ТЕМА 31. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 31. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

#

В городскую санэпидстанцию обратился частный предприниматель П. с целью получения заключения относительно отвода земельного участка под строительство кафе. Элементом какого направления деятельности санитарного врача по гигиене питания является данный случай:

 

Участие в осуществлении государственного предупредительного санэпиднадзора

Участие в осуществлении и контроле отбора проб

Участие в проведении консультаций учреждений и физических лиц

Участие в координации деятельности учреждений и физических лиц

Участие в осуществлении государственного текущего санэпиднадзора

 

#

Дільничний терапевт міської лікарні після обстеження хворого, 37 років, робітника їдальні промислового підприємства встановив діагноз: шигельоз. Які його дії в цій ситуації?

 

Організувати проведення профілактичних щеплень.

Надати листок непрацездатності на всі дні хвороби.

Провести бактеріологічне дослідження.

Госпіталізувати хворого до лікарні.

Тимчасово звільнити хворого від роботи.

 

#

До змісту організаційно-методичной роботи сес належать наступні заходи, за вийнятком:

 

Експертна оцінка економічної ефективності оздоровчих заходів.

Вивчення стану здоров'я населення та показників діяльності санітарно-епідеміологічної служби.

Планування заходів по підвищенню кваліфікації співробітників сес та участь у їх організації.

Складання планів роботи сес та комплексних планів.

Вивчення та впровадження передового досвіду.

 

#

До змісту роботи епідеміологічного відділу сес належать наступні, за вийнятком:

 

Проведення епідеміологічного обстеження вогнищ інфекційних захворювань.

Проведення диспансеризації реконвалесцентів після інфекційних захворювань.

Методичне керівництво протиепідемічною роботою лікувально-профілактичних закладів.

Розробка комплексу протиепідемічних заходів.

Оцінка ефективності щеплень.

 

#

До змісту роботи санітарно-гігієнічного відділу СЕС належать наступні, за вийнятком:

 

Вивчення стану здоров'я населення.

Проведення попереджувального та поточного санітарного нагляду.

Проведення профілактичних оглядів.

Розробка санітарно-профілактичних заходів.

Складання планів роботи відділу та комплексних планів.

 

#

До методів роботи лікарів СЕС належать наступні, за вийнятком:

 

Динамічне санітарне спостереження.

Епідеміологічне спостереження.

Лабораторно-інструментальні дослідження.

Статистичний метод.

Економічний метод.

 

#

До основних завдань державного санітарно-епідеміологічного нагляду належать наступні, за вийнятком:

 

Нагляд за дотриманням санітарного законодавства.

Проведення санітарно-гігієнічної експертизи та гігієнічної регламентації небезпечних чинників.

Проведення санітарно-технічних заходів по усуненню шкідливих чинників навколишнього середовища.

Нагляд за організацією і проведенням санітарних і протиепідемічних заходів.

Нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення.

 

#

До основних напрямків діяльності СЕС належать наступні, за вийнятком:

 

Збирання та аналіз інформації про санітарно-епідеміологічну та демографічну ситуації.

Виявлення чинників навколишнього середовища та причин, які впливають на здоров'я.

Облік та аналіз професійних та інфекційних захворювань.

Проведення диспансеризації населення.

Розробка заходів по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

 

#

До показників, що характеризують санітарно-епідеміологічне благополуччя, належать наступні, за вийнятком:

 

Низький рівень захворюваності

Оптимальні умови життєдіяльності.

Відсутність шкідливого впливу чинників зовнішнього середовища.

Відсутність умов для виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань.

Сприятлива демографічна ситуація.

 

#

З якою метою використовуються екстренні повідомлення, що надсилаються з лікувально-профілактичних закладів у роботі санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС)

 

Для проведення епідеміологічного розслідування випадків інфекційних захворювань та організації протиепідемічних заходів

При проведенні запобіжного санітарного нагляду

При проведенні поточного санітарного нагляду

Для обліку захворюваності

Для організації специфічної імунопрофілактики відповідних захворювань

 

#

К какому разделу деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы относится осуществление предупредительного и текущего санитарного надзора?

 

Контрольная

Консультативная

Организационно-методическая

Научно-практическая

Противоэпидемическая

 

#

Основними напрямками діяльності СЕС є:

 

Збирання інформації про санітарно-епідеміологічну та демографічну ситуації; виявлення чинників навколишнього середовища та причин, що впливають на здоров'я; облік та аналіз професійних та інфекційних захворювань, розробка заходів по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Виявлення чинників навколишнього середовища та причин, що впливають на здоров'я; проведення диспансеризації населення.

Проведення профілактичних щеплень; проведення диспансеризації населення; розробка заходів по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Збирання інформації про санітарно-епідеміологічну та демографічну ситуації; проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів; проведення профілактичних заходів; проведення профілактичних оглядів працівників.

Проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів щодо усунення шкідливого впливу виробничих чинників; проведення профілактичних оглядів працівників; проведення диспансеризації населення.

 

#

Основними структурними підрозділами районних СЕС (сільських та міських) є:

 

Відділ профілактики важливих неепідемічних захворювань, кабінет антирабічних щеплень, санітарно-гігієнічний відділ.

Санітарно-гігієнічний відділ, епідеміологічний відділ, дезінфекційний відділ (відділення).

Епідеміологічний відділ, організаційний відділ, дезінфекційний відділ (відділення).

Організаційний відділ, відділ гігієни навколишнього середовища, санітарно-гігієнічний відділ.

Санітарно-гігієнічний відділ, відділ гігієнічного виховання населення, відділ особливо небезпечних інфекцій.

 

#

Організація протиепідемічної роботи на території обслуговування належить до функцій:

 

Санітарно-епідеміологічнних станцій (СЕС)

Диспансерів

Обласних лікарень

Поліклінік

Центрів здоров'я

 

#

Основні підрозділи районних СЕС (сільських та міських районів):

 

Санітарно-гігієнічний відділ, епідеміо-логічний відділ, дезінфекційний відділ (відділення).

Відділ профілактики важливих неепіде-мічних захворювань, кабінет антирабіч-них щеплень, санітарно-гігієнічний відділ.

Епідеміологічний відділ, організаційний відділ, дезінфекційний відділ (відділення).

Організаційний відділ, відділ гігієни навколишнього середовища, санітарно-гігієнічний відділ.

 

#

Основні напрямки діяльності СЕС:

 

Збирання та аналіз інформації про санітарно-епідеміологічну, екологічну та демографічну ситуації; виявлення чинників навколишнього середовища та причин, що впливають на здоров’я; облік та аналіз професійних та інфекційних зах-ворювань; розробка заходів по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

 

Збирання та аналіз інформації про санітарно-епідеміологічну, екологічну та демографічну ситуації; проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів; проведення профілактичних оглядів працюючих.

Виявлення чинників навколишнього середови-ща та причин, які впливають на здоров’я; прове-дення диспансерізації населення.

Проведення профілактичних щеплень; прове-дення диспансерізації населення; розробка захо-дів по забезпеченню санітарно-епідеміологічно-го благополуччя.

Проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів щодо усунення шкідливого впливу виробничих чинників; проведення профілактичних оглядів працюючих; проведен-ня диспансерізації населення.

#

При відвідуванні вдома дитини 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз “Кір”. Дитина відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який з документів необхідно заповнити лікареві для оперативного проведення протиепідемічних заходів на дільниці ?

 

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о).

Довідка по догляду за хворою дитиною.

Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о).

Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о).

Листок непрацездатності по догляду за дитиною.

 

#

При обследовании ребенка пяти лет врач-педиатр установил факт заболевания дифтерией. В какой срок в этом случае врач должен отправить соответствующий учетный документ в санэпидстанцию?

 

На протяжении 12 часов

На протяжении 6 часов

На протяжении 24 часов

На протяжении 36 часов

На протяжении 48 часов

 

#

При обслуживании больных на дому у участкового терапевта К. зарегистрированы два случая инфекционного гепатита. Состояние удовлетворительное. Организуйте госпитализацию, обратившись в соответствующую инстанцию для эвакуации заболевшего.

 

В СЭС

Скорую помощь

В неотложную помощь поликлиники

В соответствующее инфекционное отделение

В госпитализации не нуждается

 

#

Який елемент включає в себе попереджуючий санітарний нагляд ?

 

Облік всіх об’єктів, які будуються чи проектуються; погодження виділення земельної ділянки під будівництво; затвердження гігієнічного заключення будівництва об’єкту; надання заключення про завершення будівництва

Організація проведення систематичного лабораторного контролю за санітарним станом об’єктів

Планове систематичне вивчення санітарно-гігієнічного стану атмосферного повітря

Розробка нових раціональних методів організації техніки

Розробка санітарних завдань по попередженню і ліквідації забруднень

 

 

ТЕМА 32. САНІТАРНА ПРОСВІТА.

 

#

До закладів санітарної просвіти належать: #

 

Центри здоров'я.

Обласні лікарні.

Санітарно-епідеміологічні станції.

Медичні центри.

Диспансери.

 

#

До основних принципів санітарної просвіти належать наступні, за вийнятком:

 

Загальнодоступність.

Оптимістичність.

Масовість.

Науковість.

Безкоштовність.

 

#

Заклади санітарної просвіти:

 

Обласні та міські центри здоров’я

Медичні центри

Територіальні медичні об’єднання “Санепідслужба”

Будинки санітарної просвіти

СЕС

 

#

Засобами санітарної просвіти є наступні положення, за вийнятком:

 

Лекції.

Бесіди.

Розпорядження місцевих органів управління.

Брошури.

Кінофільми.

 

#

Методами санітарної просвіти є наступні положення, за вийнятком:

 

Комбінований.

Усної пропаганди.

Друкованої пропаганди.

Експертний.

Наочний.

 

#

Метою санітарної просвіти є наступні положення, за вийнятком:

 

Покращення здоров'я населення.

Покращення санітарно-епідеміологічного стану регіону.

Зниження інфекційної захворюваності.

Планування охорони здоров'я.

Формування здорового способу життя.

 

#

У лікаря-отоларинголога протягом робочого дня спостерігається прогресивне зниження працездатності. Які заходи профілактики слід застосовувати для його попередження?

 

Виробнича гімнастика протягом робочої зміни.

Дотримання робочого положення сидячи.

Дотримання робочого положення стоячи.

Скорочення тривалості робочого дня.

Раціональна організація робочого місяця.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.022 с.)