ТЕМА 20. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 20. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ. 

#

В поліклініку обласної лікарні направили з центральної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

 

Надання високоспеціалізованої консультативної допомоги

Експертиза тимчасової втрати працездатності

Експертиза стійкої втрати працездатності

Здійснення диспансерного спостереження

Надання спеціалізованої допомоги

 

#

В районе К. проживает 9000 человек. Какова рекомендованная численность населения на сельском врачебном участке ( в тысячах)?

 

8-10 тыс

1-2 тыс.

3-4 тыс.

5-7 тыс.

11 тыс. и более.

 

#

В районі А. функціонують: Центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Які з перерахованих закладів забезпечують вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району ?

 

Центральна районна лікарня

Центральна районна лікарня, районна СЕС

Всі перераховані

Центральна районна лікарня і дільнична лікарня

Сільські лікарські амбулаторії і дільнична лікарня

 

#

В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. - центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. - районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров’я суттєво відрізняються між собою ?

 

Організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району

Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району

Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню району

Надання первинної допомоги населенню пунктового центру і приписних дільниць

Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою населення району

#

В сільському районі Д. є 4 дільничні лікарні, з яких 2 малої потужності: одна – на 20 ліжок на відстані від ЦРЛ 40 км і з’єднана з нею ґрунтовою дорогою, друга – на 25 ліжок на відстані від ЦРЛ 37 км з’єднана з нею дорогою з твердим покриттям. Визначте, якою має бути тактика головного лікаря сільського району щодо реорганізації мережі лікарняних закладів?

 

Ліквідувати другу лікарню і організувати лікарську амбулаторію.

Ліквідувати першу лікарню і організувати лікарську амбулаторію.

Ліквідувати другу лікарню і організувати ФАП.

Ліквідувати першу лікарню і організувати ФАП.

Залишити обидві лікарні без змін.

 

#

Для організації медичної допомоги сільському населенню характерні значна питома вага долікарської допомоги, етапність, наявність пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги тощо. Вкажіть, що є основною особливістю організації медичної допомоги сільському населенню?

 

Етапність

Наявність спеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.

Значна питома вага долікарської допомоги.

Відсутність дільничності.

Наявність пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги.

 

#

Для яких лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу сільському населенню, найбільш характерні управлінські функції?

 

Дільничих лікарень.

Центральних районних лікарень.

Обласних лікарень.

Міських лікарень.

Районних лікарень

 

#

Лікувально-профілактичну допомогу сільському населенню на різних етапах надають сільські дільничні, районні, обласні лікарні, амбулаторії, диспансери тощо. Назвіть основний заклад третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню.

 

Обласна лікарня.

Центральна районна лікарня.

Диспансери.

Бюро судмедекспертизи.

Станція переливання крові.

 

#

На каком этапе в организации медицинской помощи сельскому населению предоставляется специализированная амбулаторная и стационарная лечебно-профилактическая помощь?

 

Районные медицинские учреждения.

Областные медицинские учреждения.

Сельский врачебный участок.

Межобластные и государственные специализированные центры.

Доврачебные учреждения.

 

#

На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження ?

 

Цільові

Попередні

Поточні

Комплексні

Одномоментні

 

#

На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів необхідно встановити в штатному розкладі цієї амбулаторії ?

 

Терапевта, педіатра, стоматолога

Терапевта, педіатра, стоматолога, акушер-гінеколога

Терапевта, педіатра, стоматолога, хірурга

Терапевта, педіатра, стоматолога, рентгенолога

Терапевта, педіатра, стоматолога, акушер-гінеколога, хірурга

 

#

На скільки категорій по потужності ліжкового фонду діляться ЦРЛ ?

 

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ діляться на 6 категорій: 1- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок; VІ – від 100 до 150 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 5 категорій: -І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 4 категорій: -І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 3 категорій: - І-від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 2 категорій: - І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок

 

#

Потрібно організувати медичну допомогу сільському населенню області. Якими повинні бути етапи цієї допомоги?

 

Дільнича лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт, обласна лікарня.

Лікарняна амбулаторія, районна лікарня, обласні медичні заклади.

Фельдшерсько-акушерський пункт, центральна районна лікарня, обласна лікарня.

Сільська лікарська дільниця, районні медичні заклади, обласні медичні заклади.

Сільська лікарська дільниця, районна лікарня, обласні диспансери.

 

#

Сельский врачебный участок включающий в себя ФАП, сельскую амбулаторию и сельскую больницу находится на расстоянии 2 км от ЦРБ. Какова рекомендуемая численность населения на таком участке (в тысячах)?

 

8 - 10 тыс.

3 - 4 тыс.

5 - 7 тыс.

1 - 2 тыс.

11 тыс. и более

 

#

У новому селищі потрібно організувати медичну допомогу населенню шляхом створення сільської лікарняної дільниці. Які заклади повинні війти до складу сільської лікарняної дільниці?

 

Дільнична лікарня або лікарська амбулаторія та фельдшерсько-акушерські пункти.

Фельдшерсько-акушерські пункти, районна лікарня.

Районна лікарня та жіноча консультація

Дільнична лікарня, районна лікарня та фельдшерсько-акушерські пункти.

Районна лікарня та санітарно-епідеміологічна станція.

 

#

У сільському населеному пункті розгорнута дільнична лікарня на 90 ліжок. До якої категорії дільничних лікарень її слід віднести ?

 

Перша

Друга

Третя

Четверта

Внекатегорійна

 

#

Хто безпосередньо займається організацією спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?

 

Райованні спеціалісти

Головний лікар ЦРК (головний лікар району)

Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення

Заступник головного лікаря ЦРЛ по методичній частині

Завідуючий організаційно-методичним кабінетом

 

#

Які з наведених медичних закладів надають первинну медико-санітарну допомогу сільським мешканцям?

 

Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), дільнича лікарня або лікарська амбулаторія

Районна лікарня, ФАП.

Центральна районна лікарня, дільнича лікарня.

Центральна районна лікарня, дільнича лікарня, ФАП.

Районна лікарня, лікарська амбулаторія

 

#

Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб?

 

Терапевт, педіатр, стоматолог

Терапевт, хірург, стоматолог

Терапевт, педіатр, хірург

Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог

 

#

Який з наведених закладів не входить до складу сільської лікарської дільниці?

 

Жіноча консультація.

Лікарська амбулаторія.

Дільнича лікарня.

Фельдшерсько-акушерський пункт.

Фельдшерський пункт.

 

#

Які з наведених закладів не входять до другого етапу надання медичної допомоги сільському населенню?

 

Районна лікарня.

Районна СЕС.

Бюро судмедекспертизи.

Центральна районна лікарня.

Центральна районна аптека.

 

#

Які з наведених закладів не входять до третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню?

 

Бюро судмедекспертизи.

Обласна СЕС.

Диспансери.

Обласна лікарня.

Міські лікарні.

 

#

Який з наведених етапів в організації медичної допомоги сільському населенню є зайвим?

 

Обласні медичні заклади.

Долікарняні заклади.

Районні медичні заклади.

Сільська лікарська дільниця.

Міжобласні та національні спеціалізовані центри.

 

#

Який із означених фахівців не входить до штату сільської лікарської амбулаторії?

 

Стоматолог.

Акушер-гінеколог.

Педіатр.

Терапевт.

Невропатолог.

 

#

Яким є рекомендований радіус обслуговування населення на сільській лікарській дільниці (в км)

 

Від 3-4.

Від 5-10.

11 і більше.

Від 1

Від 11-12.

 

#

Якою є мінімальна (категорійна) потужність центральних районних лікарень (число ліжок)?

 

Від 60-100.

Від 100-150.

Від 151-200

Від 251-300.

Більше 350.

 

#

Якою є рекомендована чисельність населення на сільській лікарській дільниці (тис.чол.)?

 

Від 3-4.

Від 1

Від 11-12.

5-10.

Від 11 і більше.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.045 с.)