ТОП 10:

Світова економічна криза прискорила назрівання революції.Вцей період в Іспанії великий вплив мали такі опозиційні Партії і течії:

1. Іспанська соціалістична робітнича партія(ІСРП), яка керу­вала профспілковим об'єднанням — "Загальною спілкою трудящих" (ЗСТ).


 
2. Анархістська течія,під контролем якої знаходилася На­
ціональна конфедерація праці. її прихильники закликали
до радикальних дій: страйків, заколотів, терористичних
актів, ліквідації держави.

3. Іспанська комуністична партія(ІКП, створена у 1920 р.)
перебувала під значним впливом Комінтерну і Москви.

12 квітня 1931 р.На виборах перемогли опозиційні партії. Народ вийшов на вулиці, вимагаючи встановлення рес­публіки.

14 квітня 1931 р.Король втік за кордон. Революція перемог­ла. Іспанія була проголошена республікою.

ЕТАПИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ІСПАНІЇ

ПЕРШИЙ ЕТАП (14 квітня 1931 р. — листопад 1933 р.)

При владі був уряд блоку республіканців і соціалістів. 9 грудня 1931 р.Була прийнята конституція, згідно з якою:

1. Іспанію оголошено "демократичною країною для всіх
класів".

2. Надано виборче право жінкам.

3. Введено 8-годинний робочий день.

4. Церкву було відокремлено від держави, але збережено її
майно.

5. Проголошено автономію Каталонії. Тут було створено
місцевий уряд. Країна басків і Галіція автономію не
одержали.

6. Почала здійснюватися аграрна реформа, яка передбачала:

 

• взяти за викуп частину земель у великих латифундистів;

• передати її селянам і сільськогосподарським робіт­
никам.

Висновки:

1.Реформа здійснювалася повільно і до кінця 1933 р. селя­
нам було передано лише 100 тис. га землі.

2. Заходи республіканських урядів не зачіпали основні еко­
номічні позиції фінансово-поміщицької олігархії, яка
зберегла свій вплив у центральній і місцевій адміністра­
ції і в армії.


ДРУГИЙ ЕТАП (листопад 1933 р. —лютий 1936 р.)

Листопад 1933 р.Вибори в кортеси. Перемогу здобули цен­тристські партії (головна серед них — Республіканська) та профашистські партії, які об'єдналися в Іспанську конфедерацію правих автономних сил. При підтримці цих сил був сформований новий уряд, який став на шлях ліквідації здійснених реформ.

Період з листопада 1933 р. по лютий 1936 р. одержав назву

"чорне дворіччя".

Активізували свою діяльність фашистські партії:

Націонал-синдикалістська хунта наступу й Іспанська фаланга.

Лютий 1934 р.Ці дві партії об'єдналися в одну організацію. Іспанський фашизм виражав інтереси найбільш реакцій­них сил і верхівки католицької церкви. Він взяв на озбро­єння ідеологію італійського й німецького фашизму.

Жовтень 1934 р.Повстання трудящих Іспанії проти загрози фашизму, яке було придушено.

Прогресивні сили країни почали виступати за створення Народного фронту.

Січень 1936 р.Був підписаний "Пакт про створення Народ­ного фронту" у складі:

соціалістів, комуністів, лівореспубліканців, профспіл­ки — "Загальної спілки трудящих".

Народний фронт об'єднав:

селян, демократичну інтелігенцію, дрібну буржуазію, се­редню буржуазію.

УРЯД НАРОДНОГО ФРОНТУ 16 лютого 1936 р.На виборах у кортеси Народний фронт

одержав перемогу (269 місць). Праві та центристські

партії одержали 205 місць.

Перемога Народного фронту відкрила третій етап демокра­тичної революції в Іспанії (1936-1939 рр.)

Програма Народного фронту:

1. Амністія політв'язням.

2. Покарання винуватців антиробітничих репресій.

3. Повне відновлення демократичних свобод.

4. Підвищення зарплати.

5. Розширення соціального законодавства.

6. Покращення становища ремісників, селян, дрібних тор­
говців.

7. Зниження податків і орендної плати.
8. Відновлення аграрної реформи.


 
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1936-1939 рр. Внутрішня реакція організувала змову проти республіки. Причини громадянської війни:

1. Нестабільність попереднього історичного розвитку Іс­
панії.

2. Поляризованість суспільства.

3. Помилки уряду Народного фронту:

 

• уряд не вжив заходів для роззброєння реакційних сил;

• на відповідальних військових посадах залишилися ре­
акційні генерали, які користувалися підтримкою фі­
нансових магнатів, земельної аристократії та вищого
духовенства;

• погіршилося економічне становище, що спричинило
антиурядові виступи робітників і селян.

 

17 липня 1936 р. В іспанському Марокко спалахнув військо­
во-фашистський заколот, який очолив генерал Ф. Франко.

18 липня 1936 р. Фашистський заколот поширився по всій
країні. На боці заколотників виступила основна частина
сухопутної армії (80%).

19 липня 1936 р. Уряд Народного фронту на чолі з лівим рес-

публіканцем Хосе Хіралем почав роздавати зброю насе­ленню для організації опору заколотникам. В Іспанії по­чалася громадянська війна.

Республіканців підтримав військово-морський флот і авіація.

Уряди Великої Британії, Франції, США проводили полі­тику "невтручання" в іспанські справи.

Республіка була позбавлена можливості купувати зброю і військову техніку, а також брати кредити в США, Великої Британії, Франції.

Генералу Ф. Франко велику допомогу надавали Німеччи­на, Італія, Португалія:

Німеччина відправила 50 тисяч солдат, Італія — понад 100 тисяч,

Португалія — 20 тисяч, а також надала свої військові бази і кредити.

Ф. Франко безперебійно одержував від цих країн пальне, зброю і боєприпаси.

Католицька церква визнала режим Ф. Франко, а його бо­ротьбу проти республіканців трактувала як "хрестовий по­хід" на захист віри.


В ході громадянської війни уряд Народного фронту здійснив низку заходів:

1. 2 серпня 1936 р. Було видано декрет про націоналізацію
підприємств, які належали заколотникам.

2. З жовтня 1936 р. Прийнято декрет про націоналізацію зе­
мельних володінь учасників заколоту і передання їх
селянам.

До 1938 р. селяни одержали понад 5 млн га землі.

3. Держава надала селянам кредити, добрива, насіння, техні­
ку. Це дало можливість республіканцям одержати під­
тримку в селян і регулярно постачати армію і міста про­
дуктами харчування.

4. Було встановлено державний контроль над банками і ді­
яльністю іноземних компаній.

5. Країні басків було надано автономію.

Галіції не було надано автономію, бо вона знаходилася в руках заколотників.

На першому етапі війни головні зусилля республіканців спрямовувалися на:

• створення боєздатної армії;

• організацію оборони Мадрида.

Фашистські війська були зупинені на околиці столиці.

Героїчна боротьба іспанських республіканців проти фаши­стських заколотників, німецько-італійських і португальських інтервентів сприяла розгортанню широкого руху солідарно­сті народів інших країн.

Жовтень 1936 р. Іспанській республіці почав надавати війсь­кову допомогу СРСР — танками, літаками, артилерією та іншою військовою технікою, а також продовольством. В Іспанію прибули радники Р. Малиновський, К. Марец-ков, Н. Кузнєцов, П. Потапов та ін. Загалом в Іспанію приїхало 3 тис. радянських добро­вольців. До них приєдналися добровольці і з інших країн. Створювалися інтернаціональні бригади, в лавах яких воювало 35 тис. добровольців з 54 країн. Понад 5 тис. інтернаціоналістів віддали своє життя за свободу Іспанії.

Березень 1937 р. Республіканці здобули перемогу під Гвадала-

харою, де було розгромлено кілька італійських дивізій. Березень 1938 р. Фашисти прорвали Арагонський фронт.

Квітень 1938 р. Фашисти вийшли до Середземного моря, ро­зірвавши територію країни на дві частини.


 
Літо й осінь 1938 р. Республіканці героїчно билися на р. Ебро, стримуючи протягом чотирьох місяців 13 добре озброєних ворожих дивізій.

Початок лютого 1939 р.Франкісти зайняли Каталонію.

27 лютого 1939 р.Англія і Франція розірвали дипломатичні
відносини з республіканським урядом і визнали уряд
Франко.

Березень 1939 р.Генеральний наступ фашистів на всіх фронтах. Фашисти наступали на Мадрид чотирма колонами, а "п'ята колона" знаходилася в самій столиці (агенти Ф. Франко).

5 березня 1939 р."П'ята колона" організувала антиреспублі-канську змову і підняла повстання. Вона створила так звану "хунту оборони", яка відкрила фашистським вій­ськам шлях до столиці.

28 березня 1939 р.Капітулював Мадрид.

1 квітня 1939 р.Уся територія країни опинилася під владою фашистської диктатури. Генерал Ф. Франко оголосив: "Війну закінчено!"Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.229.70 (0.006 с.)