ТОП 10:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.Тема 1. Загальна характеристика позовного провадження.

План

1. Поняття позову.

2. Елементи позову, різновиди позовів.

3. Право на пред’явлення позову (передумови і їх класифікація). Наслідки відсутності права на пред’явлення позову.

4. Умови (порядок) реалізації права на пред’явлення позову.

5. Позовна заява. Наслідки подачі позовної заяви, що не відповідає вимогам закону.

6. Захист відповідача від позову. Поняття зустрічного позову.

7. Забезпечення позову.

Методичні рекомендації

Позов є найважливішим засобом здійснення права на судовий захист. Відповідно до ст.55 Конституції України кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Особливу увагу при вивченні даної теми треба приділити таким питанням, як поняття позову, елементи позову та їхнє значення, різновиди позовів, право на позов, передумови права на пред’явлення позову і їх класифікація. Необхідно вміти розрізняти передумови права на пред’явлення позову та умови здійснення права на пред’явлення позову. Значення передумов на пред’явлення позову полягає в тому, якщо бракує тієї чи іншої передумови, то в позивача відсутнє право на пред’явлення позову і суддя повинен відмовити в прийнятті позовної заяви.

Позов є основним процесуальним засобом захисту порушеного чи оспорюваного права. Позовне провадження є основним видом захисту права, а позов є засобом порушення цього виду провадження.

Відмінними рисами позовного провадження є наявність спору про право та сторін, між якими виник спір про право.

Для позовної форми захисту права характерні такі ознаки: 1)наявність матеріально-правової вимоги, що випливає з порушеного чи оспорюваного права і підлягає розгляду в певному процесуальному порядку, тобто наявність позову; 2) наявність спору про право; 3) наявність двох сторін з протилежними інтересами, між якими існує спір про право цивільне. Оскільки позов є найважливішим процесуальним засобом захисту права, то й форма, в якій відбувається захист цього права називається позовною формою захисту права.

У теорії цивільного процесуального права існують різні судження з питань про поняття, елементи та види позову, неостаточна розроблена проблема зустрічного позову. Вивчаючи питання про елементи позову, важливо засвоїти не лише питання про поняття позову, зміст кожного з елементів, але і зрозуміти те значення, яке мають елементи позову. Засвоєнню цієї частини курсу буде сприяти і аналіз елементів позову на підставі публікацій судової практики (“Право України”, “Юридична практика”, “Юридичний вісник України”). Слід розрізняти фактичні і правові підстави позову. У зв’язку з цим належить вивчити рекомендовану літературу, висловити своє судження з приводу спірних положень і питань застосування цивільного процесуального законодавства.

У процесі вивчення питання про засоби захисту відповідача проти позову слід розібратися у запереченнях відповідача і з’ясувати, які з них є матеріально-правовими, які процесуальними, а також роль і значення зустрічного позову, зокрема, визначитися, коли він є засобом захисту проти первинного позову і коли він є засобом захисту суб’єктивного права відповідача.

Розпочинаючи вивчення інституту забезпечення позову, необхідно звернути увагу на те, що ст. 152 ЦПК установлює перелік заходів, які припускаються для забезпечення позову. Суд, який виніс ухвалу про забезпечення позову, має право замінити один вид забезпечення позову іншим, скасувати заходи щодо забезпечення позову як до винесення рішення, так і після нього (ст. 155 ЦПК). Питання про відповідальність за порушення заходів щодо забезпечення позову регулюється ст.153 ЦПК України.

Практичні завдання:

Задача 1.Бизов був звільнений з роботи. Вважаючи звільнення незаконним, Бизов вирішив звернутись до суду.

Яку форму захисту обрав Бизов? Охарактеризуйте дану форму захисту з урахуванням характеру спірних правовідносин. Який процесуальний засіб повинен використати Бизов, звертаючись до суду? Дайте його поняття.

Задача 2.Ягідкина підтримувала фактичні шлюбні відносини з Івановим, і вони вели спільне господарство до моменту народження дитини. Після народження дитини Іванов припинив шлюбні відносини з Ягідкиною. Від добровільного визнання свого батьківства у відношенні дитини він відмовився.

У який спосіб Ягідкина може здійснити захист права на встановлення батьківства щодо її дитини? Сформулюйте правову вимогу по захисту даного права. Чи зміниться спосіб захисту, якщо Іванов помер?

Задача 3.Брилову у зв'язку з роботою на заводі була надана кімната для проживання у гуртожитку заводу. Згодом Брилов звільнився з заводу, але зкімнати не виселився. Адміністрація заводу пред'явила позов про виселення Брилова з кімнати гуртожитку в зв'язку з припиненням трудових відносин.

Який вид позову в даному випадку? Визначте предмет, підставу та зміст даного позову.

Задача 4.До районного суду надійшли дві позовні заяви комунального підприємства по управлінню державним житловим фондом (ЖЕКу): одна з цих позовних заяв - про виселення Бикова, який безпідставно зайняв кімнату у 3-кімнатній комунальній квартирі одного з житлових будинків унаслідок фіктивного обміну з Недєлькіним, а друга позовна заява - про виселення Щокіна, який самовільно оселився у 2-кімнатній квартирі іншого житлового будинку після звільнення цієї квартири Мироненком. Суддя постановив ухвалу про об'єднання позовів в одне провадження.

Чи правомірні дії суду? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 5.

Після смерті батька Токаренко звернувся до суду з позовом до свого рідного брата Симиренка про визнання заповіту, який склав їх батько за життя, недійсним та просив суд визнати його право на частку у спадщині, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що померлий батько у момент підписання заповіту був тяжко хворий і не міг розуміти значення своїх дій. При пред'явленні позову Токаренко не сплатив державне мито.

Визначте елементи даного позову.

Задача 6.Деревцова звернулась до суду з позовом до Деревцова про стягнення аліментів на утримання їх сина. Відповідач пред'явив зустрічний позов про визначення місця проживання дитини, вважаючи, що сину буде зручніше проживати з ним, а не з матір'ю, тому аліменти повинна сплачувати вона на користь Деревцова.

Суд відмовив у прийнятті зустрічного позову, мотивуючи відмову тим, що пред'явлена відповідачем зустрічна вимога не підвідомча суду, а повинна розглядатись органами опіки і піклування.

Чи правомірна відмова суду? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми Сімейного кодексу України. Які підстави прийняття зустрічного позову до сумісного розгляду з первісним?

Задача 7.Птічкін пред'явив позов до суду про стягнення з Імранта 5000 грн., мотивуючи позовні вимоги тим, що він домовився з відповідачем про купівлю-продаж садової ділянки з будинком, та в рахунок майбутньої угоди дав Імранту завдаток 15000 грн. Домовленість про укладену угоду письмово вони не оформили, а згодом Імрант повернув Птічкіну 10000 грн. Оскільки інші 5000 грн. Імрант повернути Птічкіну відмовився, останній і звернувся до суду.

Відповідач позов не визнав та під час попереднього судового засідання пояснив, що позивач тривалий час користувався будинком і присадибною земельною ділянкою, пошкодив його майно, за користування земельною ділянкою отримував врожай.

Який спосіб захисту використовує відповідач? Яку форму він має?

Задача 8.Визначте вид позову та обґрунтуйте, чому ви визначили той чи інший вид позову:

1) про встановлення батьківства і стягнення аліментів.

2) про визнання права власності на майно.

3) про визнання шлюбу недійсним.

4) про виселення з квартири.

5) про виключення майна із списку опису.

6) про стягнення шкоди, заподіяної здоров'ю внаслідок ушкодження на роботі.

Задача 9.Самойлова пред'явила позов про стягнення аліментів з Самойлова на утримання дитини, що народилась від їх шлюбу, оскільки відповідач не надає матеріальної допомоги на утримання дитини.

Відповідач, оспорюючи батьківство, вирішив подати зустрічний позов про визнання недійсним та скасування актового запису про його батьківство. Для цього він звернувся до адвоката, який порекомендував йому подати позов після того, як буде розглянуто питання про стягнення аліментів.

Чи правильна консультація адвоката? Які правила пред'явлення зустрічного позову?

Задача 10.Палкіна пред'явила позов до суду про визнання недійсним договору дарування, за яким вона подарувала будинок своїй племінниці Самохиній.

В судовому засіданні позивачка змінила позов та заявила вимогу про визнання договору дарування удаваним і просила застосувати до даних правовідносин правила, які застосовуються до договору купівлі-продажу за умови довічного утримання.

Що є предметом позову в даному випадку? Які зміни в позові здійснила позивачка?

Задача 11.Комашкіна, працюючи зав. складом на промисловій базі, завдала збитків недостачею. Проти неї була порушена кримінальна справа, але згодом закрита. База пред'явила позов про стягнення з Комашкіної збитків, завданих недостачею. Одночасно представником бази була подана заява про забезпечення позовних вимог. Відповідачка мала грошовий внесок на рахунку в банку.

Який спосіб (вид) забезпечення позову повинен бути визначений у заяві?

Задача 12.Фрадкіна пред'явила позов про виключення частини майна з акту опису майна, яке було описано державним виконавцем та підлягало реалізації. Опис майна проводився у зв'язку з тим, що її брат Фрадкін своїми злочинними діями завдав збитків підприємству, де він працював, та вироком суду був визнаний злочинцем, позбавлений волі з конфіскацією майна. Фрадкіна у позовній заяві послалась на те, що частка майна, зазначеного в акті опису, є її власністю. Одночасно вона просила призупинити реалізацію майна в порядку забезпечення її позову.

Суддя безпідставно відмовив їй у вжитті заходів по забезпеченню позову.

Чи правильно вчинив суддя? Як має бути оформлена відмова у забезпеченні позову? Який порядок її оскарження?

Задача 13.В суді розглядалась справа за позовом Агафонова до Закірової про розподіл сумісного майна. Одночасно позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно. Згодом він подав заяву про зміну способу забезпечення позову.

Чи передбачає закон зміну способу (виду) забезпечення позову? В якому порядку буде розглянуто та вирішено дане питання судом?

Задача 14.У суді розглядалась справа за позовом Дубинця до Якименка про стягнення збитків у сумі 5000 грн., завданих здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У судовому засіданні Дубинець зробив заяву про збільшення позовних вимог і просив стягнути з відповідача на його користь 6000 грн.

Суддя пояснив позивачу, що збільшити позовні вимоги він мав право тільки до або під час попереднього судового засідання, а вже коли розпочався судовий розгляд справи, він втратив дане право.

Чи мав право позивач збільшувати позовні вимоги? На якій стадії розгляду та вирішення цивільної справи може бути реалізовано право на збільшення чи зменшення позовних вимог?

Задача 15.У суді розглядалась цивільна справа за позовом Башинського до Лозинського про витребування майна з незаконного володіння.

Під час проведення попереднього судового засідання відповідач визнав позов частково.

Чи мав право відповідач на визнання позову частково? У якому порядку судом вирішується питання про прийняття визнання позову? Які процесуальні наслідки визнання позову відповідачем повністю та частково?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види позову.

2. Форма позову. Процесуальні наслідки недотримання форми позову.

3. Підстави вжиття та види засобів забезпечення позову.

Література

І. Гурвич М.А. Правона иск. - М., 1978.

2. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. - М., 1979.

3. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. - Кишинев, 1989.

4.* Пушкарь Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе. - Ленинград: Высшая школа, 1978. - 199 с.

4. Пушкар Е. Практика порушення цивільних справ у суді потребує вдосконалення // Рад. право. - 1986. - №11.

5. Осокина Г.Л. Право на судебную защиту в исковом судопроизводстве. - Томск, 1990.

6. Хандурін Н. Позов і право на нього в науці радянського цивільного процесу // Рад. право. - 1990. - №3.

7. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. – Томск,, 1987.

8. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. -С.90.

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. Підручник. - К.: Ін юре, 2005 - Глава 16.

10. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999. - Глава 16 і 17.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)