СТРУКТУРА ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ(Літня педагогічна практика)

Титульна сторінка:

Щоденник психолого-педагогічних спостережень

студентки-практикантки ІІ курсу _____ групи

факультету дошкільної і початкової освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

Коваленко Ірини Миколаївни, яка проходила

педагогічну практику в ЛОТ “__________”(назва)

міста ______ , ___________району ______________області

з ___ по __ 201__ р.

1 сторінка:

Назва табору. Черговість зміни. Прізвище, ім`я, по батькові вожатих. Дата (рік, місяць, число) початку і кінця зміни.

2 сторінка:

Список вихованців і необхідні дані про кожного з них:

№ п/п Прізвище, ім`я, по батькові Дата народ-ження У який клас пе-рейшов Відомості про батьків Домашня адреса, телефон Інтереси, захоп-лення Чи вміє плавати При-мітки
                 

3 сторінка:

Список дітей із послабленим станом здоров`я і рекомендації лікаря.

4 сторінка:

Режим дня табору.

5 сторінка:

Портрет дитячого літа (традиційні свята країни, визначні дати, події, що відбуватимуться у країні і за кордоном, традиційні справи дітей табору, області, району).

6 сторінка:

Назва загону, девіз, промовка, загонова пісня, рада загону і доручення у загоні, списки дітей за ланками.

7 сторінка:

Педагогічна характеристика загону у розвитку (на початку зміни і в кінці її), в якій фіксуються вікові та індивідуальні особливості вихованців, ставлення до товаришів, ровесників, колективу, їх уміння в різних видах діяльності, організаторські здібності, зміни, що відбулись у формуванні якостей особистості.

8 сторінка:

План-сітка роботи загону і коротка пояснювальна записка до нього. Кожна справа, записана у квадраті плану-сітки, має своє художнє оформлення, емблем.

9 сторінка і далі:

“День за днем” – щоденні записи вожатого. Для зручності ведення запису пропонуємо заповнювати сторінки так:

- путівка дня;

- діяльність вожатого (власний план роботи на день);

- аналіз проведеної роботи, висновки та перспективи.

q Треба пам`ятати, що, крім щоденника, путівка дня загону розміщується на стенді загону. Наприклад:

Ранок: 9.00 – 10.00 Трудова година. Відп. Ігор К.

10.00 – 12.00 Екскурсія. Відп. Марина С.

12.00 – 13.00 Вільна година. Відп. вожата.

День: 17.00 – 18.00 Свято “Міс Дюймовочка” в загоні. Відп. Ірина Д.

19.30 – 21.00 Загальнотабірне свято: Конкурс малюнків. Відп. рада загону.

Черговий командир Вожатий

 

Один із варіантів особистого плану вожатого в щоденнику на день

План роботи загону Дії вожатого Аналіз дня
9.00 – 10.00 Трудова година. Організувати змагання на краще виконану роботу. Провести бесіду з техніки безпеки. Підготувати інвентар. Діти загону добре працювали. Відзначились Коля С. та Ігор М.
10.00 – 10.50 Підготовка до екскурсії в ліс. Перевірити наявність головних уборів. Провести бесіду “Рослини лісу”. Звернути увагу на дисципліну.
10.50 – 12.00 Пляж. Стежити за дотриманням правил купання. Звернути увагу на поведінку Дмитра К. Провести бесіду.
12.00 – 13.00 Участь у роботі гуртків. Забезпечити участь у гуртках. З`ясувати, чому Олена Т. відмовилась відвідувати гурток
16.30 – 18.00 Свято “Міс Дюймо-вочка”. Провести свято. Оголосити подяку ведучим та учасникам.
18.00 – 19.00 Вільна година Підготовка до табірного свята. Обговорення сюжетів, малюнків. Намагатися до керівництва процесом підготовки максимально залучити дітей
19.30 – 20.00 Табірне свято Допомагати активу в проведенні свята Наступного разу необхідно запросити музпрацівника
20.00 – 21.30 Дискотека Стежити, щоб діти не тікали в кімнати Провести бесіду (можливо, дітям було нецікаво)
21.30 – 22.00 Підготовка до сну.   Простежити за Тетяною Р.: плакала перед сном.

За вільним вибором студент вивчає виховну роботу в таборі, один із видів роботи, збирає матеріали (фотознімки, щоденники, стінгазети), узагальнює їх. Робить звіт про проведену роботу.

 

Додаток 10

Схема звіту з педпрактики в дитячому

Оздоровчому таборі

1. В якому таборі й ким Ви працювали. Період перебування. Ставлення адміністрації табору і педагогічного колективу до практиканта.

2. Зміст роботи в ЛОТ:

а) перші дні табору (зустріч дітей, планування роботи), підготовка до відкриття табору, участь у ній;

б) екскурсії, походи і зустрічі;

в) фізкультурно-оздоровча і фізкультурно-масова робота;

г) праця і корисна робота (організація, результати, Ваша особиста участь);

д) робота гуртків (участь у цій роботі).

Короткий аналіз своєї роботи: чого навчились, які результати виховної роботи, чого Вам бракувало в підготовці до роботи в таборі, свої пропозиції щодо удосконалення підготовки студентів до роботи в ЛОТ.

 

Додаток 11

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ

1. Аналіз постановки мети та організації дій учня щодо прийняття мети.

2. Аналіз етапів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з позицій успішного досягнення поставленої мети:

- зміст кожного етапу уроку (відповідність програмі, глибина, науковість, зв`язок з сучасністю, життєвим досвідом школярів, використання міжпредметних зв`язків, виділення основного, головного в змісті);

- методи і прийоми навчання (оптимальність вибору методів, активізація пізнавальної діяльності школярів, розвиток самостійності, творчого мислення, формування позитивного ставлення до навчання, індивідуальний підхід, здійснення зворотного зв`язку, оцінка діяльності учнів).

3. Аналіз діяльності вчителя:

- знання фактичного матеріалу;

- вміння володіти класом; організовувати його для роботи, підвищувати активність школярів, формувати пізнавальний інтерес, увагу;

- ставлення до окремих учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей та особливостей класу;

- стиль, тон, такт;

- спостережливість, винахідливість;

- зовнішній вигляд, культура мовлення, міміка, поза; жестикуляція.

4. Діяльність учнів на уроці:

- дії учнів щодо досягнення мети;

- ставлення до вчителя;

- пізнавальний інтерес, рівень працездатності;

- вміння виділити провідні ідеї, аналізувати, оцінювати підсумки своєї діяльності та діяльності однокласників, розвиток мовлення;

- культура розумової праці;

- аналіз особливостей та причин поведінки, дисципліни учнів.

5. Аналіз організаційного аспекту: обстановки, обладнання, виконання санітарно-гігієнічного режиму, культури запису на дошці, раціональність використання часу.

6. Результати уроку. Висновки і пропозиції: чи досягнута мета та чи оптимальними шляхами йшов процес її досягнення.

 


Додаток 12

 

КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

(його особистісні якості та вміння)

Велике значення у формуванні особистості майбутнього педагога відіграє наслідування кращих здобутків досвідчених педагогів. Тому під час практики студенти спостерігають діяльність класного керівника за такою схемою:

І. Культура зовнішнього вигляду:

1. Постава (пряма, вміння триматися невимушено, підтягнутість, зібраність).

2. Одяг (акуратність, скромність. Гармонія кольорів, відповідність віку і умовам занять. Відповідність моді; почуття міри).

3. Макіяж (помірність).

4. Зачіска ( акуратність).

5. Вираз обличчя (спокій, привітність, погляд, спрямований на співбесідника, відповідність виразу обличчя характеру мовлення).

6. Використання жестів (доцільність, органічність, природність, невимушені рухи, відсутність скутості в рухах, стриманість, відсутність нервозності, вміння безшумно вставати та сідати).

ІІ. Культура педагогічного спілкування:

1. Передбачає володіння вчителем культурою сприйняття, культурою розуміння, культурою оцінення та культурою педагогічного впливу на суб’єкт-об’єкт педагогічного спілкування.

2. Оцінюється через уміння вчителя слухати співбесідника, ставити запитання, вміння встановлювати суб’єкт-об’єктний вербальний та невербальний контакт.

3. Вміння розуміти емоційний стан дитини за її зовнішнім виглядом.

4. Вміння створювати гарний настрій.

IІІ. Критерії культури мовлення.

1. Правильність.

2. Виразність, багатство.

3. Чітка дикція, відсутність мовленнєвих вад.

4. Необхідний темп мовлення.

ІУ. Культура реалізації педагогічної техніки

1. Культура сприйняття, розуміння, оцінення та реалізації педагогічних прийомів різного змісту та походження.

 

На основі спостережень робляться загальні висновки, у яких не лише відображається характеристика особистості вчителя, але й те, який вплив ця особистість справляє на учнів.

 

Додаток 13Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.009 с.)