Листок нетрудоспособности не выдаетсяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Листок нетрудоспособности не выдается 

#

Жінка М., 33-х років, народила мертвонароджену двійню. На який максимальний термін буде видано листок непрацездатності?

 

На 140 днів

На 126 днів

На 70 днів

На 180 днів

На 112 днів

 

#

Жінка народила живу дитину при терміні вагітності 29 тижнів. На п’ятому дні життя дитина померла. На який максимальний термін буде видано листок непрацездатності?

 

На 140 днів

На 126 днів

На 70 днів

На 180 днів

На 112 днів

 

#

Жінці М., 34-х років, за її власним бажанням проведена операція аборту. Під час перебування в стаціонарі на четвертий день почалось ускладнення. Термін госпіталізації становив 21 день. На який термін з приводу ускладнення буде видано листок непрацездатності?

 

З першого дня на весь термін госпіталізації

З четвертого до одинадцятого дня

Довідка встановленої форми

З одинадцятого дня

З третього по десятий день

 

#

Закладами, що приймають участь у проведенні медичних експертиз можуть бути лікувально-профілактичні, медичні комісії Міністерств оборони, внутрішніх справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Визначте, ким проводиться медико-соціальна експертиза стійкої непрацездатності.

 

Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

Санітарно-профілактичними закладами.

Лікуючими лікарями (фельдшерами) та лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК).

Територіальними медичними об'єднаннями (ТМО).

Відділами організації лікувально-профілактичної допомоги (ЛПД) дорослому населенню.

 

#

Закладами, що приймають участь у проведенні медичних експертиз можуть бути лікувально-профілактичні, медичні комісії Міністерств оборони, внутрішніх справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Визначте, ким проводиться медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності.

 

Лікуючими лікарями (фельдшерами) та лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК).

Санітарно-профілактичними закладами.

Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

Територіальними медичними об'єднаннями (ТМО).

Відділами організації лікувально-профілактичної допомоги (ЛПД) дорослому населенню.

 

#

Захворіла 10-річна дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Захворювання продовжується 20 днів. На скільки днів при амбулаторному лікуванні буде видано листок непрацездатності по догляду за цією дитиною?

 

 

#

Експертизу стійкої непрацездатності реалізують:

 

Лікар, що лікує хворого.

Зав. відділенням.

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності.

ЛКК.

МСЕК.

 

#

Інвалідність внаслідок загального захворювання встановлює:

 

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)

Дільничіій лікар

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК)

Науково-дослідний інститут відповідного профілю

Головний лікар лікувально-профілактичного закладу

 

#

Інженер-хімік у віці 47 років часто і тривало хворіє на професійне захворювання шкіри. Хто приймає рішення про перехід на іншу роботу?

 

ЛКК МСЧ.

Головний лікар.

Лікуючий лікар.

Начальник цеху.

МСЕК.

 

#

Іноземець під час перебування у відпустці в Україні захворів на загострення виразкової хвороби шлунку. Звернувся по медичну допомогу. Лікувався в стаціонарі лікарні. Який документ щодо факту непрацездатності має бути виданим при виписці із стаціонару?

 

Витяг із медичної карти стаціонарного хворого.

Листок непрацездатності.

Довідка про перебування хворого у стаціонарі

Витяг із медичної карти стаціонарного хворого та листок непрацездатності

Довідка про перебування хворого у стаціонарі та листок непрацездатності

 

#

Іноземний громадянин працює за контрактом на спільному українсько-німецькому підприємстві. Звернувся до дільничного терапевта поліклініки, який встановив діагноз: гострий бронхіт. Чи видається та сплачується листок непрацездатності в цьому випадку?

 

Листок непрацездатності видається та сплачується

Листок непрацездатності не видається та не сплачується

Видається довідка встановленої форми

Листок непрацездатності видається, але не сплачується

Видається довідка довільної форми

 

#

К больному 69 лет в 21 час была вызвана скорая медицинская помощь, врач которой установил диагноз: острый инфаркт миокарда. Тяжелое состояние больного не позволило госпитализировать его в стационар. На следующий день вызвали врача на дом. На какой срок может быть выдан листок нетрудоспособности (ЛН) по поводу ухода за больным?

 

До трех дней с последующим продолжением, но не более в целом 7 дней с разрешения главного врача лечебного заведения

ЛН не выдается

На весь срок заболевания

До трех дней с последующим продолжением, но не более 5 дней в целом

В целом не более 10-ти дней

 

#

Лечащий врач, совместно с заведующим отделением могут продлить листок нетрудоспособности максимально на:

 

30 дней.

20 дней.

15 дней.

4 месяца

5 месяцев

 

#

Листок непрацездатності видається у випадку:

 

Звертання в здоровпункт в нічний час, якщо в ньому чергує лікар.

Обстеження лікарем в поліклініці.

Тимчасової непрацездатності осіб, звільнених з роботи.

Студентам, що перенесли інфекційне захворювання, на період їх бактеріологічного обстеження.

 

#

Листок непрацездатності у випадку вагітності та пологів видається на наступний термін:

 

До пологів 56 днів і 70 днів після пологів.

До пологів 70 днів і 70 днів після пологів.

Загалом 126 днів.

Загалом 140 днів

До пологів 56 днів, потім у пологовому будинку на термін до 70 днів у залежності від перебігу пологів.

 

#

Листок непрацездатності у випадку догляду за хворою дитиною видається лікарем-педіатром на наступний максимальний термін:

 

Кількістю 6 днів.

Кількістю 8 днів.

Кількістю 10 днів.

Кількістю 12 днів.

Кількістю 14 днів.

 

#

Листок непрацездатності у випадку санаторно-курортного лікування видається:

 

Лікарсько-консультативною комісією.

Лікарем поліклініки, що лікує хворого.

Завідувачем відділення.

Лікарем поліклініки, що лікує хворого, разом з завідувачем відділення.

Головним лікарем.

 

#

ЛКК поліклініки направляє хворого на МСЕК для освідчення. Лікуючий лікар надає хворому ф.088/о “Направлення на МСЕК”. Цей документ підписує:

 

Лікуючий лікар, завідувач відділенням, головний лікар.

Дільничний лікар і завідувач відділенням.

Кардіолог і головний лікар поліклініки.

Заступник головного лікаря з експертизи.

Три лікаря-спеціаліста та головний лікар.

 

#

Матір, що перебуває у частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною у віці 2,5 років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері?

 

Листок непрацездатності.

Довідка про хворобу матері.

Довідка про необхідність догляду за дитиною.

Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Довідка невстановленої форми.

 

#

Мать, которая находится в частично-оплачиваемом отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, заболела и была госпитализирована. Какой документ будет выдан в этом случае работающему отцу, который будет ухаживать за ребёнком во время болезни матери?

 

Справка неустановленной формы

Справка о болезни матери

Больничный лист

Выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного

Справка о необходимости ухода за ребёнком

 

#

Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один лікар. На який термін цей лікар може видавати листок непрацездатності особисто ?

 

Максимально до 14 днів з наступним направленням до ЛКК

Максимально до 10 днів з наступним направленням до ЛКК

Максимально до 6 днів з наступним направленням до ЛКК

На весь період тимчасової непрацездатності

Максимально до 30 днів з наступним направленням до ЛКК

 

#

МСЕК проводить освідчення хворого:

 

За направленням лікувально-профілактичного закладу.

За направленням керівництва підприємства, організації.

За особистою ініціативою хворого.

За направленням органів соціального забезпечення.

За направленням органів правопорядку.

 

#

На державному іспиті з гігієни та соціальної медицини студент стверджував, що лікар швидкої медичної допомоги може видати листок непрацездатності на 3 дні. Прокоментуйте відповідь колеги.

 

Правильно.

Взагалі не може видавати лікарняні листки.

Може видати ще на 2 дні.

Може видати на місяць.

Може видати на тиждень.

 

#

На какой максимальный срок акушер-гинеколог может самостоятельно выдать листок нетрудоспособности?

 

На 10 дней

На 6 дней

На 15 дней

На 20 дней

На 3 дня

 

#

На медико-социальную экспертную комиссию прибыл больной со следующим состоянием здоровья: выраженное нарушение функции организма, больной не может себя обслуживать, нуждается в постоянной помощи и уходе. Критериям какой группы инвалидности соответствуют показатели здоровья данного больного?

 

I группы

II группы

III группы

II А группы

II Б группы

 

#

На поликлинический прием к врачу прибыл рабочий с ОРЗ. Выполнять свои профессиональные обязанности не может. Как должна быть оформлена временная нетрудоспособность?

 

Выдается больничный лист лечащим врачом единовременно на 3 дня

Направляется на ВКК для освидетельствования

Направляется на МСЭК для освидетельствования

Выдается больничный лист лечащим врачом единовременно на 6 дней

Выдается справка установленной формы о нетрудоспособности

 

#

На сколько дней выдается послеродовой листок нетрудоспособности в случае нормальных родов.

 

56 дней.

70 дней.

30 дней.

44 дня.

65 дней.

 

#

На сколько дней в общей сложности врач имеет право выдавать листок нетрудоспособности в случае заболевания ?

 

6 дней.

1 день.

3 дня.

9 дней.

10 дней.

 

#

На фельдшерський здоровпункт у вечірній час звернувся хворий з високою температурою, був встановлений факт тимчасової втрати працездатності. Укажіть порядок експертизи в даному випадку?

 

Видається довідка про звільнення від роботи в нічну зміну, що у наступному використовується для видачі лікарняного листа датою попереднього дня.

Видається листок непрацездатності на 1 день.

Видається листок непрацездатності до 3 днів.

Видається листок непрацездатності на 3 дні.

Ні який документ не видається.

 

#

На який максимальний термін видається доплатний листок непрацездатності при туберкульозі?

 

2 місяці.

Тиждень.

2 тижні.

Місяць.

10 місяців.

 

#

На який максимальний термін (в місяцях) може бути видано листок непрацездатності при безперервному захворюванні:

 

 

#

На який максимальний термін (дні) видається листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, яка лікується в амбулаторних умовах?

 

 

#

На який максимальний термін МСЕК може рекомендувати хворому після перенесеного гострого інфаркту міокарда доліковування з відкритим лікарняним листком?

 

На 4 міс.

На 2 міс.

На 1 міс.

На весь термін лікування.

На 3 міс.

 

#

На який максимальний термін (у днях) лікар має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?

 

 

#

На який мінімальний термін (у днях) лікуючий лікар має право видати листок непрацездатності

 

 

#

Не має права видавати листок непрацездатності лікар

 

Швидкої медичної допомоги

Диспансеру

Здоровпункту

Сільської лікарської амбулаторії

Жіночої консультації

 

#

Основною функцією МСЕК з експертизи стійкої непрацездатності є:

 

Продовження листка непрацездатності.

Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.

Трудові рекомендації.

Переведення хворого на іншу роботу.

Виявлення та встановлення групи інвалідності.

 

#

Основна функція МСЕК з експертизи тимчасової непрацездатності:

 

Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування

Виявлення та встановлення групи інвалідності

Трудові рекомендації

Встановлення права на отримання соціальної допомоги

Продовження листка непрацездатності

#

Пацієнт лікується з приводу травми. Листок непрацездатності продовжується безперервно чотири місяці. Лікування буде тривати ще 1,5-2 місяця. Передбачається, що після закінчення лікування працездатність буде відновлена. Хто має право в цій ситуації продовжити листок непрацездатності ?

 

Лікарсько-консультаційна комісія після рішення МСЕК.

Головний лікар медичного закладу.

Дільничний лікар разом із завідувачем відділення.

Лікарсько-консультаційна комісія після лікування пацієнта в стаціонарі.

Медико-соціальна експертна комісія.

 

#

По догляду за хворою дитиною (віком до 14 років) при її перебуванні на стаціонарному лікуванні можна видавати листок непрацездатності тільки на наступний термін :

 

На період, коли дитина потребує індивідуального догляду

На 3 дні

На 7 днів

На 10 днів

На 14 днів

 

#

После какого срока непрерывного лечения по одному и тому же заболеванию больной направляется для осмотра на МСЭК.

 

4 месяца со дня наступления нетрудоспособности.

5 месяцев со дня наступления нетрудоспособности.

10 дней.

1 месяц.

1,5 месяца.

 

#

Право на видавання листка непрацездатності хворим при тимчасовій непрацездатності надається лікарям:

 

Лікуючому лікарю

Завідуючому відділенням поліклініки

Кабінету функціональної діагностики

Відділення лікувальної фізкультури

Заступнику головного лікаря по експертизі тимчасової непрацездатності

 

#

Право на отримання лікарняного листка в разі наявності тимчасової непрацездатності по захворюванню мають:

 

Робітники та службовці

Учні

Звільнені з роботи

Військовослужбовці

Зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні

 

#

Право на отримання листка непрацездатності внаслідок захворювання чи травми мають:

 

Особа, що перебуває у відпустці без збереження заробітної платні.

Жінки, що перебувають у відпустці з причини вагітності та пологів.

Жінки, що перебувають у частково оплачуваній відпустці з догляду за дитиною у віці до 3 років.

Робітники та службовці.

Військовослужбовці.

 

#

Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку ?

 

Спільно з завідувачем відділення за весь період лікування

З дня поступлення в стаціонар максимально до 6 днів

Спільно з завідувачем відділення максимально до 14 днів

Спільно з ЛКК за весь період лікування

З дня поступлення в стаціонар максимально до 10 днів

 

#

Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 17 днів. Лікувався амбулаторно під спостереженням дільничного лікаря. На який термін в цьому випадку лікуючий лікар видасть листок непрацездатності особисто ?

 

До 10 календарних днів

До 6 календарних днів

До 30 календарних днів

До 14 календарних днів

На весь період тимчасової непрацездатності

 

#

Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 32 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Який порядок продовження листка непрацездатності цьому працівникові ?

 

Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення продовжать до 30 днів, а надалі – ЛКК

 

Лікуючий лікар спільно з ЛКК продовжать до 30 днів, а надалі – МСЕК

Через лікарсько-консультативну комісію на час лікування

Через медико-соціальну експертну комісію на час лікування

Через заступника головного лікаря з експертизи непрацездатності на час лікування

 

#

Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто має право продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові ?

 

Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення

Лікарсько-консультативна комісія

Медико-соціальна експертна комісія

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності

Завідувач відділення або заступник головного лікаря

 

#

Працівник приватної фірми захворів на ГРВІ. При звертанні до дільничного лікаря, останній констатував факт тимчасової втрати працездатності. Однак, відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам таких установ ?

 

Так, видається незалежно від форм власності

Ні, видається тільки працівникам державних установ

Ні, видається тільки довідка про тимчасову непрацездатність

Так, видається за умови гарантії оплати його власником фірми

Ні, не видається ні листок непрацездатності, ні довідка

 

#

Працівниця М. знаходилась під спостереженням акушер-гінеколога жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій жінці за місцем спостереження ?

 

На 126 календарних днів

На 140 календарних днів

На 70 календарних днів

На 56 календарних днів

На 180 календарних днів

 

#

При встановленні тимчасової чи стійкої втрати працездатності враховується клінічний та трудовий прогноз, ступінь функціональних порушень тощо. Вкажіть провідний критерій для відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої.

 

Ступінь функціональних порушень.

Тривалість перебування на листку непрацездатності.

Часте перебування на листку непрацездатності.

Сприятливий прогноз для праці.

Сприятливий клінічний прогноз

 

#

При обследовании больного в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) он был признан инвалидом. Какой датой закрывается листок нетрудоспособности в этом случае?

 

Днем поступления документов больного во МСЭК

Днем направления документов больного во МСЭК

Днем освидетельствования больного во МСЭК

Не позже 7 дней со дня поступления документов больного к МСЭК

Не позже 7 дней со дня направления документов больного к МСЭК

 

#

При обстеженні хворого К. на медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) його визнано інвалідом 2 групи. Якою датою закривається листок непрацездатності у цьому випадку ?

 

Датою находження до МСЕК документів.

Датою направлення до МСЕК документів.

Датою проведення МСЕК огляду хворого.

Датою оформлення документів лікарсько-консультативною комісією.

Датою виписки хворого зі стаціонару.

#

При профілактичному обстеженні дитини 4-х років сімейний лікар виявив у неї запальне захворювання середнього вуха. Дитина з неповної сім’ї, виховується мамою, яка працює на будівництві. Який з документів, що заповнює лікар виправдає відсутність на роботі на роботі матері під час хвороби дитини ?

 

Листок непрацездатності по догляду за дитиною.

Довідка по догляду за хворою дитиною.

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о).

Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о).

Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів (форма № 025-2/о).

 

#

Провідним критерієм для відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої є:

 

Ступінь функціональних порушень

Тривалість перебування на листку непрацездатності

Часте перебування на листку непрацездатності

Сприятливий прогноз для праці

Сприятливий клінічний прогноз

 

#

Продовження листка непрацездатності після 10 днів у поліклініці (при наявності в штаті всіх осіб, які мають право продовження листка) проводиться лікуючим лікарем разом із:

 

Завідуючим відділенням.

Головним лікарем.

Заступником головного лікаря по експертизі працездатності.

Заступником головного лікаря з медичної частини .

ЛКК ( лікарська консультативна комісія) у повному складі.

 

#

П’ятирічна дитина знаходилась на лікуванні в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за нею в цей час здійснювала мати – працівниця одного із підприємств. На який термін повинні видати листок непрацездатності матері дитини ?

 

За весь період перебування в стаціонарі з дитиною

Максимально до 14 днів, на решту днів – довідка

Максимально до 7 днів, на решту днів – довідка

Максимально до 10 днів, на решту днів – довідка

Максимально до 3 днів, на решту днів – довідка

 

#

Работник вследствие заболевания был временно нетрудоспособен на протяжении 16 дней. Лечился амбулаторно. Лечащий врач выдал листок нетрудоспособности сначала на 5 дней и продлил его до 10 дней. Кто может продлить дальше листок нетрудоспособности этому работнику?

 

Лечащий врач совместно с заведующим отделением

Лечащий врач с разрешения главного врача

Врачебно-консультативная комиссия

Заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспособности

Заведующий отделением

 

#

Работник частной фирмы заболел ОРВИ. Обратился к участковому врачу, и тот констатировал факт временной потери работоспособности, однако отказался выдавать листок нетрудоспособности, мотивируя свое решение тем, что пациент работает в частном, а не в государственной учреждении. Выдается ли листок нетрудоспособности работникам таких учреждений?

 

Выдается только работникам государственных учреждений

Выдается при условии гарантии оплаты его владельцем фирмы

Выдается справка установленной формы

Выдается независимо от формы собственности предприятия

Выдается справка произвольной формы

 

#

Рабочий К. обратился к фельдшеру здравпункта металлургического комбината в начале ночной смены. Установлена временная нетрудоспособность. Необходимо оформить временную нетрудоспособность.

 

Выдается справка произвольной формы на один день

Выдается больничный лист на 3 дня с последующим направлением к врачу

Выдается справка установленной формы на один день

Выдается больничный лист на один день

Не выдается ни каких документов

 

#

Робітник П. Ввечері 10.10.1998 мав вийти у нічну зміну, але, відчувши нездужання, викликав на дім швидку допомогу. Лікар ШМД констатував у хворого підвищення температури до 38,5 ˚С, кон’юнктивальну ін’єкцію, поставив діагноз грипу та звільнив його від роботи у нічну зміну, попередивши його про необхідність викликати 11.10.1998 дільничного лікаря, що хворий і зробив. Порядок експертизи непрацездатності.

 

Дільничний лікар видасть листок непрацездатності з 10.10. на підставі інформації ШМД.

Дільничний лікар видасть листок непрацездатності з 11.10. на підставі інформації ШМД.

Листок непрацездатності видасть ЛКК з 10.10.

Листок непрацездатності видасть лікар ШМД з 10.10. на три дні.

Листок непрацездатності видасть лікар ШМД з 10.10. на п’ять днів.

 

#

Робітник П,37 років звернувся в поліклініку міської лікарні до дільничного лікаря 4.10.98р.Захворів 2 дні тому,лікар поставив діагноз:гострий бронхіт.Під час другої зустрічі з лікарем стан хворого погіршився, хворий був направлений на стаціонарне лікування з діагнозом:гостра пневмонія.В стаціонарі знаходився 16 днів,після чого був виписаний на роботу.Як оформити непрацездатність даному хворому?

 

Оформляється 2 листка непрацездатності: перший-в поліклініці з 4.10.98 по 6.10.98, другий-в стаціонарі-з 7.10.98 по 22.10.98р.

З 2.10.98 по 4.10.98 оформляється довідка.З 4.10.98р.по 26.10.98р.-лікарняний листок

З 2.10.98 по 4.10.98 оформляється довідка.З 4.10.98 по 9.10.98р.оформляється перший лікарняний листок в поліклініку,з10.10.98 по 25.10.98р.-другий лікарняний листок в стаціонарі.

Оформляється 2 листка непрацездатності:перший в поліклініці-з 4.10.98 по 9.10.98р.,другий-в поліклініці-з 10.10.98 по 25.10.98р.

Оформляється один листок непрацездатності з 4.10.98 по 25.10.98р.

 

#

Робітниці 6.03 був зроблений аборт за медичними показниками, вона знаходилася в стаціонарі по 18.03. На який термін їй видається листок непрацездатності?

 

На 12 днів.

На 3 дні.

На 4 дні.

На 10 днів.

На 11 днів.

 

#

Робітниця, 38 років, упала в квартирі й зламала ногу. Непрацездатною була з 10 лютого по 25 квітня. З якого дня травми лікар повинен видати їй листок непрацездатності?

 

З першого дня.

З десятого дня.

З другого дня.

З шостого дня.

З третього дня.

 

#

Родильница М. родила ребенка при сроке беременности 28 недель, который умер на 6 день после родов. Реализуйте временную нетрудоспособность в данной ситуации.

 

Выдается больничный лист на 70 дней послеродового периода

Выдается больничный лист на 126 дней послеродового периода

Больничный лист не положен

Выдается больничный лист на время пребывания в родильном отделении

Выдается больничный лист еще дополнительно на 14 дней

 

#

Родина мешкає в районному центрі, що належить до зони радіаційного забруднення. Дитина шести років хворіла на ГРВІ з 26 серпня по 19 вересня. Матері по догляду за нею було видано листок непрацездатності з 26 серпня по 8 вересня (загалом на 14 днів), після чого - довідку по догляду. Визначте порядок проведення експертизи непрацездатності?

 

Листок непрацездатності видається на весь термін захворювання дитини.

Листок непрацездатності видається загалом на 14 днів, після чого – довідка по догляду.

Листок непрацездатності вдається на 10 днів, після чого – довідка по догляду.

Листок непрацездатності видається на 14 днів.

Листок непрацездатності видається на 7 днів, після чого довідка по догляду.

 

#

Секретар-референт Н., знаходячись у черговій відпустці, отримала травму і була непрацездатна 12 днів. Як оформити непрацездатність?

 

Листок непрацездатності видається з 1 дня на 12 днів.

Листок непрацездатності видається з 3 дня на 9 днів.

Листок непрацездатності видається з 5 дня на 8 днів.

Листок непрацездатності видається з 6 дня на 7 днів.

Листок непрацездатності не видається.

 

#

Склад лікарів-експертів МСЕК загального профілю:

 

Терапевт, хірург, кардіолог.

Терапевт, хірург, невропатолог.

Два терапевти, хірург.

Терапевт, травматолог, невропатолог.

Терапевт, хірург, акушер-гінеколог.

 

#

Служащая К., которая находилась в тарифном отпуске с 01.08 по 25.08, в этот период осуществляла уход за больной матерью, инвалидом I группы, с 3.08 по 22.08. Какой документ нужно оформить на служащую К.?

 

Ничего не оформлять

Справка по уходу

Специальная форма на данный случай

Больничный листок по уходу

Оформить отпуск за свой счет

 

#

Службовець А. внаслідок високої гарячки та нездужання не вийшов на роботу. Подзвонив своєму сімейному лікареві додому і попросив відкрити листок непрацездатності. При виконанні якої умови лікар може видати листок непрацездатності цьому пацієнту?

 

Після особистого огляду хворого лікуючим лікарем

На підставі висновку лікарсько-консультативної комісії

При наявності запису в “Журналі обліку викликів лікарів додому”

При наявності результатів аналізу крові, сечі та флюорографії

Після проходження комплексного медичного огляду

 

#

Службовець був непрацездатний 6 місяців у зв'язку з переломом стегна. Хто має право дати дозвіл на видачу листка непрацездатності за останні 2 місяці?

 

МСЕК.

Головний лікар поліклініки.

ЛКК.

ЛКК разом з головним лікарем поліклініки.

Заступник головного лікаря по експертизі працездатності.

 

#

Службовець К., яка знаходилась у тарифній відпустці з 01.08 по 25.08, в цей період здійснювала догляд за хворою матірью, інвалідом I групи, з 3.08 по 22.08. Який документ потрібно оформити на службовця К.?

 

Нічого не оформляти

Справка по догляду

Спеціальна форма на даний випадок

Лікарняний листок по догляду

Оформити відпустку за свій рахунок

 

#

Службовець Р. перебував у відрядження в іншому місті, де захворів і був госпіталізований в стаціонар міської лікарні. З дозволу кого йому повинні видати листок непрацездатності ?

 

Головного лікаря міської лікарні

Заступника головного лікаря з експертизи втрати працездатності

Завідувача відділенням стаціонару

Начальника обласного управління охорони здоров’я

Заступника головного лікаря з медичної частини

 

#

Стійка втрата працездатності (інвалідність) може виникати внаслідок захворювання, пов’язаного чи не пов’язаного з професією, трудового каліцтва; з дитинства, у колишніх військовослужбовців тощо. Вкажіть найчастіший вид інвалідності.

 

Внаслідок загального захворювання.

У зв'язку з трудовим каліцтвом.

Внаслідок професійного захворювання.

Інвалідність з дитинства.

Інвалідність у колишніх військовослужбовців

 

#

Тимчасова непрацездатність засвідчується:

 

Лікуючими лікарями та лікарсько-консультативними комісіями

Санітарно-профілактичними закладами

Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)

Лікарем швидкої допомоги

Центрами здоров’я

 

#

Тривале лікування пошкоджень, отриманих внаслідок травми хворим А. не призвело до відновлення його працездатності. Кому належить право встановлення факту та групи стійкої непрацездатності (інвалідності):

 

МСЕК.

ЛКК

Лікарю

Заступнику головного лікаря з експертизи непрацездатності

Головному лікарю

 

#

У аспирантки Г. заболел 1,5 летний ребенок и болел 14 дней. В семье есть неработающая бабушка, ребенок воспитывается в полной семье. Провести экспертизу трудоспособности по уходу за больным ребенком.

 

Матери выдается листок нетрудоспособности на весь период

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком матери не выдается

Матери выдается справка по уходу за больным ребенком

Матери выдается листок нетрудоспособности на 7 дней, справка на 7 дней

Матери выдается листок нетрудоспособности на 10 дней, справка на 4 дня

#

У вагітної Д. під час ультразвукового дослідження було діагностовано двійню. На який термін (у днях) їй буде видано листок непрацездатності у зв'язку звагітністю і пологами.

 

154.

126.

140.

180.

136.

 

#

У громадянки Н., яка працює, захворіла дитина 7 років. Діагноз: гостре респіраторне захворювання. Усі члени сім’ї також працюють. Дільничий педіатр видав листок непрацездатності на 6 днів (3+3). Дитина продовжує хворіти. Хто має право продовжити листок непрацездатності?

 

Лікуючий лікар

Завідувач відділенням, лікуючий лікар

Головний лікар, завідувач відділенням

Заступник головного лікаря

Лікар отолярінголог

 

#

У працюючої жінки захворіла дитина 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина не госпіталізована. На який максимальний строк в дитячій полікліниці може продовжуватись листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?

 

До 14 днів

До 20 днів

До 25 днів

До 30 днів

На 35 днів і більше

 

#

У сільській дільничній лікарні на 20 ліжок працює один лікар. Який порядок видачі листків непрацездатності в цьому закладі?

 

Особисто одним лікарем до 14 днів і наступним направленням хворого на ЛКК.

Особисто одним лікарем на весь термін тимчасовоЇ непрацездатності.

Особисто одним лікарем до 30 днів і наступним направленням хворого на ЛКК

Особисто одним лікарем до 10 днів і наступним направленням хворого на ЛКК.

Особисто одним лікарем до 20 днів і наступним направленням хворого на ЛКК.

 

#

У сільській лікарській амбулаторії згідно штатного розкладу працює один лікар. На який максимальний термін цим лікарем (у разі спеціального дозволу) одноосібно може бути виданий листок непрацездатності?

 

До 14 днів

До 5 днів

До 10 днів

До 3 днів

До 30 днів

 

#

Участковым терапевтом у рабочего химкомбината на дому была диагностирована бытовая травма. Рабочий временно нетрудоспособен. Необходимо оформить временную нетрудоспособность

 

Выдается больничный лист с первого дня

Больничный лист открывается с пятого дня от дня обращения

Выдается справка установленной формы

Не выдается ни каких документов

Выдается справка произвольной формы

 

#

У якому з наступних випадків може бути видано листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною вагітній жінці::

 

Якщо вона до виходу у відпустку з приводу вагітності та пологів продовжує працювати

Якщо жінка перебуває у відпустці з приводу вагітності та пологів

Якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною у віці до 3 років

Якщо вік дитини перевищує 15 років

Якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною у віці до 6 років та не отримує соціальної допомоги на дитину

 

#

Хвора К. 42 років, знаходячись вдома, одержала травму. З діагнозом перелом кісток гомілки була госпіталізована. З якого дня хворій має бути виданий листок непрацездатності?

 

З першого

З третього

З п’ятого

З шостого

З другого

 

#

Хвора 38 років, економіст, звернулась до дільничного терапевта з приводу гострого трахеїту. Хворіла 12 днів. Ким і на який термін має бути виданий листок непрацездатності?

 

Дільничним терапевтом на 5 днів одночасно, максимально на 10 днів особисто, ще на 2 дні разом із завідувачем відділення.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.085 с.)