Визначте предмет і основні завдання педагогічної етикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте предмет і основні завдання педагогічної етикиВизначте предмет і основні завдання педагогічної етики

Педагогічна етика - розділ професійної етики, який вивчає сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, обґрунтовує п категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності.

Предметом педагогічної етики є особливості вияву моралі у свідомості, поведінці, професійній діяльності педагога і його відносинах з учнями, батьками та колегами.

теоретико прикладними завданнями педагогічної етики в сучасних умовах є:

- формування гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності, орієнтації особистості вчителя на моральне виховання учнів;

- виявлення чинників, які сприяють зростанню рівня моральності педагога і учнів або, навпаки, гальмують цей процес;

- дослідження зв'язку між моральним досвідом дітей та їх батьків;

- розкриття механізмів взаємозв'язку, гармонії моральних і професійних якостей учителя;

- дослідження механізму вдосконалення морально-правових відносин між особистістю педагога і суспільством;

- розв'язання проблем моральної мотивації педагогічної діяльності, її морального, матеріального стимулювання і суспільного визнання.

Реалізація комплексу завдань педагогічної етики сприятиме моральному вихованню учнівської і студентської молоді та самовихованню вчителів, викладачів.

 

Охарактеризуйте моральні хасади спілкування вихователя з дітьми

У процесі навчально-виховної роботи оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями, яке створює найбільш сприятливі умови для розвитку позитивної мотивації у навчальній діяльності, для соціально-психологічного розвитку дитини, забезпечує сприятливий емоційний клімат у всіх сферах діяльності, ефективне керівництво соціально-психологічними процесами в учнівському колективі і дає змогу максимально використовувати особистісні якості вихованців"

Треба мати на увазі, що спілкування це не тільки система дій кожного з учасників, а передусім їх взаємодія. Відокремлювати діяльність одного учасника від діяльності другого означає відійти від аналізу взаємного спілкування. Спілкування — це не сума, не накладання одна на одну видів діяльності, що розвиваються в симетричному плані, а взаємодія суб'єктів, які виступають у процесі спілкування як партнери.

З метою забезпечення тісного психологічного контакту педагог має володіти великою кількістю вільних валентностей, тобто здатністю притягувати, "причаровувати" серця своїх вихованців. Цей психологічний феномен стосується всіх суб'єктів, які виступають учасниками спілкування.

Важливою умовою, яка породжує потребу у спілкуванні, є виникнення проблемної ситуації.

Можна виділити такі умовні категорії спілкування: діяльність, взаємодія, взаємостосунки, суспільні стосунки, взаємо-оцінка.

 

Дайте характеристику основним категоріям етики.

Категорії етики - загальні наукові поняття, які відображають основне у становленні, функціонуванні та розвитку моралі

Педагогічна етика розглядає сутність основних категорій педагогічної основі моралі й моральних цінностей. Моральными цінностями може бути систему поглядів на добро і зло, справедливості і честі, котрі виступають своєрідною оцінкою характеру життєвих явищ, моральних достоїнств і вчинків .

Серед цих категорій – професійний педагогічний борг, педагогічна справедливість, педагогічна честь і педагогічний авторитет.

Педагогічна справедливість має специфічних рис, бувши своєрідне мірило об'єктивності вчителя, рівня її моральної вихованості (доброти, принциповості, людяності), що дається взнаки у його оцінках вчинках учнів, їхні стосунки до навчанні, суспільно корисною діяльності тощо. Професійний педагогічний борг – одну з найважливіших категорій педагогічної етики. У цьому понятті концентруються ставлення до сукупності вимог, і моральних розпоряджень, пропонованих суспільством до постаті вчителя, до виконання професійні обов'язки: здійснювати певні трудові функції, переважно інтелектуальні, правильно будувати стосунки з учнями, їх батьками (розгляд цієї проблеми стало темою справжнього реферату), колегами з роботі, глибоко усвідомлювати свій ставлення до обраної професії, учнівському і педагогічному колективу і суспільству загалом. Професійна честь у педагогіці – це поняття, лист про як усвідомлення учителем значимістю, а й громадську визнання, громадське повагу його моральних заслуг і якостей.

Педагогічний авторитет вчителя– це її моральний статус і в колективі учнів та його колег, це форма дисципліни, із якої авторитетний і поважний вчитель регулює поведінка воспитуемых, впливає їх переконання

. Категорії "добро" і "зло" охоплюють такі поняття, як "добро", "доброта", "доброчесність", "вада", "зло". Добро - одна з найзагальніших імперативно-оцінювальних категорій етики, що виражає позитивне моральне значення явищ суспільного життя в їх співвідношенні з ідеалом. Доброчесність характеризує моральну міру поведінки особистості в різних сферах суспільного життя і відносинах. її зумовлюють не лише суспільна, а й особиста практична діяльність, потреби, мотиви, інтереси, прагнення, ідеали людини.

 

Визначте шляхи педагогічного самовдосконалення

Оволодіння передовим педагогічним досвідом, пошуковою дослідною роботою.

Систематичне вивчення філософської та психолого-педагогічної літератури, законодавчих актів держави про освіту, виховання та навчання; зустрічі з новаторами; участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань тощо.

Ознайомлення з педагогічною пресою, радіо, телебаченням, Інтернетом.

Ознайомлення із національною системою виховання, що втілює виховну мудрість українського народу, його кращих учених, прогресивні традиції українців у родинному вихованні, виховне значення українських народних звичаїв, традицій, свят, обрядів.

У процесі професійного самовиховання вчитель має відчути свободу самовираження..Самоосвіта. Удосконалення педагогічної майстерності. Постійне вдосконалення педагогічних здібностей. професійний розвиток – це не тільки зростання та вдосконалення, а й руйнування та професійні деструкції, які характеризуються як зміни психологічної структури особистості в процесі педагогічної діяльності

 

Розкрийте особливості принципу гуманізму в педагогічній етиці

Принцип педагогічного гуманізму - моральний принцип, на якому основується гуманізація навчально-виховного процесу, центром якого є дитина.

Принцип педагогічного гуманізму не обмежується визнанням "зовнішньої свободи" дитини і її права. Він передбачає розуміння внутрішнього самобуття, само-свободи людини. Моральна свобода робить її досконалою і сильною, унеможливлює аморальні дії, гартує духовний характер, самостійність і самовизначеність. Внутрішню свободу особистості необхідно виховувати у процесі спільної діяльності, спілкування з іншими людьми, передусім учителями і вихователями.

Водночас у педагогічній практиці взаємопов'язуються моральні вимоги і тактовне, чуйне ставлення вчителя до учня.Важливим елементом принципу педагогічного гуманізму е розвиток у вчителів і учнів позитивної установки на особистість один одного. Принцип педагогічного гуманізму потребує визнання права особистості на повну відмову від формування тих якостей, які за будь-яких причин суперечать її переконанням.

За формою існування мови розрізняють спілкування усне — письмове.

З погляду змінної — постійної позиції «я — мовця» і «ти — слухача» розрізняють спілкування:діалогічне, монологічне.

За кількістю учасників розрізняють спілкуванняміжособистісне (особисте), масове.

 

 

Визначте предмет і основні завдання педагогічної етики

Педагогічна етика - розділ професійної етики, який вивчає сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, обґрунтовує п категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності.

Предметом педагогічної етики є особливості вияву моралі у свідомості, поведінці, професійній діяльності педагога і його відносинах з учнями, батьками та колегами.

теоретико прикладними завданнями педагогічної етики в сучасних умовах є:

- формування гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності, орієнтації особистості вчителя на моральне виховання учнів;

- виявлення чинників, які сприяють зростанню рівня моральності педагога і учнів або, навпаки, гальмують цей процес;

- дослідження зв'язку між моральним досвідом дітей та їх батьків;

- розкриття механізмів взаємозв'язку, гармонії моральних і професійних якостей учителя;

- дослідження механізму вдосконалення морально-правових відносин між особистістю педагога і суспільством;

- розв'язання проблем моральної мотивації педагогічної діяльності, її морального, матеріального стимулювання і суспільного визнання.

Реалізація комплексу завдань педагогічної етики сприятиме моральному вихованню учнівської і студентської молоді та самовихованню вчителів, викладачів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)