ТОП 10:

Тема 4. Учасники в цивільному процесіПлан

1. Поняття сторін у цивільному процесі.

2. Відмінність сторін від інших осіб, що беруть участь у справі.

3. Неналежна сторона. Порядок заміни неналежної сторони.

4. Процесуальна співучасть і її види.

5. Процесуальне правонаступництво.

Методичні рекомендації

У позовному провадженні сторони є основними особами, що беруть участь у справі. Їх характерною рисою є наявність між ними спору про право. Обидві сторони є суб’єктами спірних матеріальних правовідносин, їх цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність визначається законом. Необхідно звернути увагу на співвідношення останніх двох категорій. Позивач і відповідач - передбачувані або дійсні суб’єкти спірних матеріальних правовідносин. Варто звернути увагу на основні ознаки сторін, за якими вони відрізняються від інших осіб, що беруть участь у справі: від їхнього імені ведеться процес у справі, вони мають у своєму розпорядженні засоби захисту своїх прав, їхні розпорядчі дії впливають на хід і розвиток процесу, на них, як правило, поширюється судове рішення, вони зазвичай несуть витрати в справі. Широке коло процесуальних прав сторін визначається їх безпосередньою матеріальною зацікавленістю в результаті справи. Численність осіб на боці позивача або відповідача створюють процесуальну співучасть. Важливо знати підстави співучасті, а також види співучасті (обов’язкову і факультативну). Обов’язкова співучасть практично стосується відповідної сторони, тому що на боці позивача вона бути не може (це суперечило б принципу диспозитивності). Характеризуючи численність осіб на боці відповідача, важливо розрізняти співвідповідачів, других відповідачів, додаткових відповідачів.

Процесуальне правонаступництво - це заміна однієї із сторін процесу іншою особою, правонаступником. Відбувається вона у тих випадках, коли права та обов’язки одного із суб’єктів спірних матеріальних правовідносин в силу певних обставин переходять до іншої особи, яка раніше не брала участі в процесі. Важливо знати, що основою процесуального правонаступництва є правонаступництво в матеріальному праві. Слід з’ясувати, чим відрізняється процесуальне правонаступництво від заміни неналежної сторони.

Практичні завдання:

Задача 1.Орисов отримав будинок та присадибну земельну ділянку у спадщину. Його сусідом був Качев, який також володів будинком та земельною ділянкою на праві власності. Згодом між ними виник спір про межі земельних ділянок, оскільки Качев став претендувати на користування частиною земельної ділянки, яку отримав у спадщину Орисов, і згоди вони не дійшли. Тоді Орисов вирішив звернутись до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Визначте, з яких правовідносин виник спір, яким правом дані правовідносини регулюються, вкажіть процесуальне становище учасників спору та вид провадження по цивільній справі, що виникає при зверненні Орисова до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Задача 2.У суді розглядалась справа за позовом Козія до Ухненко про стягнення боргу за позику. Після порушення цивільної справи Ухненко вирішив ознайомитись зматеріалами справи. Звернувшись до судді із заявою про надання дозволу на ознайомлення зі справою, він отримав відмову. Суддя вказав, що Ухненко як учасник, до якого пред'явлено позов, не має права на ознайомлення зі справою.

Чи правомірна відмова судді? До якого кола прав належить право сторони на ознайомлення з матеріалами справи?

Задача 3.Борисов вирішив шантажувати свого знайомого Усова, якому надавав у тимчасове користування автомобіль, що належав йому на праві власності. Усов повернув автомобіль та розрахувався з Борисовим за оренду автомобіля в повному обсязі. Але Усов залишився незадоволеним сплаченою йому за домовленістю між сторонами сумою грошей. Щоб змусити Усова сплатити більшу суму за оренду автомобіля, Борисов подав до суду позов про відшкодування моральної шкоди, нібито завданої йому Усовим внаслідок недобросовісного користування автомобілем. Суд прийняв позовну заяву та порушив провадження у справі.

Проаналізуйте характер здійснення Борисова своїх процесуальних прав та, зокрема, права на судовий захист, яким скористався Борисов, щоб звернутись до суду.

Задача 4.18-річний Біліченко та 17-річний Орленко домовились про купівлю-продаж фотоапарату в сумі 800 грн. Біліченко передав Орленко фотоапарат, але останній відмовився сплатити гроші, не повертав фотоапарат Біліченко. Біліченко звернувся до суду з позовом про стягнення вартості фотоапарата, в якому зазначив як позивача 17-річного Орленко, вказавши, що Орленко має власні доходи - щомісяця отримує стипендію як курсант таможеної Академії.

Визначте учасників спору та обсяг їх цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності.

Чи зміниться Ваша відповідь, якщо Орленко 13 років і він є учнем середньої загальноосвітньої школи?

Задача 5.Панченко звернувся до суду з позовом до Бережного про відшкодування збитків, завданих його здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Суму збитків він визначив в розмірі 15000 грн. При проведенні попереднього судового засідання Панченко збільшив розмір позовних вимог, заявивши про це клопотання суду, та вказав, що йому завдані збитки на суму 25000 грн.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання Панченко про збільшення позовних вимог, вказавши, що він не має права це робити. Чи правомірна відмова судді? Як вирішити справу?

Задача 6. У комунальній квартирі жилими кімнатами, які знаходились у комунальній власності, користувались дві сім'ї - Коваль та Шеремет. Але фактично Шеремет мали інше житло, проживали у приватному будинку, а кімнатами у комунальній квартирі не користувались, за користування квартплату не сплачували. Сім'я Коваль перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, іншого житла, крім кімнат у комунальній квартирі, не мала. Подружжя Коваль вирішило звернутись до суду з позовом про виселення подружжя Шеремет зі спірної жилої площі, оскільки вони хотіли, щоб внаслідок виселення Шеремет їм, як поліпшення житлових умов, була надана у користування вся квартира, а не окремі кімнати.

Чи виникає в даному випадку співучасть? Якщо виникає, то визначте вид співучасті, вкажіть процесуальний статус співучасників, підстави для співучасті.

Задача 7.Кониченко звернувся до місцевого районного суду з позовом до Кузіна про стягнення матеріальних збитків в розмірі 2000 грн. Суд прийняв позов та призначив справу до розгляду. При проведенні попереднього судового засідання Кониченко заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої він постраждав, є Кузін, оскільки він керував автомобілем, але суддя відхилив клопотання Кониченко, вказавши що той не має на це права на стадії провадження у справі до судового розгляду.

Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Кузін, а ВАТ «Дніпрометиз» — власник автомобіля, оскільки Кузін про цей факт повідомив суд. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв'язку з неналежним відповідачем.

Чи правомірні дії суду? Як суд повинен вирішити дану процесуальну ситуацію, якщо матеріалами справи підтверджується, що власником автомобіля, як джерела підвищеної небезпеки, є ВАТ «Дніпрометиз» (підстави відшкодування даної шкоди див. у ст. 1187 ЦК).

Задача 8.Філіпова пред'явила позов про визнання таким, що втратив право на користування жилим приміщенням, яке знаходиться у державній комунальній власності, свого чоловіка Фількіна з підстав, передбачених ч. 4 ст. 71, ст. 72 ЖК у зв'язку з відсутністю його без поважних причин у жилому приміщенні понад 6 місяців.

Суд позов задовольнив.

Апеляційний суд м. Дніпропетровська рішення Індустріального райсуду м. Дніпропетровська скасував, а справу направив на новий розгляд. При новому розгляді справи Філіпова в судове засідання не з'явилась у зв'язку зі смертю. У судове засідання з'явилась дочка Філіпової та заявила клопотання про допуск її до участі у справі як позивача.

Як повинен вчинити суд? Чи буде допущена дочка Філіпової як правонаступниця до участі у справі?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та процесуальний статус сторін та учасників у справі.

2. Підстави процесуальної співучасті.

3. Поняття та види правонаступництва в цивільному процесі.

4. Представництво в цивільному процесі.

Література

1. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. - Харьков, 1979.

2. Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні право­відносини та їх суб’єкти. - Київ, 1991.

3. Лутченко Ю. Стороны в гражданском процессе // Сов. юстиция. - 1989. - № 13.

4. Хутыз М.Х. Понятие сторон в гражданском процессе// Сов. государство и право. - 1978. - №11.

5.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академкурс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 4.

7. Цивільне процесуальне право України: Підручник // За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.004 с.)