Характеристика міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика міжнародних та регіональних організацій зі стандартизаціїСтандартизація - це розробка і встановлення вимог, норм, правил, які забезпечують право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятною ціною, а також на безпечність і комфортність праці. Об'єктом стандартизації є продукція, процес, послуги, для яких розробляються певні вимоги, характеристики, параметри, правила.

Стандартизація здійснюється на міжнародному, регіональному, національному рівнях. Міжнародна стандартизація - діяльність, у якій беруть участь органи стандартизації різних країн. Провідна роль у міжнародній стандартизації належить двом неурядовим міжнародним організаціям - Міжнародній організації зі стандартизації (ICO) і Міжнародній електротехнічній комісії (МЕК). Важливою для міжнародної стандартизації є діяльність двох міжурядових організацій - Світової організації торгівлі і Європейської економічної комісії ООН.

Регіональними організаціями у сфері стандартизації є Європейський комітет зі стандартизації (СЄН), Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЄНЕ-ЛЕК), Міжскандинавська організація зі стандартизації (ІНСТА), Панамериканський комітет стандартів (КОПАНТ). Міжнародні неурядові організації ICO і МЕК розробили низку правил щодо застосування стандартів.

Міжнародні стандарти ICO представляють собою варіант технічних вимог до продукції (послуг), що полегшує обмін товарами та послугами між економічними агентами світового ринку (ці вимоги не обов'язкові для всіх країн-учасниць. Особливістю стандартів ICO є те, що лише 20 % загального числа їх містить вимоги до конкретної продукції, а основна частина нормативних документів стосується вимог безпеки, взаємозамінності, технічної сумісності, методів випробувань продукції, інших загальних і методичних питань. Використання стандартів ICO передбачає встановлення конкретних технічних вимог у контрактах купівлі-продажу. ICO узагальнила досвід багатьох країн і в 1987 році було опублікована серія стандартів ICO 9000-9004, які передбачали сертифікацію систем управління якістю на підприємствах (фірмах).

У розвинених країнах гармонізовано з міжнародними до 70-80 % загальної кількості національних стандартів. Інші міжнародні організації - Світова організація торгівлі, Всесвітня туристська організація (ВТО), Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), Міжнародний залізничний союз, Європейська організація автотуризму - розробляють стандарти у відповідних галузях. Неабияку роль у галузі гармонізації стандартів і технічних вимог відіграє Європейська економічна комісія ООН.

Характеристика міжнародних та регіональних організацій з метрології

Метрологія буде забезпечувати інтереси між­народної торгівлі, якщо буде дотримана єдність вимірювань, як необхідна умова відповідності результатів випробувань і сертифікації продукції. Це завдання і є най­важливішим в діяльності міжнародних організацій з метрології.

Завдяки їхнім зусиллям в більшості країнах світу прийнята Міжнародна система одиниць фізичних величин (CI), діє відповідна термінологія, прийняті рекомендації зі способів нормування метро­логичних характеристик засобів вимірювання, з сертифікації засобів вимірювання, з випробувань засобів вимірювання перед випуском серійної продукції.

Міжнародні метрологічні організації працюють в контакті з ISO та IEC, що відповідає більш широкому міжнародному розповсюдженню єдності вимірювань. Найбільші міжнародні метрологічні організації – Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ) і Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ). У відповідності з Метрологічною Конвенцією було створено Міжнародне бюро мір і ваг (МБМВ) – перша міжнародна науково-дослідна лабораторія. Головне практичне завдання МБМВ – звірення націо­наль­них еталонів з міжнародними еталонами різних одиниць вимірювань. Фак­тично МБМВ координує діяльність метрологічних організацій більш ніж у 100 країнах.

Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ), метою якого є розробка загальних питань законодавчої метрології, у тому числі вста­новлення класів точності засобів вимірювань; забезпечення однаковості визна­чен­ня типів, зразків і систем вимірювальних приладів; рекомендації з їх випробувань для уніфікації метрологічних характеристик; порядок повірки і калібрування засобів вимірювань; гармонізація верифікаційної апаратури, методів звірення, повірок і атес­та­цій еталонних, зразкових і робочих вимірювальних приладів

Характеристика міжнародних та європейських організацій в галузі оцінки відповідності та акредитації

Європейська організація з акредитації (ЕА) являє собою об'єднання Національних органів з акредитації (НОА) держав-членів Європейського союзу (ЄС), Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) і країн-кандидатів у дані організації. Крім цього, в ЕА входять країни, які є потенційними кандидатами, а також країни Європейської політики добросусідства.

Цілями асоціації є:

- управління об'єднаною мережею членів ЕА з метою підтримки узгодженості Європейської системи акредитації, що діє в загальних європейських інтересах;

- гармонізація та узгодженість у діяльності з акредитації як громадського органу управління з метою надання сприяння Європейської торгівлі та промисловості відповідно до вимог Європейського законодавства;

- сприяння у підписанні угод з багатостороннього визнання діяльності з акредитації на міжнародному рівні;

- тощо.

 

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation - Міжнародна організація з акредитації лабораторій.

ILAC орієнтований на:

- Розвиток і гармонізацію практики акредитації лабораторій і контролюючих органів;

- Просування акредитації лабораторій і контролюючих органів;

- Сприяння та підтримка систем акредитації, що розвиваються;

- Глобальне визнання лабораторії і наглядових органів через угоду ILAC.

 

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав або EuroAsian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC) є міжурядовим органом СНД з формування та проведення узгодженої політики з стандартизації, метрології та сертифікації.

Сфера діяльності: міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю.

Характеристика міжнародних та регіональних організацій в галузі якості, безпеки та споживчої політики.

Європейська організація якості (EOQ)

Європейська організація якості (European Organization for Quality - EOQ) - незалежна некомерційна асоціація. Її членами є також компанії й приватні особи. Вона була створена в 1956 році й має штаб-квартиру в Брюсселі(Бельгія).Керує роботою EOQ правління, у яке входять представники від кожної національної організації. Правління EOQ виступає як координатор діяльності національних організацій і проводить свої засідання два рази в рік. У перерві між засіданнями роботою керує виконавчий комітет, що складається із шести членів, які вибираються від національних організацій.

Раз у рік проводиться Конгрес EOQ, який являє собою найбільший форум у Європі, на якому обговорюються проблеми якості. Свою місію EOQ бачить у підвищенні конкурентоспроможності європейських організацій на основі використання досягнень в області менеджменту якості.

Діяльність EOQ здійснюється в тісному співробітництві з іншими міжнародними й національними організаціями, основними серед яких є Європейська комісія, Європейський фонд менеджменту якості (EFMQ), Американська організація якості (АOQ), Японський союз науковців і інженерів.

EOQ разом з EFMQ щорічно призначає Європейську премію якості, яка присуджується малим і середнім підприємствам. У співробітництві з AOQ організоване навчання методу статистичного контролю якості "Шість сигм".
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 477; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.006 с.)