Виробничий цикл. Тривалість виробничого циклу та чинники, що її визначають.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробничий цикл. Тривалість виробничого циклу та чинники, що її визначають.Організацію виробничого процесу в часі характеризує виробничий цикл. Виробничий цикл характеризується: тривалістю; структурою.

Тривалість виробничого циклу – це проміжок часу від моменту запуску сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництво до повного виготовлення та відвантаження на склад готової продукції.

Структура виробничого циклу складається з 2-х основних елементів:

1. Час виробництва – робочий період (Троб.пер );

2. Час перерв в роботі.

Робочий період складається з:

· технологічного циклу (Ттехн);

· часу виконання допоміжних операцій (Тдоп).

Технологічний цикл – це час, протягом якого виконуються технологічні та природні операції.

Час допоміжних операцій включає час виконання всіх видів допоміжних операцій.

Час перерв в роботі складається з міжопераційних перерв – це очікування, що виникають, коли попередня операція закінчується раніше закінчення роботи на наступній операції та міжзмінних перерв – визначаються календарним режимом роботи підприємства (кількістю змін на добу, їх тривалістю, неробочими змінами, регламентованими перервами в середині змін, святковими, вихідними днями, перервами на обід).

Тривалість виробничого циклу та його структура. Тривалість виробничого циклу (Тц) може бути виражена так:

,

де – сума часу на виконання технологічних операцій та підготовку сировини;

– сума часу виконання транспортних операцій;

– сума часу проходження природних процесів;

– сума часу здійснення технічного контролю якості напівфабрикатів та готової продукції;

– тривалість операцій обслуговування (пакування, завантаження, зважування);

– сума часу внутрішньо змінного між операційного очікування;

– сума часу між змінного очікування.

– сума часу суміщених (сполучених) операцій.

Сумарний час технологічних та допоміжних операцій складає тривалість робочого періоду (Троб.пер):

Троб.пер = Ттехн + Тдоп (18.1)

Для характеристики структури виробничого циклу застосовують двапоказники:

1. Коефіцієнт робочого періоду (Кроб.пер):

(18.2)

2. Коефіцієнт основного технологічного часу (Косн.тех..часу):

(18.3)

Покращання досягають скороченням часу на перерви в роботі і тим самим скороченням загальної тривалості виробничого циклу . Це призводить до збільшення частки тривалості робочого періоду, тобто до збільшення . При повній відсутності часу перерв буде безперервний процес виробництва, де .

Підвищення досягається за рахунок скорочення часу на виконання допоміжних операцій в складі загального виробничого циклу, а також за рахунок зменшення перерв в роботі.

Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу на

Підприємстві.

Існують такі шляхи скорочення тривалості виробничого циклу:

1. Тривалість циклу можна скоротити за рахунок скорочення часу на технологічний цикл. Це досягається шляхом :

· впровадження нових технологій, нової техніки;

· забезпеченням виконання двох і більше операцій одночасно (паралельно);

· заміною природних операцій відповідними технологічними;

· скорочення часу протікання технологічних процесів за рахунок їх інтенсифікації.

2. Тривалість виробничого циклу можна скоротити за рахунок скорочення часу виконання допоміжних операцій шляхом:

· механізації і автоматизації допоміжних операцій;

· взаємного сполучення в часі контрольних та технологічних операцій;

· скорочення відстані та підвищення швидкості між операційного транспортування сировини та напівфабрикатів, а також оформлення і пакування готової продукції;

· виконання трудомістких налагоджувальних робіт у між змінні перерви.

3. Тривалість циклу можна скоротити за рахунок зменшення та виключення перерв в роботі всіх видів зупинок обладнання.

Таким чином, зменшення тривалості виробничого циклу можна досягти:

· вдосконаленням технології виробництва;

· застосуванням безперервно діючого устаткування;

· раціональним використанням основних принципів організації основного виробництва і всього виробничого процесу в цілому по підприємству.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 947; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.019 с.)