Змістовий модуль 2. Організація бізнесу та його економічні результати 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. Організація бізнесу та його економічні результатиТема 5. Коопераційні зв’язки суб’єктів підприємництва

 

Мета: ‑ засвоєння основних понять, що характеризують коопераційні зв’язки суб’єктів підприємництва;

– поглиблення, узагальнення та систематизація знань студентів про коопераційні зв’язки суб’єктів підприємництва.


План вивчення теми

1. Коопераційні зв‘язки суб‘єктів господарювання, їх об‘єктивна необхідність.

2. Форми коопераційних зв‘язків суб‘єктів підприємництва.

Методичні рекомендації

Підприємництво є одним з основних факторів формування й розвитку вільної економіки з ринковим механізмом господарювання. Для формування підприємництва в Україні в сучасних умовах необхідно створення фундаментальних методологічних, теоретичних та методичних засад, тобто коопераційні зв‘язки суб‘єктів господарювання. Тому потрібно звернути особливу увагу на питання створення коопераційних зв‘язків суб‘єктів господарювання, їх сутність, основні форми та об‘єктивну необхідність.

Вивчаючи проблему коопераційних зв‘язків суб‘єктів господарювання та їх об‘єктивна необхідність, доцільно звернути увагу на процеси, що відбуваються у зовнішньому середовищі.

Розглядаючи економічну сутність підприємництва важливо мати на увазі, що саме форми організації виробництва є об‘єктивною основою утворення підприємств різних розмірів.

Далі слід визначити, умови щодо формування коопераційних зв’язків між малими та великими підприємствами.

Друге питання слід починати з розгляду основних форм кооперації суб‘єктів підприємництва, при цьому, в першу чергу, виділити функціональні сфери кооперації, а потім акцентувати увагу на конкретних формах кооперації: франчайзинг, лізинг, субпідряд, венчурне фінансування, бізнес-інкубатори.

Питання до самоконтролю

1. У чому полягає об’єктивна необхідність та сутність коопераційних зв’язків різних за розмірами підприємств?

2. Які існують форми коопераційних зв’язків підприємств?

3. У чому полягають особливості коопераційних зв’язків підприємств у перехідної економіці?

4. Обґрунтуйте чому франчайзинг є формою виробничо-збутової кооперації.

5. Охарактеризуйте лізинг, його види в сучасних умовах розвитку економіки України.

6. Обґрунтуйте, чому реалізація специфічних переваг франчайзингу є основою підвищення життєздатності всіх суб’єктів підприємництва.

7. Чому завдяки винятковій ринковій мобільності франчайзинг доводить свою ефективність та життєздатність?

8. Охарактеризуйте які існують форми інноваційно-функціональних коопераційних зв’язків підприємств.

9. Поясніть основні причини нерозвинених інноваційно-функціональних коопераційних зв’язків підприємств в Україні.

10. Охарактеризуйте венчурне фінансування в Україні.

11. Використайте світовий досвід щодо венчурного фінансування.

12. Обґрунтуйте недостатність та обмеженість розвитку венчурного фінансування в Україні.

13. Висвітліть проблеми та перспективи розвитку венчурних фірм України.

14. Покажіть, які основні функцій виконує бізнес-інкубатор.

15. Обґрунтуйте, як залежать форми коопераційних зв’язків підприємств від функціональних сфер їх інтеграції.

Ситуаційні завдання

1. Обґрунтуйте, як залежать форми коопераційних зв’язків різних за розмірами підприємств від функціональних сфер їх інтеграції?

2. Обґрунтуйте, чому реалізація специфічних переваг франчайзингу є основою підвищення життєздатності всіх суб’єктів підприємництва. Чому завдяки винятковій ринковій мобільності франчайзинг доводить свою ефективність та життєздатність?

3. На конкретних прикладах розкрийте, переважно в яких сферах працюють фірми за системою франчайзингу. Поясніть чому.

4. На конкретних прикладах розробіть франчайзингову угоду між суб’єктами франчайзингу.

5. Обґрунтуйте недостатність та обмеженість розвитку венчурного фінансування в Україні. Поясніть основні причини нерозвинених інноваційно-функціональних коопераційних зв’язків підприємств в Україні.

Тести для самоконтролю

1. Що є об’єктивною основою коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва:

а) товарне виробництво;

б) ринкове господарство;

в) суспільний поділ праці;

г) приватна власність.

 

2. Формою виробничо-фінансових коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва є:

а) субподряд;

б) франчайзряд;

в) енчур.

3. Субпідряд – це …:

а) довгострокові відносини у сфері постачання між великою компанією, яка вробляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі по детальної, технологічної, модельної спеціалізації виробництва продукції, що виробляється відносно невеликими обсягами, або вузької номенклатури;

б) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізінгодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;

в) спосіб доставки продукції та послуг споживачеві, форма організації здійснення підприємницької діяльності на підставі кооперації матеріальних та фінансових ресурсів і зусиль різних підприємств;

г) спеціалізована організація (або підрозділ великої компанії), головним завданням якої є створення локального сприятливого для малих ризикових фірм підприємницького середовища.

 

4. Франчайзинг – це...:

а) довгострокові відносини у сфері постачання між великою компанією, яка вробляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі по детальної, технологічної, модельної спеціалізації виробництва продукції, що виробляється відносно невеликими обсягами, або вузької номенклатури;

б) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізінгодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;

в) спосіб доставки продукції та послуг споживачеві, форма організації здійснення підприємницької діяльності на підставі кооперації матеріальних та фінансових ресурсів і зусиль різних підприємств;

г) спеціалізована організація (або підрозділ великої компанії), головним завданням якої є створення локального сприятливого для малих ризикових фірм підприємницького середовища.

 

5. Бізнес – інкубатор – це...:

а) довгострокові відносини у сфері постачання між великою компанією, яка вробляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі по детальної, технологічної, модельної спеціалізації виробництва продукції, що виробляється відносно невеликими обсягами, або вузької номенклатури;

б) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізінгодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;

в) спосіб доставки продукції та послуг споживачеві, форма організації здійснення підприємницької діяльності на підставі кооперації матеріальних та фінансових ресурсів і зусиль різних підприємств;

г) спеціалізована організація (або підрозділ великої компанії), головним завданням якої є створення локального сприятливого для малих ризикових фірм підприємницького середовища.

 

6. Лізинг – це...:

а) довгострокові відносини у сфері постачання між великою компанією, яка вробляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі по детальної, технологічної, модельної спеціалізації виробництва продукції, що виробляється відносно невеликими обсягами, або вузької номенклатури;

б) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізінгодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;

в) спосіб доставки продукції та послуг споживачеві, форма організації здійснення підприємницької діяльності на підставі кооперації матеріальних та фінансових ресурсів і зусиль різних підприємств;

г) спеціалізована організація (або підрозділ великої компанії), головним завданням якої є створення локального сприятливого для малих ризикових фірм підприємницького середовища.

 

7. Договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на період, близький до його повної амортизації, - це...:

а) фінансовий лізинг;

б) оперативний лізинг;

в) франчайзинг;

г) субпідряд.

 

Бібліографічний список

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 419; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.019 с.)