку органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у процесі і вміти чітко відрізняти цей висновок від висловленої в суді думки представників громадських організацій і трудових колективів.

Найчастіше в цивільному процесі беруть участь органи опіки та піклування. В цих випадках необхідно звернутися до відповідних норм Сімейного кодексу України. Разом з тим у процесі можуть брати участь житлові, фінансові органи, органи соціального захисту населення, Антимонопольний комітет України та інші.

Практичні завдання:

Задача 1.До суду звернулась громадська організація «Дубок» зпозовом в інтересах члена організації Мищенка про захист його честі і гідності, які були порушені неправдивою публікацією у газеті «Природа». У судовому засіданні представник організації та представник відповідача заявили про укладення мирової угоди, внаслідок якої Мищенко відмовляється від матеріального відшкодування, а газета публікує спростування інформації. Суд затвердив дану мирову угоду.

Проаналізуйте законність дій суду та учасників по справі.

Задача 2.Профспілкова організація пред'явила позов про стягнення з державного підприємства «Весна» на користь працівника Горшкова 1000 грн. за шкоду, завдану здоров'ю працівника в результаті нещасного випадку під час виконання трудових обов'язків.

Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, указавши, що позов профспілкою пред'явлений від імені особи, яка не надавала їй для цього повноважень.

Чи правильно вчинив суд? Що є підставою звернення до суду органу чи особи з позовом на захист інтересів іншої особи?

Задача 3.Спілка споживачів в інтересах Фоменко,Гарбузова і Віліко звернулась до суду з позовом про стягнення збитків з магазину «Океан» за продану неякісну продукцію у сумі 2000 грн.

Позивачі позов не підтримали, пояснивши, що відповідальність за випуск неякісної продукції несе не магазин, а підприємство-виробник. Представник спілки споживачів наполягав на задоволенні позову.

Як повинен вчинити суд? Вирішить справу.

Задача 4.Профспілкова організація цукрового заводу звернулась до суду з позовом в інтересах працівниці Андріанової та її неповнолітніх дітей до Андріанова про виселення його з квартири за систематичне порушення правил проживання і користування житлом.

Відповідач Андріанов позов не визнав і просив суд провадження по справі закрити, мотивуючи свої заперечення тим, що позови можуть бути пред'явлені лише особами, чиї інтереси порушені, а у даній справі мова іде про їхні сімейні відносини, тому позов про виселення його з квартири можуть пред'явити лише члени його сім'ї, а не громадська організація, яка не може бути стороною у справі. Тим більше, вважав Андріанов, що профспілкові органи .повинні вирішувати лише трудові питання.

Чи можна погодитися з доводами відповідача? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 5.Прокурор в інтересах дітей пред'явив позов до подружжя Петрових про позбавлення їх батьківських прав у відношенні неповнолітніх дітей, мотивуючи тим, що відповідачі систематично пиячать, вихованням дітей не займаються, діти займаються жебрацтвом. Заходи громадського й адміністративного впливу до відповідачів залишились без результату. У справі брав участь представник органу опіки і піклування Іланова.

У судовому засіданні головуючий надав представнику органу опіки і піклування слово для надання висновку з питання необхідності позбавлення батьків батьківських прав. Іланова від надання висновку відмовилась.

Чи правильні дії Іланової? Які форми участі органів та осіб в цивільному процесі передбачені законом?

Задача 6.Подружжя Ваніних порушило в суді справу про поділ дітей. Відповідач наполягав на передачі старшого сина на виховання йому, а молодшого сина він погоджувався залишити на виховання матері. Суд рішенням суду обох дітей залишив на виховання матері.

У апеляційній скарзі відповідач вказав, що суд розглянув справу без участі представника органу опіки і піклування, який мав би надати суду висновок по справі, а також судом не були досліджені житлово-побутові умови сторін. Позивачка, заперечуючи проти скарги, послалася на те, що необхідності в обстеженні її житлово побутових умов немає.

Чи обґрунтовані доводи апеляційної скарги?

Задача 7.Орган соціального захисту пред'явив позов в інтересах Ляпіна, який мав інвалідність, до Пенсійного фонду про перерахування розміру пенсії. У судовому засіданні представник органу соціального захисту Чумаченко від імені органу відмовився від позовних вимог. Ляпін, що був присутній в судовому засіданні, стверджував, що відбулось непорозуміння, заперечував проти дій Чумаченко. При цьому Ляпін зазначив, що сума недоотриманої пенсії набагато більша, ніж було заявлено, та збільшив суму позовних вимог.

Проаналізуйте правильність дій учасників у справі. Визначте, якими будуть дії суду в даному випадку щодо розгляду справи?

Задача 8.Сіліна звернулась до суду з заявою про визнання чоловіка Сіліна недієздатним у зв'язку з психічною хворобою останнього.

Участь яких органів є обов'язковою у даній справі?

Задача 9.Прокурор пред'явив позов до суду в інтересах органу місцевого самоврядування про виселення з приватного будинку подружжя Горілових у зв'язку з тим, що земельна ділянка, на якій знаходився будинок, відведена під будівництво шляхопроводу.

Суд залишив заяву без руху, оскільки прокурором не було сплачено державне мито та не додані докази про те, що земельна ділянка відведена під будівництво.

Прокурор з'явився до судді на прийом та заперечував проти дій судді.

Чи правомірні дії суду? Який процесуальний статус має в цивільному процесі прокурор (якими правами та обов'язками він користується)? Як прокурор може подолати дану ситуацію?

Питання для самоконтролю

1. Підстави, мета та види органів, що беруть участь в цивільному процесі.

2. Відмінність правового статусу органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб від сторін, третіх осіб, прокурора та експерта.

Література:

 

І. Викут М.А. Круг лиц, участвующих в делах о лишений родительских прав // Сов. юстиция. - 1987. - №6.

2. Джабраилова А. Участие органов опеки и попечительства вделах по спорам, связанным с воспитанием детей // Сов. юстиция. -1985. - №11.

3. Иванова С.А. Институт участия органов государственного управления в советском гражданском процессе // Вопросы развития теории гражданского процессуального права. - М., 1981.

4. Мороз Л.В. Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав: Уч.пособие. - М.: ВЮЗИ,1985. - 78 с.

5. Потапов Г., Гусева М. Участие органов опеки и попечительства в судебных делах, связанных с воспитанием детей // Сов. юстиция. - 1987. - №12.

6. Шакарян М.С. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе. - М., 1978.

7. Сапунков В.Й. участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. //Бюлетень Міністеоства юстиції України.-2004.-№ 9(35) с. 36-46

7. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.107.

8. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 06 1988 р. №16 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.219.

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 7.

10. Цивільне процесуальне право України: Підручник //За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 8.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.013 с.)