ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вхідні дані для забезпечення якості1 План управління якістю.

2 Результати контролю показників якості. Подаються у вигляді записів з тестування та контролю показників якості у форматі, прийнятному для порівняння й аналізу.

Методи та засоби для забезпечення якості

Чотири способи перевірки проектів на відповідність якості:

1. Аналіз проекту – це офіційне, документоване і систематичне оцінювання проекту персоналом у формі консультацій чи надання допомоги відділу для з’ясування відповідності проекту всім вимогам замовника.

2. Оцінювання зразка - це офіційна процедура оцінки різних аспектів продукту, включаючи випробування в робочих умовах у реальній обстановці, на відповідність вимогам замовника та технічним завданням.

3. Альтернативний розрахунок – може полягати або у повному перерахунку критичних компонентів чи систем. Метою є перевірка правильності даних, що визначені у проекті.

4. Порівняння з проектом одного з перевірених на практиці виробів.

Результати процесу забезпечення якості - поліпшення якості. Поліпшення якості включає дії з підвищення ефективності проекту для надання додаткових переваг зацікавленим особам проекту. У більшості випадків реалізація процесу поліпшення якості вимагатиме підготовки запитів на зміну або здійснення дій з коригування й управлятиметься відповідно до процедур контролю за змінами.

Контроль якості

Контроль якості включає: 1) відстежування певних результатів по проекту на відповідність стандартам якості; 2) визначення шляхів усунення причин незадовільного виконання.

Рис. 6.6. Логічна схема контролю якості проекту

 

Вхідні дані для контролю якості

1. Результати роботи - це інформація про те, які роботи завершені.

2. План управління якістю

Методи та засоби контролю якості

1. Інспекція. Інспекція включає такі дії, як вимірювання, перевірка, тестування.

2. Графіки контролю - це графічне зображення результатів процесу у часі. Вони використовуються для визначення того, чи перебуває процес "під контролем".

3. Діаграми Парето.

4. Статистичне моделювання. Включає добір частини вибірки для інспекції (наприклад, вибір десяти інженерних креслень із 75), скорочує витрати на контроль якості. Команда менеджерів проекту має бути обізнана з різними технологіями моделювання.

5. Графіки потоків використовуються для контролю якості як допомога в аналізі проблем.

6. Аналіз тенденцій включає використання математичних технологій для прогнозування майбутніх результатів, заснований на даних, отриманих раніше. Аналіз тенденцій часто використовується для відстежування: 1) технічних показників виконання - скільки похибок або дефектів було визначено; вартісних і планових показників виконання - скільки робіт за період було завершено із значними відхиленнями.

Результати контролю якості

1. Поліпшення якості

2. Прийняття рішень.

3. Переробка - це дія, що застосовується для приведення дефектного або невідповідаючого стандартам елемента у відповідність з вимогами.

4. Контрольний перелік у заповненому вигляді повинен стати частиною проектних записів.

5. Зміни процесу включають негайні коригуючі або запобіжні дії як результат контролю якості.

Питання для контролю знань:

1. Охарактеризуйте сутність управління якістю.

2. Зміст бізнес-процесу планування якості

3. Методи та засоби планування якості

4. Охарактеризуйте результати планування якості.

5. Опишіть способи перевірки проектів на відповідність якості

6. Методи та засоби контролю якості


ЛЕКЦІЯ 7. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ В ПРОЕКТІ

1. Задання послідовності робіт

2. Оцінка тривалості робіт

3. Розробка календарного плану

4. Контроль дотримання календарного плану

 

Задання послідовності робіт

Управління часом у проекті включає процеси, необхідні для забезпечення того, щоб проект завершився вчасно. Рис. 7.1. надає огляд таких основних процесів:

7.1 Визначення діяльності - ідентифікація певних робіт, що мають бути виконані для отримання результатів і окремих елементів постачань по проекту.

7.2 Задання послідовності робіт - ідентифікація І документування взаємозв'язків між роботами.

7.3 Оцінка тривалості робіт ~ визначення кількості робочих періодів, необхідних для завершення окремих робіт.

7.4 Розробка календарного плану - аналіз послідовності робіт, їх тривалості та вимог до ресурсів з метою складання календарного плану проекту.

7.5 Контроль дотримання календарного плану - контроль за змінами у календарному плані проекту.

Задання послідовності робіт включає визначення і документування взаємодій між роботами. Роботи мають бути розташовані в точному порядку для складання реального календарного плану.

Рис. 7.1. Огляд основних процесів послідовності робіт

 

1. Перелік робіт включає опис кожної роботи по проекту.

2. Опис продукту – це документування характеристики продукту чи послуги проекту на момент виконання. Опис продукту менш детальний на ранніх фазах і більш детальний на пізніх фазах (характеристики продукту поступово уточнюються).

3. Обов'язкова залежність - це залежність, закладена в сутності робіт, що виконуються за програмою проекту.

4. Обмеження - це чинники, що обмежують варіанти добору команди менеджерів проекту.

5. Допущення - це чинники, які для цілей планування розглядаються як істинні, реальні або визначені. Допущення включають певну міру ризику.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.007 с.)