ТЕМА 18. ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 18. ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ. 

#

Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне месце у медичному забезпеченні населення та надається преважно в поліклініках та амбулаторіях. Вкажіть чим відрізняється поліклініка від амбулаторїї?

 

Об’ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги

Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги

Кількістю працюючого персоналу

Териториальною наближеністю до населення

Організаційно-методичною роботою

 

#

Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних закладів міста за минулий рік, на підсумковій медраді прийнято рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення ?

 

Раціонального використання ліжкового фонду

Скорочення тривалості перебування хворих в стаціонарі

Збільшення повноти використання ліжкового фонду

Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

Оптимізації середньої зайнятості ліжка в році

 

#

В городе Н. имееются две объединенных городских больницы, состоящих из стацианара и поликлиники. Одна из поликлиник относится к первой категории, другая ко второй. Что определяет категорийность поликлиники.

 

Число посещений в смену.

Численность медицинского персонала.

Число структурных подразделений.

Число врачей с первой категорией.

Наличие кабинета УЗИ.

#

Водій автобуса, 48 років переніс інсульт, після якого залишився правобічний геміпарез. Водія визнано інвалідом І групи. Визначте, до якої групи здоров’я належить вказана особа?

 

1.

 

#

В поликлиниках для планирования нагрузки врачей различного профиля используют следующие средние показатели (нормативы) приема больных за час работы: 2, 3, 4, 5, 8 человек. Какой из приведенных показателей используется для установления нагрузки участкового врача-терапевта?

 

5 человек в час

2 человека в час

3 человека в час

4 человека в час

8 человека в час

 

#

В поликлинике запись больных на прием к врачу производится самостоятельно в специальных листах, находящихся в регистратуре. Запись ведется за 1-5 дней. Строка – это очередь, а на строке указывается время приема и кабинет врача. Листки в конце рабочего дня регистраторами передаются вместе с медицинскими картами в кабинет врача. Какой организационный метод работы регистратуры здесь используется?

 

Самозаписи

Талонный

Индивидуальный

Адресный

Комбинированный

 

#

В поликлинике Н. проводится очередной медицинский осмотр лиц, находящихся на диспансерном наблюдении. Какие виды профилактических осмотров осуществляется в ЛПУ.

 

Периодический, целевой, предварительный.

Периодический, амбулаторный.

Целевой, ежемесячный.

Ежеквартальный.

Периодический.

 

#

Дільничий лікар після виявлення дизентерії і направлення хворого в інфекційне відділення повинен попередити розповсюдження цієї хвороби. Які першочергові протиепідемічні заходи він повинен провести після повідомлення про випадок СЕС?

 

Взяти на облік контактних осіб.

Провести дезінфекцію по місцю мешкання

Повідомити головного лікаря

Визначити причину захворювання

Провести загальний огляд всіх пацієнтів дільниці.

 

#

Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при звернені до поліклініки з 20-ої до 8-ої години, а також по вихідним дням в полікліниці працює пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги?

 

Лікар терапевт

Лікар ортопед-травматолог

Лікар хірург

Лікар терапевт та лікар хірург

Лікар терапевт, лікар хірург, лікар ортопед-травматолог

 

#

За оцінкою стану здоров’я до групи практично здорових відносять:

 

Осіб, які в анамнезі мають гостре чи хронічне захворювання, яке не впливає на функції життєво важливих органів і на працездатність.

Осіб, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань на протязі року та не мають хронічних захворювань.

Осіб, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми.

Осіб, які не мають в анамнезі хронічне захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності.

Осіб, які мають в анамнезі лише гострі захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності.

 

#

Зберігання «Карти амбулаторного хворого» забезпечується:

 

Регістратурою

Дільничим терапевтом

Медичною сестрою терапевтичної дільниці

Відділенням профілактики

Кабінетом долікарняного прийому

 

#

Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Вкажіть на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення?

 

Реєстратуру

Информаційно-аналітичне відділення

Кабинет долікарняного прийому

Відділення профілактики

Лікувально-вспоміжне відділення

 

#

Категорійність поліклініки визначається:

 

Числом відвідувань у зміну

Числом структурних підрозділів

Чисельністю медичного персоналу

Числом лікарів

Числом лікарняних ліжок

 

#

К какой группе здоровья следует отнести больных с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации?

 

V

I

II

III

IV

 

#

Одною з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію

 

Відділення профілактики

Інформаційно-аналітичне відділення

Кабінет долікарняного прийому

Лікувально-діагностичне відділення

Лікувально-допоміжне відділення

 

#

Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги повинен здійснюватись:

 

Дільничними терапевтами та педіатрами (лікарями загальної практики, сімейними лікарями)

Невропатологами

Хірургами

Алергологами

Урологами

 

#

Основними розділами роботи лікаря-терапевта дільничого є:

 

Лікування хворих, проведення профілактичних заходів, протиепідемічна робота, організаційно-методична робота

Лікування хворих, працевлаштування хворих, участь в роботі МСЕК, протиепідемічна робота

Лікування хворих, проведення профі-лактичних заходів, лікувально-профі-лактична допомога за місцем роботи, проведення профілактичних щеплень

Лікувальна робота, лікувально-профілактична допомога за місцем роботи, протиепідемічна робота, організаційно-методична робота

Працевлаштування хворих, участь у роботі МСЕК, проведення профілактич-них щеплень, організаційно-методична робота

 

#

Основними розділами роботи лікаря-терапевта дільничого є наступні його функції, за вийнятком:

 

Лікувння хворих.

Протиепідемічна робота.

Проведення профілактичних заходів.

Працевлаштування хворих.

Організаційно-методична робота.

 

#

Особи, які мали 0-1 випадків гострих респіраторних захворювань за рік, та в яких під час медичного огляду не було виявлено відхилень від норм та скарг на стан здоров’я?

 

І

ІІІ

ІV

ІІ

V

 

#

Питома вага населення, що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах, складає (в %):

 

До 50.

Від 50-60.

60-70.

70-80.

Більше 80.

 

#

Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координацїї її взаімодії з іншими підрозділами поліклініки. У яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця - завідувач відділенням.

 

якщо у штаті більше ніж 9 лікарів-терапевтів

якщо у штаті більше ніж 6 лікарів-терапевтів

якщо у штаті більше ніж 12 лікарів-терапевтів

якщо у штаті більше ніж 15 лікарів-терапевтів

якщо у штаті більше ніж 18 лікарів-терапевтів

 

#

У диспансерної хворої на цукровий діабет за останні 3 роки спостерігається сприятливий перебіг захворювання. Визначити групу здоров’я.

 

I.

II.

III(а).

III(б).

III(в).

 

#

У полікліниці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість складають хворі:

 

Терапевтичного профилю

Неврогічного профилю

Хірургічного профилю

Травматологічного профилю

 

Психіатрічного профилю

 

#

Які із зазначених закладів не надають населенню амбулаторно-поліклінічну допомогу?

 

Консультативно-діаностичні центри.

Станції швидкої допомоги.

Здоровпункти.

Амбулаторії.

Поліклініки.

 

#

Які із зазначених завдань не належать до завдань дисансеризації?

 

Раннє виявлення початкових форм захворювання.

Зниження захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності.

Збереження і зміцнення здоров'я населення.

Профілактика інфекційних захворювань.

Збільшення середньої тривалості належного життя.

 

#

Які із зазначених підрозділів не входять до складу міської поліклініки?

 

Спеціалізовані відділення (кабінети).

Відділення профілактики.

Допоміжно-діагностичні підрозділи.

Реєстратура.

Відділення по прийому хворих до стаціонару.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.013 с.)