Склад загального виробничого процесу та його структура.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад загального виробничого процесу та його структура.Виробничий процес складається з наступних процесів:

· основних процесів – це процеси по виготовленню продукції, яка є основною для підприємства. Ці процеси є технологічними, тобто процесами зміни зовнішнього вигляду, розміру, форми або хімічних властивостей;

· допоміжних процесів – це процеси по забезпеченню безперебійної роботи основних процесів;

· обслуговуючих процесів – забезпечуютьіснування основних і допоміжних процесів(транспортування, контроль якості, складські операції всіх видів тощо);

· побічних процесів – це процеси по переробленню відходів виробництва.

Виробничі процеси за характером проходження в часі поділяються на:

· періодичні;

· безперервні.

Періодичні процеси здійснюються в періодично працюючих апаратах. В цьому випадку весь обсяг сировини перероблюється протягом одного циклу та через певний проміжок часу в апаратах припиняються фізико-хімічні процеси і починається вивантаження готової продукції та завантаження нової партії сировини.

Безперервні процеси здійснюються в системі безперервно працюючих апаратів з пересуванням сировини та напівфабрикатів із одного апарату в іншій в послідовності технологічного процесу. Тут досягається незмінність технологічних параметрів та безперервність матеріального потоку, тому ці процеси є передумовою для створення потокового та автоматизованого виробництва.

Склад загального виробничого процесу (структура).

Виробничий процес в цілому можна представити так:

 

Виробничий процес
Стадії (фази) виробничого процесу
 
Операції
 
Прийоми
 
Трудові дії
Трудові рухи

 

 

Таким чином, весь виробничий процес можна розчленувати на частини – стадії або фази виробництва.

Стадія процесу складається з технологічних, контрольних, транспортних процесів.

Технологічні – це процеси, в результаті використання яких сировина, напівфабрикати змінюють форму, розміри, зовнішній вигляд, агрегатний стан та перетворюються в готову продукцію. Вони складаються з:

· трудових процесів – це цілеспрямована діяльність людини щодо зміни предметів праці;

· природних процесів, при яких сировина, напівфабрикати зазнають фізичних або хімічних змін.

Транспортні процеси – це процеси, в результаті яких сировина, напівфабрикати, інші предмети праці та готова продукція переміщуються від однієї операції до іншої.

Контрольні – це процеси по спостереженню (контролю) за ходом технологічного процесу.

На ефективність організації основного виробництва впливають всі наведені вище процеси, але основу виробничого процесу складають технологічні.

Первинною ланкою виробничого процесу є виробнича операція – це частина виробничого процесу, яка складається з таких дій робітників, які виконуються на одному робочому місці, за допомогою одних і тих самих засобів та направлені на один і той самий предмет праці. Відмінна ознака, що визначає виробничу операцію – це постійність простих елементів праці: робочої сили, засобів праці та предметів праці.

До того часу, поки застосоване робітником знаряддя праці та предмет праці, що оброблюється, залишаються постійними – є одна операція, як тільки один з цих чинників змінився – виникає нова виробнича операція.

В залежності від способу та характеру впливу на предмет праці, операції поділяються на:

· ручні (виконуються із застосуванням інструменту, направлені на зміну форми або положення предметів праці);

· машинно-ручні (здійснюються за допомогою машин при безпосередній участі робітника із застосуванням фізичної сили);

· машинні (повністю виконуються машинами під наглядом та обмеженій участі робітника, пов'язані зі зміною форми, розмірів, вигляду, положення предметів праці);

· апаратурні (проходять в апаратах, це фізико-хімічні, електрохімічні процеси, що пов'язані зі зміною хімічного складу речовини або агрегатного стану. Ці операції не вимагають витрат праці в процесі їх виконання);

· автоматичні (виконуються на машина-автоматах, автоматичних лініях без участі людини. Функції робітника зводяться до контролю).

В свою чергу, операції поділяються на:

прийоми (прийом – це закінчена частина операції, він складається з декількох трудових дій, які мають певне призначення. Кожний прийом в операції має свій конкретний зміст та самостійне значення);

трудові дії (це сукупність декількох трудових рухів, що безперервно і плавно переходять одне в інше);

трудові рухи (це первинні елементи, на які може бути розчленована будь-яка робота, що виконується робітником; це одноразове пересування робітника, його корпусу, рук, ніг, пальців при виконанні операції. Види трудових рухів: хапальні, переміщувані, визвольні).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.009 с.)