ЛЕКЦІЯ 8. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТУ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЕКЦІЯ 8. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТУ1. Планування ресурсів

2. Оцінка вартості ресурсів

3. Визначення бюджету

4. Контроль вартості

 

Планування ресурсів

Управління вартістю проекту зосереджено в основному на вартості ресурсів, необхідних для здійснення робіт проекту. Важливим є розгляд впливу проектних рішень на вартість використання продукту проекту. Наприклад, зменшення вартості проекту відбувається за рахунок перекладення деяких витрат на споживача. Такий підхід називають життєвим циклом вартості.

Планування вартості проекту передбачає інформування зацікавлених осіб проекту з метою контролю вартості проекту різними способами. Наприклад: 1) вартість закупівлі контролюється узгодженням замовлення, документуванням в обліку; 2) включені до вартості проекту системи винагороди й визнання заслуг контролюються окремо (за умови, що нагорода відображає поточне виконання проекту).

Планування ресурсів - визначення того, які ресурси (людські ресурси, обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для виконання робіт проекту.

Рис. 8.1. Логічна схема планування ресурсів проекту

 

Вхідні дані для планування ресурсів

1. Ієрархічна структура робіт (WBS) визначає елементи проекту, що є головними вхідними даними для планування ресурсів.

2. Інформація з архіву відносно того, які ресурси були необхідні для аналогічних робіт у попередніх проектах.

3. Опис змісту проекту - обгрунтування і завдання проекту.

4. Опис ресурсів. Ступінь деталізації і рівень конкретності варіативні.

5. Організаційна політика - відносно персоналу, закупівлі комплектуючих частин, устаткування.

Методи та засоби планування ресурсів

1 Висновок експерта (група чи окрема особа із спеціальними знаннями) - необхідний для оцінки вхідних даних проекту.

2 Визначення альтернатив на основі будь-якого методу, що використовується при виробленні різних підходів до проекту (наприклад, метод „мозкового штурму”).

 

 

Оцінка вартості ресурсів

Оцінка вартості - розробка приблизної (оцінки) вартості ресурсів, необхідних для виконання робіт проекту. Оцінка вартості включає визначення і розгляд різних вартісних альтернатив. Існує відмінність між оцінкою вартості та ціновою політикою (комерційним рішенням щодо суми витрат організації, що виконує проект).

 

Рис. 8.2. Логічна схема оцінки вартості ресурсів проекту

 

Вхідні дані для оцінки вартості

1. Ієрархічна структура робіт. Використовується для упорядкування оцінок вартості всіх видів робіт.

2. Вимоги до ресурсів. Результати планування ресурсів по кожному елементу ієрархічної структури робіт.

3. Ресурсні норми. Відповідальна особа (група осіб) на основі норм розраховує проектні вартості.

4. Оцінка тривалості робіт впливає на оцінку вартості проекту.

5. Інформація з архіву відносно вартості багатьох категорій ресурсів доступна з одного або кількох таких джерел: влісні дані організації, комерційні бази даних.

6. Карта обліку описує кодову структуру (для складання фінансового звіту).

Методи та засоби оцінки вартості

1. Оцінка на основі аналогів, або оцінка «зверху - вниз», означає використання фактичної вартості попередньої аналогічної роботи як оцінки вартості майбутньої роботи. Вона часто використовується для оцінки загальної вартості проекту, коли про нього є небагато детальної інформації (наприклад, на ранніх фазах).

2. Параметричне моделювання включає використання властивостей (параметрів) математичної моделі для прогнозу вартості проекту.

3. Оцінка «знизу - вверх». Метод полягає в оцінці вартості окремих елементів робіт і подальшому підсумовуванні їх для отримання результату по проекту.

4. Програмні засоби. Програмне забезпечення з управління проектами й електронні таблиці широко використовуються в оцінці вартості.

Результати оцінки вартості

1. Кошторис - це кількісна оцінка імовірних значень вартостей ресурсів, необхідних для завершення робіт проекту. Вони можуть бути представлені сумарно або детально.

Вартість має бути оцінена для всіх ресурсів, які використовуватимуться в проекті. Оцінка вартості включає (але не обмежується) вартість трудових ресурсів, матеріалів, поставок та інші (поправка на інфляцію чи бюджетний резерв).

Вартість загалом виражається в грошових одиницях для того, щоб спростити порівняння як всередині одного проекту, так і між різними проектами. Інші одиниці, такі як людино-години або людино-дні, можуть бути використані, якщо без їх застосування не можна буде правильно оцінити вартість проекту (наприклад, труднощі у відмінності ресурсів з дуже різними вартостями). Інколи для оцінки можуть бути застосовані різні одиниці вимірювання з метою вдосконалення контроль за управлінням проекту.

Оцінка вартості може уточнюватися в ході виконання проекту, для того щоб відобразити додаткові деталі. Для деяких прикладних сфер розроблені рекомендації відносно того, коли і з яким очікуваним ступенем точності мають виконуватися подібні удосконалення.

2. Допоміжні деталі для оцінки вартості повинні включати:

1. Описання змісту роботи, що оцінюється. Це часто виконується з допомогою WВS-структури.

2. Документування основ для оцінки, тобто як вона виконується.

3. Документування всіх здійснених допущень.

4. Зазначення діапазону можливих результатів, наприклад: $10,000± ± $1,000 для того, щоб показати, що очікувана вартість елемента перебуває у проміжку між $9,000 і $ 11,000. Величина і тип додаткової детальної інформації варіюються залежно від прикладної сфери. Збереження навіть грубих прикидок може виявитися цінною інформацією для кращого розуміння того, як проводиться оцінка.

3. План управління вартістю. План управління вартістю містить опис кращого варіанту управління розбіжностями по вартості (наприклад, різні реакції на основні й на другорядні проблеми). План управління вартістю може бути формальний і неформальний, дуже детальний і широко окреслений, заснований на потребах зацікавлених осіб проекту. Він є допоміжним елементом загального плану проекту.

 

 

Визначення бюджету

Визначення бюджету включає поділ кошторису по роботах проекту для створення вартісної основи для контролю за виконанням.

Рис. 8.3. Логічна схема визначення бюджету проекту

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.013 с.)