Особи, що часто та тривало хворіють.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особи, що часто та тривало хворіють.Особи, що мають відхилень у функціональному стані основних органів і систем організму.

Особи, що мають хронічні захворювання у стадії декомпенсації.

 

#

В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я він належить?

 

До 2-ї.

До 4-ї.

До 1-ї.

До 3-ї.

До 5-ї.

 

#

В школе после проведения углубленного медицинского осмотра в пятом классе дети распределены по группам здоровья. К какой группе здоровья следует отнести детей, имеющих функциональные, морфологические отклонения, функциональные отклонения после перенесенных заболеваний, и часто болеющих?

 

2 гр.

4 гр.

3 гр.

5 гр.

1 гр.

 

#

В школі після проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класі діти розподілені по групам здоров’я. Вказати, до якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють.

 

 

#

Деятельность городской детской поликлиники многогранна. Для обеспечения работы в детских заведениях и школах всех типов устанавливается дополнительно должность врачей-педиатров. На какое количество учеников в общеобразовательной школе выделяется 1 ставка врача-педиатра?

 

На 2500 учеников

На 1000 учеников

На 1500 учеников

На 2000 учеников

На 3000 учеников

 

#

Дівчинка 9 років відноситься до середньої ростової групи, фізично розвинута гармонійно. За останній рік п’ять разів хворіла на ОРЗ. Хронічних захворювань немає. Визначте групу здоров’я.

 

Перша група здров’я.

Друга група здров’я.

Третя група здров’я.

Четверта група здров’я.

П’ята група здров’я.

 

#

Дівчинка 10 років має середній гармонійний фізичний розвиток; за минулий рік хворіла 2 рази. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності та міопії 4,5D. До якої групи здоров?я слід віднести цю дівчинку?

 

Третя група здоров’я

Перша група здров’я

Друга група здров’я

Четверта група здров’я.

П’ята група здров’я.

 

#

Дівчинка, 5 років, має середній рівень фізичного розвитку, маса тіла – М+1,9dR, об’єм грудної клітки – М+1,6dR, підшкірна жирова клітковина – 1,2 см, кістяк тонкий, м’язова сила правої та лівої кістки відповідає віку дитини – М+0,9. Протягом року дівчинка хворіла на грип, гострий бронхіт, кір, гостру пневмонію. До якої групи за станом здоров’я слід віднести дівчинку?

 

До 4-ї.

До 2-ї.

До 3-ї.

До 1-ї.

До 5-ї.

 

#

Дільничий лікар спостерігає здорову дитину другого року життя:

 

На місяць - 1 раз.

На квартал - 1 раз.

На рік - 2 рази.

На місяць до 1,5 року - 1 раз і 1 раз на квартал до 2 років.

В залежності від стану здоров'я дитини.

 

#

Дитина 9 років з діагнозом “хронічний тонзиліт” знаходиться на диспансерному обліку. За 1 рік спостереження було одне загострення захворювання. Фізичний розвиток задовільний. Загальний стан не порушений. Визначте групу здоров'я:

 

III (a).

II-а.

I-ая.

III (б).

III (в).

 

#

Дитина 6 років. За рік спостереження хворіла ГРВІ 2 рази по 8 днів. Фізичний розвиток задовільний. Визначте групу здоров'я:

 

I-а.

II-а.

III (a).

III(б).

III(в).

 

#

Заболеваемость гинекологическими болезнями среди девочек СШ №10 по данным медицинских профилактических осмотров на 60\% превысила данные о распространенности этой патологии по обращаемости за медицинской помощью. Необходимо определить используемый в данной ситуации основной вид профилактического осмотра.

 

Целевой

Предварительный

Плановый

Периодический

Текущий

 

#

Здорову дитину у віці від 1 міс. До 1 року дільничий педіатр спостерігає:

 

На місяць 1 раз.

На місяць 2 рази.

На квартал 1 раз

На місяць в першому півріччі 2 рази та 1 раз на місяць у другому півріччі.

В залежності від стану здоров'я дитини.

 

#

Из контингента ІІІ группы здоровья трое детей выздоровели от хронических заболеваний и были сняты с диспансерного учета. Оцените правильность действий участкового педиатра.

 

Действия неправильны – необходим перевод во ІІ группу здоровья

Действия врача правильны – дети учету не подлежат

Действия неправильны – необходим перевод в группу здоровья

Дети должны оставаться в той же группе здоровья

Действия неправильны – дети должны наблюдаться специалистами по профилю патологии

 

#

«Індекс здоров'я» дітей першого року життя це:

Різниця між середньосписочним числом дітей у віці до 1 року і числом дітей у віці до 1 року, що хворіли у звітному періоді.

Число дітей у віці до 1 року, що жодного разу не хворіли у звітному періоді.

Число дітей у віці до 1 року, що жодного разу не хворіли у звітному періоді

Число дітей у віці до 1 року, що хворіли у звітному періоді.

Число дітей у віці до 1 року, що жодного разу не хворіли у звітному періоді ×100

Число дітей, що досягли віку 1 року,

(число дітей у віці до 1 року, що жодного разу не хворіли у звітному періоді –

Число дітей у віці до 1 року, що хворіли у звітному періоді) ×100____________

Число дітей, що досягли віку 1 року,

#

На втором курсе колледжа занимается 113 учащихся. В течение года эпизодически болело 31 человек, часто болело 18 человек. Укажите индекс здоровья.

 

57,0 \%

27,2 \%

72,8 \%

84,2 \%

100,0 \%

 

#

На педіатричній ділянці в поточному році буде спостерігатися 25 неорганізованих дітей у віці від 2 до 3років. Яке планове число первинних відвідувань цієї групи дітей складе?

 

50.

20.

40.

 

#

На педіатричній дільниці поповнення – народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен знайомитися зі своїм пацієнтом?

 

У перший місяць після пологів.

На передодні виписки дитини з пологового будинку.

Напередодні пологів.

У перший тиждень після пологів.

Під час першого звернення до лікаря.

 

#

На педіатричній ділянці в поточному році буде спостерігатися 25 неорганізованих дітей у віці від 2 до 3років. Яке планове число первинних відвідувань цієї групи дітей складе?

 

 

#

На протязі останнього сторіччя в зростанні і розвитку дитини сталися зміни, які проявилися в більш ранньому настанні визначених етапів біологічного розвитку і завершенні дозрівання організму. В чому полягає сутність даного процесу ?

 

Глобальне прискорення темпів розвитку організму дітей та підлітків.

Процес формування зрілості організму.

Зростання рухової активності.

Комплекс заходів, що забезпечують оптимізацію фізичного стану організму.

Індивідуальне збільшення росту та маси тіла дитини.

 

#

На участке педиатра К. к концу года уровень общей заболеваемости вырос на 75 %. Какое мероприятие, требует первоочередного изучения для выяснения причин такого роста?

 

Необходимо изучить структуру заболеваемости

Необходимо изучить динамику заболеваемости

Необходимо изучить условия пребывания детей в ДДУ.

Необходимо изучить материальное положение семей

Необходимо изучить здоровье родителей

 

#

Норматив чисельності дітей на педіатричній дільниці становить (чол.):

 

Кількістю - 1000.

Кількістю - 800.

Кількістю - 1200.

Кількістю - 1400.

1500.

 

#

Оптимальное число наблюдений участковым педиатром здоровых детей грудного возраста

 

14 – 15 раз

10 – 12 раз

1 раз в квартал

16 – 18 раз

7 – 9 раз

 

#

Основними показниками діяльності стаціонару дитячої лікарні є:

 

Захворюваність і смертність дітей.

Середньорічна зайнятість ліжка, обертання ліжка, середня тривалість перебування хворої дитини в стаціонарі, середня тривалість лікування, летальність.

Навантаженість на лікарську посаду, частота співпадіння (чи розходження ) діагнозів, число ліжок на 10 тис чол. дитячого населення.

Показник хірургічної активності, післяопераційна летальність, частота післяопераційних ускладнень, своєчасність термінової хірургічної допомоги.

Наявність та потужність денних стаціонарів, число спеціалізованих відділень, частота випадків внутрішньолікарняної інфекції.

 

#

Оцінюючи стан здоров’я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофію міндалін ІІІ ступеню, хронічний реніт та вегетосудинну дістонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень відноситься до:

 

ІV групи

І групи

ІІ групи

ІІІ групи

V групи

 

#

Перше відвідування здорового новонародженого вдома проводиться дільничим педіатром і медичною сестрою після виписки із пологового будинку:

 

В першу-другу добу.

На наступний день після виписки.

В день виписки.

На протязі першого тижня.

В залежності від стану здоров'я дитини.

 

#

Перший допологовий патронаж вагітної жінки дільничою службою дитячої поліклініки проводиться в наступні терміни (тижнів):

 

Число тижнів вагітності - 10-12.

Число тижнів вагітності - 13-15.

Число тижнів вагітності 16-18.

Число тижнів вагітності 19-21.

Після надходження відомостей про вагітну з жіночої консультації.

 

#

Підліток К. 16 років за останній рік хворів на ГРВІ. Хронічних захворювань, порушень функцій органів і систем немає. Визначте, до якої групи здоров’я він належить?

 

2.

1.

3.

4.

5 .

 

#

Під час медичного огляду в школяра, 14 років, виявлено: хронічний холецистит, короткозорість слабкого ступеня, карієс, зниження вмісту гемоглобіну в крові, знижена працездатність. До якої групи здоров’я слід віднести школяра?

 

До 4-ї.

До 1-ї.

До 5-ї.

До 2-ї.

До 3-ї.

 

#

Під час поглибленого щорічного медичного огляду в школяра, 9 років, встановлено: нормальний фізичний розвиток, міопія 1,5 Д, 3 рази на рік ГРВІ. З боку інших органів та систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров’я необхідно віднести цього школяра?

 

До 1-ї.

До 2-ї.

До 3-ї.

До 5-ї.

До 4-ї.

 

#

Потрібно проаналізувати стан здоров'я дітей першого року життя на педіатричній дільниці. Які з наведених показників використовуються переважно з цією метою?

 

Індекс здоров'я

Частота виявлення преморбідних станів

Розповсюдженість хвороб

Захворюваністьз тимчасовою непрацездатністю

Інвалідність

#

При медицинском обследовании школьников 6 класса у 12 из них отмечено снижение массы тела и роста; у 10 снижены показатели динамометрии и спирометрии; у 3-х хронические заболевания в стадии компенсации. Какое количество учащихся необходимо отнести к группе «риска» по состоянию здоровья?

 

25.

10.

12.

15.

3.

 

#

При медицинском осмотре учащегося 3-го класса установлено дисгармоническое физическое развитие. Объективно: биологический возраст соответствует календарному, имеется компенсированный хронический бронхит. Клинические функциональные изменения со стороны других органов отсутствуют. К какой группе здоровья относится учащийся?

 

5 группа

2 группа

3 группа

1 группа

4 группа

 

#

При оцінці фізичного розвитку хлопчика встановлено, що його маса тіла менша, ніж М - 2?R за регіональними стандартами (таблиці регресії) за відсутності хронічної патології. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

 

ІІ

ІІІ.

IV.

V

І

 

#

При проведенні поглибленого медичного огляду в школі у учениці Петрової О. хронічних захворювань та морфологічних відхилень не виявлено. Фізичний та психічний розвиток відповідає віку. Фізичний розвиток гармонійний. За 1 рік до поглибленого медичного огляду школярка хворіла 4 рази на гостру респіраторну вірусну інфекцію та гостру катаральну ангіну, грип. До якої групи здоров’я відноситься дівчинка ?

 

2-а група.

1-а група.

3-я група.

4-а група.

5-а група.

 

#

Пяти новорожденным участка педиатра К. в ноябре текущего года исполнился месяц, в связи с чем патронажной медсестрой они были приглашены для осмотра в поликлинику. Необходимо указать специалистов, которые в обязательном порядке должны осмотреть этих новорожденных не зависимо от наличия или отсутствия у них факторов риска.

 

Невропатолог, окулист, хирург-ортопед

Отоларинголог, хирург, невропатолог

Невропатолог, окулист

Отоларинголог, окулист, невропатолог

Хирург, окулист

 

#

Рекомендована чисельність дитячого населення на педіатричній дільниці

 

 

#

Розрахунковим нормативом для визначення навантаження дільничого лікаря-педіатра на прийомі в дитячій поліклініці вважається наступне за одну годину роботи:

 

Число відвідувань - 4.

Число відвідувань кількість - 5.

Число відвідувань кількість - 6.

Число відвідувань 7.

Число відвідувань 8.

 

#

У відділення для новонароджених дитячих лікарень госпіталізують дітей в неонатальному періоді, що захворіли, з масою тіла:

 

Не менше ніж 2000 г.

Не менше ніж 2100 г.

Не менше ніж 2200 г.

Не менше ніж 2300 г.

Не менше ніж 2400 г.

 

#

У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 чоловіки не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 – двічі, 6 – тричі, 5 – 4 рази, 2 – 5 разів, 1 – 6 разів і 1 – 8 разів. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючи?

 

2 чоловіки.

15 чоловік.

1 чоловік.

9 чоловік.

4 чоловіки.

 

#

У мальчика 11 лет, длина тела 148 см (М+1,5(), масса тела- 42 (+ 1,9) кг, окружность грудной клетки 70 см (+1). Болеет ОРВИ 4-5 раз в год. Хронической патологии не выявлено. К какой группе здоровья можно отнести ребенка ?

 

 

#

У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблено профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлено тимчасові медичні протипоказання. Яке число показника повноти охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягають щепленням у цьому районі?

 

До 80%.

До 100%.

До 90%.

До 60%.

До 70%.

 

#

У учащегося 4 класса выявлено резко дисгармоничное физическое развитие. Мальчик страдает хроническим бронхитом. В течение года острыми заболеваниями он не болел. К какой группе здоровья относится мальчик.

 

III-я

I-я

II-я

IV-я

V-я

 

#

У школі після проведення поглибленого медичного огляду в 5-му класі дітей розподілено за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють?

 

До 3-ї.

До 5-ї.

До 4-ї.

До 1-ї.

До 2-гої.

 

#

Хлопчик 12 років скаржиться на головний біль, запаморочення протягом останнього року. Хворів ГРВІ 5-6 разів протягом року. Об’єктивно: маса тіла 46 кг, довжина тіла – 156 см (у межах $\pm1\sigma$). Правильного складу тіла, задовільного харчування, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

 

Друга

Перша

Третя

Четверта

П’ята

 

#

Хлопчик 13 років. У нього відмічається бронхоектатична хвороба, кожний рік - пневмонія. До якої групи здоров(я його можна віднести?

 

4-та група здоров(я

2-га група здоров(я

3-тя група здоров(я

5-та група здоров(я

1-ша група здоров(я

 

#

Через 3 года после родов умер ребенок в связи с врожденными аномалиями развития. Какой документ должен использовать врач для экспертной оценки в данной ситуации ?

 

История развития новорожденного

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Медицинская карта прерывания беременности

Статистическая карта выбывшего из стационара

Талон амбулаторного больного

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.031 с.)