ТЕМА 26. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 26. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ#

Беременная поступила под наблюдение женской консультации со сроком беременности 10 недель. При нормальном течении беременности консультацию до родов посетила 14 раз. Какие из указанных врачей-специалистов в обязательном порядке должны осмотреть беременную?

 

Акушер-гинеколог, терапевт, стоматолог, отоларинголог, окулист.

Невропатолог, хирург, стоматолог.

Стоматолог, травматолог, эпидемиолог.

Терапевт, онколог, кожно-венеролог, инфекционист.

Фтизиатр, отоларинголог, психиатр.

 

#

Беременная поступила под наблюдение женской консультации со сроком беременности 11 недель. Характер основной работы - химическое производство. В анамнезе имеются два самопроизвольных выкидыша. Укажите какой документ оформляется в женской консультации для беременной в связи с вредными условиями производства.

 

Справка о необходимости перевода на другую работу несвязанную с вредными условиями труда

Карта диспансерного учета

Направление беременной под наблюдение цехового врача

Справка о необходимости перевода на более легкую работу

Направление беременной на МСЭК

 

#

Вагітна стала на облік у жіночу консультацію в термін вагітності 11 тиж. І перебувала під наглядом протягом усього строку при нормальному перебігу вагітності. Який з наведених документів обов’язково повинен видати лікар вагітній для госпіталізації до пологового будинку?

 

Обмінна картка.

Особиста картка вагітної.

Листок непрацездатності.

Довідка із санепідстанції.

Направлення на госпіталізацію.

 

#

Головним закладом, що надає амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу жінкам є:

 

Консультація “Шлюб і сім'я”.

Перинатальний центр.

Жіноча консультація.

Медико-генетична консультація.

Гінекологічне відділення пологового будинку.

 

#

Досліджується ефективність роботи жіночої консультації у поточному році. Який показник є провідним?

 

Показник своєчасності взяття вагітних на облік.

Частота обстеження на СНІД.

Частота окремих видів екстрагенітальної патології.

Частота обстеження вагітних терапевтом.

Частота абортів за медичними показниками.

 

#

Жінка звернулася до жіночої консультації, де їй встановлено вагітність 10 тижнів та поставлено на облік. Скільки разів відвідувати жіночу консультацію протягом вагітності за нормального її перебігу слід порадити жінці?

 

Від 16-18 разів.

Від 12-14 разів.

Від 6-8 разів.

Від 14-16 разів.

Від 10-12 разів.

 

#

Жінка стала на облік у жіночу консультацію в термін вагітності 10 тиж. І перебувала під наглядом протягом всього строку при нормального перебігу вагітності. Який строк вагітності є оптимальним у цьому випадку для видачі лікарем обмінної картки вагітності?

 

Після 32 тиж.

Після 28 тиж.

Після 36 тиж.

Після 30 тиж.

Після 34 тиж.

 

#

Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками в том числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою, періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відповідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю?

 

Один раз на місяць

Два рази на місяць

Три рази на місяць

Чотири рази на місяць

П'ять разів на місяць

 

#

Завданням жіночої консультації є:

 

Надання кваліфіковної акушерсько-гінекологічної допомоги, проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів,післяпологовогоперіоду та гінекологічних захворювань, надання соціально-правової допомоги.

Надання кваліфіковної акушерсько-гінекологічної допомоги, працевлаштування вагітних жінок, що мають шкідливі умови праці.

Проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів,післяпологовогоперіоду та гінекологічних захворювань, працевлаштування вагітних жінок, що мають шкідливі умови праці.

Надання соціально-правової допомоги, аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Працевлаштування вагітних жінок, що мають шкідливі умови праці,проведення оздоровчих заходів на підприємствах, де працюють жінки, аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

 

#

За визначенням ВООЗ, термін “материнська смертність” це:

 

Смерть вагітної жінки до пологів, незалежно від терміну вагітності.

Смерть вагітної жінки під час пологів.

Смерть вагітної жінки з моменту поступання в пологовий будинок для пологів і до моменту виписування.

Смерть жінки, зумовлена вагітністю, незалежно від її тривалості, і яка настала в період вагітності або на протязі 42 днів після її закінчення від причин, що пов'язані з вагітністю.

Смерть жінки фертильного віку.

 

#

Норматив середньорічної зайнятості акушерського ліжка становить:

 

Число днів - 290.

Число днів 300.

Число днів 310.

Число днів 315.

Число днів 320.

 

#

Оптимальне число відвідувань жіночої консультації здоровою вагітною жінкою до пологів

 

Число разів 10-12.

Число разів 13-15.

Число разів 9-11.

Число разів 16-18.

Число разів 8-9.

 

#

Под наблюдением женской консультации на протяжении года находилось 620 беременных женщин, 310 из них стали на учет в срок до 12 недель беременности. Укажите название показателя, позволяющего лучше всего оценить деятельность женской консультации в данной ситуации?

 

Своевременность постановки на учет беременных в женской консультации

Полнота охватывания беременных диспансерным наблюдением0

Регулярность наблюдения за беременными женщинами

Частота ошибок в определении сроков родов

Частота отдельных гинекологических заболеваний

 

#

Показатель материнской смертности рассчитывается

 

На 100 тыс. новорождённых

На число беременных, находящихся в течение отчётного года под наблюдением женской консультации

На число родов, принятых в конкретном родильном доме

На число женщин, проживающих в районе обслуживания женской консультации

На 100 тыс. женского населения

 

#

По срокам постановки на учет в ЖК беременные женщины разделились на следующие группы: до 2 месяцев, до 3 месяцев, до 4 месяцев, до 5 месяцев, до 6 месяцев. До какого из указанных сроков, постановка на учет беременных женщин считается своевременной?

 

До 3 месяцев

До 2 месяцев

До 4 месяцев

До 6 месяцев

До 5 месяцев

 

#

Раннім поступанням під нагляд в жіночу консультацію є звернення з нагоди вагітності з терміном (в тижнях):

 

До 15.

До 20.

До 18.

До 12.

До 14.

 

#

Рекомендована чисельність жінок на акушерській дільниці:

 

 

#

Розрахунковим нормативом на прийомі в жіночій консультації за 1 годину роботи акушера-гінеколога є:

 

Число відвідувань - 6.

Число відвідувань - 8.

Число відвідувань - 4.

Число відвідувань - 5.

Число відвідувань. 7.

 

#

Стаціонар типового пологового будинку має наступні головні структурні підрозділи:

 

Фізіологічне акушерське відділення, обсерваційне акушерське відділення, гінекологічне відділення, операційно-хірургічний блок.

Приймально-пропускний блок, фізіологічне акушерське відділення, обсерваційне акушерське відділення, відділення патології вагітності, відділення для новонароджених в складі 1-го і 2-го акушерського відділень, гінекологічне відділення.

Приймально-пропускний блок, акушерське відділення, післяпологове відділення, гінекологічне відділення, відділення патології вагітності.

Фізіологічне акушерське відділення з приймально-пропускним блоком, обсерваційне відділення з гінекологічними палатами, операційний блок для штучного переривання вагітності, клінічна та біохімічна лабораторії.

Приймально-пропускний пункт, фізіологічне акушерське відділення, обсерваційне акушерське відділення, відділення для новонароджених в складі 1-го і 2-го акушерського відділень, відділення реабілітації, гінекологічне відділення.

 

#

Структурними підрозділами жіночої консультації є:

 

Регістратура, кабінети дільничих акушерів-гінекологів та інших лікарів, маніпуляційний кабінет, долікарський кабінет, відділення профілактичних оглядів, кабінет психопрофілактичної підготовки до пологів.

Регістратура, кабінети дільничих акушерів-гінекологів та інших лікарів, кабінет психопрофілактичної підготовки до пологів, кабінети з профілактики вагітності, маніпуляційний кабінет, “кімната молодої матері”, соціально-правовий кабінет.

Регістратура, кабінети дільничих акушерів-гінекологів та інших лікарів, кабінет з профілактики вагітності, кабінет функціональної діагностики, анамнестичний кабінет, кабінет уролога.

Регістратура, приймально-оглядовий блок, кабінет психопрофілактичної підготовки до пологів, фізіотерапевтичний кабінет, маніпуляційна, клінічна лабораторія.

Регістратура, кабінет психопрофілактичної підготовки до пологів, фізіотерапевтичний кабінет, маніпуляційна, клінічна лабораторія, ендоскопічний кабінет, анамнестичний кабінет, кабінети дільничих акушерів-гінекологів, кабінет профілактичних оглядів.

 

#

У пункті N з населенням 250 000 мешканців за рік народилося 420 дітей: 120 пологів були передчасними, 200 пологів – у строк та 100 – запізнілими. Аналіз яких документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту різних за строком пологів у населеному пункті?

 

Обмінної картки пологового будинку (ф.№113/о).

Журналу прийому вагітних та роділь (ф.№002/о).

Особистої картки вагітної (ф.№111/о).

Історії пологів (ф.№096/о).

Історії розвитку новонародженого (ф.№112/о).

Пять разів в місяць

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.01 с.)