ТЕМА 28. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 28. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

#

Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних закладів міста за минулий рік, на підсумковій медраді прийнято рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення ?

 

Раціонального використання ліжкового фонду

Скорочення тривалості перебування хворих в стаціонарі

Збільшення повноти використання ліжкового фонду

Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

Оптимізації середньої зайнятості ліжка в році

 

#

Вивчається потужність стаціонарів м.Одеси. що є показником потужності стаціонару?

 

Кількість ліжок.

Середньодобова кількість хворих.

Кількість населення, що обслуговується.

Кількість відділень.

Середньорічні грошові витрати на утримання.

 

#

В конце года в стационаре были получены данные по количеству больных, пролеченных в течение года, и среднегодовому количеству коек, которые использовались для лечения больных. Какой из показателей работы стационара можно рассчитать, исходя из этих данных?

 

Коечный фонд стационара

Средняя длительность простоя койки

Среднегодовая занятость койки

Средняя длительность пребывания больных в стационаре

Оборот койки

 

#

В конце года в стационаре больницы были получены итоговые данные по количеству больных пролеченных в течение года и среднегодовому количеству коек, которые использовались для лечения больных. При этом для оценки работы стационара необходимо было рассчитать следующие показатели: оборот койки, среднегодовую занятость койки, среднюю длительность простоя койки, среднюю длительность пребывания больных в стационаре. Какой из указанных показателей работы стационара можно рассчитать в данной ситуации?

 

Оборот койки

Все приведенные

Среднегодовую занятость койки

Среднюю длительность пребывания больных в стационаре

Среднюю длительность простоя койки

 

#

В міської поликлиниці не було укомплектовано штат лікарем-терапевтом. Вкажіть вплине чи ні укомплектування штату поліклиниці на:

 

Збільшення зареєстрованої захворюваності

Збільшення фактичної захворюваності

Збільшення загальної захворюваності

Збільшення розповсюдженості хвороб

Збільшення первинної захворюваності

 

#

В районе деятельности городской больницы №5 высокий уровень заболеваемости. Обеспеченность койками в пределах нормы, среднегодовая занятость койки значительно превышает установленный норматив. Увеличилось число отказов в госпитализации. Необходимо указать наиболее эффективное мероприятие, которое в данной ситуации уменьшит число отказов в госпитализации.

 

Интенсифицировать работу койки через совершенствование работы поликлиники и открытие отделения восстановительного лечения

Увеличить число коек

Сократить длительность пребывания на койке

Снизить заболеваемость

Снизить сроки лечения

 

#

В стационаре больницы отмечается большой оборот койки (20), оптимальная средняя продолжительность пребывания больных в стационаре (12 дней) и низкая среднегодовая занятость койки (200 дней). Какой показатель работы необходимо изменить в данном стационаре, чтобы нормализовать среднегодовую занятость койки?

 

Увеличить среднюю длительность пребывания в стационаре

Увеличить количество пролеченных больных

Увеличить количество коек

Уменьшить количество коек

Увеличить среднюю длительность простоя койки

 

#

В стаціонарі міської лікарні, в якому розгорнуто 400 ліжок, на протязі року поступило 7800 хворих, виписано 7690, померло 110, хворими проведено 125200 ліжко-днів. Які показники діяльності стаціонару можуть бути розраховані на основі наведених даних?

 

Середньорічна зайнятість ліжка, лікарняна летальність.

Обертання ліжка, лікарняна летальність.

Середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку.

Обертання ліжка, середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, лікарняна летальність.

Тільки лікарняна летальність.

 

#

В стаціонар міської лікарні, в якому розгорнуто 400 ліжок, на протязі року поступило 7800 хворих, виписалось 7690, померло 110, хворими проведено 125200 ліжко-днів. Які показники діяльності стаціонару можуть бути розраховані на основі приведених даних?

 

Оборот ліжка, середньорічна зайня-тість ліжка, середня тривалість перебу-вання хворого на ліжку, лікарняна летальність.

Середньорічна зайнятість ліжка, лікарняна летальність.

Оборот ліжка, лікарняна летальність.

Середньорічна зайнятість ліжка, серед-ня тривалість перебування хворого на ліжку.

Оборот ліжка.

 

#

Главный врач объединенной городской больницы проводит анализ деятельности поликлиники. На какие показатели влияет работа поликлиники?

 

Уровень госпитализации, длительность временной нетрудоспособности, длительность пребывания больного в стационаре, осложнения заболеваемости.

Уровень госпитализации, летальность

На демографические показатели и уровень заболеваемости

На уровень показателей временной и стойкой нетрудоспособности

Эффективность профилактических мероприятий

 

#

Забезпеченість лікарняними ліжками населення району К. становила 98 на 10 тис. осіб. Оцініть показник забезпеченості ліжками у районі.

 

Забезпеченість лікарняними ліжками вища науково обгрунтованих норм

Забезпеченість лікарняними ліжками відповідає науково обгрунтованим

Забезпеченість лікарняними ліжками нижча науково обгрунтованих норм.

Показник відповідає потребі.

Показник статистично не достовірний.

 

#

За звітний період показники діяльності стаціонару обласної клінічної лікарні були такими: зайнятість ліжка – 342, обіг ліжка – 24, лікарняна летальність – 2,1\%. Дайте оцінку даним показникам.

 

Зайнятість ліжка в межах нормативу, високий обіг ліжка, лікарняна летальність вища пересічного рівня в Україні.

Низька зайнятість ліжка, високий обіг та лікарняна летальність

Всі показники знаходяться в межах пересічного рівня в Україні.

Всі показники значно нижчі пересічного рівня в Україні.

Всі показники значно вищі пересічного рівня в Україні

 

#

З 2350 осіб, що лікувались в стаціонарі, вмерло 96. Лікарняна летальність

 

Становить 15%.

Становить 4%.

Становить 2%.

Становить 8%.

Становить 6%.

 

#

З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто в територіальній поліклініці 325 осіб. У результаті – одного працівника тимчасово звільнено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 10 надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати в даному випадку?

 

Повнота охоплення періодичними медичними оглядами.

Частота виявлення захворювань під час оглядів.

Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи.

Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування.

Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії.

 

#

Из 2350 лиц, которые лечились в стационаре, умерло 96. Больничная летальность составляла:

 

4%.

15%.

8%.

2%.

6%.

#

Лікарі групової практики запровадили систему телефонних консультацій для пацієнтів з хронічними захворюваннями. Зниження якого з перелічених показників можливо очікувати в майбутньому ?

 

Середнє число відвідувань на одного жителя на рік.

Смертність у перинатальному періоді.

Смертність дітей першого року життя.

Смертність дітей до 5 років.

Частота штучних абортів (на 1000 жінок у віці 15-49 років).

 

#

Лікарю доручено провести аналіз госпіталізації у ЦРЛ та порівняти його з відповідними показниками в Україні. Який в даний час спостерігається рівень госпіталізації в Україні (число випадків на 1000 населення)?

 

201-240

160-200

241-270

251-190

141-180

 

#

На 200 больничных койках всего больными проведено 80 000 койко-дней. О чем в данном случае свидетельствует показатель среднегодовой занятости больничной койки?

 

Перегрузка.

Недоиспользование.

Большой простой.

Низкий простой.

Незанятость.

 

#

На підставі даних про лікарняну летальність (1998 – 1,8%, 1999 – 2,1%, 2000 – 1,9%) провести аналіз її динаміки.

 

Знизилася на 0,2%.

Зросла на 0,1%.

Зросла на 0,2%.

Знизилася на 0,1%.

Зросла на 0,3%.

 

#

На території, яку обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно з планом, профілактичним оглядам підлягало 560 робітників сільських господарств із різними факторами ризику. Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлено захворювання серцево-судинної системи, з них 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно використати для оцінки організації диспансеризації в лікарні?

 

Частота захворюваності на серцево-судинні хвороби.

Питома вага осіб, у яких виявлено захворювання.

Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам.

Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами.

Питома вага осіб з уперше встановленим діагнозом.

 

#

На уровне городского управления здравоохранения проводится анализ организации работы стационаров. Какие показатели будут вовлечены в этот анализ?

 

Среднегодовая занятость койки, средняя длительность пребывания больных в стационаре, летальность

Первичная и общая заболеваемость, смертность, летальность

Средняя длительность пребывания больных в стационаре, заболеваемость госпитализированных, частота совпадения диагнозов поликлиники и стационара

Первичная и общая заболеваемость, инвалидность, летальность

Обоснованность направления больных в стационар, средняя длительность пребывания больных в стационаре, заболеваемость госпитализированных

 

#

Обеспеченность больничными койками населения района К. составляла 98 на 10 тыс. лиц. Оцените показатель обеспеченности койками в районе.

 

Обеспеченность больничными койками выше научно обоснованных норм

Обеспеченность больничными койками соответствует научно обоснованным нормам.

Обеспеченность больничными койками ниже научно обоснованных норм

Показатель соответствует потребности.

Показатель статистически не достоверен.

 

#

Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці ії діяльності розраховувались показники поширеності захворювать, структура захворюваності, середне число відвідувань на одного мешканца на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийому, запеспеченність населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення?

 

Забеспечіннисть лікарями і ліжками

Поширенність захворювань

Структура захворюванності

Кількість відвідувань на одного мешканця

Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі

 

#

Проводится анализ стационарной помощи населению района. Какой из перечисленных показателей может быть использован при решении вопроса о целесообразности сокращения имеющегося числа коек?

Среднегодовая занятость койки.

Уровень летальности.

Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре.

Средняя продолжительность лечения.

Оборот койки.

#

Проводиться аналіз стаціонарної допомоги населенню района. Який з наведених показників доцільно використовувати при вирішення питання про скорочення наявної кількості лікарняних ліжок ?

 

Середньорічна зайнятість ліжка.

Рівень летальності.

Середня тривалість перебування в стаціонарі.

Середня тривалість лікування.

Обіг ліжка.

 

#

Рівень лікарняної летальності належить до показників, що характеризують:

 

Діяльність стаціонару

Захворюваність населення

Використання ліжкового фонду

Діяльність поліклініки

Природний рух населення

#

Серед показників діяльності лікарні, що характеризують використання ліжкового фонду – середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого в лікарні, обертальність (обіг) ліжка. Які дані необхідно використовувати для розрахунку показника обігу ліжка?

 

Кількість хворих, що пройшло через стаціонар та кількість середньорічних ліжок.

Кількість проведених хворими ліжко/днів та середньорічну кількість ліжок.

Кількість проведених хворими ліжко/днів та кількість хворих, що пройшли через стаціонар.

Кількість госпіталізованих в стаціонар та кількість ліжок.

Кількість проведених хворими ліжко/днів та кількість госпіталізованих в стаціонар.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками.Забезпеченість ліжками (на 10 тис.осіб):всього по району-83,9; в т.ч.терапевтичними-14,5; для вагітних і породіль-7,1; гінекологічними-4,7; хірургічними-7,2.Оцініть забезпеченість ліжками в районі.

 

Забезпеченість ліжками в цілому по району є вищою науково-обгрунтованих норм.

 

Забезпеченість ліжками в цілому по району є нижчою науково-обгрунтованих норм.

Забезпеченість ліжками для вагітних та породіль в районі є низькою.

Забезпеченість ліжками в цілому по району є вищою пересічного рівня по Україні.

Забезпеченість ліжками терапевтичного профілю є вищою пересічного рівня по Україні.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками.Забезпеченість ліжками (на 10 тис.осіб) всього по району-83,9. Показники діяльності стаціонару: 1.Зайнятість всіх ліжок-272,2. 2.Пересічний термін перебування хворого на ліжку-14,8. 3.Лікарняна летальність-0,4. 4.Обіг ліжка-18,4. Дайте характеристику діяльності стаціонарів лікувально-профілактичних закладів по району.

 

Зайнятість ліжка є нижчою існуючого нормативу.

Зайнятість ліжка відповідає нормативу.

Пересічний термін перебування хворого на ліжку не відповідає стандарту

Відносно високий обіг ліжка в ЦРЛ зумовлений низькою зайнятістю ліжка.

Лікарняна летальність по району відповідає пересічному рівню по Україні.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками.Забезпеченість хірургічними ліжками (на 10 тис.осіб) -7,2.Зайнятість хірургічного ліжка -382,1. Пересічний термін перебування хворого на хірургічному ліжку -12,6. Лікарняна летальність на хірургічному ліжку-0,3.Обіг хірургічного ліжка-29,8.Дайте характеристику діяльності профільних ліжок

 

Високий обіг ліжка в хірургії зумовлений низьким пересічним терміном перебування хворого на ліжку.

Зайнятість ліжка терапевтичного профілю відповідає нормативу.

Зайнятість хірургічного ліжка нижча нормативу.

Зайнятість ліжка в терапії є вищою нормативу.

Лікарняна летальність в терапії відповідає пересічному рівню по Україні.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками.Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів(відвідувань в зміну):по району-1085; в т.ч.ЦРЛ-375; НРЛ-100; СДЛ-150 (2 лікарні); СЛА-390 (7 амбулаторій); стоматполіклініка-70.Чи відповідає планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів потребі в амбулаторно-поліклінічній допомозі?

 

Забезпеченість амбулаторно-поліклінічною допомогою (к-сть відвідувань в зміну на 10000) людності району є високою.

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району вища потреби.

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району нижча потреби.

Забезпеченість амбулаторно-поліклінічною допомогою (к-сть відвідувань в зміну на 10000) людності району є низькою.

Структура планової потужності в розрізі рівнів (висока питома вага на первинному рівні) не відповідає сучасним вимогам.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками..Чисельність людності-49400; число посад лікарів:штатних-150,25; зайнятих-145,25.Забезпеченість ліжками (на 10 тис.осіб) всього по району-83,9.Зайнятість всіх ліжок-272,2;обіг ліжка-18,4;лікарняна летальність-0,4.На підставі якої медичної документації зроблено аналіз медичної допомоги в районі?

 

Звіт про мережу та діяльність медичних установ.

Індивідуальна карта амбулаторного хворого.

Лікарське свідоцтво про смерть.

Контрольна карта диспансерного хворого.

Листок непрацездатності.

 

#

У Підволочиському районі Тернопільської обл.стан медичної допомоги людності нині характеризувався такими показниками.Чисельність людності-49400; число посад лікарів: штатних - 150, 25; зайнятих - 145, 25.Оцініть забезпеченість лікарями людності району.

 

Забезпеченість штатними посадами є вищою науково обгрунтованих норм

Дані про зайняті посади є недостовірні,бо вони менші від штатних.

Укомплектованість лікарями лікувальних закладів району є дуже низькою.

Забезпеченість штатними посадами є вищою пересічного рівня по Україні.

Співвідношення штатних і зайнятих посад недостовірне.

#

У поточному році загальною лікарською практикою було направлено в стаціонар 11 хворих з ішемічною хворобою серця, у 3 випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське рішення найдоцільніше прийняти в цьому випадку для підвищення якості діагностичної роботи ?

 

Поглиблений аналіз помилок лікарів.

Збільшення кількості лабораторних досліджень.

Збільшення кількості інструментальних досліджень.

Підвищення кваліфікації лікаря.

Поліпшення матеріально-технічної бази.

 

#

У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблено профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлено тимчасові медичні протипоказання. Яке число показника повноти охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягають щепленням у цьому районі?

 

80%.

100%.

90%.

60%.

70%.

 

#

У ЦРЛ зайнятість ліжок у терапевтичному відділенні становить 290 днів, в інфекційному 310 днів, в акушерському 240 днів. Оцініть зайнятість ліжок у ЦРЛ.

 

Низька зайнятість у терапевтичному та акушерському відділеннях, надмірна зайнятість в інфекційному.

Нормативна зайнятість у всіх відділеннях

Нормативна зайнятість у терапевтичному відділенні, в інших низька зайнятість

У всіх відділеннях низька зайнятість

У всіх відділеннях надмірна зайнятість

 

#

Який з наведених показників діяльності стаціонару характерезує використання фонду ліжок?

 

Середньорічна зайнятість ліжка.

Число ліжок по відділенням.

Летальність.

Питома вага хворих,які лікувались в стаціонарі менше 3 днів.

Коефіцієнт госпіталізації.

 

#

Який з наведених показників діяльності стаціонару характерезує ефективність лікування?

 

Середньорічна зайнятість ліжка.

Число ліжок по відділенням.

Летальність.

Питома вага хворих, які лікувались менше 3 днів в стаціонарі.

Коефіцієнт госпіталізації.

 

#

Який з наведених показників не належить до тих, що характеризують ефективність диспансеризації?

 

Летальність осіб, що перебувають на диспансерному спостереженні.

Частота рецидивів захворювань.

Динаміка показників втрати працездатності серед осіб, що перебувають на диспансерному обліку.

Повнота охоплення диспансеризацією.

Первинна інвалідність.

 

#

Який з наведених показників не належить до тих, що характеризують організацію диспансерного спостереження

 

Повнота охоплення диспансерним спостереженням.

Своєчасність взяття на диспансерне спостереження.

Питома вага вперше взятих під диспансерний нагляд серед осіб, що перебувають на диспансерному обліку.

Летальність серед осіб, що перебувають на диспансерному обліку.

Повнота та своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів.

 

#

Який з наведених показників не належить до тих, що характеризують профілактичну роботу лікарів поліклініки:

 

Повнота охоплення населення профілактичними оглядами.

Питома вага профілактичних відвідувань серед загального числа амбулаторно-профілактичних відвідувань лікаря.

Питома вага населення, яка жодного разу не зверталась до поліклініки.

Повнота охоплення диспансерізації.

Своєчасність охоплення диспансерізації.

 

#

Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки?

 

Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду.

Виконання плану ліжко днів, навантаження лікаря-ординатора.

Повнота використання ліжкового фонду, обіг ліжка.

Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування.

Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих.

 

ТЕМА 29. ОЦІНКА ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

 

#

Відомо, що для оцінки організації медичної допомоги населенню враховуються різноманітні показники: забезпеченість лікарями, лікарняними ліжками, обсяг фінансування на одного жителя на рік тощо. Що прийнято за основу оцінки діяльності системи охорони здоров’я в сучасних економічних умовах?

 

Кінцевий результат з урахуванням стану здоров'я населення.

Забезпеченість населення лікарняними ліжками

Забезпеченість населення лікарями.

Обсяг фінансування на одного жителя на рік

Рівень загальної захворюваності.

 

#

В модель оцінки якості амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню району ввійшли наступні показники: рівень інвалідизації, рівень загальної смертності, \% імунізації населення, обґрунтовані скарги, охоплення профілактичними флюорообстеженнями та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?

 

Обґрунтовані скарги

Рівень інвалідизації

Рівень загальної смертності

\% імунізації населення

Охоплення профілактичними флюорообстеженнями

 

#

В модель оцінки якості стаціонарної допомоги населенню району ввійшли наступні показники: виконання плану ліжко-днів, післяопераційна летальність, випадки внутрішньолікарняної інфекції, хірургічна активність, питома вага патанатомічних розтинів та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?

 

Випадки внутрішньолікарняної інфекції

Питома вага патанатомічних розтинів

Післяопераційна летальність

Виконання плану ліжко-днів

Хірургічна активність

 

#

Внутриведомственный контроль качества медицинской помощи включает в себя:

 

5 ступеней

3 ступени

2 ступени

4 ступени

Зависит от категории лечебно-профилактического учреждения

 

#

Керівництво медичного закладу вирішило вдосконалити рубіжний внутрішній контроль за якістю роботи структурних підрозділів, зробивши при цьому наголос на використанні комплексу показників результативності та показників дефектів. Підберіть найбільш відповідний цій ситуації організаційний метод

 

Застосування моделей кінцевих результатів

Акредитація медичних закладів.

Атестація медичного персоналу.

Поточний контроль за роботою підрозділів.

Стандартизація медичної допомоги.

 

#

Лікарями-експертами медичної страхової компанії проаналізована якість лікувальної діяльності надавачів медичних послуг. У останніх виникли сумніви щодо правильності оцінок і висновків експертів. Підберіть найбільш дійовий організаційний метод, з нижче наведених, який може збільшити обгрунтованість висновків експертів та відповідно знизити ймовірність появи сумнівів у надавачів медичних послуг.

 

Застосування стандартів медичної допомоги

Акредитація виробників медичних послуг

Атестація медичного персоналу

Поточний контроль за медичною допомогою

Рубіжний контроль за медичною допомогою

 

#

Проводиться оцінка якості та ефективності медичної допомоги що надається в міській лікарні. Які підходи мають бути при цьому реалізовані:

 

Структурний, процесуальний та врахування кінцевих результатів.

Структурний, організаційний і оперативний

Процесуальний, економічний та врахування кінцевих результатів.

Врахування кінцевих результатів, комплексний і статистичний.

Попереджувальний, поточний, заключний

 

#

Система контроля качества в здравоохранении предусматривает следующие объекты контроля

 

Все перечисленные

Различные виды медицинской помощи (медицинские услуги)

Предметы медицинского назначения

Медицинская информация

Медицинские учреждения и специалисты

 

#

Среди методических подходов к контролю качества в здравоохранении выделяют три основных подхода

 

Структурный, процессуальный, по конечному результату

Структурный, процессуальный, по конечному результату

 

Структурный, управленческий, экономический

Результативный, экспертный, статистических показателей

Технологический, стандартный, аналитический

Социальный, экономический, медицинский

 

#

У регіоні впроваджується програма медичного страхування, в зв'зку з чим необхідно оцінити готовність і можливості виробників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення.

 

Акредитація медичних закладів.

Застосування моделей кінцевих результатів

Поточний контроль за медичною допомогою.

Рубіжний контроль за медичною допомогою

Запровадження стандартів медичних технологій.

 

#

Хто відповідає за заповнення талона амбулаторного паціента?

 

Завідувач відділенням поліклініки.

Медична сестра.

Лікар.

Медичний реєстратор.

Медстатистик.

 

#

Що прийняти за основу оцінки діяльності системи охорони здоров'я в нових економічних умовах?

 

Забезпечення населення лікарняними ліжками.

Запезпеченність населення лікарями.

Кінцевий результат з урахуванням стану здоров'я населення.

Обсяг фінансування на 1 мешканця на рік.

Обсяг фінансування на 1 ліжко-день.

 

 

ТЕМА 30 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.

 

#

Беременная поступила под наблюдение женской консультации со сроком беременности 15 недель. Характер основной работы -химическое производство. В анамнезе имеет два самопроизвольных аборта. Лабораторное обследование проведено в полном объеме. Укажите, какой документ оформляется в женской консультации для беременной в связи с вредными условиями производства?

 

Справка о необходимости перевода на другую работу несвязанную с вредными условиями труда.

Справка о необходимости переводе на более легкую работу.

Карта диспансерного учета.

Направление беременной под наблюдение цехового врача.

Направление беременной на МСЭК.

 

#

Больной инфарктом миокарда в течение 4-х месяцев находился на больничном листке. Болезнь прогрессирует. Решается вопрос о необходимости направления его на МСЕК. Кто имеет право в лечебно-профилактическом заведении направить больного на МСЕК?

 

Врачебно-консультативная комиссия

Лечащий врач

Заведующий отделом

Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности

Главный врач

 

#

Больной три месяца находился на стационарном лечении по поводу тяжелой травмы. На какой максимальный срок ВКК может выдать листок нетрудоспособности больному при непрерывном лечении?

 

4 месяца

1 месяц

2 месяца

3 месяца

5 месяцев

 

#

Вагітна Т. Працює на фасовці прального порошку. Хто вирішує питання переводу її на безпечну роботу?

 

ЛКК.

Дільничний акушер-гінеколог.

Головний лікар жіночої консультації.

Юрист соціально-правового кабінету жіночої консультації.

Майстер цеху.

 

#

Вагітна, яка віднесена до категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, пішла у декретну відпустку. На який термін буде виданий листок непрацездатності?

 

На 180 днів

На 140 днів

На 190 днів

На 126 днів

На 112 днів

 

#

Вантажник гастроному 03.11.1998 через 3 години після закінчення роботи у нетверезому стані при переході вулиці створив аварійну ситуацію та отримав травму. Діагноз: відкритий перелом нижньої щелепи із зсуненням, поширена гематома. У стаціонарі знаходився з 03.11. по 17.11., непрацездатний був до 06.12.1998. як оформити непрацездатність?

 

Довідка про непрацездатність, що наступила у наслідок алкогольного сп’яніння на весь період хвороби.

Листок непрацездатності на весь період хвороби.

Листок непрацездатності з 6 дня хвороби.

Листок непрацездатності тільки на період лікування в стаціонарі.

Листок непрацездатності з 17.11.

 

#

В жіночій консультації зареєстровано 2 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями. На протязі року були непрацездатними 200 жінок. На який максимальний термін акушер-гінеколог може самостійно видати листок непрацездатності?

 

На 10 днів

На 6 днів

На 15 днів

На 20 днів

На 3 дні

 

#

В зоне радиационного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС у работающей женщины ребенок заболел обструктивным бронхитом. Лечение ребенок получал амбулаторно. В связи с необходимостью ухода за больным ребенком матери следует выдать:

 

Листок нетрудоспособности на весь период болезни

Справку по уходу за больным ребенком на все дни

Листок нетрудоспособности на 6 дней + справка на 12 дней

Листок нетрудоспособности на 10 дней + справка на 9 дней

Листок нетрудоспособности на 14 дней + справка на 5 дней

 

#

Відомо, що основними завданнями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) є виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудових рекомендацій інвалідам. Яке завдання покладається на МСЕК, пов’язане з експертизою тимчасової втрати працездатності?

 

Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.

Виявлення та встановлення групи інвалідності.

Трудові рекомендації.

Встановлення права на отримання соціальної допомоги.

Продовження листка непрацездатності.

 

#

Вивчення інвалідності є важливою медико-соціальною проблемою. Одним з основних показників, що характеризує інвалідність є первинна інвалідність. Чим зумовлена первинна інвалідність в Україні?

 

Загальними захворюваннями

Інвалідністю з дитинства

Інвалідністю від трудового каліцтва та професіональними захворюваннями

Інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

Інвалідністю військовослужбовців

 

#

Видавати документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, має право:

 

Лікар-бригадир швидкої медичної допомоги.

Лікар станції переливання крові.

Дільничий лікар поліклініки.

Завідуючий відділенням стаціонару.

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності.

 

#

Выдается ли листок нетрудоспособности работающему, находящемуся в отпуске без сохранения заработной платы?

 

Листок нетрудоспособности не выдается. При продолжении временной нетрудоспособности после окончания отпуска без сохранения заработной платы листок нетрудоспособности выдается с того дня, когда работник должен приступить к работе

Листок нетрудоспособности выдается, но не раньше, чем с 5-го дня потери трудоспособности

Листок нетрудоспособности выдается, но не раньше, чем с 3-го дня потери трудоспособности

Листок нетрудоспособности выдается с момента обращения больного к врачу и на весь период потери трудоспособности

Листок нетрудоспособности выдается с момента обращения и на весь период потери трудоспособности, но лишь в связи с травмой

 

#

Вид інвалідності за її причиною може бути:

 

Внаслідок травми.

Природжена.

Внаслідок загального захворювання.

Внаслідок автоаварії

Внаслідок отруєння.

 

#

Внаслідок перенесеного захворювання робітник одного з підприємств потребує зміни умов праці. На підставі якого документа має бути здійснено переведення робітник на іншу роботу ?

 

Висновок ЛКК.

Висновок цехового терапевта.

Виписний епікриз.

Карата амбулаторного хворого.

Історія хвороби.

 

#

В обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) загального профілю оглянуто 186 чоловік: інвалідами первинно визнано 57 чоловік і 99 чоловік повторно освідчених, 22 чоловіка – інваліди II групи, з них 17 з правом роботи. Інваліди яких груп обов`язково підлягають реабілітації за індивідуальними програмами

 

Всі освідчені первинно, та повторно III гр. і II з правом роботи

Тільки інваліди III гр. первині та повторно освідчені

Інваліди перспективні в плані відновлення працездатності

Тільки первинно визнані інваліди

Усі без винятку признані інвалідами.

 

#

В сельской участковой больнице на 17 коек работает один врач. На какой максимальный срок он имеет право выдавать листок нетрудоспособности по поводу заболевания?

 

На 14 дней с последующим направлением больного на врачебно-консультативную комиссию (ВКК)

На весь срок заболевания

На 4 месяца при непрерывном заболевании на протяжении календарного года

На 5 месяцев, если на протяжении календарного года выдавалось несколько больничных листков

На 30 дней с последующим направлением больного на врачебно-консультативную комиссию (ВКК)

 

#

Готується до виписки із стаціонару хвора, що перенесла гіпертонічний криз. Хвора працює ткачихою суконної фабрики. Як вирішується питання її працездатності?

 

Після долікування в поліклініці рекомендувати зміну місця роботи.

Закрити листок непрацездатності та направити до роботи.

Закрити листок непрацездатності та рекомендувати зміну роботи.

Продовжити листок непрацездатності на місяць.

Після доліковування в поліклініці повернутися до свого робочого місця.

 

#Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.072 с.)