ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ І

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Напряму (спеціальності) підготовки 6.010102, 7.01010201, 8.01010201 «Початкова освіта»

Навчально-методичний посібник

Глухів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ І

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

напряму (спеціальності) підготовки 6.010102, 7.01010201, 8.01010201 «Початкова освіта»

 

 

Навчально-методичний посібник

 

Укладачі:

Вашуленко М. С., Собко В. О., Бірюк Л. Я.,

Зінченко Н. А., Мироновська Л. М.

 

 

Глухів:

РВВ ГНПУ ім. О.Довженка


 

ББК

 

Друкується за рішенням педагогічної ради Глухівського національного педагогічного університету (протокол №11 від 19 червня 2013 року).

Рецензенти:

Бадер Валентина Іванівна –доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Кочерга Ольга Миколаївна –кандидат педагогічних наук, викладач-методист, голова циклової комісії шкільної педагогіки та психології Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка.

Терещенко Валентина Миколаївна –учитель вищої категорії, учитель-методист ЗОШ I–III ступенів № 1 м. Глухів Сумської обл.

 

Укладачі:

Вашуленко М. С., Собко В. О., Бірюк Л. Я., Зінченко Н. А., Мироновська Л. М.

Наскрізнапрограма педагогічної практики студентів факультету дошкільної і початкової освіти напряму (спеціальності) підготовки 6.010102, 7.01010201, 8.01010201 «Початкова освіта». Навчально-методичний посібник. / М. С. Вашуленко та ін. ‑ Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. ‑ 68 с.

 

Для студентів факультету дошкільної і початкової освіти напряму (спеціальності) підготовки 6.010102, 7.01010201, 8.01010201 «Початкова освіта» Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

 

© РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013

 

 


ЗМІСТ

Пояснювальна записка.............................................................................. 4

Зміст та організація ознайомлювальної (пропедевтичної) педагогічної практики 7

Зміст та організація безвідривної (навчально-методичної) педагогічної практики 10

Зміст та організація навчально-виховної педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах 13

Зміст та організація навчально-залікової педагогічної практики у 1–4 класах загальноосвітіх шкіл 17

Зміст та організація педагогічної практики на робочому місці вчителя початкових класів у загальноосвітніх школах.......................................................................................................................................... 22

Зміст та організація стажувальної педагогічної практики на робочому місці вчителя початкових класів з урахуванням спеціалізації ................................................................................................................ 28

Зміст та організація магістерської дослідницької педагогічної практики «Управління ВНЗ І–ІУ р.а., ліцеями, інтернатами, колегіумами, гімназіями».......................................................................................... 36

Зміст та організація магістерської навчально-наукової педагогічної практики «На робочому місці викладача» 41

Наскрізна програма педагогічних практик (завдання із психології для студентів 3-5 курсів непсихологічних спеціальностей)........................................................................................................... 50

Психолого-педагогічна характеристика особистості учня........... 50

Психолого-педагогічна характеристика колективу......................... 52

Додатки.......................................................................................................... 54


Пояснювальна записка

Педагогічна практика – важливий складник підготовки майбутніх учителів початкових класів. За час її проходження студенти мають ознайомитися із загальноосвітніми навчальними закладами, досвідом роботи вчителів початкових класів, державним стандартом та програмами для середньої загальноосвітньої школи (1–4 кл.). У Концепції педагогічної освіти зазначається, що «педагогічна освіта покликана забезпечити формування вчителя, який здатний розвивати особистість дитини, зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах освіти різного типу».

Педагогічна підготовка в умовах університету здійснюється засобами навчально-виховної діяльності, педагогічної практики, форма, тривалість і терміни якої визначаються з урахуванням особливостей освітньо-кваліфікаційного рівня. Зміст програми педпрактики, форми звітності зумовлюються «Положенням про практику студентів вищих педагогічних навчальних закладів України», освітньо-кваліфікаційними характеристиками, передбаченими Державними стандартами вищої освіти України, навчальними планами спеціальностей і спеціалізацій та програмами практик.

Мету і завдання кожного виду практики становлять:

- якісна підготовка майбутнього педагога;

- виховання професійно важливих якостей особистості вчителя;

- закріплення, поглиблення і збагачення суспільно-політичних, психолого-педагогічних та спеціальних знань у процесі їх застосування під час розв’язання конкретних педагогічних завдань;

- формування і розвиток професійних умінь і навичок;

- вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

- ознайомлення з передовим педагогічним досвідом і його використання;

- вивчення психологічних та індивідуальних особливостей молодших школярів.

Систему неперервної педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів становлять такі її види:

 

№ п/п Види практик Курс, семестр Кіль-кість тижнів Відповідальні кафедри Примітка
1. Ознайомлювальна (пропедевтична) І курс, 2 семестр Педагогіки і психології початкової освіти один день на тиждень без відриву від занять у другій половині дня

 

2. Безвідривна (навчально-методична) ІІ курс, 3 семестр   педагогіки і психології початкової освіти, практичної психології один день на тиждень з відривом від занять
3. Навчально-виховна в літніх оздоровчих таборах (ЛОТ) ІІ курс, 4 семестр педагогіки і психології початкової освіти  
4. Навчально-залікова практика у 1–4 класах IІІ курс, 6 семестр; ІІ курс (2 р.н.), 4 семестр теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти, практичної психології, фізичного виховання  
5. На робочому місці вчителя 1–4 класів ІV курс, 7 семестр теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти, практичної психології, фізичного виховання  
6. Стажувальна з урахуванням спеціалізації V курс, 10 семестр теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти, практичної психології, фізичного виховання  
7. Магістерська дослідницька VІ курс, 11 семестр теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти   у закладах освіти нового типу, при фаховій кафедрі у вищому навчальному закладі
8. Магістерська навчально-наукова VІ курс, 12 семестр теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти, практичної психології  

 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» передбачаються такі види практик:

- безвідривна (ознайомлювальна) проходить на І курсі протягом 2-го семестру (один день на тиждень без відриву від занять у другій половині дня, що в цілому становить два тижні);

- безвідривна (навчально-методична) – на ІІ курсі (2 тижні протягом 3 семестру), що передбачає такі завдання: ознайомити студентів зі змістом і структурою виховної роботи; формувати у практикантів уміння спостерігати й аналізувати різні форми виховної роботи в початкових класах; формувати практичні навички використання різних форм, методів, видів роботи з учнями різних класів початкової школи; формувати вміння і навички організації гурткової роботи;

- навчально-виховна в ЛОТ – на ІІ курсі (4 р.н., 4 семестр), що передбачає роботу студентів у таборах відпочинку з дітьми різних вікових груп. Означений вид практики проводиться після ІІ курсу в літній період. Студенти мають забезпечити проведення різних видів занять, організацію роботи, спрямованої на оздоровлення школярів;

- навчально-залікова – на ІІІ курсі (4 р.н., 6 семестр) та ІІ курсі (2 р.н., 4 семестр), основне завдання якої вироблення у студентів професійних умінь і навичок під час проведення уроків з усіх навчальних предметів початкової ланки освіти (українська мова – 1 урок, літературне читання – 1 урок, природознавство – 1 урок, математика – 2 уроки, трудове навчання – 1 урок, фізична культура – 1 урок, музичне мистецтво – 1 урок, образотворче мистецтво – 1 урок);

- на робочому місці вчителя початкових класів – на ІУ курсі ( 4 р.н., 7 семестр). Важливим складником цієї практики є спостережувальна «Перші дні дитини в школі», що дає змогу студентам ознайомитися з навчально-виховним процесом протягом першого тижня на уроках з різних навчальних предметів. Студенти спостерігають за уроками, які проводить учитель у 1 класі, аналізуючи їх, набувають навчально-організаторських навичок роботи з першокласниками. Основне завдання практики у закріпленому за студентом класі – вироблення у майбутніх учителів педагогічних умінь і навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в неперервній педагогічній самоосвіті; володіння сучасними методами і формами педагогічної роботи, новими технологіями навчання; формування творчого підходу до педагогічної діяльності; опанування навичок та вмінь проведення психолого-педагогічних досліджень; набуття навичок психолого-педагогічного вивчення колективу класу.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» передбачає проходження стажувальної практики на робочому місці вчителя початкових класів з урахуванням спеціалізації (V курс, 10 семестр) протягом 6 тижнів.

Педагогічна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» охоплює магістерську дослідницьку (VІ курс, 11 семестр) і магістерську навчально-наукову (VІ курс, 12 семестр).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.009 с.)