Блок 2. Організація медичної допомоги населенню.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Блок 2. Організація медичної допомоги населенню.Блок 2. Організація медичної допомоги населенню.

 

ТЕМА 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ.

 

#

До кардіологічного відділення міської лікарні госпіталізовано 80 хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС, з яких 20 хворим при виписці показане подальше оздоровлення. Де найбільш доцільно рекомендувати хворим подальше оздоровлення?

 

В умовах поліклініки.

У стаціонарі вдома.

У денному стаціонарі.

У відділенні реабілітації.

В умовах профілакторію.

#

Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я (1992 р.) кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або поліклініці відноситься до :

Первинної лікувально-профілактичної допомоги.

Вторинної лікувально-профілактичної допомоги.

Третинної лікувально-профілактичної допомоги.

Четвертинної лікувально-профілактичної допомоги.

Долікарської лікувально-профілактичної допомоги.

#

Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я (1992 р.) спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями-спеціалістами в лікувально-профілактичних закладах відносно до:

 

Вторинної лікувально-профілактичної.

Первинної лікувально-профілактичної допомоги.

Третинної лакувально-профілактичної допомоги

Четвертинної лікувально-профілактичної допомоги.

Долікарська лікувально-профілактичної допомоги.

 

#

З метою забезпечення населення нового району міста, що будується, кваліфікованою та спеціалізованою медичною допомогою запроектоване будівництво міської лікарні на 550 ліжок, яка має знаходитись на околиці міста. Найбільш віддалені житлові будинки району віддалені від нової лікарні на 32 км. Яким є максимальний радіус обслуговування МЛ?

 

50 км.

10 км.

15 км.

20 км.

30 км.

 

#

Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану). Які функції передбачає первинна лікувально-профілактична допомога як складова частина первинної медико-санітарної допомоги?

 

Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань.

Консультацію лікаря при складних щодо діагностики і лікування хвороб.

Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень.

Проведення диспансеризації.

Лікування хвороб, що рідко зустрічаються.

 

#

Основним завданням медичної реабілітації є:

 

Допомога у виборі нової професії.

Набуття навичок у користуванні транспортом, побутовими приладами.

Адаптація до звичного способу життя.

Лікувально-трудова експертиза.

Максимальне відновлення здоров'я та працездатності людини.

 

#

Основними підрозділами об’єднаної міської лікарні є:

 

Полікліника, стаціонар, адміністративно-господарча частина, допоміжно-діагностичні підрозділи, кабінет обліку та медичної статистики

Полікліника, стаціонар, диспансер, профілакторій, адміністративно-господарча частина

Полікліника, стаціонар, центр здорово-го способу життя, адміністративно-господарча частина, допоміжно-діагностичні підрозділи

Полікліника, стаціонар, профілакторій, кабінет обліку та медичної статистики

Полікліника, стаціонар, диспансер, допоміжно-діагностичні підрозділи, адміністративно-господарча частина

 

#

Первинна профілактика захворювань включає:

 

Попередження виникнення захворювань

Попередження подальшого розвитку захворювань

Попередження ускладнень хвороби

Реабілітацію

Попередження рецидиву захворювання

 

#

Під вторинною лікувально-профілактичною допомогою розуміють:

 

Кваліфіковане консультування, діагностику та лікування лікарями-спеціалістами

Лікування основних найбільш поширених захворювань

Консультацію лікаря загальної практики (сімейного)

Лікування основних найбільш поширених захворювань

Просту діагностику

 

#

Поликлиника ГБ проводит лечение и диагностику наиболее распространенных видов патологии врачами общей практики, оказывает диагностическую и консультативную помощь врачами-специалистами. Какие уровни лечебно-профилактической деятельности реализуются в данной поликлинике?

 

Первичный и вторичный

Только первичный

Только вторичный

Третичный

Вторичный и третичный

 

#

По рекомендациям ВОЗ к функциям современной больницы относятся:

 

Всё перечисленное

Лечебно-восстановительные

Профилактические

Научно-исследовательские

Обучающие

 

#

Складання оптимальних графіків роботи персоналу належить до функціональних обов'язків:

 

Завідувача відповідноного відділення

Головного лікаря

Заступника головного лікаря з лікувальної роботи

Завідувача регістратури

Лікарями відповідноного відділення

 

#

Які із зазначених закладів не надають міському населенню первинну і вторинну лікувально-профілактичну допомогу?

 

Спеціалізовані лікарні.

Поліклініки.

Профілакторії.

Здоровпункти.

Діагностичні центри.

 

#

Які із зазначених закладів не надають міському населенню третинну лікувально-профілактичну допомогу?

 

Спеціалізовані лікарні.

Диспансери.

Діагностичні центри.

Медичні центри.

Поліклінічні відділення об'єднаних лікарень.

 

#

Які із зазначених закладів не належить до лікувально-профілактичних?

 

Лікарні (багатопрофільні і спеціалізовані).

Заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги.

Диспансери.

Амбулаторно-поліклінічні заклади.

Центри здоров'я.

 

ТЕМА 19. ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ.

 

#

Основними підрозділами стаціонару міської лікарні є:

 

Спеціалізовані лікувальні відділення, приймальне відділення, допоміжні лікувально-діагностичні відділення, адміністративно-господарська частина

Спеціалізовані лікувальні відділення, анамнестичний кабінет, допоміжні лікувально-діагностичні відділення, адміністративно-господарча частина

Спеціалізовані лікувальні відділення, кабінет долікарського прийому, допоміжні лікувально-діагностичні відділення

Спеціалізовані лікувальні відділення, приймальне відділення, дезінфекційний відділ, адміністративно-господарча частина

Приймальне відділення, кабінет долікарського прийому, анамнестичний кабінет, допоміжні лікувально-діагнос-тичні відділення

 

#

Провідна роль у наданні стаціонарної допомоги міському населенню належить багатопрофільній лікарні. Від чого залежить кількість посад середнього медичного персоналу у стаціонарі?

 

Від кількості ліжок та системи обслуговування

Від кількості ліжок

Від системи обслуговування

Від кількості лікарів

Від графіку работи

 

#

У стаціонар міської багатопрофільної лікарні хворі госпіталізуються по направленню лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, служби швидкої допомоги, а також при безпосередньому їх звернені, при наявності показань. Яку питому вагу серед госпіталізованих складають хворі, доставлені швидкою допомогою?

 

10\%

5\%

15\%

20\%

25\%

 

ТЕМА 21. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

 

#

В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги та запровадження сімейної медицини. Яку планову питому вагу звертань за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі ?

 

80 \%

90 \%

50 \%

60 \%

40 \%

 

ТЕМА 24. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

 

Особи, мають хронічні захворювання у стадії субкомпенсації.

Особи, що мають низьку фізичну підготовку.

Женщине 37 лет проведена операция искусственного прерывания беременности по её желанию. В послеабортном периоде возникло осложнение, по поводу которого она продолжала лечиться в гинекологическом отделении стационара. Определите порядок проведения экспертизы трудоспособности.

 

Листок нетрудоспособности (ЛН) выдается на весь период временной нетрудоспособности по поводу осложнения

ЛН выдается на три дня по поводу аборта с учетом дня операции

ЛН выдается на три дня по поводу аборта и на 14 дней в связи с осложнением

ЛН выдается на три дня по поводу аборта, с 4 по 10 день включительно выдается справка, с 11-го дня по поводу осложнения – листок нетрудоспособности

ЛН выдается на срок до 14 дней исключительно

 

#

Женщину выписали из стационара с живым ребенком, который родился на 29й неделе беременности. На какой максимальный срок женщине будет выдан листок нетрудоспособностив связи с беременностью и родами?

 

На 140 дней

На 56 дней

На 70 дней

На 126 дней

Блок 2. Організація медичної допомоги населенню.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.009 с.)